โดย สำนักงานโครงการ พสฟ. 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • Upload
  ellie

 • View
  175

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2). โดย สำนักงานโครงการ พสฟ. 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2.  แผนการดำเนินโครงการ  จัดเตรียมโครงการ ปี 2547-2550  ติดตั้งระบบ ปี 2550 - 2553. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

 • .2

 • 2

  1,770 - - .(.,.) 156 - . 13 2547-2550 2550 - 2553

 • . 2

 • 2

  .14/2550 . () , , () 22 .. 2550

  1,729

  3 .. 2550 .. 2553

 • 2 . . 7 .. 2550 (Steering Committee)

  . . 7 .. 2550 (AM/FM/GIS)

  . . 24 .. 2550 . 1 2 .() . 14 .. 2550 Backlog . Backlog

 • .2 Network & Hardware and System Admin. () () Application and Integration Development () () .() () () () ()Steering Committee .(), .(), .(1-4), . , .., .., .12 .() ..

  .. .12 (Project Office & Internal Audit)

 • Backlog . Backlog Backlog . .12 .() .. .. .. .(.) ..(.2) ..

 • .2 .162/2550 . 31 .. 2550 .2 Facility . TOR .

 • GIS1234

 • (Land Base)

 • GIS GIS .

 • . As-built As-built

 • Preventive Maintenance (PM) PM

 • /Single Line

 • AM/FM/GIS II.(., .) : 156 (. 1-2 ).(., .) : 754 (. 3-4 )

 • 123456

 • . Customer benefitsPEA benefits

 • GIS . /Schematic Diagram GIS IT ERP, CRM OMS, SCADA

 • - - / - - - - -

 • , , , , , , , , , , , , , 1218243036, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • (Data Model) Metadata HW/SW 6 ( 1)

 • 5 HW / SW / Application 6 - . ( 1-4 ) (15 ) 15 (, , , , , , , , , , , , , , ) 12 ( 2)

 • 4 HW / SW / Application 5 - . ( 1-4 ) (15 ) 15 (, , , , , , , , , , , , , , ) 18 ( 3)

 • 4 HW / SW / Application 1 - . ( 1-4 ) (15 ) 15 (, , , , , , , , , , , , , , ) 24 ( 4)

 • HW / SW / Application - . ( 1-4 ) (15 ) 15 (, , , , , , , , , , , , , , ) 30 ( 5)

 • HW / SW / Application - . ( 1-4 ) (13 ) 13 (, , , , , , , , , , , , ) 36 ( 6)

 • .1

 • 2 .

 • 1.

  (,Manhole) Offset 1:4,000 Data Model

  Offset Offset Riser Offset

 • 1. 1.SP2.DP3.SP.AL4.DP.AL5.CSC6.CTB7.CCB8.DE9.DDE10.DDE.AL11. BA14. BA.AL13. TOWER14. Dont Apply

 • 2. . .

  1 Switching Diagram ... .2. ., ..3 ().. .() ,.,. -., .4 (.4). -.5 (.5). -.6/ (.10) . -.7. . , . -.,. .8 Switch capacitor recorder. . 9 Fix capacitor recorder. .. -.() . .,10 Control unit switch capacitor recorder..11 Switch capacitor ..

 • 2. . . ()

  12. .13. .14 Recloser recorder. .15 Control unit Recloser recorder. .16. .17 SF6. .18. . 19 (Air Break Switch , Disconnecting Switch)..() ,. .( 115kV), . .()20 (ATS, Recloser, SF6). .21 Single line . . -.,..22 .. , -., ..

 • . 1:4,000 .. DVD 2

  ( 200,000 )

 • . . . . .

  Attribute (Gap Analysis)

  Metadata ISO19115

 • (Project Tracking)

 • PAR (Problem and Resolutions) () .

 • Backlog . Cutoff date . .

