of 22 /22
Puutetahvel ja selle kasutamise võimalused http://www.smart.ee / 02.04.2008 Laine Aluoja MA

Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Puutetahvel ja selle kasutamise võimalused

http://www.smart.ee/

02.04.2008

Laine Aluoja MA

Page 2: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Laine Aluoja MA

Puutetahvel

• Puutetundlik ekraan ühendatakse arvuti ja projektoriga, et näidata arvuti pilti.

• Arvuti programme saab kontrollida otse tahvlilt, kirjutada märkmeid digitaalse tindiga ja salvestada tööd.

• Luua, salvestada ja printida käsikirjalisi dokumente.

2

Page 3: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Laine Aluoja MA

Vahendid

• Mõistekaart

• Ideekaardid

• Maakaardid

• Graafikud

• Esitlused

• Spetsiaalsed puutetahvli vahendid ja objektid

3

Page 4: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Spetsiaalsed puutetahvli vahendid ja objektid

• Galerii

• Leheküljemallid

• Teksti tuvastamine

• Tinditundlikud vahendid

Laine Aluoja MA 4

Page 5: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Laine Aluoja MA

Meetodid

• Demonstratsioon

• Aktiivne loeng

• Ajurünnak (SWOT analüüs)

• Rühmatööde ettekanded

5

Page 6: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Laine Aluoja MA

Tahvli juhtimine

• Vajutus ekraanile võrdub hiireklõpsuga.Rakenduse avamiseks vajutage vastavale

menüüreale või nupule• Topeltvajutus võrdub hiire topeltklõpsuga.Programmi, faili avamiseks topeltvajutus• Lohistamine objektide liigutamiseks tahvlil.• Luubi kasutamine ekraani vastava ala

suurendamiseks (Vajutage Stardikeskuses nuppu Veel [More] ja lisage

sinna tööriist Luup [Magnifier]. Tõmmake ekraanil soovitud alale raam ümber, misjärel see suurendatakse)

6

Page 7: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Laine Aluoja MA

Tahvli juhtimine

• Pliiatsi kasutamine kirjutamiseks või joonistamiseks suvalise arvutipildi peale või sisse.

• Mitmetes rakendustes saab oma märkused salvestada avatud faili.

Neid integreeritud rakendusi (nt.MS Word, MS Excel, MS Paint ja MS PowerPoint) nimetatakse tinditundlikeks (Ink Aware) rakendusteks.

7

Page 8: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Laine Aluoja MA

Tahvli juhtimine

• SMART Board’i tarkvara võimaldab trükkida teksti ekraanil sama hõlpsasti nagu töölaua taga klaviatuurilt trükkides, ilma et peaksite katkestama oma ettekande füüsilise klaviatuuriga tegelemiseks.

• Käsitsikirjutatud sõnu saab lisada suvalisse faili või dialoogiboksi trükitud teksti kujul. (Märkuse muundamiseks ja lisamiseks vajutage pikemalt märkusele. Kui ilmub menüü, valige käsk Lisa <teie märkus> siia [Inject <your note> Here])

8

Page 9: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Laine Aluoja MA

Tahvli juhtimine

Kuulajaskonna tähelepanu köitmiseks teatud aladele ekraanil on

• noole tööriist [Pointer tool],

• ekraanisirm [Screen Shade] ja

• prožektor [Spotlight].

9

Page 10: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Laine Aluoja MA

Notebook

• Kirjutamine• Joonistamine • Galerii kasutamine• Leheküljemallid• Piltide, flashide ja

graafikute kasutamine

10

Page 11: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Ideekaart

Laine Aluoja MA

Ideekaart ei ole nii range ülesehitusega kui mõistekaart.

11

Page 12: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Protsendi mõiste

Page 13: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Testid• http://www.mathema.ee/testid/6/protsentA.html

Page 14: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Protsendi arvutamine

• http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aihiot/fi/matematiikka/prosentti/

Page 15: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Graafikud

Laine Aluoja MA 15

Page 16: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Trigonomeetriliste funktsioonide graafikute joonistamine

Function• http://www.hot.ee/ddmatemaatika/function.htm

Page 17: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Kujundid

Page 18: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Kujundid

http://mathforum.org/dr.math/faq/formulas/index.html

Page 19: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Näiteid

• ExploreLearning http://www.explorelearning.com http://www.explorelearning.com/index.cfm?

method=cResource.dspView&ResourceID=116&ClassID=1139866

Page 20: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Mõistekaart

Page 21: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Näited

• Smart kodulehekülg http://www.smart.ee/

• http://www.smart.ee/ee/notebookmat/

Page 22: Puutetahvel matemaatika õpetamisel

Tänan!

Huvitavaid ideid ja julget pealehakkamist!