Dịch tiếng anh chuyên ngành kinh tế

 • View
  112

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Dch ting anh chuyn ngnh kinh t

 • C hc

 • Chuyn ng c ca mt vt (gi tt l chuyn ng) l s thay i v tr ca vt so vi cc vt khc theo thi gian.

 • V d: khi xt chuyn ng ca Tri t quanh Mt Tri ta xem tri t nh l mt cht im.

 • Tri li, khi xt chuyn ng t quay quanh mnh ca Tri t th ta khng th xem tri t l mt cht im.

 • Mt vt chuyn ng c coi l mt cht im, c khi lng , nu kch thc ca vt rt nh so vi di ng i (hoc so vi khong cch ta cp n).

 • Khi mt vt c coi l cht im th khi lng ca vt coi nh tp trung ti cht im .Di y ta ch xt chuyn ng ca nhng vt c coi nh nhng cht im.

 • Tp hp tt c cc v tr ca mt cht im chuyn ng to ra mt ng nht nh. ng gi l qu o ca chuyn ng

 • Gi s c mt cht im M chuyn ng trn mt ng thng bit trc. Mun xc nh v tr ca im M trn ng ta lm nh sau:

 • M+O

 • MOxyHI

 • MOxyHI

 • Nu bit im M nm trn mt mt phng no , xc nh v tr ca M ta lm nh sau:Ly trn mt phng mt im O lm vt mc.V trn mt phng hai trc Ox v Oy vung gc vi nhau. Hai trc ny gi l hai trc to . H hai trc ny l h to .Chiu vung gc im M xung hai trc Ox v Oy ti H v I.Dng thc o cc di | x | = OH v | y | = OI. Cc di i s x v y l cc to ca im M. Chng cho php ta xc nh c v tr ca M.

 • xc nh thi gian th ta phi ch r mc thi gian (hoc gc thi gian), tc l thi im m ta bt u o thi gian.V o khong thi gian tri i t mc thi gian bng ng h

 • Trn bng gi tu thng nht E1, tu xut pht t ga H Ni lc 19 gi 00 pht (l thi im). Mc thi gian y l 0 gi ca gi H Ni. Tu n Hu lc 8 gi 05 pht ngy hm sau. iu ny c ngha l tu chy (khong) thi gian l 13 gi 05 pht.Ngi ta thng chn mc thi gian l thi im m vt bt u chuyn ng.

 • *