Mẫu dự án trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt - Miễn Phí

  • View
    2.623

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt Thảo Nguyên Xanh tư vấn lập dự án, viết dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch dự án. Liên hệ CÔNG TY MÔI TRƯỜNG THẢO NGUYÊN XANH Trụ sở: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh Hotline: 0839118552 - 0918755356 Fax: 08391185791 VP Hà Nội: P. 502 Số B9/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: ĐT: 0433526997 Home: http://thaonguyenxanhgroup.com/ http://www.lapduan.com.vn/

Text of Mẫu dự án trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt - Miễn Phí

  • 1. CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc ----------- ---------- THUYT MINH D N U T TRANG TRI CHN NUI B SA K NNG A IM : K NNG CH U T : Tp.H Ch Minh - Thng 8 nm 2011

2. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 2 CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc ----------- ---------- THUYT MINH D N U T TRANG TRI CHN NUI B SA K NNG Tp.H Ch Minh - Thng 8 nm 2011 CH U T N V T VN CNG TY CP T VN U T THO NGUYN XANH NGUYN VN MAI 3. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 3 CHNG I: GII THIU CH U T V D N I.1. Gii thiu ch u t Ch u t : Giy php kinh doanh : ng k ln u : ng k thay i ln 4 : i din php lut : Chc v : a ch tr s : I.2. M t s b www.lapduan.com.vn Tn www.lapduan.com.vn : Trang tri chn nui b sa k Nng a im xy dng : tnh k Nng Hnh thc u t : u t xy dng mi I.3. C s php l Vn bn php l Lut Xy dng s 16/2003/QH11 ngy 17/6/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut t ai s 13/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut u t s 59/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut u thu s 61/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Kinh doanh Bt ng sn 63/2006/QH11 ngy 29/6/2006 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Nh 56/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Thu thu nhp doanh nghip s 14/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Lut Bo v mi trng s 52/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; B lut Dn s s 33/2005/QH11 ngy 14/6/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; 4. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 4 Lut thu Gi tr gia tng s 13/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chnh ph v vic Qun l www.lapduan.com.vn u t xy dng cng trnh; Ngh nh s 124/2008 N-CP ngy 11 thng 12 nm 2008 ca Chnh Ph v thu thu nhp doanh nghip; Ngh nh s 123/2008/N-CP ngy 08/12/2008 ca Chnh ph Qui nh chi tit thi hnh Lut Thu gi tr gia tng; Ngh nh 140/2006/N-CP ca Chnh ph ngy 22 thng 11 nm 2006 quy nh vic bo v mi trng trong cc khu lp, thm nh, ph duyt v t chc thc hin cc chin lc, quy hoch, k hoch, chng trnh v www.lapduan.com.vn pht trin; Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph v vic qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut bo v mi trng; Ngh nh s 21/2008/N-CP ngy 28/02/2008 ca Chnh ph v sa i b sung mt s iu ca Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/08/2006 ca Chnh ph v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mi trng; Thng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B xy dng hng dn vic lp v qun l chi ph kho st xy dng; Thng