  Backlog Backlog

 • Hardware/Software

 • 2PEA CenterDatabase server (1)Backup and Media server (1)Internet map server (1)UPS 15KVA (1)Storage 5TB (1)Firewall Appliance (1)Gigabit Switch 24 port (1)Notebook (2)Workstation (30)Inkjet Printer A3 (1)Laser Printer A3 (1)Inkjet Plotter A0 (1)GPS (2)Pocket PC with GPS (2)UPS 800 VA (30)

 • 1 (Database Server) 11 2 (Storage) 5 TB1 3 (Backup and Media Server) 11 4 (Interne Map Server)1 5 Workstation30 6 Notebook2 7 (Pocket PC with GPS)2 8 (GPS)2 9 (Firewall Appliance)1 10 Gigabit Switch 24 Ports1 11 Laser Printer A31 12 Inkjet Printer A31 13 Inkjet Plotter A01 14 800 VA30 15 15 kVA1

 • (GIS)1 (GIS for Operation Center Software)1 2 (GIS Offline Map Viewing Software)100 3 (Mobile GIS Software)2 4 (Internet GIS Software)1 5 (Spatial Database Management Software)1 6 (RDBMS)1 (AM/FM)1 Schematic Diagram (GIS Schematic Software) 4 2 AM/FM (AM/FM Data Maintenance)10 3 AM/FM (AM/FM View & Query Software)15 4 (Facility Planning, Siting and Design Software)5 5 (Network Analysis and Power Flow Modeling)4 6 Library (Network Analysis and Power Flow Modeling Library)1

 • 2Database server (12)Backup and Media server (12)Internet map server (12)UPS 15KVA (12)Storage 1TB (12)Firewall Appliance (12)Gigabit Switch 24 port (12)Notebook (12)Workstation (132)Inkjet Printer A3 (12)Laser Printer A3 (12)Inkjet Plotter A0 (12)GPS (24)Pocket PC with GPS (24)UPS 800 VA (132)PEA Region 12 officesTerminal Server (24)

 • . (12 )

  1 (Database Server) 212 2 (Storage) 1 TB12 3 (Backup and Media Server) 212 4 (Interne Map Server)12 5 (Terminal Server)24 6 Workstation132 7 Notebook12 8 (Pocket PC with GPS)24 9 (GPS)24 10 (Firewall Appliance)12 11 Gigabit Switch 24 Ports12 12 Laser Printer A312 13 Inkjet Printer A312 14 Inkjet Plotter A012 15 800 VA132 16 15 kVA12

 • . (12 )

  (GIS)1 (GIS for Operation Center Software)12 2 (GIS Offline Map Viewing Software) 240 3 (Mobile GIS Software)24 4 (Internet GIS Software)12 5 (Spatial Database Management Software)12 6 (RDBMS)12 (AM/FM)1 Schematic Diagram (GIS Schematic Software)12 2 AM/FM (AM/FM Data Maintenance)243 AM/FM (AM/FM View & Query Software)54 4 (Facility Planning, Siting and Design Software)24 5 (Network Analysis and Power Flow Modeling)24 **6 Library (Network Analysis and Power Flow Modeling Library)12

 • PEA Work of class 156 offices 2

 • .(. .) 156 (.1-2 )

  1 Desktop312 2 (Pocket PC with GPS)156 3 (GPS)156 4 Switch 16 Ports156 5 Inkjet Plotter A1156 6 800 VA312

 • .(. .) 156 (.1-2 )

  (GIS)1 (GIS Offline Map Viewing Software) 312 2 (Mobile GIS Software)156 (AM/FM)1 AM/FM (AM/FM Data Maintenance)1562 AM/FM (AM/FM View & Query Software)78 3 (Facility Planning, Siting and Design Software)156 4 Schematic Diagram (GIS Schematic Software)26

 • .(. .) (.3-4 )

  (GIS)1 Offline (GIS Offline Editing Software)760 2 (GIS Offline Map Viewing Software) 1520

