Komentrs par p“t«jumu "Mjsaimniec«bu-kred«t†“m“ju finanu ievainojam«bas nov“rt“jums"

  • View
    410

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autors: Mārtiņš Bičevskis, Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) prezidents. Prezentācija sniegta Latvijas Bankas Ekspertu sarunās "Mājsaimniecību-kredītņēmēju analīze: aptauja un finanšu ievainojamības novērtējums", Rīgā 2014. gada 21. maijā. http://www.makroekonomika.lv/majsaimniecibu-kreditnemeju-analize-aptauja-un-finansu-ievainojamibas-novertejums

Text of Komentrs par p“t«jumu "Mjsaimniec«bu-kred«t†“m“ju...

Click to edit Master title style

Mjsaimniecbu kreditana: tendences, iespjas un riski

M.Bievskis, LKA prezidents Latvijas Bankas Ekspertu sarunas

21.05.2014.

Kredti, miljonos eiro

2

0

5000

10000

15000

20000

25000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q1

- uzmumiem - privtpersonm kredti kop

3

No jauna izsniegtie kredti mjsaimniecbm

No jauna izsniegto kredtu apjoms pieauga, pdj laik pieprasjums bremzjas

2013.gad jauno mjoku kredtu darjumu apjoms audzis par 26%

Kopjais banku izsniegto kredtu apjoms nedaudz samazins izsniegto kredtu atmaksas un slikto kredtu norakstanas d

*FKTK dati par banku darbbu Latvij 2014.gada 1.ceturksn

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2011 Q1

Q2 Q3 Q4 2012 Q1

Q2 Q3 Q4 2013 Q1

Q2 Q3 Q4 2014 Q1

Mjsaimniecbas kop Kredti mjoku iegdei, rekonstrukcijai, remontam

Tkst. eiro

4

Mjoka kredtmja profils

5

Pau ieguldjums ir btisks prieknosacjums

Pamata nosacjumi kredta pieiranai:

Pau ieguldjums 15%-20% apmr no iegdjam pauma vrtbas

Kredta maksjums neprsniegs 40% no mjsaimniecbas ienkumiem

Pozitva kredtvsture (ne tikai banks; neapdomga iepriekja aizemans ar no nebanku kredittjiem un neizpildtas saistbas var apdraudt hipotekr kredta saemanu)

Finanu stabilittes ilgtspja

20%

6

Ietekmes faktori

Valsts ekonomisk attstba un stabilitte

Ienkumu pieaugums, to izldzinans pa sabiedrbas grupm

Valsts atbalsta programma mjoka iegdei imenm

Ekonomikas izaugsmes tempu sabremzans

Piesardzba izdevumos

Neskaidrba par makstnespjas procesa izmaim

7

Bez riska nebs attstbas

Ienkumu pieaugums

Kreditanas pieaugums

Ekonomisk attstba