Gratis marknadsföring för dig som vill starta företag som pensionär

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gratis marknadsföring för dig som vill starta företag som pensionär Instagram är ett annat sätt att presentera bilder på  Det är också gratis och har en enorm spridning  Instagram har nu gått om Twitter om man räknar antalet användare http://tips-om.se Holger Wästlund 9.  Hur kan man göra detta på ett enkelt sätt?  Det beskrivs steg för steg i boken http://tips-om.se Holger Wästlund 10.  YouTube-presentationer är numera ett ”måste” inom gratis marknadsföring  Filmen Old Lady Road Rage Revenge” är ett videoklipp på 45 sekunder med reklam för IKEA som laddats ner 700 000 gånger  Volvos videoklipp ”Du gamla du fria” med Zlatan på YouTube har laddats ner en miljon gånger http://tips-om.se Holger Wästlund 11.  Hur kan du på ett enkelt sätt göra ett bra videoklipp på YouTube?  Detta beskrivs steg för steg i boken som du hittar på http://tips-om. se http://tips-om.se Holger Wästlund 12.  För att ha framgång med gratis marknadsföring bör du se till att du uppfattas som expert inom ditt område  Utgå från dig själv, vilka kunder du vill ha, vilka konkurrenter du har och var du hittar lönsamhet  Specialisera dig och försök bli unik genom att hitta din egen nisch http://tips-om.se Holger Wästlund 13.  Gratis marknadsföring handlar mycket om att du använder dig av din fantasi, kreativitet, energi och din egen tid  Lägg inte ner pengar på broschyrer, trycksaker, annonser och annan traditionell marknadsföring  Ett effektivt sätt är att skriva artiklar på din egen och andras bloggar http://tips-om.se Holger Wästlund 14.  Skriv också artiklar på s.k. artikelsajter  Det finns flera sådana där du får in din artikel med länkar tillbaka till din hemsida  Adresser till några av dessa artikelsajter finns på sajten http://tips-om.se http://tips-om.se Holger Wästlund 15.  När du skriver artiklar kan det leda till att du får förfrågan om att hålla föredrag  Det är den mest effektiva formen av gratis marknadsföring  …eller snarare marknadsföring som du t.o.m. tjänar bra på  Tips om hur du tjänar pengar som föredragshållare finns också på sajten http://tips-om.se http://tips-om.se Holger Wästlund 16.  Ett givet sätt att göra effektiv marknadsföring gratis är att skicka ut e-brev, dvs. samma som nyhetsbrev, informationsbrev eller tipsbrev  Hur du skapar din sändlista och skriver bra innehåll lärs också ut i boken och delvis på sajten http://tips-om.se  E-postmarknadsföring är gratis och 40 gånger så effektivt som Facebook eller Twitter enligt konsultföretaget McKinsey http://tips-om.se Holger Wästlund 17.  Du kan också ge ut egna e-böcker  Det är gratis för dig att producera och skicka ut  Du kan ge bort e-böckerna gratis eller ta betalt för dem http://tips-om.se Holger Wästlund 18.  Min rekommendation är att du ger bort dina e-böcker gratis  Det är en utmärk

Text of Gratis marknadsföring för dig som vill starta företag som pensionär

  • 1. Gratis marknadsfring fr dig som vill startafretag som pensionrhttp://tips-om.se Holger Wstlund

