66
REPETYTORIUM MATURALNE REPETYTORIUM MATURALNE Pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu maturalnym. Wykorzystanie zasobów szkolnej biblioteki internetowej wolnelektury.pl i materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Repetytorium maturalne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Repetytorium maturalne

REPETYTORIUM REPETYTORIUM MATURALNEMATURALNE

Pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu maturalnym.Wykorzystanie zasobów szkolnej biblioteki internetowej wolnelektury.pl i materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

 

Page 2: Repetytorium maturalne

Przeanalizuj temat zamieszczony w arkuszu maturalnym, wykorzystaj zasoby serwisu wolnelektury.pl i arkusze maturalne (oraz proponowane rozwiązania) znajdujące się na stronie internetowej www.cke.edu.pl odszukaj zamieszczony fragment w całości utworu.

Page 3: Repetytorium maturalne

Jan Kochanowski Jan Kochanowski Pieśń Pieśń XXII XXII i i Tren IXTren IX

Na podstawie Pieśni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego, przedstaw różnice w postawie poety wobec Rozumu i Mądrości. Zwróć uwagę na sposób budowania poetyckiej refleksji [05. 2009]

Page 4: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xxii-rozumie-moj-prozno-sie-mas.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-ix-kupic-by-cie-madrosci-za-drogie-pieniadze.html

Page 5: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/polski_pr.pdf

 http://www.cke.edu.pl/images/sto

ries/klucze_mat_09/polski_a.pdf

Page 6: Repetytorium maturalne

Jan Kochanowski Jan Kochanowski Czego Czego chcesz od nas, Panie... chcesz od nas, Panie... i Juliusz Słowackii Juliusz Słowacki Hymn Hymn

Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie... i Hymn Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów. [01. 2009]

Page 7: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxv-czego-chcesz-od-nas-panie-za-t.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu.html

Page 8: Repetytorium maturalne

http://slimak.onet.pl/_m/matury/matura2009/polski_PP.pdf

http://slimak.onet.pl/_m/matury/matura2009/polski_model_PP.pdf

Page 9: Repetytorium maturalne

Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz DziadyDziady

Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment Dziadów Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy.[05. 2007]

Page 10: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html

Page 11: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/mat_07/polski_pp.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/mat_07/pol_pp_prozw.pdf

Page 12: Repetytorium maturalne

Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz Dziady Dziady i i Franciszek Karpiński Franciszek Karpiński Przypomnienia dawnej Przypomnienia dawnej miłościmiłości

Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienia o niej. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej Przypomnienia dawnej miłości Franciszka Karpińskiego oraz danego fragmentu IV części Dziadów Adama Mickiewicza. [12. 2005]

Page 13: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iv.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/przypomnienie-dawnej-milosci.html

Page 14: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/arkusze05grudzien/arkusz_2_jp.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/arkusze05grudzien/model_2_.jp.pdf

Page 15: Repetytorium maturalne

Juliusz Słowacki Juliusz Słowacki KordianKordian, , Zygmunt Krasiński Zygmunt Krasiński Nie-Nie-Boska komediaBoska komedia

Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzęo utworach, z których pochodzą fragmenty. [05. 2005]

Page 16: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/nie-boska-komedia.html

Page 17: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/polsi_podst_a1.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/polski_odp_a1.pdf

Page 18: Repetytorium maturalne

Johann Wolfgang von Johann Wolfgang von Goethe Goethe Cierpienia Cierpienia młodego Werteramłodego Wertera

Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury [11.2006]

Page 19: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/cierpienia-mlodego-wertera.html

Page 20: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_probna_06/app_pol.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_probna_06/pp_pol_ocen.pdf

Page 21: Repetytorium maturalne

Bolesław Prus Bolesław Prus LalkaLalka

1.Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizująci interpretując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Wokulskiego. [05. 2008]

Page 22: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-pierwszy.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-drugi.html

Page 23: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/polski_pp.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/polski_pp_rozw.pdf

Page 24: Repetytorium maturalne

Bolesław Prus Bolesław Prus LalkaLalka

2. Analizując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, scharakteryzuj występujących w nim bohaterów. Określ ich stosunek do nauki i miłości.[05.2008]

Page 25: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-pierwszy.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-drugi.html

Page 26: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/polski_pp_ns.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/polski_pp_ns_rozw.pdf

Page 27: Repetytorium maturalne

Bolesław Prus Bolesław Prus LalkaLalka

3.Jak Izabela Łęcka postrzegała świat i ludzi? Na podstawie podanego fragmentu scharakteryzuj bohaterkę Lalki Bolesława Prusa. Oceń jej postawę, uwzględniając najważniejsze hasła programu pozytywistów.[05. 2006]

Page 28: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-pierwszy.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-drugi.html

Page 29: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a1_pol_niesl.pdf

Page 30: Repetytorium maturalne

Bolesław Prus Bolesław Prus Lalka, Lalka, Juliusz Słowacki Juliusz Słowacki KordianKordian

Romantyk i pozytywista (Juliusz Słowacki i Bolesław Prus) w kontekście ideałów swojej epoki oceniają cywilizację zachodnioeuropejską. Porównaj obraz Zachodu zawarty w poniższym fragmencie Lalki z tym, który znasz z Kordiana. Zwróć uwagę na znaczenie podróży po Europie w życiu bohaterów. [11.2006]

Page 31: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-pierwszy.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-drugi.html

Page 32: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_probna_06/app_pol.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_probna_06/pp_pol_ocen.pdf

