110321 dalane vind therese bjerke

Embed Size (px)

Text of 110321 dalane vind therese bjerke

  • 1. Samrdsmte, Egersund21.03.2011

2. EIERSKAP
Dalane Vind AS eies av Dalane energi IKS og Agder Energi AS (50/50)
Bjerkreim Vindpark (tidligere Eikeland og Steinsland) er et prosjektsamarbeid mellom Dalane Vind og Lyse Produksjon
Prosjektoppstart:2004/2005
Konsesjon (150 MW) i des. 2009
Agder Energi AS
Dalane energi IKS
50%
50%
Dalane Vind AS
Lyse Produksjon AS
86,5%
13,5%
Bjerkreim Vindpark
3. 1 av 4 prosjekter som fikk konsesjon i 2009 (totalt 450 MW)
Konsesjon pklaget og ligger til ankebehandling hos OED
Max effekt:150 MW
Antall turbiner: ca 50
Est. rlig produksjon: 489 GWh
Gj.snitt vind:ca 8 (m/s)
Grunneieravtaler100 %
Investering:2 MRD NOK
Lav konfliktgrad
Bjerkreim Wind Farm - NKKELTALL
4. TIDSLINJE
?
?
?
?
?
5. samarbeid mellom konsesjonrene
Hva er gjort s langt?
Jevnlige samarbeidsmter
Plan for fr- og etterunderskelser for fugl (oppstart hsten 2011)
Felles nett-studie (forprosjekt)
Utveksling og deling av vinddata
Felles mte med kommunen vedr. kommuneavtaler
Forelpig Plan for samarbeid oversendt NVE februar 2011
Inngelse av intensjonsavtale med Dalane Vgs
6. samarbeid mellom konsesjonrene
Hva er planlagt fremover?

  • Felles mte med OED

7. Felles vindkartlegging 8. Igangsettelse av rovfuglprogram 9. Ml om felles plan for landskap og milj 10. Tiltak i Forsvarets radar 11. Samarbeid om detaljplanlegging, utbygging og drift 12. Fremdriften styres av endelig ankebehandling i OED