of 52 /52
KULDVILLAK 8. klass

Matemaatika seos tööeluga

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kaasahaarav Kuldvillaku formaadis teadmiste kontroll 8.klassi tasemele.

Citation preview

Page 1: Matemaatika seos tööeluga

KULDVILLAK8. klass

Page 2: Matemaatika seos tööeluga

Pangandus ja Pangandus ja rahandusrahandus

EhitusEhitus MajandusMajandus ITIT Tehnika ja Tehnika ja tehnoloogiatehnoloogia

100 100 100 100 100

200 200 200 200 200

300 300 300 300 300

400 400 400 400 400

500 500 500 500 500

Page 3: Matemaatika seos tööeluga

Inimene, kes töötab pangas ja teenindab pangakliente

Vastus

Page 4: Matemaatika seos tööeluga

Kes on TELLER?

Page 5: Matemaatika seos tööeluga

Arv, mis saadakse antud arvude summa jagamisel

liidetavate arvuga

Vastus

Page 6: Matemaatika seos tööeluga

Mis on antud arvude ARITMEETILINE

KESKMINE?

Page 7: Matemaatika seos tööeluga

Üks sajandik tervikust on …..

Vastus

Page 8: Matemaatika seos tööeluga

Mis on PROTSENT?

Page 9: Matemaatika seos tööeluga

Inimene, kes sooritab ostu- ja müügitehinguid oma klientide

nimel väärtpaberite turul

Vastus

Page 10: Matemaatika seos tööeluga

Kes on BÖRSIMAAKLER?

Page 11: Matemaatika seos tööeluga

Arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on

reas ühepalju

Vastus

Page 12: Matemaatika seos tööeluga

Mis on MEDIAAN?

Page 13: Matemaatika seos tööeluga

Inimene, kes koostab, püstitab ja remondib

puitkonstruktsioone ning detaile

Vastus

Page 14: Matemaatika seos tööeluga

Kes on PUUSEPP?

Page 15: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kelle põhilisteks tööülesanneteks on maalritööd,

krohvimistööd, plaatimistööd ning erinevate põranda-, seina- ja

laematerjalide katmistööd

Vastus

Page 16: Matemaatika seos tööeluga

Kes on SISEVIIMISTLEJA?

Page 17: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes mõtleb välja ja planeerib hooneid

ja ehitisi

Vastus

Page 18: Matemaatika seos tööeluga

Kes on ARHITEKT?

Page 19: Matemaatika seos tööeluga

Kutseharidusega spetsialist, kelle tööülesandeks on looduskividest,

tellistest ja ehitusplokkidest seinte, kaminate ja teiste

ehituselementide ehitamine jaremont

Vastus

Page 20: Matemaatika seos tööeluga

Kes on MÜÜRSEPP?

Page 21: Matemaatika seos tööeluga

Kõrgharidusega spetsialist, kes koostab ehitusprojekte või juhib ehitusprojekti järgi teostatavaid

töid või teostab järelvalvet ehitustööde üle

Vastus

Page 22: Matemaatika seos tööeluga

Kes on EHITUSINSENER?

Page 23: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes peab arvet ettevõtte kõigi sissetulekute ja

väljaminekute üle, tagab finantsdokumentatsiooni

korrasoleku

Vastus

Page 24: Matemaatika seos tööeluga

Kes on RAAMATUPIDAJA?

Page 25: Matemaatika seos tööeluga

Inimene, kes korraldab ettevõttes toodete

transportimist

Vastus

Page 26: Matemaatika seos tööeluga

Kes on LOGISTIK?

Page 27: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes nõustab inimesi laenude võtmisel

Vastus

Page 28: Matemaatika seos tööeluga

Kes on LAENUKONSULTANT?

Page 29: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes teostab kaupade sisseostmist ja organiseerib ettevõtte sisulist ostutööd,

tagades sortimendi ja toodete olemasolu

Vastus

Page 30: Matemaatika seos tööeluga

Kes on OSTUJUHT?

Page 31: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes analüüsib erinevaid numbrilisi

andmeid ja teeb nendest järeldusi

Vastus

Page 32: Matemaatika seos tööeluga

Kes on ANALÜÜTIK?

Page 33: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes arendab ja testib uusi ja täiendatud

arvutiprogramme

Vastus

Page 34: Matemaatika seos tööeluga

Kes on PROGRAMMEERIJA?

Page 35: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes tegeleb erinevate trükiste kujundamisega

Vastus

Page 36: Matemaatika seos tööeluga

Kes on ARVUTIGRAAFIK?

Page 37: Matemaatika seos tööeluga

Inimene, kelle ülesandeks on tark- ja

riistvara paigaldamine ja hooldus

Vastus

Page 38: Matemaatika seos tööeluga

Kes on ARVUTISPETSIALIST?

Page 39: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialistid, kes tegelevad arvuti tarkvara

arendamisega

Vastus

Page 40: Matemaatika seos tööeluga

Kes on TARKVARA ARENDAJA?

Page 41: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes tegeleb 3D piltide joonistamisega

Vastus

Page 42: Matemaatika seos tööeluga

Kes on ANIMAATOR?

Page 43: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes jälgib toodangu valmistamise protsessi ja mõtleb välja

ning katsetab uusi tooteid

Vastus

Page 44: Matemaatika seos tööeluga

Kes on TEHNOLOOG?

Page 45: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes koostab, testib või teenindab mehhaanilisi,

elektroonilisi, infotehnoloogilisi süsteeme

Vastus

Page 46: Matemaatika seos tööeluga

Kes on MEHHATROONIK?

Page 47: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes diagnoosib autode

tehnoseisundit

Vastus

Page 48: Matemaatika seos tööeluga

Kes on AUTODIAGNOSTIK?

Page 49: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes paigaldab ja seadistab

automaatikaseadmeid- ja süsteeme

Vastus

Page 50: Matemaatika seos tööeluga

Kes on AUTOMAATIK?

Page 51: Matemaatika seos tööeluga

Spetsialist, kes tegeleb pärilikkuse mehhanismide uurimisega inimorganismi

erinevatel tasanditel

Vastus

Page 52: Matemaatika seos tööeluga

Kes on GENEETIK?