Το λέμε σωστά Το γράφουμε σωστά

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Πόσο σωστά χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας; Το βιβλίο αυτό, με απλό και συστηματικό τρόπο, μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε και να διορθώσουμε τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε συχνά όταν μιλάμε ή όταν γράφουμε: συνήθη ορθογραφικά, μορφολογικά και συντακτικά λάθη, συγγενικές λέξεις και λέξεις παρώνυμες - ομόηχες που συγχέονται στη χρήση, λόγιες φράσεις που λέγονται, γράφονται ή χρησιμοποιούνται λανθασμένα, ομόρριζα επιρρημάτα που χρησιμοποιούνται λανθασμένα, ομόρριζα επιρρήματα και επίθετα που συγχέονται στη χρήση, ομόρριζες λέξεις που διαφέρουν στην ορθογραφία. Ένα χρηστικό βιβλίο-οδηγός, πολύτιμο βοήθημα για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη σωστή χρήση της γλώσσας.Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά;Λάθη που γίνονται συχνά στο γραπτό και στον προφορικό λόγοΊνα Αναγνωστοπούλου, Λία Μπουσούνη-ΓκέσουραΜεταίχμιο 2006

Text of Το λέμε σωστά Το γράφουμε σωστά

made by Absensmade by Absens , ; , ; l made by Absensmade by Absens , ; , ; ,\ .,1 1 1 uu-u lI( made by Absens ,-, ; ; 2 006 2 005, , - ISBN960-375-869-8 ../3869 ..958, ..413/06 ! (_2121/1993 ) . m , ,,, , (, ) . 118, 114 72 ..211 3 003500, fax: 211 3 003562 http://ww .metaixmio.gr e-mail: metaixmio@metaixmio.gr 18, 10680 ..2103647433 , fax: 2103610750 81,546 31 . . 2310250075,231026 0085, fax: 231 0250075 1. 18, 106 80 .. 2103647433 ,fax: 2103610750 2. , 5,10564 ./fax: 210 3319195 ISO9001 aY ',,"., , ) x ( > ) Kl K l l K K [ 88] , ,. . (.). . (.)

5 .

. , . made by Absens (-, - , 1 . , , . 2.. . (.).. , . (.).. , . . . .. . , . [ 89] made by Absens I Ku KKu KKu Ku [ 90] , . , , . | , .( - ,, . . ) . made by Absens Kl Kou KoOT Koo TOI K TOI K 1 . 2. 20 . . . | . . (.) () ' . (. ) ., . [ 91] made by Absens Kl OKl ( ). , ( ). . / / ' [ 92] ( ) . ( ) : . (): . () : , made by Absens ( ) K ( ) o K' K'/ . |

|) ,, , . | . | ' . ( ) : . () : . () ' . () ' , . [ 93 ] made by Absens OOI K OOI K x o [ 94 ] () , , . () . () , . () . . () ' , . () ' ' . made by Absens Ku K () .() , . / () l8 . () ' . oou() , . () . . [ 95 ] made by Absens l KI T l KT KTKT [ 96] . , . , i . (. ) ' . (.) . . , . ' . . - ; - ! made by AbsensKTKT ox x uxl ux l l T l l l T . . .. . . . - ; -' . .

, ..

. [ 97 ] made by Absensl a [ 98 ] . . . made by Absens / Ku T . - . . . . .

, , . ., . .. [ 99 ] made by Absens .. Kouo T ul u u [1 0]

() . ( ) . ( ) .( ) . . .

, . made by Absens o / u o u o o - +)

. .. . ., , . . | . . . . 1 .. , ' .[1 01] made by Absens [1 02 ] 2.. . () . . . . .made by Absens u , . , .. 1 453, 1 821 . (v. ) | . (v. ) | . (v. ) | , . . (v.) |-{ , . . (v. ). | . . [1 03 ] made by Absens

. ol T [1 04 ] , . , . made by Absens oKT OT T : , . ( ) ll . ( ) , .() TO / . .) . ) TO / . . [1 05 ]made by Absens u o Kl u [ 1 06 ]

.

.

. . . () . ( ) . ( ) . .made by Absens uuo( ) . . . .) . l l o , . . . oo, .[1 07 ] made by Absens o( ) | , . o ( ) o/ o o [1 08 ]| Eichmann, . () ' / .( ) ' . .( ) , . ; made by Absens K oo .. .. . . . o o K K , ' . . . . . [1 09 ] made by Absens o o l oo l Kl oo l [1 1 0 ] . , , . . . . . " " . ' ! 8 .

, . made by Absens o K l oo I x ( ) ' ' . ( ) .(. ) . . .(. )1 . . 2. . . . . . [1 1 1] made by Absens l ool , . ( ) , . KTol ( ) OK oo o [1 1 2 ] . ( ). , ' . ( ) , . . ( ) . l . made by Absens o l ou o OK l l (. )() |{{{ . ( ) . ( ) . ( ) - . .

