Ebook Kỹ Thuật Đọc Sách Siêu Tốc

Embed Size (px)

Text of Ebook Kỹ Thuật Đọc Sách Siêu Tốc

 • TRI THC & CUC SNG

 • Cun sach nay cua:............

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ky thut oc nhanh .

  Li ich cua vic oc nhanh ...

  oc nhanh & cam nhn ......

  oc nhanh & ghi nh ..

  Phng phap oc SQ3R ....

  Xac inh muc ich oc ...

  y hut thng tin .

  oc la loc

  T khoa ...

  S xng ca

  Tai cu truc

  H thng tin ...

  oc linh hoat .

  oc y tng ......

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Nhip iu khi oc .....

  Pha thng tin .

  Tri nh ngn han ..

  X ly sau khi oc ..

  S nhp tm ...

  Hoc tp trc tip ...

  Rung ng ..

  M hinh hoc tp .

  Tri nh .

  Ky thut oc s 1 ..

  Nhin khoang trng ....

  M rng thi trng oc ..

  Tp trung .

  Giong phat m thm .

  T th khi oc sach .

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Chao cac ban!

  T la Mini Book. T y vi mong mun

  c chia se vi cac ban nhng iu thu vi

  v OC SACH.

  Vi mon qua nho nho nay hy vong giup cac

  ban co thm nim yu thich trong oc sach

  va hoc tp.

  - Ban bin tp T&C Group -

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Bn bit rng bn c mt cun sch hay khi bn gi n trang

  cui cng v cm thy nh mnh va chia tay mt ngi bn.

  - Khuyt danh -

  oc nhanh la ky nng oc, x ly va ghi

  nh thng tin tc cao.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Chng ta l ai, mi ngi trong chng ta l ai nu khng phi t

  hp ca kinh nghim, thng tin, nhng cun sch chng ta c,

  nhng iu chng ta tng tng ra?

  - Italo Calvino -

  oc nhanh giup chung ta x ly c nhiu

  thng tin hn trong nhng khoang thi gian

  ngn.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Trong nhng cun sch n cha linh hn ca sut chiu di qu

  kh.

  - Thomas Carlyle -

  Trong mt cun sach co cha rt nhiu lung

  thng tin khac nhau. oc nhanh giup chung ta

  tip cn vi nhng lung thng tin c ban. Do

  o, lam tng kha nng cam nhn va tp trung

  khi oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Nhng g sch dy chng ta cng ging nh la. Chng ta ly n

  t nh hng xm, thp n trong nh ta, em n truyn cho ngi

  khc, v n tr thnh ti sn ca tt c mi ngi.

  - Voltaire -

  oc nhanh lam tng kha nng loc va lin

  kt cac thng tin. Bi vy, cung lam tng

  kha nng hiu va ghi nh thng tin trong

  khi oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • L tng l cun sch khng c trt t g c, v ngi c phi t

  khm ph ra cho mnh.

  - Mark Twain -

  Survey: Xem lt qua cac tiu , muc luc,

  hinh anh, tom tt va b cuc cua ca cun sach.

  Question: Tai sao? Nh th nao? Cai gi?

  Read: Tim kim thng tin va tra li cu hoi.

  Recite: Sp xp va ghi nh thng tin theo cach

  ring cua minh.

  Review: n tp, k lai nhng gi ban a oc

  c.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ngi bit c nm trong tay sc mnh khuch i bn thn

  mnh, nhn ln nhng cch mnh tn ti, lp y cuc i

  mnh mt cch ng k v th v.

  - Aldous Huxley -

  Chung ta oc tai liu nay lam gi?

  Thng tin nay tra li cho cu hoi nao?

  Chung ta se lam gi vi thng tin o?

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Nu ti c quyn th, ti s em sch m gieo rc khp mt a

  cu nh ngi ta gieo la trong lung cy vy.

