Γκλαβάς, 2010. Επισκόπηση Της Ιστορίας Της Εκπαίδευσης Στο Νεοελληνικό Κράτος, ΠΙ

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modern Greek Education, History of Modern Greek Education, Schools in Modern Greece

Transcript

 • . . , 17 18 , , , . ,.

  ,.:,,,,,1

  , ,,,.,2.

  , 3,, (),

  1..,17571798,:,,1996,.160.

  2,18191820,, 19881990,.730748.

  3......,,,,1977,.382383.

 • 4.

  ,, ,. ,5 . ,., , 6.

  :,, . []. , . , [..]7.

  (),.

  4..,.318319,362.5.,,1839,.4,.17.1823 . ,...,18281832,,,1984,.16.

  6.1001/11.7.1824....,,,,1995,.142.

  7..,(),.(18211894),,1990,.1011.

 • ,,8.

  ,,,,9.141829, : ,10.

  (111829),,, :, , 11 ,12. 13.8.,..,.,..9.,,...,,1882,.11.

  10 . . ( . ), 1841,.,.400,(18271832),,1972,.8./18211828[...]. . ./,.(18301922),,,1987,.391.

  11,,,Bell(17531832) 18Langaster (17711838),...,.,1984,.,.5312,..,.11

  13,,,1591831,.,,,..,,.214215. . , , , ,: [],,,.,

 • 14,, : ,,,,.

  , , ,,,. . 15.

  ,,., , . ,, ,

  , , ,.,1829,.1829 , ,,1830..,,,,1969,.391, , 18301893, ,,1986,.50.

  14,,,. , , ,.,,..,..,.1213.

  15. . ..,,,1962,.9.

 • ,.16,.,,, 17

  ,,. , , ,. , 18

  , ., , , , ,19, . , ,.

  ,

  16:),)),..,,,1591831, . , , , ..,,.212214

  17,,,1581831,.,..,.179183

  18, , , 1591831, . , ..,.213.

  19 , . , , ,,...,..,.16.

 • . . ,,, , ,, 20.

  , , ,,.., , ,21.,, , 22.

  23. 2425,

  20, : : , (.),, 1997, .3233 BenedictAnderson, . , (. ), ,1997,.48.

  21., 19 ..,,1992,.323.

  22..,.338.23.1,.60.24 221833 (.11/3131833):.,.,.,..,.(JohannFranz)...

  25,:1833,,1992,.21.1833 ,

 • 26.

  , , , , ,,,. ,27.

  .()211833,6183428.31183629:)),,,,. , 1857, 30, ,,,,1929.

  .:)(Volksschulen),)BuergerschulenLateinischeSchulen,), . , , ) , (Universitaet), ,....,.89.

  26....,:.,.18331884,1884,.541543.

  27,(18011857),,1998,.84,107108.2861834(.11/33/1834).29311836 (.87/31121836)125 ( . 90/31121836),,, , , , , .,,,,,(,).

  30 . (.6815/19101857),,..,.570.

 • 31,.:32,,,,.,(/LateinischeSchule,/Gymnasium).

  20.1913, , 33.

  ,,,(,, , , ..) 34. ,,35.

  31/ .,,.,,...,. (18301922),,,1987,.411503.

  32.,.,1907,.3.

  33.,,.,,1983,.,.187.34 , 1913 ()1929.

  35.,..,.,..: , ,, .. ,(18211985),Gutenberg,1987,.39.

 • .Fr.v.Thiersch(,),, , , , 36.

  ,37, 38.,1836(FriedrichvonZentner), , , . ,, . 39. 3118364041.

  ,, , ,.

  ,,,

  36,,(..),.,1972,.58.37,,....,,1957,.13,18.

  38.,,,1989,.127.

  39.,..,.1820.,..,.126128.40 311836(.82/31121836).

  41 LaMatimiere......,..,.11.

 • ,, , 19, . : ,,42,, , .

