7
Mājsaimniecību kreditēšana: tendences, iespējas un riski M.Bičevskis, LKA prezidents Latvijas Bankas Ekspertu sarunas 21.05.2014.

Komentārs par pētījumu "Mājsaimniecību-kredītņēmēju finanšu ievainojamības novērtējums"

  • View
    411

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autors: Mārtiņš Bičevskis, Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) prezidents. Prezentācija sniegta Latvijas Bankas Ekspertu sarunās "Mājsaimniecību-kredītņēmēju analīze: aptauja un finanšu ievainojamības novērtējums", Rīgā 2014. gada 21. maijā. http://www.makroekonomika.lv/majsaimniecibu-kreditnemeju-analize-aptauja-un-finansu-ievainojamibas-novertejums

Citation preview

Page 1: Komentārs par pētījumu "Mājsaimniecību-kredītņēmēju finanšu ievainojamības novērtējums"

Mājsaimniecību kreditēšana:

tendences, iespējas un riski M.Bičevskis, LKA prezidents

Latvijas Bankas Ekspertu sarunas

21.05.2014.

Page 2: Komentārs par pētījumu "Mājsaimniecību-kredītņēmēju finanšu ievainojamības novērtējums"

Kredīti, miljonos eiro

2

0

5000

10000

15000

20000

25000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q1

- uzņēmumiem - privātpersonām kredīti kopā

Page 3: Komentārs par pētījumu "Mājsaimniecību-kredītņēmēju finanšu ievainojamības novērtējums"

3

No jauna izsniegtie kredīti

mājsaimniecībām

• No jauna izsniegto kredītu

apjoms pieauga, pēdējā laikā

pieprasījums bremzējas

• 2013.gadā jauno mājokļu

kredītu darījumu apjoms

audzis par 26%

• Kopējais banku izsniegto

kredītu apjoms nedaudz

samazinās izsniegto kredītu

atmaksas un «slikto kredītu»

norakstīšanas dēļ

*FKTK dati par banku darbību Latvijā 2014.gada 1.ceturksnī

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2011 Q1

Q2 Q3 Q4 2012 Q1

Q2 Q3 Q4 2013 Q1

Q2 Q3 Q4 2014 Q1

Mājsaimniecības kopā Kredīti mājokļu iegādei, rekonstrukcijai, remontam

Tūkst. eiro

Page 4: Komentārs par pētījumu "Mājsaimniecību-kredītņēmēju finanšu ievainojamības novērtējums"

4

Mājokļa kredītņēmēja profils

Page 5: Komentārs par pētījumu "Mājsaimniecību-kredītņēmēju finanšu ievainojamības novērtējums"

5

Pašu ieguldījums ir būtisks

priekšnosacījums

Pamata nosacījumi kredīta piešķiršanai:

• Pašu ieguldījums 15%-20% apmērā no

iegādājamā īpašuma vērtības

• Kredīta maksājums nepārsniegs 40% no

mājsaimniecības ienākumiem

• Pozitīva kredītvēsture (ne tikai bankās;

neapdomīga iepriekšēja aizņemšanās arī no

nebanku kreditētājiem un neizpildītas

saistības var apdraudēt hipotekārā kredīta

saņemšanu)

• Finanšu stabilitātes ilgtspēja

20%

Page 6: Komentārs par pētījumu "Mājsaimniecību-kredītņēmēju finanšu ievainojamības novērtējums"

6

Ietekmes faktori

Valsts ekonomiskā attīstība un stabilitāte

Ienākumu pieaugums, to izlīdzināšanās pa sabiedrības grupām

Valsts atbalsta programma mājokļa iegādei ģimenēm

Ekonomikas izaugsmes tempu sabremzēšanās

Piesardzība izdevumos

Neskaidrība par maksātnespējas procesa izmaiņām

Page 7: Komentārs par pētījumu "Mājsaimniecību-kredītņēmēju finanšu ievainojamības novērtējums"

7

Bez riska nebūs attīstības

Ienākumu pieaugums

Kreditēšanas pieaugums

Ekonomiskā attīstība