Giới thiệu các tính năng mới của phần mềm Kế toán HCSN Dsoft

  • View
    38

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Giới thiệu các tính năng mới của phần mềm Kế toán HCSN Dsoft

CNG TY CP CNG NGH DTH & GII PHP S

TNH NNG MI - HNG DN S DNG PHN MM DSOFT HCSN

Mc lc3ILi nhp liu mi

4IINhp m TPN 1 ln, mang i c cc ni

5IIIThm nhanh cc danh mc ngay khi ang nhp liu

6IVTm kim nhanh chng t

6VTheo di chi tit tng ti khon ngn hng, kho bc

7VIBt ton mua sm TSC tin dng hn

7VIITruy vn ngc s liu

7VIIIt li s chng t thng minh

8IXKim tra chng t trong mn hnh tm kim

CC TIN CH MII Li nhp liu mi

II Nhp m TPN 1 ln, mang i c cc ni

III Thm nhanh cc danh mc ngay khi ang nhp liu

IV Tm kim nhanh chng t

V Theo di chi tit tng ti khon ngn hng, kho bc

Hin nay chng trnh DSoftHCSN m thm Danh mc theo di cc thng tin Ti khon Ngn hng v Kho bc, phc v n v ln c bo co xc nhn s d tin gi ti kho bc

VI Bt ton mua sm TSC tin dng hn

VII Truy vn ngc s liu

VIII t li s chng t thng minh

Cui k, nu mun ta c th nh li s chng t cho tng loi nh phiu thu, chi, giy rt...

IX Kim tra chng t trong mn hnh tm kim

2