  19

  , , 19 , . , (, . , : . , ., ., ) ( ,)(..,.,,.)., 43.

  ,,1870.

  , , 1880 ,

  42,(1833 1929),,,1987,.,.15.

  43.,(18301930),,2002,.73111.

 • ,,., ,,,.

  .., .

  (1887) , , ..,,1870().

  ,(,,..), ,.19.

  ,19,,., , ,

 • 44. 1860 ,45.

  1885 , , . . , (1901),46.,:., . , !(,1902)47.

  ,,,..,,,,, , . ,,,1850,.

  44..,..,.563.45.,19,,1986,.105.

  46.,,1936,.,.114115.47.,...,.33..,Erlangen,,,.

 • , , .,,, .

  1895

  ,18341836,189548.,,,,,,49. , 50.,,,,.

  ,., 51, 13 1883 ,

  48 (.,.7),,,,111878(.7/2411878).

  49.,..,.,..501895.2,.61.

  51., , 18751876,1877,.56...

 • : O 52. , ,:,,,,,,53.

  19

  ,.,, .., ,., , , 54.

  ,., ,55.

  ,,, ,,56,

  52 1833 ,1885,.22...3675/6518807958/2961883...,..,.296302.

  53..,. 70. 18705,3%,,,...,..,.401.

  54.,.,1889,.375.55201975...,..,.396,398.

  56..,(),800.,700.

 • 1889. ,57., 58.

  , 19, , . .,,5960. , .

  ,,1890,61. 62., ,, . . ,,5241931,..,.320.

  57..,.318.58..,.347.59 , 1890 ,,,...,..,.398.

  60/,.,, .. .,..,.426429.

  61..,.445.62(189213.503)...,..,.431,434442.

 • ,, , , (.. 70 1884 1904 1.280 .),.

  63,. ( 22 1887) : ,,,,,,,.,.,, 64.

  ,, . , . , , .

  63,,...,.:,,,, . , ...,.12,.,.,15/271885,1885,.184.

  64. ,,. , (scuolaprofessionale)1870BiellaNovarra . . ., ,,1947,.,.564..

 • ,,,,19 .

  , . . , .,65.

  189966, 1897, , , 67.

  (),,, ().,,, ,,. ,

  65,...337.66 ..,,1889...,..,.,.1820.

  67.,,()1899.

 • , ,,68.

  69,,,,.

  , , , , ,, ,70. : , , . ,, , , ,. .71

  ,,, , , , . ,,()

  68..,,1899,.50.693,.62.70, , , 61834(.11/331834),/1878(.7/2411878)/1895(.37/A/5101895),.

  71....,..,.17.60, (1903) . , , ,,, ,., . . ,,,,.,.183.

 • 72.,, 73.

  , 1899,,, : , , , .,,,,,74.

  ..1899, 75..,,,,,,,,8, .,,,76.

  , , ( ) . [...]

  72.3,.69.73.,..,.,.20.74.,,..,.50.75.,,,,1925,.104107.,,1950,.16.

  76.,,.,.,.96101., ..,,1906,:,,,,,,,,...,,..,.104107.

 • ,77.,,,,,78.

  , (18501900) , 79, .,,.,80.

  1920

  , , 19o20,,.,,1900,81, ,,,,.,, . .,..,77 : [...], [...,.,,1900,.42.

  78.,,1907,.78.

  79 , , , 1982,.17.

  80.,..,.521..:T., ..,,5241931,..,.361.

  81,,,1976,.101102

 • 82.

  , , 1900 /, , ,,,,,.,,, 83.

  / ,(,,,),.,.,,.[...].,84. ,.

  ,19, . 1890, : ..,

  82.,(19311973),,1979,.2728.

  83/,,,1900,1900,.258.

