PhD Defense presentation - 16/12/2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of PhD Defense presentation - 16/12/2011

 • 1. Jan DevosHogeschool West-Vlaanderen HOWEST ELIT UGent FEA Onder het promotorschap van: prof. dr. ir. H. Van Landeghem, UGent prof. dr. ir. D. Deschoolmeester, UGent
 • 2. Agenda Uitgangspunten Doelstellingen Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak Verkenning literatuuronderzoek en enqute Deductie vertrouwen versus controle in KMOs Inductie een raamwerk voor ICT-bestuur in KMOs Toetsing de Lemon-markt Conclusies Vraagstelling Jan Devos - 2
 • 3. Uitgangspunten: KMOsKMOs werden tot 1970 grotendeels verwaarloosd 1959 Theory of the growth of the firm (E. Penrose) 1970 Oliecrisis (keerpunt) 1973 Small is beautiful (Schumacher) 1980 Downsizing & Outsourcing trends 1990 Internet the virtual organization 2005 The World is Flat (Friedman) 2011 Emergent Collectives, Sociale Media, Open Source, Enterpreneurial Capital (ondernemingskapitaal)Twee miskende visies op KMOs: Ruggengraat van de meeste economien (Europa, SBA) Geen tweedeklassers: innovatieontwikkeling, tewerkstelling en regionale verankering. Jan Devos - 3
 • 4. Uitgangspunten: ICT-mislukkingen Jan Devos - 1
 • 5. Uitgangspunten: ICT-mislukkingen Publiek geheim Veel onderzoek naar het fenomeen 1967, Management misinformation systems, (Ackoff) 2010, Project failure en masse: a study of loose budgetary control in ISD projects (Conboy) 1994 1996 1998 2000 2004 2006 2009Mislukt 31% 40% 28% 23% 18% 19% 24%Over tijd/budget 53% 33% 46% 49% 53% 46% 44%Succes 16% 27% 26% 28% 29% 35% 32%Source: Standish Group Jan Devos - 5
 • 6. Uitgangspunten: ICT-bestuurICT-bestuur - IT Governance Sinds de jaren 90 Weinig duidelijkheid over het begrip Link met de principes van goed bestuur (corporate governance) Link met strategische ICT Risico management, Performance management, Value delivery, Resource management, IT-Alignment Bestaande methodes niet tot nauwelijks theoretisch onderbouwd en niet geschikt voor KMOs (Cobit, ITIL, PMboK, PRINCE2, ISOxxxxx, ...) Jan Devos - 6
 • 7. Doelstellingen Jan Devos - 7
 • 8. Doelstellingen Jan Devos - 8
 • 9. Strategische ICT-artefact Strategisch Informatiesysteem developed to support, change or enable Business Processes and Business Strategies. (Porter) Heeft een diepgaande impact op zowel het strategische, tactische als operationele niveau van de organisatie. Voorbeeld: Enterprise Systems (ERP) CRM, SCM, Jan Devos - 9
 • 10. Doelstellingen 1) Uitbreiding van kennis over KMOs, ICT- bestuur en ICT-mislukkingen 2) De link tussen gefaalde ICT-projecten en de principes en mechanismen van ICT-bestuur in KMOs verduidelijken Jan Devos - 10
 • 11. Onderzoeksvragen De onderzoeksvragen: 1) Waarom falen ICT-projecten in KMOs? 2) Hoe falen ICT-projecten in KMOs? 3) Hoe managen KMOs hun ICT-projecten? 4) Is er onvoldoende ICT-bestuur in KMOs? Jan Devos - 11
 • 12. Onderzoeksaanpak- Kwalitatief onderzoek Meervoudige fasen Instrumentarium- Epistemologisch pluralistisch 1) Verkennend - Literatuurstudie(positivistisch / interpretatief) 2) Verklarend - Enqute- Methodologisch pluralistisch(gevallenstudies / enqutes) 3) Concluderend - Statistiek- ICT-artefact wordt bekeken als 4) Toetsend - Deductie: theoretischeeen socio-technisch systeem patroonherkenning- KMOs gedragen zich anders - Inductie: theorieopbouw opdan GOs basis van gevallenstudies Jan Devos - 12
 • 13. Onderzoeksontwerp
 • 14. Agenda Uitgangspunten Doelstellingen Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak Verkenning literatuuronderzoek en enqute Deductie vertrouwen versus controle in KMOs Inductie een raamwerk voor ICT-bestuur in KMOs Toetsing de Lemon-markt Conclusies Vraagstelling Jan Devos - 14
 • 15. Waarom een verkennende fase ? Duidelijke afbakening van de eenheid van analyse (KMOs) Vorm de groep van KMOs een te onderscheiden groep bij het verklaren van ICT fenomenen? Wat is er beschikbaar aan gecumuleerde wetenschappelijke kennis over ICT en KMOs? Welke ICT-fenomenen zijn er voornamelijk onderzocht in de literatuur? Welke theorien worden er gebruikt om ICT-fenomenen (mislukkingen, implementaties, adoptie, ) te verklaren en te voorspellen? Toetsing van de haalbaarheid van de onderzoeksvragen. Jan Devos - 15
 • 16. Literatuuronderzoek: conclusies Bestaand onderzoek naar ICT en KMOs is beperkt (251 A1-artikelen tussen 1979 en 2008) Geen overeenstemming over de grootteparameter (5 3000) De groep van KMOs wordt te veel als een homogene groep, met gelijke kenmerken beschouwd Micro-organisaties (