 • GIS P.2 .(. .) (.3-4 ) 1.6 GHz (RAM) 256 MB (Hard Disk Drive) 40 GB CD-ROM Drive 1 Ethernet port 10/100 Mbps 1 port 64 MB 17 1 MS-Windows 2000, XP 2003

 • 1 - (Viewer)

  2 - (Application User) GIS

  3 (Advanced User) GIS

  4 (GIS Management) . GIS

 • 1 19

  2 21

  3 26

  4 29

  5 14

  6 11

 • (Viewer) Web Viewing AM/FM GIS View and Query GIS Offline Map Viewing

 • (Application User) Schematic for Transmission and Distribution Map and Report Series Production Management Reporting Administrative Tools Mobile Solution GIS Offline Editing

  AM/FM GIS Data Maintenance Network Analysis and Power Flow Modeling Facility Planning, Siting, and Design View and Query of Network Maintenance History Project Tracking Data Import and Export

 • (Advanced User) Professional GIS : Advanced GIS Tools Internet GIS Software Spatial Database Management Software System Administration Application Programming GIS Web Administration/Programming GIS for Operation Center

 • (GIS Management) AM/FM GIS for Executive

 • 2

 • SCADA /1:4,000

  ERPOutageManagementSystem(OMS)Power FlowAnalysis .

 • Administrative Tools Data Maintenance AdHoc View, Query, Mapping Facility Siting and Design Network Management Schematics Management Reporting Offline EditingDesktop Application Web Viewing Network Maintenance History Raster Media Project TrackingWEB ApplicationGIS Interface

 • Desktop Application: GIS . Single-Line Diagram

 • GIS Data Maintenance Facility Mapping Asset Inventory and Basic Related Interfaces Network Model Network Analysis Base Mapping , Map Series Production

 • Ad Hoc View, Query, Mapping, and Reporting (Locator Tool) Locator Tools / Data Access, Display, and Query GIS Ad Hoc Map and Report

 • .

 • Facility Siting and Design (Install) (Remove) (Replace) (Reuse)

 • GIS

 • Network Analysis and Power Flow Modeling GIS Interfaces and Import/Export Tools (Export) GIS Network Analysis and Power Flow Modeling . GIS

 • Schematics/Switching DiagramSchematic Diagram GIS On/Off Schematic Diagram

 • Management Reporting . . GIS

 • GIS Offline Editing (. .) GIS GIS

 • WEB Application: GIS .(. .)

 • Web Viewing GIS Web Browser (Intranet) .

 • Facility ID: 22-001345Construction Status : InstallOwner : PEANumber of Phase : 3Phase Designation: ABCTotal KVA: 100LoadTabChanger Indicator : 3Load Customer: Locate:

  .(. .)

 • View and Query of Network Maintenance History .

 • + Work Order > Work Order

  33-000169Function LocationINPT-F-FA08TR0257.4 . .200000000031/08/25492CLOSED () -

 • Project Tracking .

 • Design2,884

 • 1. 3 (.)9. 2.3 (.)10. 3.2 (.)11.4.2 (.)12.5. 13.6. 14.7. 15.8.

 • GIS GIS Center GIS Center

  (Quality Check Point)

  Training Center

  GIS Center

 • GIS II

  Update GIS, (.1-2 ) (.3 ) GIS Center () (.4 ) Update

 • GIS

 • GIS ., . , .

 • GIS (.)

 • TECOAs-builtWeb viewingFacility siting Raster mediaMobile solutionWeb viewingFacility sitingProject trackingFacility sitingFacility sitingProject tracking

 • Data maintenanceHistory network maintenanceAdhoc view queryManagement reportingMobile Solution

 • Network analysisAdhoc view queryProject trackingWeb viewingHistory network maintenanceWeb viewing

 • WBS TECOAs-builtMobile solutionWeb viewingFacility sitingProject trackingFacility sitingFacility sitingProject tracking

 • WBS TECOAs-builtMobile solutionWeb viewingFacility sitingProject trackingFacility sitingFacility sitingProject tracking