  84.,..,.210213.(18161882):,, , [...].:,,,..Gobineau(comtede),LeRoyaumedesHellenes,DeuxetudessurlaGrecemoderne,Plon,1905,.213214,/,..,.212.AboutEdmond,LaGrececontemporaine,Hachette,2,1897,.172,/,..,.210.

 • 85.,,19,.

  , 20 (,, , , , , ..) ., . ,86.

  ,,,,,,., , , , ,,,.,,,, . .

  1904.

  85Hamardabbe,Pardela IAdriatique et lesBalkans:Autrichemeridionale,Serbie,Bulgarie,Turquie etGrece,Delhomme etBriguet,1890,.186, /, ..,.211.

  86 . . .. (). .161908.

 • : T , o , T , , T , T , , 996 , 82.

  , , , ,,.: , , ,,,87.

  , , ,,3141904. ,,..

  (1903).( 1886), ...20,. 17 : ., , .Eo88.,,

  87.,(),,1990,.,..8841904,18991939,1939,.2324.

 • .,,,,,,,,,.

  .,,: ,ooo , [...] o , , 89.

  , , , ,.,, o, .oo.o, o , 90.

  ., , , .160., . 18991900, 56.. . , ,

  89,,1904,.4849.

  90.,,..,.,.199.

 • o.,91.

  .. , , .:,, 92.

  93 :)) 14,94.

  , , , .

  , 1909,

  91..,.192203.92,..,.184..93,.,,,,,..,..,18991939,..,.3540.

  94,..,.216218.

 • ,,,..,,, . , , , ,,., ,,,,.

  . , , ,.

  20 .,.

  1913

  1909,,,, 95.

  95,,.,.,1,.4,1979,.10.

 • 1913, 96.. . ,1913,1880:,,, [...]. [ , 97.

  1913 ,,, 98, ,,99, .. 100.

  19121913,,. , , 101,., , ,.

  1913

  96()1910...,..,.,.7879.

  97.,,,,1975,.,.411.

  98,,,,1980,.,.188.

  99, 1910, ,1930.

  100.,(),..,.,..101,..,.115.

 • . , 1899, . , (1909) , .

  , , 102,.,,, 103,,104.

  , , , , , ,. , , , ,.

  ,,.

  10219.91909, : HollowayHandicraft Centre School. ....,, ... ,.,....,..,IX,.426.

  103.4,.63. 104 . . .,,,1991,.31.

 • ,,, ,,,,105. ,,., ( ) .,, , .

  : , .,,,, 106..

  . 107.,,,, ,,,,,,,108.

  105,,..,.3032.

  106.,,..,.,.225.107.,,..,. ,.254..:...,,..,.,.146.

  108.,,..,.,.341.

 • 1913,,.1927,[...]109.

  , ., , ,,1899,,,,, ., , , , . ,1/10,.

  ,,,,., , .,,,, , .

  , , ( 8 1914)(), , ,

  109.,,,2.,19711975,.,.21.

 • 110.:, , , , ,,,,,,,,,,,,.,.

  , ,.572/31121914 . , .

  , :,,,,, , , , , , ,,,, , , , . ,(,) 111. .1630112.

  11081914(.255/A/1191914)34514/15 1914 ( . 333/A/17111914). .,,1921, .42 ,(18331929),..,.,.6364.

  111 (1912),Erale InformalSuperieurDe lEinseignementTechnique (=).

  112572/31121914(.16/A/1311915),1279)...,..,.42,.,..,.,.943,..,.,.38.,.271274.1920.,

 • 19171929

  1917 .113.,, ,,.,,,1913.,,114.

  ,,,1910, , . ,

  :1924,.1926....,,1953,.307.572/1914 940/1917512:(.223//11101917)2242/1920 512: ( . 144/A/3061920). ,,.. . : ) 14 1916 (.227/A/15121916),)181917(.300/A/23121917),)211920 ,. ( . 228/A/5101920), ) 22 1922 (.216/A/29101922) ) 2 1923