Page 33: Repetytorium maturalne

Bolesław Prus Bolesław Prus Kamizelka, Kamizelka, LalkaLalka

Na podstawie podanych tekstów przedstaw, porównaj i oceń portrety małżeństw stworzone przez Bolesława Prusa. Wykorzystaj znajomość Kamizelki i Lalki. [05. 2009]

Page 34: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/kamizelka.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-pierwszy.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-drugi.html

Page 35: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/polski_ns.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/klucze_mat_09/pozostale/polski_ns.pdf

Page 36: Repetytorium maturalne

Eliza Orzeszkowa Eliza Orzeszkowa Nad Nad NiemnemNiemnem

Na podstawie fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem napisz, jakie wartości Jan przekazuje Justynie, oprowadzając ją po mogiłach. Zwróć uwagę na uczucia przeżywane przez tę parę bohaterów. [05. 2005]

Page 37: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/nad-niemnem-tom-pierwszy.html

Page 38: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/pol_glusi_a1.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_odp_2005/pol_niesl_a1_model.pdf

Page 39: Repetytorium maturalne

Maria Konopnicka Maria Konopnicka Mendel Mendel GdańskiGdański Jaki obraz stosunku Polakówdo Żydów w Warszawie lat osiemdziesiątych XIX wieku przedstawia Maria Konopnicka w opowiadaniu Mendel Gdański?Odpowiedz na pytanie, analizując załączone fragmenty tekstu. Zwróć uwagę na postawy poszczególnych bohaterów oraz na cele autorki (ideową wymowę utworu).[05. 2007]

Page 40: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/mendel-gdanski.html

Page 41: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/mat_07/polski_pp_niesl.pdf

Page 42: Repetytorium maturalne

Władysław Stanisław Władysław Stanisław Reymont Reymont ChłopiChłopi

1.Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?[05. 2009]

Page 43: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html

Page 44: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/polski_pp.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/klucze_mat_09/polski_a.pdf

Page 45: Repetytorium maturalne

Władysław Stanisław Władysław Stanisław Reymont Reymont ChłopiChłopi

2.Kłótnia u Borynów. Zanalizuj podany fragment Chłopów Władysława Reymonta i scharakteryzuj występujące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny.[05. 2006]

Page 46: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html

Page 47: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a1_polski.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a1_pol_rozw.pdf

Page 48: Repetytorium maturalne

Władysław Stanisław Władysław Stanisław Reymont Reymont ChłopiChłopi

3.Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści.[12. 2005]

Page 49: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html

Page 50: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/arkusze05grudzien/arkusz_1_jp.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/arkusze05grudzien/model_1_j.p.pdf

Page 51: Repetytorium maturalne

Stefan Żeromski Stefan Żeromski Ludzie Ludzie bezdomnibezdomni

Fabryki, huty, kopalnie w oczach Stefana Żeromskiego – nowoczesność i postęp czy piekło dla pracujących tam ludzi? Odpowiedz na pytanie, analizując załączone fragmenty Ludzi bezdomnych oraz wykorzystując znajomość całości powieści. Zwróć szczególną uwagę na opisy maszyn i pracujących robotników. [01.2009]

Page 52: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/ludzie-bezdomni-tom-pierwszy.html

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/ludzie-bezdomni-tom-drugi.html

Page 53: Repetytorium maturalne

http://slimak.onet.pl/_m/matury/matura2009/polski_PP.pdf

http://slimak.onet.pl/_m/matury/matura2009/polski_model_PP.pdf

Page 54: Repetytorium maturalne

Stefan Żeromski Stefan Żeromski PrzedwiośniePrzedwiośnie1.Interpretując podane fragmenty

Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, zwróć uwagę na przedstawione w nich sytuacje i zachowanie Cezarego. Napisz, jak wydarzenia historyczne, o których mowa w podanych fragmentach, wpłynęły na psychikę bohatera powieści i jego rozumienie świata.[05. 2006]

Page 55: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie.html

Page 56: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a1_pol_niesl.pdf

Page 57: Repetytorium maturalne

Stefan Żeromski Stefan Żeromski PrzedwiośniePrzedwiośnie

2.Na podstawie podanego fragmentu powieści Przedwiośnie, przedstaw wizję szklanych domów. Omów jej znaczenie w powieści i porównaj z komunistyczną koncepcją naprawy państwa oraz programem Gajowca. [05. 2009]

Page 58: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie.html

Page 59: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/polski_ns.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/klucze_mat_09/pozostale/polski_ns.pdf

Page 60: Repetytorium maturalne

Stefan Żeromski Stefan Żeromski PrzedwiośniePrzedwiośnie

3. Analizując dany fragment powieści, zwróć uwagę na prezentowane przez bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy: Przedwiośnie jako powieść – dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski. [01. 2006]

Page 61: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie.html

Page 62: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusz2006styczen/polski_a1.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusz2006styczen/polski_mod_a1.pdf

Page 63: Repetytorium maturalne

Stefan Żeromski Stefan Żeromski PrzedwiośniePrzedwiośnie

4. Jaki obraz wsi polskiej z początku XX wieku przedstawił Stefan Żeromski w Przedwiośniu? Odpowiadając na to pytanie, zanalizuj i zinterpretuj podane fragmenty. Zwróć uwagę na tradycję literacką, do której nawiązuje autor, oraz jego stosunek do mieszkańców wsi. [05. 2005]

Page 64: Repetytorium maturalne

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie.html

Page 65: Repetytorium maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/pol_glusi_a1.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_odp_2005/pol_niesl_a1_model.pdf

Page 66: Repetytorium maturalne

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Anna Brodawkadoradca metodyczny m. st. Warszawy

w zakresie języka polskiego