 • WBS TECOAttributeMobile solutionWeb viewingFacility sitingProject trackingFacility sitingFacility sitingProject tracking. . (.1-2 )As-builtData maintenanceAdhoc view query

 • WBS TECOMobile solutionWeb viewingFacility sitingProject trackingFacility sitingProject tracking/Facility sitingAs-builtAttributeData maintenanceAdhoc view query. . (.1-2 )

 • WBS TECOAttributeMobile solutionWeb viewingFacility sitingProject trackingFacility sitingFacility sitingProject trackingAs-builtData maintenanceAdhoc view query. . (.1-2 )

 • (,,etc.)Data maintenanceAdhoc view queryWeb viewingHistory network maintenanceWork OrderWork OrderMobile Solution. . (.1-2 )

 • Work OrderWork OrderAttributeWeb viewingAdhoc view queryNetwork analysisHistory network maintenanceSchematicData maintenaceAdhoc view query. . (.1-2 )

 • Network analysisAdhoc view queryWeb viewingSchematic Balance loadAttributeData maintenaceAdhoc view query. . (.1-2 )

 • WBS TECOAttributeProject tracking. (. 3 )As-builtGIS Offline editingGIS Offline editingWeb viewingHistory network maintenanceRaster mediaProject trackingOffline viewingGIS Offline editingGIS Offline editingGIS Offline editing

 • WBS TECOAttribute/As-builtGIS Offline editingWeb viewingHistory network maintenanceRaster mediaProject trackingOffline viewingProject trackingGIS Offline editingGIS Offline editing. (. 3 )

 • WBS TECOAttributeProject trackingAs-builtGIS Offline editingWeb viewingHistory network maintenanceRaster mediaProject trackingOffline viewingGIS Offline editingGIS Offline editing. (. 3 )

 • (,,etc.)Work OrderWork OrderMobile SolutionGIS Offline editingWeb viewingHistory network maintenanceRaster mediaProject tracking. (. 3 )

 • Work OrderWork OrderAttributeGIS Offline editingWeb viewingHistory network maintenanceRaster mediaProject trackingGIS Offline editing. (. 3 )

 • Balance loadAttributeGIS Offline editingWeb viewingHistory network maintenanceRaster mediaProject trackingGIS Offline editing. (. 3 )

 • GIS Offline editingWeb viewingHistory network maintenanceRaster mediaProject trackingOffline viewing. (. 4 )

 • Work OrderWork Order GISWeb viewingAdhoc view queryNetwork analysisHistory network maintenanceSchematic. (. 4 )

 • GIS II

 • GIS II (., .)

 • .2

  1.. 14 ()2. 15.. 3. P.E.16 ()4.. 5. 17 6.. 18 7 19 8Mr.Joseph Abdo20 9 21 10 () 11.. 22 12. 23 13.. 24

 • 1 .9 .2 .. .3 .5 . .4 .4 . .5 .6 . .

 • 1 ..13 .. .4 ..2 .. .14 .7 . .3 .. .15 .5 ..(.3)4 .. .(.1)16 .5 ..(.2)5 .. .(.3)17 .5 . .(.1)6 ...(.2)18 .7 ..7 .. .(.3)19 .6 . .8 .. .(.2)20 .5 . .9 .6 ..(.1)21 .4 . .10 .5 . .(.1)22 .5 . .11 .4 ..(.2)23 .. .12 .4 ..(.3)

 • Application & Integration

  1 .10 .15 .5 . .(.1)2 .. .(.3)16 .5 . .(.2)3 .. .17 .5 . .(.2)4 .. .18 .5 . .(.2)5 .. .19 .5 . .(.3)6 .. .(.1)20 .5 . .(.3)7 .. .(.1)21 .5 . .8 .8 . .(.1)22 .5 . .9 .6 . .(.2)23 .4 . .(.2)10 .6 . .24 .4 . .11 .6 . .25 .5 . .(.3)12 .5 . .(.3)26 .5 . .13 .5 . .(.2)27 .5 . .14 .5 . .(.3)

 • Network & Hardware

  1 .9 .2 .. . .3 ...(.1)4 .5 . .(.3)5 .5 . .(.3)6 .5 . .(.2)7 .5 . .(.3)8 .4 . .(.2)9 .4 . .(.1)10 .6 . .11 .. .5 ..12 .. .4 . .13 .. .

