Click here to load reader

Values management

  • View
    266

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ValuesManagement

Text of Values management

  • 1. Values Management Mirya Pollmann Katelijne Rotsaert 9 oktober 2014

2. Values Management Tool voor: Organisatie ontwikkeling Change Team coaching Individuele coaching Leadership Gebaseerd op het denken van Graves, dat verder uitgewerkt werd door Cowan & Beck. Gekend onder de naam Spiral Dynamics . 2 3. 3 Denken Gevoelens Waarden & Overtuigingen Drijfveren Resultaten Acties Gedrag Wat je krijgt Wat je doet Hoe je het doet Wat maaktWat maakt dat je doetdat je doet wat je doet!wat je doet!7 Waarden Systemen Wat drijft jou? 4. 4 WaardenSystemen in mensen, teams, Model ontwikkeld door C. Graves, Cowan & Beck verbondenheid, rituelen orde, structuur, principes snelheid, tempo, kracht succes, competitie, resultaatgerichtheid intellectueel, vrijheid sociaal, consensus holistisch, wereld- omvattend Ik Wij Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek Clare W.Graves 5. PAARSPAARS Paars 5 6. GEBORGENHEID Effectieve uitingen Veiligheid, thuisgevoel, trots, respect Ineffectieve uitingen Hang naar vroeger Angst om uit de groep te vallen Paars 6 7. Wereldbeeld De wereld is onveilig en onbegrijpelijk, we leven voort door opoffering aan de groep en door respect voor het verleden. We eren datgene wat groter is dan wijzelf. Kernwoorden Eer, verbondenheid, geborgenheid, opofferingsgezindheid, veiligheid, tradities en rituelen. Paars 7 8. Gerichtheid Wij, groep (deny self) Neiging bij te weinig Mensen voelen zich niet thuis, ervaren onveiligheid en geen binding of wortels. Neiging bij te veel Niet assertief, zeer afwijzend tegenover verandering, dogmatisch, zichzelf wegcijferend en onzichtbaar. Leiderschapsstijl Goeroe leiderschap, gericht op groep Paars 8 9. ROODROOD Rood 9 10. MACHT Effectieve uitingen Daadkracht, Autonomie, Besluitvaardigheid, Snelheid Ineffectieve uitingen Zelfzuchtig, Machtsmisbruik, Ieder voor zich, Interne focus Rood 10 11. Wereldbeeld De wereld is een jungle, ieder vecht voor zijn eigen plek. Kernwoorden Daadkracht, respect, snelheid, tempo, kracht, macht, besluitvaardigheid, energiek en impulsief. Rood 11 12. Gerichtheid Ik, individueel (express self) Neiging bij te weinig Niet op kunnen komen voor jezelf, conflict mijdend, geen knopen doorhakken en geen actie. Neiging bij te veel Egocentrisch, creert onveiligheid, polariserend, niet te volgen en wispelturig. Leiderschapsstijl Dictatoriaal leiderschap, gericht op heersen en macht. Rood 12 13. BLAUWBLAUW Blauw 13 14. ORDE Effectieve uitingen Duidelijkheid, Procedures, Logica, Afspraak = Afspraak, Betrouwbaarheid Ineffectieve uitingen Verstikkende regels, Beperking creativiteit, Veel woorden en weinig inhoud Blauw 14 15. Wereldbeeld De wereld is vol onzekerheden, die we kunnen beheersen door een rechtvaardige ordening en afspraken. Dat vraagt inzet, discipline, beheersing en loyaliteit aan de regels. Kernwoorden Structuur, orde, principes, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, waardering. Blauw 15 16. Gerichtheid Wij, groep (deny self) Neiging bij te weinig Afspraken niet nakomen, niet aan het werk gaan, steeds uitstellen en niet afmaken, structuurloos gedoe. Neiging bij te veel Niet flexibel, procedures zijn belangrijker dan de mens erachter, weinig ondernemend, bureaucratisch. Leiderschapsstijl Bureaucratisch leiderschap, gericht op feiten en controle. Blauw 16 17. ORANJEORANJE Blauw 17 18. SUCCES Effectieve uitingen Ondernemerschap, Verbetering, Focus op resultaat, Informeel en Praktisch, Klantgericht Ineffectieve uitingen Winst ten koste van afvallers, Het doel heiligt de middelen, Kwantiteit in plaats van kwaliteit Oranje 18 19. Wereldbeeld De wereld is vol kansen om je eigen positie te verbeteren, alles is bereikbaar. Kernwoorden Resultaatgerichtheid, succes, competitie, tactisch, ondernemend, doelgerichtheid, status en applaus. Oranje 19 20. Gerichtheid Ik, individueel (express self) Neiging bij te weinig Geen ambitie, niet met de kop boven het maaiveld, geen resultaatgerichtheid, geen heldere doelformulering. Neiging bij te veel Kan over grenzen van anderen heen gaan, geen tijd om van behaalde successen te genieten, ervaart regels als remmend, blind opportunisme en tactisch manipulatief. Leiderschapsstijl Opportunistisch leiderschap, gericht op kansen en applaus. Oranje 20 21. GROENGROEN Blauw 21 22. SAMEN Effectieve uitingen Mensgericht, Teamwork, Samenwerking, Gelijkwaardigheid, Benutten van verschillen Ineffectieve uitingen Laag tempo, Kritiek onder de mantel der liefde, Vage besluiten, Veel informeel overleg Groen 22 23. Wereldbeeld De wereld is een plek van gelijkwaardigheid, waarin we streven naar een samenzijn in liefde, harmonie en vriendschap. Het belang van de groep gaat boven alles. Kernwoorden Harmonie, sociaal, consensus, gelijkheid, communicatie, betrokkenheid, vriendschap en liefde. Groen 23 24. Gerichtheid