. . ( ) . () . [1 1 3 ]made by Absens oK ( ) . ( ) , , . (. ) , - . . . . | . 1 .-[1 1 4 ]made by Absens" . " " . 2. . . l . . () . - . . . . , .[1 1 5 ]made by Absens x |) [1 1 6 ] ! ! () . ( ) . , . . ( ) .( ) . ( ) ! (. ) (. ) .( ) made by Absensa / / / / / / KK KK ,-) : . ,-): 1 . | I , . 2. [1 1 7 ]made by Absens ol Tl KOI K Tl Kl K x xT [1 1 8 ] .

. ) . ) . . . made by Absensxo xo l o l l o l u l POr . , ,. ) . ) Henri Moore . + ) , , . + ) .[1 1 9 ]made by Absens o ou u u [1 20 ] .| ..

,) ( )

- .. . . . . . . . made by Absens Kx .. . . . . | . . . [1 21] made by Absens |ol ol [1 22 ] 1 .2. ,,,, . . . 1 1 , .. . , . ' . ) . . made by Absens o o l . . (. ) . . . . [1 23 ]made by Absens l o l . . ( Tu o l o [1 24 ]), |,. . ), |-,, . - , . . . made by Absens K yy l o . 1 . - . 2.(.) ' . , . . . [1 25 ]made by Absens l l K K [1 26 ] ) . . . . ) 1 .. . .. 2. . . . l. , ) naAall . +) . made by Absens OT OT( ) l l TxT Txl K (. :. . . . (av. ) . (u. ) (a . . . . , . . . [1 27 ]made by Absens / ol () K KK K K [1 28 ]

. . (.)

(.: I . (.)( I . . ( ). , . made by Absens KTTx KTTx uTl ulTl uoK uoK . . |. . .. .(): . ( ): , . . . [1 29 ]made by Absens

. .

/ / / / / / / / / / / . KK [1 30 ] ) . made by Absens Ku Kxl Kxl T Tu Tl ). . (.. ). . . . .

. (.).. . ( ) . :

[1 31] made by Absens () I KT OI KT KTo [1 32 ] . ( ) :{

/. () :

. ,,-.| . 1 .. ,2. .made by Absens o oul o ouo o( ) , , . . . ( ) , , + : . . + . . . . . [1 33 ] made by Absens() xo oxo l o() l o( ) ( ) o( ) [1 34 ] , . ' , . ( > . . , . . . . . (. . made by Absens " " " " " " .| . , , . | ) |u )| . (. ),| ) , - |u ) . . | . . . ' . [1 35 ] made by Absens K K KI K I K TUI K Tux [1 36 ]) (. ) . , , (. ).)u . (. ) (. ) . )n.| . ' , , . (.< ). l .( ) :. .{. . () . made by Absens() . Tx / /.. l ,,, . . . ' . . n .| [1 37 ] made by Absens - - ' [1 38 ]) , . , . '; . ! ! made by Absens a

>- (.) >- (. ) >- > - >- > - > - > - >- > - >- >- >- -- / / - / / -[ 1 39 ]made by Absens

- > -- >- -/-/- > -/-/- > - > - >- > - >- vo> V- >- > - > - >- -/- > -/- -/ - -/ - - / ( / )( / ) [1 40 ]made by Absens - - - /- - /- - / - - / - - , / ' , | |,.( ) ', .( ) , (),.( ) ') ( ) . ' () , . ') ' ( ) , (' ) . , (' ) . [1 41] made by Absens / / .0 / / () . . . () . . . [1 42 ]made by Absens ( ( ( ' '

' ( ' ' [1 43 ] made by Absens. - 1 . . . . . . .2. ) . . . . | - ) . . . . . . |

[1 4] made by Absens a - - - - ! -,-,- , , , . v v | v v [1 45 ] made by Absensv | l . o | ) o o o o x [ 1 46 ] { { made by Absens .

) ) c )

.

.) [1 47 ]made by Absens6 6 6 . ) .) .) . ) . ) ! / ) / ) - ( - ) . -, , , , , . ., -, / / , / / -, [ 1 48] made by Absens 1 1 |) 1o| ) 1o| ) 1o | ) 1o |) 1o| ) 1o | ) 1o |) 1o | ) 1o |) 1o |) 1o[1 49 ]made by Absens| ) o | ) o | ) o |) o | ) o | ) o |) o |) o | ) o |) o | ) o | ) [1 50 ]made by Absens|) o |) o |) o |) o | ) o |) o | ) o | ) o |) o | ) o |) o | ) o [1 51] made by Absens| ) o |) o |) o |) o |) o |) o | ) o | ) o | ) o | ) o |) o | ) o [1 52 ]made by Absens1 1 .

, : - - v - - - -- " " " " " " . o o . o . o [1 53 ]made by Absens o o : o (.) v. . ( ) - |,,) . -- - - (.) - , v [1 54 ] / () / () made by Absens. / () / ` () / () / () . . : /() ( | [1 55 ] made by Absens -: { { { . [1 56 ]/ / / / / made by Absens | ) . . , (.) (. ) |(. ) | | | / / . / / . / / . / / . / / . / .| / v o.( / . )[1 57 ] made by Absens / . / . ( / . ) ! / / / o / / , (. ) (. ) >> , . o o o : ) . [1 59 ] made by Absens () . ( ). ) . () . ) . () . ( ) ; [1 60 ]made by Absens.

() - - - (v ' )