Het belang van Inbound Marketing

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slides van presentatie die ik op 4 oktober aan de Haagse Hogeschool heb gegeven over het belang van Inbound Marketing.

Text of Het belang van Inbound Marketing

  • 1. HetbelangvanInboundMarketing

2. DezepresentatiepubliceerikopSlideshare 3. Bellenwordtde faxvannu 4. Tijd-enplaatsona/hankelijk enmaximale(gepersonaliseerde)keuze 5. Ruim20jaarnadevalvandeBerlijnsemuur,komenooklangzamerhand demurenvanbedrijvennaarbeneden ! Transparantieneemttoe ! Medewerkerswordenzichtbaarder ! Kennisisvooriedereentoegankelijk ! Burger/klantkrijgtmeerinvloed ! Oudemarketingwerktsteedsminder ! Zakelijkenprivlopeninelkaarover ! Concurrentiekijktmee 6. Wieisdit? 7. Beidewereldenvloeiensteedsmeer inelkaarover Online 8. Digibetismeishetnieuwe analfabetisme 9. Verschuivingvraagtomnieuwe producten/diensten 10. Binnenkortopdemarkt:GoogleGlass 11. ! Transparantieneemttoe ! Medewerkerswordenzichtbaarder ! Kennisisvooriedereentoegankelijk ! Burger/klantkrijgtmeerinvloed ! Oudemarketingwerktsteedsminder ! Zakelijkenprivlopeninelkaarover ! Concurrentieenstakeholderskijkenmee ! Ontschottingafdelingen ! Rolmanagerverandert ! Plattereorganisaties ! Individuwordtweerbelangrijker ! Realtimecommuniceren(anderekanalen) ! Vanoutboundnaarinboundmarketing ! VanTransactienaarRelaties 12. Van Naar 13. Fearbuildswalls 14. Vanoutboundnaarinbound 15. Zorgdatuerookonlinenetjesbijloopt Allebetrokkenmensensamen vormenidentiteitorganisatie 16. q MT q HR q Development q Productie q Marketing q Sales q Klantenservice q ICT q PR SocialMediahebbenimpactopalle afdelingenbinnenorganisaties PR 17. Watkomtbovenonderuw(merk)naam? 18. Hoeandersisonlinenetwerken? ! Plaatsona/hankelijk ! Tijdona/hankelijk 19. h(p://inmaps.linkedinlabs.com/network Bouwaaneensterk onlinenetwerk! 20. OokFacebookwordtsteedsvakerzakelijkgebruikt 21. AlleenvoordePRkanhetaluit 22. Wordeenthoughtleader! ! Leerdezenieuwewereldkennen ! Zetdiverse(online)kanalenin,diebijuenuwdoelgroep(en)passen ! Laatpassiezienaandewereld ! Deeluwkennisenkunde ! Bouwnetwerken 23. ! Strategische(online)keuzesmaken; ! SocialMediarichtlijnenopstellen; ! Bewustwordingcrerenbijmedewerkers; ! Workshopsentrainingenpersoneel(Twitter,LinkedIn,bloggen,dashboards,ect.) ! Platformeninrichten(ookintern); ! Luisterenopdiverseplatformen; ! Contentstrategiebedenkenmetcontentplanen-kalender; ! Startenmetactiefinzettensocialmedia; ! Periodieketerugkoppelingopbasisvan(online)statistiekenenervaringgebruikers. Implementatietraject 24. ! Datum/weeknummer; ! Planning; ! Doelgroepen; ! Kanaalkeuze(s); ! Titel,onderwerp,kwestie(vanuitdedoelgroepberedeneerd); ! Call-to-action; ! SEOkeywords(zoekmachineoptimalisatie); ! Contenttype(blog,video,fotoserie,whitepaper); ! Usergeneratedcontent(cocreatie); ! Gerelateerdecontent. Contentkalender 25. Responsivedesignsteedsbelangrijker 26. Laathetlos 27. THEEND 28. isjustthebeginning