שאלון א- מתכונת 2010

  • View
    568

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of שאלון א- מתכונת 2010

1

" "

: , )701110(

01/60/70

: : :

: . : . . .

05

-

;

62

42 001

-

"

-

: . : 1. . . 2. ) (,

. .

. 3. ) (.

2 4. , , .

!

3

, .

) , , 511, 8002( . , , . , , . . , - . ? , . , . , . , . . , , . " ", "", . , . , . , , , . , . , , . , . %02 , - %08 . , "". , . . , , . : ; -; , , , , .52 02 51 01 5

4 , , , . . -. , ? , . , . - , , , , . ? , . . . . , . , , . . . . , . , . , . , , . 55 05 54 04 53 03

5 , . - . . , . , , .

)05 (

1-8. . 1.

. )5 (

2. ? )" , ".( . )3 ( . . . . . . . . 3. . : " ". , , ?

6 . )3 (

. ? ? )3 (

4. . . , , . )8 (

. , , ? . )4 (

7 5. " - ". ) 45-55( , . . )3 (

6. . 35 : " ". "". )2 ( . 14 " ". ? , : ) 2 ( 1( 2( 3( 4( )(

7. " " " ". , - .

8

) , , 2891( . . ) 2 (

. ? . ) 3 (

8. )21 ( ) -01 (. . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

9 ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____ - ; )62 ( 9-51.

)12 (9. , - )3002( -. , - .

01

- ""

1.

: " - , , " ) 43-53 (. )2 ( 2.

. . )3 (

-?

3.

)3 (

'' - ?

4.

. )2 (

. ) ( . ? ) ( . : ) ( -

01.

11. . ) 92( . ? ) ( . . ) (

11 . ' ' . ) ( 21. ' ' ) 63(? . ) (

. . . .

31. / :) 3 (

, , , . , , , . , , , . , , , . , , , .

41. : )2 (

)5 (51. . )1(-)3( , . )3 ( / )1(

.

21 / )2(

.

/

)3(

, . . . )2 2. ( 000,21 . - )42 ( : )61-91( )02-32(. . , . ) 6 (

61. )1(- )3(. )1( , .

)2( .

)3( . . )1(-)3(.

31 . )3( ? ?

. )1(- )3(. : , , )(, .

71. . , . .

.

)1(

.

)2(

.

)3(

. , . 1. : , , )(. 2. - . )( . 3. . : , , )(, .

41

81. : )1( . )2( . 1. )1(. : , , )(, .

2. )1( - )2(, .

91. : . . : )1( : )2( : . . -

51 , .

02. . . .

. , "". ? .

61

)1( )2( )3( )4( 3. ? .

)4(

)3(

)2(

)1(

12. . . , .

, , , , , , , , .

. , . , - .

.

1. : , .

2. , "

71

1.

22. : .

, ,

. ? . ? . ? .

, , . ?

. x : , 32. . . .

, .

.

.

.

81

?

. -

!