Cẩm nang đi Núi Cấm

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Giới thiệu di tích, điểm du lịch Núi Cấm An Giang và cách thức đi lại, lễ bái...

Text of Cẩm nang đi Núi Cấm

  • 1. Trong cc tp tip theo chng ti s gii thiu n Qu v nhng nghi thc cng l c sc ti cc a im: Cha B, Tnh Bnh Dng Cha B en, Tnh Ty Ninh Cha Bi nh, Tnh Ninh Bnh n B Cha Kho, Tnh Bc NinhCM NANGNgi i Ni Cm n Hng, Tnh Ph Th Cha Hng, H Ni b sung nhb sung nhb sung nhCha BCha B enCha Bi nhb sung nhb sung nhb sung nhn B Cha Khon HngCha Hng GI: ................ ng.NH XUT BN DN TR

2. ALi m uNgi i Ni Cm 1n Giang non nc hu tnh, ni c nhng phong cnh thin nhin say m lm m hoc lng ngi. Khng nhng th, vi v vn di tch lch s vn ha, n cha linh thing gn lin vi nhng truyn thuyt k b v hin hch, An Giang ang ngy cng thu ht khch thp phng n y tham quan, thng ngon cng nh cng l. n vi An Giang l n vi vng sng nc bt tn, vi di do c tm, vi nhng cnh ng la bt ngn thng cnh c bay. Nhng iu th v to nn s khc bit vi cc tnh trong ng bng sng Cu Long chnh l vng Tht Sn hng v. Ngy nay, An Giang ang trn con ng i mi. Vi nhng chnh sch u t hp l trong vic bo tn v pht huy cc gi tr truyn thng, iu to iu kin cho du lch An 3. 2 Cm nangGiang hon thnh s mnh l ngnh kinh t mi nhn trong nhng nm ti. V vi An Giang, du khch s c thng ngon nhng dch v sng nc c trng v nhng dch v rng ni xen k c o, to nn s phong ph a chiu trong c sc vn ha ni y. Tuy nhin s l rt thiu st nu nh nhc n An Giang m chng ta khng cp n vn ha cng l. Vi nhng di tch, cha chin nm ri rc khp ni, t vng sng nc cho ti ni rng, vi nhiu thnh phn dn tc, mi vng, mi dn tc li c nhng cch thc cng l khc nhau tt c to cho vn ha cng l An Giang m v a mu sc. Nh chng ta bit, Vit Nam, mt t nc trng ngha tnh, chnh v vy m phong tc cng l nh, cha, miu, ph, cng nh trong gia nh t lu tr thnh mt nt vn ha lu i. Nt vn ha y l s kt tinh nhng g tinh ty nht t cuc sng lao ng hng ngy v nhngNgi i Ni Cm 3c m, kht vng vn ti mt cuc sng cao p hn. Ngy nay, trong nhp sng hin i, hi h, vic gi gn nt vn ha y ang tr nn quan trng. Vi ngha , vic tm hiu, nghin cu v xut bn cun cm nang Nghi thc cng l cng l n cha Vit Nam khng nhng th hin s knh trng m cn mong mun gp phn nh b vo vic bo tn v pht huy nhng gi tr vn ha lu i y. Tip ni hnh trnh trn t An Giang, trong tp hai ca cun nang ny, chng ti xin gi ti bn c v nhng di tch, thng cnh cng nh phong tc cng l c sc ca vng Tht Sn, c bit l Ni Cm. Trong qu trnh tm hiu, nghin cu, su tm, do s hn ch v ti liu cng nh trong gii hn hiu bit ca mnh, chng ti khng trnh khi nhng thiu st. Rt mong nhn c nhng ng gp kin ca bn c cun cm nang c hon thin v phong ph hn. 4. 4 Cm nangI. KHI QUT V THT SN V NI CM 1.1. Tm hiu chung v dy Tht Sn Tht Sn (By Ni) l nhng a danh tiu biu thuc huyn Tnh Bin v Tri Tn An Giang, ni c phong cnh thin nhin hng v v k b, vi hng lot nhng di tch, danh lam t lu lm m hoc du khch khi ti y. c mnh danh l nc nh ca ng bng sng Cu Long, ni m du khch c th phng tm mt ra ti tn vng bin H Tin, chim ngng cnh ni non trp trng vi my m ging ph v cm gic mt lnh vi gi lng vi vu, Tht Sn ang ngy cng tr thnh nhng a im hp dn thu ht khch thp phng ti thng ngon. Trong i Nam Nht Thng Ch (1865) th Tht Sn bao gm cc ni: Tng Sn, T Sn, Cm Sn, c Nhm, NamVi, T Bit, Nhn Ha. Nhng theo H Biu Chnh trong ThtNgi i Ni Cm 5Sn Huyn B, Nguyn Vn Hu trong Tht Sn Mu Nhim li cho rng l cc ni: T, Cm, Tr S, Kt, Di, Tng, B i Om. Mt gi thuyt khc ca Trn Thanh Phng trong Nhng Trang s v An Giang, xut bn nm 1984 cho rng l cc ni: Cm (Thin Cm Sn), Di Nm Ging (Ng H Sn),T (Phng Hong Sn), Di (Nga Long Sn), Tng (Lin Hoa Sn) Kt (Anh V Sn) v Nc (Thy i Sn ). Li c gi thuyt khc na cho rng l cc ni: Cm, Di, T, Ph Cng,Nam Qui, Sam, khi ni Tr S (gm ni Giai, Kt, Tr s ). Tuy vn cn c nhng ti liu, nhng gi thuyt khc nhau, nhng hin nay nhng ni do Trn Thanh Phng lit k, c ngi ng thun hn c. 1.2. Tm hiu chung v Ni Cm Ni Cm cn c gi l ni ng Cm 5. 