Mô liên kết

 • View
  119

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Trao i trc tuyn ti:

  http://www.mientayvn.com/Y_online.html

 • M LIN KT

  connective tissue

  Thac si-bac si Trang Thi Anh Tuyet

 • NH NGHA

  Gip lin kt cc m li vi nhau

  L m c cha mch mu nui cc m khc

  C ngun gc t trung b phi

  Gm c 3 thnh phn: tb lin kt nm ring r, gia chng c si lk v cht cn bn

  nh ngha: cu to gm 3 thnh phn: cc t

  bo lin kt, si lin kt v cht cn bn (si v

  cht cn bn gi l cht nn)

 • NH NGHA (tt)

 • VI TH

  TB lin kt:

  - TB trung m (tb a nng)

  - Nguyn bo si tb si (tng hp si v cht

  cn bn ca m lk, sn xut ra enzym phn

  hy cht nn

 • VI TH (tt)

 • VI TH (tt)

  TB lin kt (tt)

  - i thc bo: ln, c ngun gc t mono bo trong mu, gm c 3 loi: i thc bo ti ch, i thc bo

  vim, i thc bo trnh din khng nguyn

 • VI TH (tt)

 • VI TH (tt)

 • VI TH (tt)

 • VI TH (tt)

  TB lin kt (tt)

  - Tng bo: tng hp globulin min dch (Ig)

 • VI TH (tt)

  TB lin kt (tt)

  - Masto bo: t tb gc ty xng, bo tng c cc ht a baz, d sc, cha histamin, ECF-A, gy ra phn ng d ng,

 • VI TH (tt) TB lin kt (tt)

  - TB ni m: l cc tb dt lt mt trong cc

  mch mu

  - Chu bo: nm gn cc mao mch, gn vi

  tn cng TK, iu chnh ng knh mao mch

 • VI TH (tt) Si lin kt:

  - Si collagen: kt thnh b ln nm vi trong

  cht cn bn, cc vi si collagen c dng vn

  xp song song

 • VI TH (tt)

  Si lin kt (tt)

  - Vi si collagen c to bi cc phn t tropocollagen (gm 3 chui xon )

 • VI TH (tt)

  Si lin kt (tt)

  - Collagen typ I (a s, lp b da, xng, sn

  x, gn, dy chng,)

 • VI TH (tt)

  Si lin kt (tt)

  - Collagen typ II (sn trong)

 • VI TH (tt)

  Si lin kt (tt)

  - Collagen typ III: nh hn collagen typ I, rt

  phn nhnh, ni vi nhau to thnh li (si

  li)

 • VI TH (tt)

  Si lin kt (tt)

  - Collagen typ IV: ni vi mng y ca cu thn

 • VI TH (tt)

  Si lin kt (tt)

  - Si chun (c kh nng n hi, phi, cc ng mch ln)

 • VI TH (TT) Cht cn bn: v nh hnh, gel a nc

  - Proteoglycan: l i phn t, lk vi glycosaminoglycan GAG

 • VI TH (tt)

  Cht cn bn (tt)

  - Fibronectin: lk gia si lk v t bo lk. Gm 2

  phn t protein gn vi nhau bng cu ni

  disulfur

 • PHN LOI M lk nhy (cht cn bn chim u th)

  M lin kt tha (tb chim u th)

 • PHN LOI (tt)

  M lk c (thnh phn si collagen chim u th, gm m lk c c nh hng v m lk

  c khng nh hng)

 • PHN LOI (tt)

  M chun (si chun chim n th, dy chng ct sng, dy thanh m, M ln)

 • PHN LOI (tt)

  M li: gm c tb li v si li (collagen typ III), khng c cht cn bn, l khung

  trong c quan to huyt

 • PHN LoI (tt)

  M m: thnh phn cu to ch yn l t bo m, mng li si collagen typ III. TB m lk vi nhau to tiu thy, bo tng c git m ln

  - C 2 loi t bo m: tb m trng v tb m nu (c nhiu ti th)