 • 1 ..11 .. .(.2)2 ..12 .. .3 .. .(.3)13 .. . .(.3) 4 .. .(.1)14 .. . .(.1)5 .. .(.3)15 .5 . .6 .. .(.2)16 .7 . .(.2)7 .. .(.3)17 .5 . .(.2)8 .. .18 .4 . .9 ...19 .. .10 .. .

 • .2 : 1 . : 08 1514 4153 : 0 2590 5120: 0 2590 9174E-mail : [email protected]

 • / 11 4 - . 9494 - . 9496 Integration Development Application Development- . 9494 System Administrator Network and Hardware- . 9495 - . 9497

 • .2 : 11 4 . :0 2590 9494:0 2590 5085E-mail:[email protected] Site:http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ http://intra.pea.co.th

  (AM/FM/GIS) (AM/FM/GIS) (AM/FM/GIS) GIS 2 1 database server ,storage 5TB , internet map server backup, workstation computer 30 UPS 800 VA, notebooks 2 , pocket PC with GPS 2 , GPS 2 , inkjet plotter A0 1 , inkjet printer A3 1 ,laser printer A3 1 , firewall appliance , gigabit switch and UPS 15 KVA.2 work station 11 terminal server 2 1-2 desktop computers 2 UPS 800 VA , GPS 1 ,pocket PC GPS 1 ,inkjet plotter A1 1 switch Hub 1

  GIS 2 1 database server ,storage 5TB , internet map server backup, workstation computer 30 UPS 800 VA, notebooks 2 , pocket PC with GPS 2 , GPS 2 , inkjet plotter A0 1 , inkjet printer A3 1 ,laser printer A3 1 , firewall appliance , gigabit switch and UPS 15 KVA.2 work station 11 terminal server 2 1-2 desktop computers 2 UPS 800 VA , GPS 1 ,pocket PC GPS 1 ,inkjet plotter A1 1 switch Hub 1

  GIS 2 1 database server ,storage 5TB , internet map server backup, workstation computer 30 UPS 800 VA, notebooks 2 , pocket PC with GPS 2 , GPS 2 , inkjet plotter A0 1 , inkjet printer A3 1 ,laser printer A3 1 , firewall appliance , gigabit switch and UPS 15 KVA.2 work station 11 terminal server 2 1-2 desktop computers 2 UPS 800 VA , GPS 1 ,pocket PC GPS 1 ,inkjet plotter A1 1 switch Hub 1

  GIS 2 1 database server ,storage 5TB , internet map server backup, workstation computer 30 UPS 800 VA, notebooks 2 , pocket PC with GPS 2 , GPS 2 , inkjet plotter A0 1 , inkjet printer A3 1 ,laser printer A3 1 , firewall appliance , gigabit switch and UPS 15 KVA.2 work station 11 terminal server 2 1-2 desktop computers 2 UPS 800 VA , GPS 1 ,pocket PC GPS 1 ,inkjet plotter A1 1 switch Hub 1

  GIS 2 1 database server ,storage 5TB , internet map server backup, workstation computer 30 UPS 800 VA, notebooks 2 , pocket PC with GPS 2 , GPS 2 , inkjet plotter A0 1 , inkjet printer A3 1 ,laser printer A3 1 , firewall appliance , gigabit switch and UPS 15 KVA.2 work station 11 terminal server 2 1-2 desktop computers 2 UPS 800 VA , GPS 1 ,pocket PC GPS 1 ,inkjet plotter A1 1 switch Hub 1