Wij, groep (deny self) Neiging bij te weinig Emoties spelen geen rol, langs elkaar heen leven, slecht communiceren, geen draagvlak crerend wanneer dat wel nodig is. Neiging bij te veel Groepsdruk te groot, trage besluitvorming, weinig ruimte en tolerantie voor persoonlijk succes, conflict mijdend, kop mag niet boven maaiveld uitsteken. Leiderschapsstijl Sociaal leiderschap, gericht op mensen en gelijkheid. Groen 24 25. GEELGEEL Geel 25 26. Effectieve uitingen Innovatie, (Persoonlijke) Ontwikkeling, Hanteren complexiteit, Flexibiliteit, Lerend vermogen, Overzicht en Inzicht Ineffectieve uitingen Dooranalyseren in plaats van actie, Afstandelijkheid, Focus op eigen intellectuele uitdaging 26 Geel Synergie 27. Wereldbeeld De wereld is een samenstel van kenbare, complexe systemen met eigen dynamiek en flexibiliteit, boordevol keuzes en dilemmas. Kennis van dit alles is een doel op zich, n een garantie voor persoonlijke (keuze-)vrijheid. Kernwoorden Persoonlijke vrijheid, inzicht, concepten, intellectueel, veranderen, vrijheid van denken en handelen. 27 Geel 28. Gerichtheid Ik, individueel (express self) Neiging bij te weinig Geen strategie, geen vrijheid, weinig ruimte, korte termijn, slecht doordachte acties. Neiging bij te veel Zoekt overdreven naar overzicht, niet praktisch, communiceert niet uit zichzelf, ongrijpbaar, alles rationaliserend, emotioneel afstandelijk, verzint steeds nieuwe zaken en maakt dus niks af, eeuwige twijfelaar. Leiderschapsstijl Faciliterend leiderschap, gericht op persoonlijke vrijheid en concepten. Geel 28 29. TURQUOISETURQUOISE Turkoois 29 30. HOLISME Effectieve uitingen Bezieling, Intusme, Wijsheid, Globale verbinding, Inzet voor het grotere geheel Ineffectieve uitingen Niet met voeten op de aarde Turquoise 30 31. Wereldbeeld De wereld is een netwerk van onderling afhankelijke eenheden, die n samenhangend geheel vormen. Wij hebben de taak om er verantwoord mee om te gaan en we zijn gericht op duurzaam maatschappelijk welzijn. Kernwoorden Holistisch, wereldomvattend, zingeving, energetische verbondenheid en weten. Turquoise 31 32. Gerichtheid Wij, groep (deny self) Neiging bij te weinig Gebrek aan afstemming op de omgeving en het groter geheel, existentile angst. Neiging bij te veel Wereldvreemd, relativeert teveel, weinig contact met dagelijkse realiteit, wordt niet begrepen. Leiderschapsstijl Holistisch leiderschap, gericht op zingeving en verbinding. Turquoise 32 33. Iedereen gebruikt alle waardensystemen n sommige zijn meer aanwezig dan andere Afhankelijk van de context kan het ene waardensysteem meer aangesproken worden dan een ander Je kan de volgorde van het belang en het gebruik van een waardensysteem in kaart brengen bij Een individu Een team Een organisatie 33 In een notendop 34. 34 Het unieke WaardenProfiel Waarden Benaderend Waarden Vermijdend WaardenIntensiteit 35. 35 + Context: huidig en gewenst Persoon 8086 [ H uidig ] 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Persoon 8086 [ Gewens t ] 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Huidig Gewenst Persoon 4028 [ Benaderend ] 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Persoon 4044 [ V ermijdend ] 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Persoon 4044 [ WaardenI ntens iteit ] 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 Intensiteit Benaderend Vermijdend 36. 36 Toepassingsmogelijkheden van Valuesmanagement Individu Individuele coaching (carrirebeslissingen, passen in bedrijf/functie, veranderingen leiden of ondergaan) Team(-begeleidingen) Samenwerking, conflict, nieuw-samengestelde teams Teams die verandering willen leiden (Hoe groot is de stap? Hoe haalbaar?) Teams die in een veranderende context werken Veranderingen die dreigen te mislukken Organisatie Bovenstaande naar directieteams Assessment van de hele organisatie Bedrijfswaarden (sterker) laten leven 37. 37 Troeven van de tool ValuesManagement In vergelijking met andere tools (MBTI, Insights, DISC, teamrollen Belbin, MTRi, ) Verbinding tussen individu n context Brengt systemen in kaart: wisselwerking tussen individu & team, tussen teams onderling, tussen team en organisatie Je plaatst mensen niet in hokjes en zij zullen dit zelf ook niet doen met elkaar Veel info/handvaten voor het leiden en omgaan met verandering voor individu, team, directie Kan gebruikt worden om bedrijfswaarden (sterker) te doen leven 38. Bronnen & Literatuur Boeken: Erik Koenders, Peter Nientied, De menskant van veranderen - 2011 Max Herold, Denkfundamenten ontsluierd! - 2011 Hans Versnel, Hans Koppenol, Managing drives - 2002 Blogs: Kluwer Learning Live Katelijne Rotsaert www.learninglive.be/hoe-inzicht-in-waarden-leidt-tot-stevigere- samenwerking www.learninglive.be/culture-eats-strategy-for-lunch Website: www.valuesmanagement.nl 38 39. Meer weten? [email protected] 0497/59 61 23 [email protected] 0494/16 43 13 Coaches, facilitators & trainers En natuurlijk ook Uw Kluwer Learning Consultant 39 40. 40

Search related