חוות דעת אינג' אהוד לשם 19.1.14 מענה לחברת מקורות

Embed Size (px)

DESCRIPTION

בתהליך ההמרה לקובץ למחשב נעלם גרף מהמחקר של . דין בארק. כרגע מה שרואים הוא את הגרף מתוך הדו"ח של ד"ר דקלן, ומתחתיו יש כיתוב קטן בשחור, אשר שייך לגרף של דין בארק (שכאמור נעלם). נעלה בנפרד את הגרף הנכון צמוד לטקסט.

Text of חוות דעת אינג' אהוד לשם 19.1.14 מענה לחברת מקורות

 • 1

  ( ) cS.M' ,

  2003-1919 , (.),

  moc.liamg@mehsel.duhe 2403384010. 9491884-10. 90628, 03 ''

  , , , , ,

  , " " , 001096166 ", ' , ..

  ', , , ,

  , 1164.0.61

  11-06-06104 "" "

  .- ' '

  , , ,

  ,

  , .

  cS.M cS.B

  . ,

  , , 1664-0991 61

  , 14 - ,

  ".

  , ,

  . "

  , ,

  (

  ), / " , , '.

  ,

  , .

 • 4

  , "", "",

  ( ),

  - " " (

  ). 11

  , , , , ,

  , , , .

  11-06-06104 ("

  ( 41/1912) , " 1164.0.61

  :), 4164.11.41

  . - 11.0.11.

  , , 1164.9.94. "

  ", .

  , , ,

  ", ,

  , .

  , , / , ,

  .

  - "

  " .

  , , "

  .

  - ( .

  ), , 1664

  ( , , " "),

  ". -" , "

  . , ,

  ).41/1912 " (

 • 1

  . , ,

  " ".

  .

  .

  . , ,

  , , ,

  , .

  /

  : " .

  ". , ,

  .

  ,

  , ,

  "" , . -""

  , ""

  ,

  .

  ( )

  , : ,

  , , ,

  ,

  ; ,

  hguaW(, ttennoC ( ,

  ,

  .

  : " .

  .. "

  "" ,

  ,

  , ,

  .

 • 0

  "",

  ,

  .

  , ,

  , ,

  .

  ,

  : .

  " " .

  ". .

  , ,

  , , :

  .

  . , ,

  ,

  , .

  %29 , , ,

  .

  " , " .

  ". , .

  , . ,

  ,

  "" . ,

  ,

  , .

  , ,

  , " ".

  ) APE (

  .

 • 1

  " , " .

  ". .

  . , ,

  ) OHW ( .

  ,

  "" ,

  .

  , " , " .

  ""

  ". . . :

  .

  ,

  : " .

  , ""

  ",

  , .

  ,

  -

  .QI - , ,

  , " "

  ,

  , , , .

  "" .

  . .

  , . "" .

  ,

  ", . . "

  : " .

  .".

  ,

  , 61

  , ,

  () .

 • 0

  , ,

  , , .

  .

  , .

  .

  : " .

  " ". , .

  " ,

  ,

  ,

  !!

  ,

  : "

  " "

  " .

  ,

  -

  ttennoC ! 1-0

  ! 1-4

  : " .

  ". . .

  ,

  .

  , , , "

  .

  , " ,

  ,

  , .

  " " " "

  , .

 • 9

  /

  :

  : " .

  , ". ,

  .

  " , .1, ,

  . , , ,

  , , , , " .

  .

  , " 02 .2 : " ". -

  , , , , ,

  ?

  , , .3 , ? ?

  ? ? ?

  . " " : .4 , , ,

  , , ,

  . . , , .

  , .5 , .

  , 1 . , hguaW nalceD -

  , , ). hguaW . (

  , .6 , , , "" "

  " ( ). 4 , , '

 • 2

  " : " 12 .7 ,

  ()".

  , " " . .8 ,

  -) ttennoC ( , ( ) QI

  ). 1 , ttennoC . (

  , , .9 (

  . " ), 1164 -

  . ( ). 61

  .11 . ( ) , .