2. S marknadsfr du dig sjlv och ditt fretag om du vill startafretag som pensionrhttp://tips-om.se Holger Wstlund 3. Den hr bildserien r ettaxplock frn boken Smarknadsfr du dig ochditt fretag alldelesgratishttp://tips-om.se Holger Wstlund 4. Boken innehllerpraktiska rd och tips omhur du kan skta dinmarknadsfring utan attdet kostar ett re Rden handlar ommarknadsfring av bdetjnster och varorhttp://tips-om.se Holger Wstlund 5. Frst och frmst ska dunaturligtvis ha en egenhemsida Men du har antagligen,som s mnga andra, olikasorters kunder somefterfrgar olika produkter S det kan vara klokt att haflera hemsidor, som rnischadehttp://tips-om.se Holger Wstlund 6. Men det hr skulle ju handlaom gratis marknadsfring?Flera hemsidor r inte gratis.Domnadresserna kostar ju Lugn! Klicka p Adsense sstter Google in annonser pdin sajt och du tjnar mer nvad domnadresserna kostar Och i framtiden kanske dut.o.m. kan slja dinahemsidorhttp://tips-om.se Holger Wstlund 7. Den hr bildserien r gjord somen SlideShare-presentation Om du gr en egenpresentation p PowerPoint skan det vara en bra id att vendu gr om den till enSlideShare-presentation Det r enkelt, gratis ochGoogles skmotorer hittar denltthttp://tips-om.se Holger Wstlund 8. Instagram r ett annatstt att presentera bilderp Det r ocks gratis ochhar en enorm spridning Instagram har nu gttom Twitter om manrknar antalet anvndarehttp://tips-om.se Holger Wstlund 9. Hur kan man gra dettap ett enkelt stt? Det beskrivs steg frsteg i bokenhttp://tips-om.se Holger Wstlund 10. YouTube-presentationer rnumera ett mste inomgratis marknadsfring Filmen Old Lady Road RageRevenge r ett videoklipp p45 sekunder med reklam frIKEA som laddats ner 700000 gnger Volvos videoklipp Du gamladu fria med Zlatan pYouTube har laddats ner enmiljon gngerhttp://tips-om.se Holger Wstlund 11. Hur kan du p ett enkeltstt gra ett bravideoklipp p YouTube? Detta beskrivs steg frsteg i boken som duhittar p http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 12. Fr att ha framgng med gratismarknadsfring br du se tillatt du uppfattas som expertinom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilka kunderdu vill ha, vilka konkurrenterdu har och var du hittarlnsamhet Specialisera dig och frsk bliunik genom att hitta din egennischhttp://tips-om.se Holger Wstlund 13. Gratis marknadsfringhandlar mycket om att duanvnder dig av din fantasi,kreativitet, energi och dinegen tid Lgg inte ner pengar pbroschyrer, trycksaker,annonser och annantraditionell marknadsfring Ett effektivt stt r att skrivaartiklar p din egen ochandras bloggarhttp://tips-om.se Holger Wstlund 14. Skriv ocks artiklar p s.k.artikelsajter Det finns flera sdana drdu fr in din artikel medlnkar tillbaka till dinhemsida Adresser till ngra av dessaartikelsajter finns p sajtenhttp://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 15. Nr du skriver artiklar kan detleda till att du fr frfrgan omatt hlla fredrag Det r den mest effektiva formenav gratis marknadsfring eller snarare marknadsfringsom du t.o.m. tjnar bra p Tips om hur du tjnar pengarsom fredragshllare finns ocksp sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 16. Ett givet stt att gra effektivmarknadsfring gratis r attskicka ut e-brev, dvs. sammasom nyhetsbrev,informationsbrev eller tipsbrev Hur du skapar din sndlista ochskriver bra innehll lrs ocks uti boken och delvis p sajtenhttp://tips-om.se E-postmarknadsfring r gratisoch 40 gnger s effektivt somFacebook eller Twitter enligtkonsultfretaget McKinseyhttp://tips-om.se Holger Wstlund 17. Du kan ocks ge ut egnae-bcker Det r gratis fr dig attproducera och skicka ut Du kan ge bort e-bckernagratis eller tabetalt fr demhttp://tips-om.se Holger Wstlund 18. Min rekommendation ratt du ger bort dina e-bckergratis Det r en utmrkt formav marknadsfring Att ge bort informationgratis lnar sig fr detallra mestahttp://tips-om.se Holger Wstlund 19. Att skriva artiklar p egna ochandras bloggar, att hlla fredragoch att ge ut egna e-bcker kan ledatill att du ger ut en egen bok Du fr hela tiden kommentarer ochterkoppling p det du skriver ochtill slut blir du den verkligaspecialisten Du blir experten som ger ut ochsljer din egen bok Allt detta berttar jag om i bokenS marknadsfr du dig och dittfretag alldeles gratis och delvisocks p sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 20. G nu in p http://tips-om.se G nu in p http://tips-om.se Dr kan du tjuvtitta i bokenS marknadsfr du dig ochditt fretag alldeles gratis Dr finns praktiska ochbeprvade rd och tips omhur du bedriver din utan attdet kostar dig ngot http://tips-om.se va adressenhttp://tips-om.se Holger Wstlund