  - Mann Horace -

  oc sach khng phai la qua trinh a thng

  tin vao trong b nh, ma la qua trinh ren

  luyn t duy, t cu hoi va i tim cu tra

  li.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Bn hy c sch i! V mong sao trong i bn s khng c ngy

  no m bn khng c d ch mt trang sch mi.

  - C.Pautpxki -

  Chung ta khng cn oc tt ca ni dung trn

  trang sach, ma chi cn loc ra nhng thng

  tin cn thit, lin quan ti ban thn minh.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ngh thut c sch l ngh thut t duy vi t nhiu s gip

  ca ngi khc

  - Phaghe -

  Mi cun sach thng chi cha 20 - 30 t

  khoa. Chung nm cac phn tiu , in m,

  tom tt Nhng t khoa c lp lai nhiu ln

  va th hin ni dung chu ao cua toan b cun

  sach.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Trc nhng cun sch, tt c mi th u m nht i.

  - A.Skhp -

  Chung ta co th oc t bt ki phn nao ma

  khng nht thit phai i theo mt trt t co

  trc. Nhng ngi oc hiu qua thng bt

  u vi nhng phn thu vi, n gian va trong

  tm cua tai liu.

  Tam thi bo qua khi gp nhng phn kho hiu,

  chi tit va khng lin quan n muc ich oc.

  Chung ta se quay tr lai, khi a nm c

  nhng thng tin c ban v cun sach.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • c mun cun sch, i mun dm ng.

  - Thnh ng -

  Cac thng tin u co th phn vao 1 trong 4

  loai: i tng, tinh cht, hanh vi, bi canh.

  Chung cung chinh la 4 thanh phn c ban

  cua cu: Chu ng, b ng, vi ng va trang

  ng.

  Ban co th xy dng nn rt nhiu cu

  chuyn t nhng thanh phn c ban trn.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Ti khng tin vo nhng ph p thut m ti sng tc. Nhng ti tht s tin rng ph p mu c th ut hin khi n c mt cun sch

  hay. - J.K. Rowling -

  Tao ra ban thng tin trong tm tri khi

  oc.

  Chung ta lun oc vi mt cai nhin tng

  th, bit c thng tin minh oc lam gi

  va nm u trong cun sach.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Sch lm cho tr tu con ngi su sc v sng sa hn

  - G. Letxinh -

  Qui tc +1

  oc nhanh hn nu ban gp nhng oan d, it

  thng tin hoc khi thy tp trung.

  Qui tc -1

  oc chm hn nu gp nhng oan kho, nhiu

  thng tin hoc bi mt tp trung.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Th gii l mt cun sch v nhng ai khng i du lch ch c mi mt trang.

  - Augustine of Hippo -

  Cam nhn y tng ng sau cac con ch.

  oc la qua trinh tai hin lai nhng hinh anh,

  m thanh, cam xuc ma tac gia mun truyn

  at.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Sau mt gi c sch th ni au kh no ca ti cng in mt. - Mngte ki -

  Hay y n nhng khoang thi gian tm

  tri tip nhn va ngng nghi x ly thng

  tin. Khi o, tc oc cua ban se c

  tng ln mt cach nhanh chong.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Khng c g c th thay th vn ha c. - Gunte Grass -

  oc theo tng cum t hoc tng cu se lam

  tng kha nng phan oan va hiu ni dung

  khi oc.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Sch l cy n thn soi sng cho con ngi trn nhng no ng xa xi nht v tm ti nht ca cuc i.

  - A.UPt -

  Tri nh ngn han la vung tri nh c

  dung lu tr thng tin tam thi trc

  khi chuyn qua khu vc x ly.

  Tri nh ngn han c kich hoat khi

  nhng thng tin c nap vao vi tc

  cc nhanh.

  B Quyt c Sch Siu Tc Gip Bn Tng Tit Kim Thi Gian V Tip Thu Nhanh Chnghttp://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

  http://biquyethoctap.com/doc-sach-sieu-toc

 • Khng c cch gii tr no r hn c sch, cng khng c s th v no bn lu