t s 05/2009/TT-BXD ngy 15/04/2009 ca B Xy dng hng dn iu chnh d ton xy dng cng trnh; Thng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B Xy dng hng dn vic lp v qun l chi ph kho st xy dng; Thng t s 33/2007/TT-BTC ngy 09/4/2007 ca B Ti chnh hng dn quyt ton www.lapduan.com.vn hon thnh thuc ngun vn nh nc; Cng vn s 1777/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xy dng v vic cng b nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn lp t h thng in trong cng trnh, ng v ph tng ng, bo n ng ng, ph tng v thit b khai thc nc ngm; Cng vn s 1779/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xy dng v vic cng b nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn Kho st xy dng; Thng t s 08/2006/TT-BTNMT ngy 08/9/2006 ca B Ti nguyn v Mi trng hng dn v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng; Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/2/2009 ca Chnh ph v vic Qun l www.lapduan.com.vn u t v xy dng cng trnh; Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chnh ph v vic Qun l cht lng cng trnh xy dng v Ngh nh s 49/2008/N-CP ngy 18/04/2008 ca Chnh ph v vic sa i b sung mt s iu ca Ngh nh 2009/2004/N-CP; nh mc chi ph qun l www.lapduan.com.vn v THO NGUYN XANH GROUP u t xy dng km theo Quyt nh s 957/Q-BXD ngy 29/9/2009 ca B Xy dng; Ngh nh s 99/2007/N-CP ngy 13/06/2009 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy dng cng trnh; 5. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 5 Quyt nh s 167/2001/Q-TTg ngy 26/10/2001 ca Th tng Chnh ph v mt s bin php v chnh sch pht trin b sa Vit Nam giai on 2001-2010 Cc vn bn khc ca Nh nc lin quan n lp Tng mc u t, tng d ton v d ton cng trnh. Cc tiu chun Vit Nam Www.lapduan.com.vn trang tri chn nui b sa k Nng c thc hin trn nhng tiu chun, quy chun chnh nh sau: Quy chun xy dng Vit Nam (tp 1, 2, 3 xut bn 1997-BXD); Quyt nh s 04 /2008/Q-BXD ngy 03/4/2008. Ban hnh Quy chun k thut Quc gia v Quy hoch xy dng (QCVN: 01/2008/BXD); TCVN 2737-1995 : Ti trng v tc ng- Tiu chun thit k; TCXD 229-1999 : Ch dn tnh ton thnh phn ng ca ti trng gi theo TCVN 2737 -1995; TCVN 375-2006 : Thit k cng trnh chng ng t; TCXD 45-1978 : Tiu chun thit k nn nh v cng trnh; TCVN 5760-1993 : H thng cha chy - Yu cu chung thit k lp t v s dng; TCVN 5738-2001 : H thng bo chy t ng - Yu cu k thut; TCVN 2622-1995 : PCCC cho nh, cng trnh yu cu thit k; TCVN-62:1995 : H thng PCCC cht chy bt, kh; TCVN 6160 1996 : Yu cu chung v thit k, lp t, s dng h thng cha chy; TCVN 6305.1-1997 : (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 : (ISO 6182.2-93); TCVN 4760-1993 : H thng PCCC - Yu cu chung v thit k; TCXD 33-1985 : Cp nc - mng li bn ngoi v cng trnh - Tiu chun thit k; TCVN 5576-1991 : H thng cp thot nc - quy phm qun l k thut; TCXD 51-1984 : Thot nc - mng li bn trong v ngoi cng trnh - Tiu chun thit k; TCVN 4474-1987 : Tiu Chun Thit k h thng thot nc trong nh; TCVN 4473:1988 : Tiu Chun Thit k h thng cp nc bn trong; TCVN 5673:1992 : Tiu Chun Thit k h thng cp thot nc bn trong; TCVN 4513-1998 : Cp nc trong nh; TCVN 6772 : Tiu chun cht lng nc v nc thi sinh hot; TCVN 188-1996 : Tiu chun nc thi th; TCVN 5502 : c im k thut nc sinh hot; TCVN 5687-1992 : Tiu chun thit k thng gi - iu tit khng kh - si m; TCXDVN 175:2005: Tiu chun thit k n ti a cho php; 11TCN 19-84 : ng dy in; 11TCN 21-84 : Thit b phn phi v trm bin th; 6. