Lean Canvas Workshop

  • View
    244

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Lean Canvas Workshop

  • 1.Vytven hodnotypro zkaznkaPetr Hovorka (BrandBakers), David imk (Idealisti)

2. Vichni chceme dlat nco uitenho. 3. Alespn jejen jedenprojektz mnoha. 4. Je lep investovat penze (as) doppravy a promylen novhobusinessu ne je rovnou splitprojektem, kter nem anci naspch. 5. Tak vypad klasickbyznys pln. Hdejte, jakje jeho problm? 6. Chyt lid hledali pouiteln een... 7. 1 1 3 6 2 4 7 5 9 8 8. Problem and Customer Segments1. Popite 1-3 hlavn1. Definujte zkaznkyproblmy2. Identifikujte vae early2. Vypite seznamadoptersexistujcch3. Vichni = nikdoalternativnch een3. Nemt problm jeproblm 9. Solution1. Netrvit s popisem pli asu2. Popite mon een pro kad problm 10. Unique Value Proposition1. Zacilte na early adopters2. Zamte se na benefity, kter vnmaj existujczkaznci3. Vytvote high-concept pitch 11. Channels1. Jak se dostanete ke svm zkaznkm?2. Bute kreativn (myslete out of the box) 12. Unfair Advantage1. ivot nen fr.2. Nefr vhoda je nco, co nkdo jin neme snadnookoprovat nebo koupit. 13. Key Metrics1. Co pro vs znamen spch?2. Najdte alespo jedno slo, kter vm jasn ekne:Ano, dlm to sprvn! 14. Cost Structure and Revenue Streams1. Seznam vech1. Jak vydlte penze?pedpokldanch 2. Zamyslete se nadnklad.mn zjevnmi2. Bute upmn.zdroji. 15. Spolen pklad 16. Rekapitulace:1. Vysvtlete svou vizi.2. Nadesignujte v lean canvas.3. Udlejte vzkum: ovte si problmy a een4. Vytvote minimln funkn produkt. (Prototyping)5. Vylepete svj business model a stedn bod.(Redesigning)6. Mte poet uivatel/zkaznk.7. Rozvite svj startup do regulrnho businessu. 17. Vzkum 18. Jak vytvoit a testovat koncept? 19. Hodnotov kivka 20. Mapa empatie 21. Kontextov mapa 22. Co jsme se nauili?1. ..2. ..3. ..4. ..5. ..6. .. 23. Otzky a diskuse