Click here to load reader

Praca tymczasowa - czyli wszystko co powinien wiedzieć pracodawca

  • View
    102

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Praca tymczasowa - czyli wszystko co powinien wiedzieć pracodawca

Slajd 1

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIE O PRACY TYMCZASOWEJCzyli JOBS PLUS wyjania, dlaczego praca tymczasowa to dobre rozwizanie dla PRACODAWCW

W roli eksperta: Aneta DziadkowiecHR Manager w Jobs Plus

ZASTANAWIASZ SI NADPRAC TYMCZASOWW SWOJEJ FIRMIE?Pokaemy ci, jakie korzycipyn z tej formy zatrudnianiapracownikw!

CZEGO SI DOWIESZ?1DLA KOGO JEST PRACA TYMCZASOWA2Z KIM PODPISYWANE S UMOWY3JAK ROL PENI AGENCJA PRACY45KORZYCI DLA PRZEDSIBIORCYCZYM CHARAKTERYZUJE SI PRACA TYMCZASOWA

1DLA KOGO JESTPRACA TYMCZASOWA?

1praca tymczasowa to IDEALNA FORMA ZATRUDNIENIA gdy:

Potrzebujesz zastpstwa lub wsparcia w gorcych okresachW okresie wit czy w sezonie letnimwzrasta zapotrzebowanie na pracownikw tymczasowych.

Brakuje ci czasu i zasobw, chcesz powierzy innym rekrutacje i sprawy kadrowo-pacoweOprcz rekrutacji, agencja zajmuje site sprawami kadrowymi rozliczeniami,wypatami itd.

Umoliwiasz prac w niepenym wymiarze i elastyczne godziny pracyStudenci i absolwenci to a 40% wszystkich pracownikw tymczasowych.

Chcesz sprawdzi przyszych pracownikw, zanim zatrudnisz ich na staeSposb ten sprawdzi si w przypadku stanowiskbiurowych, produkcyjnych,asystenckich lubcall center.

3CZYM CHARAKTERYZUJE SIPRACA TYMCZASOWA?

1JEST REGULOWANA USTAW O PRACY TYMCZASOWEJ

2POZWALA ZATRUDNIAJEDNEGO PRACOWNIKANA OKRES MAKSYMALNIE 18 MIESICY W CIGU 3 KOLEJNYCH LAT U JEDNEGO PRACODAWCY UYTKOWNIKA

3PO UPYWIE 18 MIESICY(LUB WCZENIEJ PO UZGODNIENIU Z AGENCJ)PRACODAWCA UYTKOWNIKMOE PRZEJ PRACOWNIKAI ZATRUDNI W SWOJEJ FIRMIE

4ZOBOWIZUJE PRACODAWCUYTKOWNIKA DO RWNEGOTRAKTOWANIA PRACOWNIKW TYMCZASOWYCH I STAYCH

2Z KIM PODPISUJESZUMOW?

JAKO PRACODAWCAPODPISUJESZ UMOWZ AGENCJ PRACYI STAJESZ SIPRACODAWC UYTKOWNIKIEM

AGENCJA PRACYODDELEGOWUJE PRACOWNIKADO PRACY W TWOJEJ FIRMIE

1UMOWA O PRAC TYMCZASOWMA CHARAKTER TRJSTRONNYAgencja pracyPracodawcauytkownikPracownikUMOWAUMOWAODDELEGOWANIE DO PRACY

3JAK ROL PENI AGENCJA PRACY?

1AGENCJA PRACY ZAJMUJE SIWSZYSTKIMI FORMALNOCIAMICzyli podpisaniem umowy z pracownikiem, rozliczaniem czasu pracy, ewidencj urlopw.

2AGENCJA PRACY JEST FORMALNYM PRACODAWCAgencja pracy jest odpowiedzialna przed Organami administracji pastwowej takimi jak: Urzd Skarbowy, Pastwowa Inspekcja Pracy,ZUS.

3AGENCJA PRACY NALICZAI WYPACA WYNAGRODZENIEPRACOWNIKOWINa podstawie ewidencji czasu pracy przekazanej przez pracodawc uytkownika.

4TYLKO AGENCJA PRACYMA FORMALNE PRAWOZWOLNI PRACOWNIKAPracodawca uytkownik musi zgosiagencji pracy ch zakoczenia wsppracyz pracownikiem.

5AGENCJA PRACY WYSYADO PRACOWNIKA PIT

4KORZYCI DLA PRZEDSIBIORCY

1SZYBKIE ROZWIZANIEAgencja pracy zrekrutuje i dostarczypracownikw gotowych do pracy.

2OSZCZDNO CZASUPen obsug kadrow zajmuje siagencja pracy.

3OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIAZatrudniasz pracownikw wtedy, kiedyich naprawd potrzebujesz.

4REDUKCJA KOSZTWNie musisz angaowa swoich zasobw do rekrutacji pracownikw.

PRZEKONALIMY CI? WIETNIE!ZNAJDMY WSPLNIE NAJLEPSZE ROZWIZANIE DLA TWOJEGO BIZNESU!http://jobsplus.pl

Search related