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 6 TCXD 95-1983 : Tiu chun thit k chiu sng nhn to bn ngoi cng trnh dn dng; TCXD 25-1991 : Tiu chun t ng dy dn in trong nh v cng trnh cng cng; TCXD 27-1991 : Tiu chun t thit b in trong nh v cng trnh cng cng; TCVN-46-89 : Chng st cho cc cng trnh xy dng; EVN : Yu cu ca ngnh in lc Vit Nam (Electricity of Viet Nam). 7. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T Vn u T Tho Nguyn Xanh 7 CHNG II: HIN TRNG CHN NUI B SA VIT NAM II.1. Pht trin cht lng v s lng ging b sa Chn nui b sa Vit Nam c lch s pht trin trn 50 nm, nhng b sa thc s pht trin nhanh t nm 2001 sau khi c Quyt nh s 167/2001/Q-TTg ngy 26/10/2001 ca Th tng Chnh ph v mt s bin php v chnh sch pht trin b sa Vit Nam giai on 2001-2010. Tng n b sa ca nc ta tng t 41 nghn con/nm 2001 ln trn 115 nghn con nm 2009 v tng t tng sn lng sa ti sn xut hng nm tng trn 4 ln t 64 ngn tn/nm 2001 ln trn 278 ngn tn nm 2009. Vi quan im sn xut ging b sa trong nc l ch yu, B Nng nghip v PTNT ch trng lai to v pht trin b sa trong nc thng qua ph duyt chng trnh v cc www.lapduan.com.vn ging b sa 2001-2005 v 2006-2010. Tng vn u t cc www.lapduan.com.vn ging b sa c gi tr hng chc t ng h tr nng dn tinh b sa cao sn, dng c, vt t v cng phi ging to ra trn 75.000 b sa lai HF (F1, F2, F3) cho cc a phng nui b sa trn phm vi c nc. Ngoi ra cn b k thut v ngi chn nui c tp hun nng cao trnh qun l ging, k thut chn nui, thc n, th y, v sinh phng bnh, v sinh vt sa.v.v. gp phn nng cao nng sut v cht lng n b sa. Trong qu trnh lai to chn lc v nhn ging b sa trong nc, n b lai HF thch nghi v pht trin tt vi iu kin kh hu nng m ca Vit Nam, sinh trng, sinh sn v cho sa tt. Trong thi gian qua ngoi lai to ging b sa trong nc vic nhp cc ngun gien b sa mi cng c tin hnh thng qua nhp b c ging HF ca cc nc trn th gii nh M, c v sn xut tinh b ng lnh trong nc phc v nhn ging b sa trn phm vi c nc. ng thi trn 15 ngn b ci sa ging HF v Jersey cng c nhp v t M, c, New Zealand, Thi Lan v nhn thun p ng nhu cu nui b sa thun cao sn ca mt s t chc v c nhn trong nc. Hin nay tng n b sa ging HF ca nc ta khong 20,000 con v s tng ln nhanh trong nhng nm sp ti do nhu cu nhp ging ca cc Cng ty sa v doanh nghip ngy cng cao. Pht trin bn vng v s lng v cht lng n b sa l mt trong nhng mc tiu quan trng trong ch o thc hin i vi chin lc pht trin b sa ca nc ta giai on 2001-2010 v chin lc chn nui ca Vit Nam giai on 2011-2020. n b sa ca Vit Nam pht trin tt khng ch v s lng m c cht lng trong thi gian gn 10 nm va qua. Theo s liu ca Tng Cc thng k Vit nam, n thng 10 nm 2009 tng n b sa nm 2009 ca nc ta l 115,518 ngn con, sn lng sa t 278 ngn tn. Tng n b sa lin tc tng trong 10 nm va qua, tuy nhin 2005-2009 tc tng n thp thm ch nm 2007 s lng b sa gim do khng hong v gi: gi sa bt th gii thp nn tc ng n gi thu mua sa ti ca cc cng ty sa. Trong nhiu thng gi sa ti ca nng dn bn bng v di gi thnh buc ngi chn nui phi gim n, thanh lc loi thi n. Trong qu trnh gim n nhng b sa nng sut thp, ngoi hnh xu, sinh sn km b loi gp phn chn lc v nng cao cht lng ging b sa Vit Nam. Do nm 2007 mc d s lng b sa gim 12% so vi 2006 nhng tng sn lng 8. Www.lapduan.com.vn: Trang tri chn nui b sa k Nng ------------------------------------