19
Të ardhmen

"Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pjesa e tretë e kësaj serie që flet për të ardhmen, marrë nga Libri i Zbulesës, kapitulli 8 dhe 9.

Citation preview

Page 1: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Të ardhmen

Page 2: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

+ + ?

7 vjet

Krishtivjen në tokë

Vulat1 2 3 4 5 6 7

Boritë1 2 3 4 5 6 7

Page 3: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

1/3Mjerim Gjysmë orë

lutje, v1-6

Lutje? Për çfarë?

Page 4: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Boria 1

+ + ?

7 vjet

Krishtivjen në tokë

Ushqim?

Page 5: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Boria 1

Ushqim?

Page 6: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Boria 2

+ + ?

7 vjet

Krishtivjen në tokë

33%Tregti?Ushqim?

Page 7: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Boria 3

+ + ?

7 vjet

Krishtivjen në tokë

33%

Ujë i pijshëm?Shumë vdiqën

Page 8: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

• Nga 6 vulat doli “zibuke”, por tani

• Nga boritë 1-3 zi buke është më intensive

• Katastrofa ekonomike

• Uji i pijshëm?

• Jo vetëm në Afrikë

• Por, në terë botën

• Shumë vdesin!

Boritë 1-3

Page 9: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Boria 4

+ + ?

7 vjet

Krishtivjen në tokë

33%- Ulja e temperaturës- Shkatërrimi i ekologjisë- Mbi-ngarkesa e hidro- centraleve, etj- Frika e madhe

Page 10: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

“1/3"

Tani “Mjerim”

Page 11: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Mjerimi 1

+ + ?

7 vjet

Krishtivjen në tokë

Lluka 10:18Lluka 8:31Zbu 20:1-3Fuqia satanike

Page 12: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

• Çelësi i pusit tëhumnerës

• “Bottomless Pit” - indierock band nga Chicago.

• Dolën demonët

• Engjëlli i humnerës?

• Abadon, Apolion

• “Shkatërruesi”

• “Occult Invasion”

• Psikologji, drogë, etj

Mjerimi 1

Page 13: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Varr

Humnerë e madheLluk 16

ParajseFerrHades

Tartarus2 Pje 2:4ëngjëjt qëmëkatuan

AbussosHumneraPusi ihumnerës

Liqeni i zjarritGehena

Page 14: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

T’i dëmtojnë ataqë nuk kanë vulëne Perëndisë

Kërkojnë vdekjen

Page 15: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Boria 5,Mjerimi 1

Boria 6,Mjerimi 2

V17? Zjarr, tym dhe squfur?

Page 16: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Eufrati? Zbu 16:12

Page 17: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

Boria 5,Mjerimi 1

Boria 6,Mjerimi 2

* 33% e njerëzve* Tani të gjallë janë (1-.25)*(2/3)=0.50* Minus (8:11 shumë vdiqën) < 50%

Page 18: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

+ + ?

Krishtivjen në tokë

Vulat1 2 3 4 5 6 7

Boritë1 2 3 4 5 6 7 Akoma!

V20 - Por “njerëzit nuk u penduan . . .”

Page 19: "Unë do t'ju tregoj të ardhmen", Pjesa 3

+ +

? 7 vjet

Dita eshpëtimitështë tani

Besimtarëtvulosen

1 Thes 4:16

Kisha hiqetpapritmas- Gënjim dërgohet

- 7 vulat, 7 boritë- Njerëzit pa vulën e Perëndisë nuk pendohen

Krishtivjen në tokë