6 Cm nanghay Thin Cm sn. Thin Cm Sn theo ting Khmer l Pnom ta piel hay Pnom po pil. Ni Cm c cao 705 m. Chu vi 28.600m, l mt ngn ni cao nht trong Tht Sn v l nh cao v hng v nht a phn tnh An Giang. Ni thuc a phn x An Ho, huyn Tnh Bin, cch trung tm TP Long Xuyn khong 90km theo Quc l 91 r qua tnh l 948. * Cc truyn thuyt v Ni Cm Theo Gia nh thnh thng ch ca Trnh Hoi c th trc kia Ni Cm c tn l i Tn. Ni cao 50 trng, chu vi hn 20 dm. Hnh dng nh ci i cao, nm thuc v cung Thn T nn gi l ni i Tn. Sch vit thm: ci tn ny xut pht t hnh dng nh ci i cao ca ni cng thm hng ni nm v cung Thn T nn gi l ni i Tn... Ni cao t ngt, sinh snNgi i Ni Cm 7cc loi trm hng, tc hng, sc sa, cy sao, ging hng, thng tre. Cy ci tt ti c ng cong queo thng trong ni su, du ngi qua li, gn ni ng rung, xa c bn nc, k cy cy, ngi nh c chia tng loi ni chn ni Ni cn c tn gi khc l Thin Cm Sn bi cnh sc hoa c, cy l p nh di gm ca tri. y l cch t tn mang tnh cht hoa m ca cc nh vn v cng c nhiu ngi tn thnh. Tn gi Cm Sn xut hin trong i Nam nht thng ch nm 1882, c xem l tn gi chnh thc bng vn t u tin ca ni. Theo mt s truyn thuyt th trc kia ni Cm rt him tr, nhiu th d khng ai dm ti. Li c thuyt cho rng ngy xa, Nguyn nh b qun Ty Sn ui nh phi chy ln ni trn nn truyn lnh khng cho bt c ai ln ni v t ni c tn l Cm. 6. 8 Cm nangCng c thuyt khc cho rng tng cp n Hng Tn (bit danh ca L Vn Tn, qu Cao Lnh, b S Mt thm M Tho h st nm 1926) trong thi gian lm so huyt ti y, cm dn ln ni. Theo nh tc gi Nguyn Vn Hu, trong tc phm Na thng trong min Tht Sn cho rng, gi thuyt ng tin nht l c Pht thy Ty An - on Minh Huyn cm cc tn ln ni dng nh , do s lm u chn linh thing Theo nhng truyn thuyt th ci tn Ni Cm c tn ti t cho n tn by gi. 1.3. Cc danh thng Ni Cm Trc kia Ni Cm tr thnh mt ni s hi i vi ngi dn v theo truyn thuyt c nhiu th d, nguy him. Th ngy nay vi mt lng cy rng ln, kh hu mt m quanh nm vi nhng danh lam thng cnh, dch v nh hng tiu biu tr thnh khu du lch sinh thi tng hp cNgi i Ni Cm 9sc. Hng nm thu ht ng o du khch n cng l cng nh tham quan, thng ngon. - in Mi Ba: in Mi Ba nm trong h thng hang ng ca ni Cm cao khong 400m nm lch v hng ng bc. Chiu di in khong 200 m, b rng ln nht khong 1,5 m cn hp nht ch bng mt vng trn thn ngi. in su trong lng ni. Con ng ln ti in Mi Ba tht gian nan v nguy him. Sng m ging kn. Ban ngy xa c qua li cng phi bt n nhn bit ra nhau. y l ni th cng rt hoang s v heo ht, su trong ni. Tuy nhin, ngy nay, a im ny cng thu ht rt ng khch mun mo him v t m. Du khch n y thng chun b nhang, n cy, cng c th l gi bnh, gi kort n gin v ni y cn haong 7. 