  , ( ).

  dael dna sediroulfocilis htiw tnemtaert retaW,nalpoC J.M ,sretsaM D.R

  :9991 4 .on ,65 seiduts latnemnorivnE fo lanruoJ lanoitanretnI .yticixot

  .94-534

  fo noitaicossA sekyD .E.J dna ,enoH ,T.B ,nalpoC J.M ,sretsaM D.R

  ygolocixotorueN ,dael doolb detavele htiw retaw detaert ediroulfocilis

  . 99-1901 :)0002( 6 .on ,12

  : " .

  . . "

  .. " : " 1 . .11 "

  22 . ( ).

  . .21 . , 9), 1( 2, 1,0,1

  , . .31 :

 • 9

  : 1

  ; -" "

  , -""

  ;

  42 ' , '

  . 0 .

  ' : " ' 14 " .41

  ,

  ." "

  . , .

  " , , ""

  . , ""

  , , .

  . 01 .51

  .901

  ()

  , , "",

  ;

  , "",

  :

  ; )1(

  ; )4(

  ; )1(

  , " "

  .

  , , ()

  ,

  ,

  ,

  .

 • 61

  , "", .01

  " 14 .

  : " ,

  , , ".

  " .

  .

  ' " : " 14 .91

  , --

  . ,

  .".

  . , .21

  . "" , ,

  ???

  "

  -"

  " ". (

  ) .

  (

  , ) 1. 15.1.15.15

  .

  .2..1""

  .91

  .

  , ' 01 .64

  .

  .

  , "" , .14

  ,

 • 11

  . ,

  .

  " : " .44

  " ",

  ), . (

  ".(

  ).0 61, ' 6164.4.2, ,

  "" "".

  + .14

  .04

  . .

  , ,

  . ,

  : (

  " " " ")

  .

 • 41

  , " .14

  , .

  21"" ( '

  " "

  ").

  " " .

  ". .

  -. " 1 . .04

  "

  ".

  , .94

  , ,

  .

  ( . ,

  ). 9

  : " " 69 .24

  ( ), CDC -

  ), ISNA/FSN (

  "."

  , .94

  . ADF -

  , .61

  .ADF - : -

  , . ttennoC .11

  . ,

 • 11

  , .(

  )ttennoC

  : " 19 .41

  ) ." " )57121NE

  .

  %29 - , "" .11

  1' , ttennoC .(

  )41, '

  : , , , , , , , .01

  . ,

  ', , , , .

  , , ,

  .

  %61-, 1091 - :

  , ,

  )41 , ' 1, 'ttennoC.( %61 -

  , , "" " , .11

  ?

  , .01

  , .

  ""

  , .

  . )9 (

  - , .91

  ? ?

  ,

  .

  . , ,

  ." "

 • 01

  , , .21

  ,

  ). ttennoC . (

  .

  sedaceD lareveS revO syevruS fo weiveR A :learsI ni htlaeH larO(

  12-51 .pp ,)4002 yluJ( 3 :12 ,noitaicossA latneD learsI eht fo lanruoJ ehT

  " , " .

  . ". ,

  , , 99 .91

  : " , - "

  ".

  .60

  .

  , , , .10

  "" ,

  .

  , .40

  "" ,

  . ,

  , , , , .10

  . ,

 • 11

  . .00

  ttennoC .

  )APE(

  ,

  ttennoC , ttennoC. '

  , ,

  , .

  ( ) ,

  . ,

  ,

  . ,

  ,

  ). ttennoC . (

  " , " .

  . ".

  . : " 1 . .10

  ". "

  "" ,

  hguaW - ttennoC ,

  .

  . , , .00

  ' , :

  : ?

  , , :

  . ,

  ""

  . .

  .

 • 01

  ttennoC hguaW, .90

  .

  ). 01 (

  .

  "

  ).0991 ". (

  ) ( , .20

  61 " " ' ,

  , 64 -), 6191-6091 (

  , 6191 .

  ,

  - 666,61 .

  , 666,61

  , 666,64 666,