20100621 VU versie_1.0

 • View
  267

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 20100621 VU versie_1.0

 • 1. Planning & Control versus Support & Challenge 21 juni 2011 Henny van Nieuwenhuijsen,QC

2. Outline

 • Dank voor de uitnodiging!
 • Introductie
 • Planning & Control voor Wageningen UR (WUR) / mij

3. Introductie1 4. Introductie 2

 • Henny van Nieuwenhuijsen
  • Clustermanager Finance & Control (30 mensen) AFSG.
 • Wageningen UR:
  • Drie entiteiten (Universiteit / Stichting DLO / van Hall Larenstein)
  • Universiteit / Stichting DLO => vijf Science Groups (SG)
   • PSG / SSG / ESG / ASG / AFSG (Agrotechnologie and Food)
  • AFSG, context:
   • Universiteit deel 598 FTE / 65 m omzet / resultaat 2010 + 0.9m (begroot 0.6 m) omzet bestaat uit 1e GS 32 m, 2e GS 5.8 m, 3e GS 27.2 m
   • DLO deel 225 FTE / 27 m omzet / resultaat 2010 -/- 6m (incl 1.1 m rentelasten)
   • Iedereen inclusief staf/ondersteuning en Universiteit schrijft tijd!
  • IT platform:
   • EXACT / EBS / Proquro / BO (XI) / P systeem / Kameleon (FBR)

5. Introductie 3

 • ATV:
  • 22 Leerstoelen
  • 600 projecten, veel langjarig (inclusief EU / Agentschap NL)
  • Tendens, steeds strengere verantwoordingseisen.
 • F&C:
  • Totaal 25 FTE, hiervan 17 voor ATV (Universiteitsdeel) en 8 voor FBR (DLO deel)
   • ATV, Overall Controller 0.7 FTE, FA (deb / cred) 5 FTE,Team Control10,7 FTE (inclusief 1 FTE Contract Management en 0.8 FTE WAO case).

6. Introductie 4 7. Tijden veranderen

 • Circle: Perfection. The circle is interrupted by the bottom tip of the mountain symbolizing that it is impossible to achieve perfection
 • The mountain: Being grounded, solid and strong. There are many paths to the top of the mountain and each person must follow their own path.
 • The River: (Zigzag at the bottom of the mountain). Represents the ever changing directions of life itself.

8. Welke betekenis heeft Planning & Control voor Wageningen UR en mij.

 • wat doet het bij Wageningen UR?
  • Kaders dus duidelijkheid / afgestemde verwachtingen.
 • Bij mij:
  • Geen Fuzz om de fuzz / het moet dienend zijn en is randvoorwaardelijk voor waar het ECHT om gaat.
 • welke waarde heeft het?
  • Belangrijk, geeft (in)richting aan bedrijfsvoering en F&C
 • wat is het niet?
  • Geen panacee / ik hou niet van P&C en wil het niet overal en altijd!
  • En de 1e minuut van, Mathieu Weggeman via
  • http://www.youtube.com/watch?v=IT-YuGcwvKk&feature=related

9. De rol van de Controller, begroting 1

 • Deelnemen strategie bepaling ( 1 x p/ 3 of 4 jaar), jaarlijks uitlijnen en Strategische Personeels Plannen (SPP) (1 x p/jaar)
  • Twee niveaus (overall / op LSG / BU niveau)
 • Jaarbegroting + doorkijk, deelname aan proces overall WUR en sturing proces intern AFSG
 • Belangrijk zijn ook de projectbegrotingen met name de pr projectfase (Jurist / Contractmanagement / Finance), kwaliteit en beoordeling aan de voorkant.

10. De rol van de Controller, begroting 2

 • Inkadering / kaderbrief jaar t + 1 (juni van jaar t)
 • Opstart intern begrotingsproces, intern AFSG MT document (juni)
 • Instructie / begeleiding F&C mensen SAMEN met HRM (link met SPP zeker stellen) (juni)
 • Controllers binnen de afdelingen gaan met de BU / LSG aan tafel voor de deelbegrotingen (juli / aug)
 • Met alle resultaat verantwoordelijke eenheden in de begroting een gesprek voor commitment (1e twee weken sept)
 • Versie 0.9 afstemmen met directie, omzet / kosten / kengetallen / kostprijs / cash planning (3e week sept)
 • Financile toelichting / laatste check (20 sept) en aanleveren versie 1.0 RvB (21 sept)
 • Bespreking RvB / Directie / controller 25 sept en afronding in formele RvB / RvT in okt / nov.
 • Aanleveren versie 2.0 in input RvB gesprek.

11. De rol van de Controller, verantwoording 1

 • De controller zorgt ervoor dat het tot stand komt.
 • Maandelijks (M) financieel afsluiten (muv jan/jul), aanleveren op N = +10
 • Kwartaal (Q) afsluitingen altijd met extra (risico)beoordeling en gesprekken.
 • Jaarafsluiting (Y) is een Q+ afsluiting
 • Rechtmatigheid / richtlijnen zijn altijd een issue.
  • Tegengestelde belangen
   • WUR / okt 2010 nacalculatie onderwijs (sept t/m sept) +

12. Planning & Control, verantwoording 2. Hoe ziet dat eruit? 13. De rol van de Controller, verantwoording 3

 • De controller zorgt ervoor dat het tot stand komt.
 • WUR sluit maandelijks af:
  • Is dat nu te vaak? / wie doet wat met de info die we opleveren?
  • En wat zijn de voordelen?
  • Concernstandaard / info behoefte op decentraal niveau

14. De rol van de Controller, waarop wordt gestuurd.

 • Winstgevendheid
  • netto winst, resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, bedrijfsresultaat,Rentabiliteit eigen vermogen
 • Solvabiliteit
  • verhouding EV/TV
 • Liquiditeit
  • kortlopende activa en passiva
 • Kasstroomoverzicht

15. De rol van de Controller, wat kost (te) veel tijd?

 • Audits op alle niveaus:
  • (EU / projecten) en vooral de zaken als projectvoortgangsformulieren en geautoriseerde tijdschrijfoverzichten).
 • Mens en Organisatie:
  • In de ontwikkeling van mens en organisatie staat mijn coachende basishouding centraal. Duidelijke uitgesproken verwachtingen zonder gepamper geven de ontwikkeling vorm. Ik sta voor ontwikkeling die congruent en duurzaam is en mag leiden tot een collectieve schoonheid van mensen in organisaties met plezier en zo min mogelijk meestribbelaars, vink vee, turf smurfen en spreadsheet fundamentalisten.

16. Wat kan de VU mogelijk van ons leren?

 • Zonder bescheidenheid wat gaat bij Wageningen UR goed:
  • Basis op orde / P&C / mens en teamontwikkeling / strategie verbinden met
 • Wat kan beter bij Wageningen UR:
  • ECHTE systeemintegratie (is under construction)
 • Op het terrein van worden mijn talenten het meest aangesproken.
  • De juiste combi van affiniteit met harde cijfers en de soft skills waar het gaat om mensen / teams.
  • Challenge => werken aan de voorkant / mensen
  • Bijblijven en richting kunnen geven aan vernieuwing / innovatie:
   • Bijvoorbeeld GTDhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done

17. Dank voor de aandacht / tijd.

 • Deze presentatie is beschikbaar via:
  • www.slideshare.net/hnihni

18. Afsluiting Wageningen UR