10 Cm nangs, li su trong ni, ng i kh khn. Con ng ti ca in kh khn, nhng hp dn nht, kh khn nht chnh l ng vo mi ba tng su bn trong in. Ch i vo khong 5 mt na l khng cn thy nh sng bn ngoi. Du khch phi thp n cy trong hang men theo ng vo khm ph tng tng bn trong in. in rt ti v hp, ch tng ngi mt chui c vo. Nhng du khch cng rt d b lc ng v trong hang ti li c nhiu ng ngch khc nhau. Mi mt tng trong hang ti c mt l hng cho du khch thp nhang v th cng. ng trong hang ti cng un khc, lc ln lc xung, gp ghnh v kh i. Tuy nhin sau khi vt qua c mi ba tng ca in th du khch s cm nhn c cm gic sung sng, mn nguyn, ging nh mt chin thng, chin cng ca chnhNgi i Ni Cm 11bn thn mnh. * ng Thy Lim: Con ng a chng ta ti ng Thu Lim cng gian nan, nguy him khng km in Mi Ba. Con ng gp ghnh, si , c ch l nhng bc thang ln xung. Du khch xung ng phi bm vo dy d c buc vo hai hng cy bn ng trnh b ng. Tng truyn nc trong ng Thu Lim tm c th cha bnh, * Hang ng Th: Vo nm 1851, c Pht Ty An (Tn tht l on Minh Huyn) ngi sng lp ra gio phi ch gio cho Trn Vn Thnh (c C Qun) v s ty tng ln ni tm g lo to L loi g chc lm tr ct, gi l cy th. Khi tm c g, cho vut bp sen v khc bn ch Bu Sn K Hng. Khi khc xong mang i nm ni m khi ng t nh ni Cm nhn xung c th thy l th Ng Long Trn Phc. 8. 12 Cm nangTi ni Cm, 1 cy trong hang gi l hang ng Th v 4 cy di ng bng. 5 cy th u th hin nim t ho v t nc thng nht c ch quyn nh ngha bi th Nam quc sn h ca L Thng Kit. Mi cy th u c thi gian xut hin khc nhau. Bao gi 5 cy xut hin thi th mi bnh an. Du khch n y mang theo cng, nhang, n i su vo bn trong hang. Tuy cng vo su trong hang, cng ti v to mt cm gic rng rn nhng. Tuy nhin ngy nay Hang ng Th ngy nay vn thu ht ngy cng ng ngi n cu cng v khm ph tn hng s k b ca di tch ny. * H Thy Lim: V tr h nm trc cha Vn Linh v cha Pht Ln, tng Pht Di Lc. H c din tch 60.000 m2 vi sc cha 300.000 m3. Ngy nay, h khng ch l ngun ncNgi i Ni Cm 13cung cp cho nhng h dn xung quanh sinh hot m cn l mt cnh quan cho du khch thng ngon. Di h, ngy nay c nhiu c. Du khch c th mua thc n th xung, c tp trung thnh tng n n n vi nhiu loi rt p. * Sui Thanh Long: Sui Thanh Long, ni Cm, thuc x An Ho (Tnh Bin) l im n thu ht khch n y du lch, tm mt. Con ng ln ti ni c xy thnh bc thang, d i. Hai bn l nhng hng qun nh, kinh doanh nhiu th. Khch du lch n y khng ch tham quan, thng ngon dng sui mt m cn c thng thc mn n dn d nhng m hoc lng ngi. Khch mt ln n y kh c th qun l mn bnh xo n vi rau rng xanh nn. Phi mt kh nhiu cng sc ln ti sui. Nhng khi ti ni, du khch c th ngm mnh trong dng nc tinh khit t 9. 14 Cm nangni mt lnh, sng khoi. Sui chy t thng ngun, xuyn qua nhiu vch chng cht ln nhau, un ln, c nhng khc hp, khc rngngu nhin to ra nhng hnh dng dng chy kh th v. * V Bch Tng: y l mt tng ln c hnh ging con voi ng uy nghi bn sn ni. * V B Hong: i nh cao 716m, cao nht trong cc ngn i ni Cm. Nh cao ny m ni Cm c xem l nc nh ca ng bng sng Cu Long. Tng truyn, trc y c nhiu cn trng gi l b hong sinh sng nn gi l V B Hong. ng trn V B Hong vo nhng ngy tri quang my tnh c th nhn thy vng bin H Tin. Cn nhng ngy sng m ging kn th qu khch s c cm nhn mt khng gian m o vi gi lng, vi sng m kh th v. Trn V c tng th Ngc Hong, th c M Diu Tr, Th CuNgi i Ni Cm 15Quyn. Hng nm rt ng ngi n tham quan v cng l, cu xin cho ma thun gi ho, cho gia nh mnh kho, lm n trng ma. Ngay bn di V B Hong l hang ng H. Theo ngi dn ni y cho bit, ci hang ny trc kia c h tr ng nn c tn nh vy. Hin nay rt t ngi xung hang v ng i kh him tr. * V Thin Tu - Ni c di tch Vua Gia Long: i cao 541m. Tn gi V Thin Tu l do tng truyn trc kia, khu vc ny c rt nhiu cy thin tu sinh sng, chng mc thnh rng. Theo nh ngi dn y th hi trc cy thin tu mc y thnh rng, cy no cng cao trn 3m, nhiu thn bng vng m ca hai ngi, s cy c tui i trn trm nhiu khng k xit. C tng truyn khc l Nguyn nh, tng t doanh tri y trn trnh s truy ui ca qun Ty Sn, v m bo an ton cho nh vua, lc ngi ta gi tri l 10