Τα ορχεοειδή της Α. Μακεδονίας

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Η διδακτορική διατριβή αναφέρεται στην καταγραφή των ορχεοειδών της ανατολικής Μακεδονίας, της μελέτης των οικολογικών συνθηκών των θέσεων στις οποίες αναπτύσσονται, και μέσω αυτών των πληροφοριών μελετάται η δυνατότητα προστασίας τους.

Text of Τα ορχεοειδή της Α. Μακεδονίας

(ORCHIDACEAE) . : ,

.

2009

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKIFACULTY OF SCIENCES SCHOOL OF BIOLOGY DEPARTMENT OF BOTANYLABORATORY OF SYSTEMATIC BOTANY AND PHYTOGEOGRAPHY

THE ORCHIDS (ORCHIDACEAE) OF E. MACEDONIA: DISTRIBUTION, ECOLOGY AND HIGH CONSERVATION VALUE AREAS

Ph. D. THESIS SPYRIDON E. TSIFTSIS FORESTER

THESSALONIKI 2009

. ... (Orchidaceae) . : , ISBN:

(. 5343/1932, 202, . 2)

*. ** . & ** . . . & . & . * **

, 2002 ... . . . , . . . , . . . . , . . , . . . ... . . , . .

i

. E. Willing, H. Presser H. Kretzschmar . . . , , .

ii

. ......................................................................................................... II. ORCHIDACEAE .................................................................... 1 .............................................................................. 2 ...................................................................................................... 3 ............................................................................................................ 3.1 .............................................................................. 3.2 ..................................................................... 4 ................................................................................... I. ................................................................................... 1 ....................................... 2 .............................................................. 2.1 .............................................................................................. 2.2 ............................................................................................... 2.3 ......................................................................................... 3 ................................................................................ 4 .............................................................................................................. 5 ...................................................................................... 5.1 ...................................................................................................... 5.2 ...................................................................................................... 5.3 ........................................................................................................ 5.4 ......................................................................................................... 5.4.1 ................................................................................................... 5.4.2 .................................................................................................... 5.4.3 ................................................................................................... 5.4.4 ................................................................................................... 5.4.5 .................................................................................................. 5.4.6 .................................................................................................. 5.5 ....................................................................................................... 5.6 .............................................................................................. 6 ............. V. ................................................................. 1 ............................................................................................ 1.1 taxa ........... 1.2 ............................................ 2 ................................................................................. 3 .................................................................................. 4 ........................................ 4.1 ........................................................ 4.2 .............................. iii 1 7 7 11 14 14 18 22 29 29 32 34 37 39 42 44 46 47 48 50 52 52 53 55 56 56 57 58 59 61 65 65 65 66 69 69 73 74 77

4.3 .......................... V. ......................................................................................... 1 ................................................................ 1.1 ............................................................................................ 1.2 ........................................................................................................ 2 ......................................................................................... 3 ........................................... 4 ................................ 5 .............................................................. 6 ........................................ VI. .................................................................................................... 1 ..................................................................................... 2 .............................................. 2.1 ............................................................................................. 2.2 ................................................... 2.3 ............................................ 3 ................................ 4 - - .................................................................................. VII. ............................................................ SUMMARY - CONCLUSIONS .................................................................. ................................................................................................... I: ...... II: ...... III: .............

78 81 81 82 108 111 115 117 119 154 165 165 169 169 174 179 181 187 195 199 203 221 247 261

iv

.

I. (Orchidaceae) , 800 - - 25.000 (Chase et al. 2003). , , . 193 (Delforge 2006), . . , , , , . , OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area) 1977 , , OPTIMA . , , Orchidaceae , . , . , , , . , , (Fleischmann 1925, Renz 1928, Renz 1930, Renz 1932). , , ,

1

.

, , , (.. Nelson 1976, Glz & Reinchard 1981, Knkele & Paysan 1981, Willing & Willing 1987, 1988, Willing & Willing 1991, Delforge 1995, Biel et al. 1998, Kretzschmar et al. 2002 .). , Orchidaceae. , , (.. Rechinger 1939, Zaganiaris 1940, Kitanov 1943, Quzel & Contandriopoulos 1968, 1976, Zoller et al. 1977, Papanicolaou 1985, Karagiannakidou & Kokkini 1987, & 1989, 1992, Karagiannakidou et al. 1995, Eleftheriadou & Raus 1996, Schreiber 1998, Petermann 1999, Arampatzis et al. 2001, Eleftheriadou et al. 2001, 2001, Theodoropoulos et al. 2003, & 2003). , , (Hampe 2004). , (Summerhayes 1969, Currie 1991, Huntley et al. 1995, Knollov & Chytr 2004, Pearson et al. 2004). , , , , (Bailey et al. 2002, Knollov & Chytr 2004, Tsiripidis et al. 2007). , - , , (Stewart 1992). , ( 1988).

2

.

, , (Red Data Books) (Phitos et al. 1995, Hgsater & Dumont 1996, .. 1996, Whigham & Willems 2003). , Stewart (1992) Hgsater & Dumont (1996), (, , , ..). . (Breiner 1979, Syska 1995, Wallenwein & Saad 2000), Sundermann (1980) . , (.. 2001, Karagiannakidou et al. 2001) (.. - 1983, 1985, 1991). , , . , (Myers et al. 2000, Heywood & Iriondo (2003), Tilman 1999, Kati et al. 2004). , , (Hgsater & Dumont 1996, Cribb et al. 2003). in situ , . , , (Schuiteman & Vogel 2003). 3

.

, , (Margules & Pressey 2000, Gaston et al. 2002, Williams et al. 2002, Heywood & Iriondo 2003). (Hill et al. 2006). O . , , (Margules & Usher 1981, Prendergast et al. 1993, Myers et al. 2000). , , (Vane-Wright et al. 1991, Arponen et al. 2005). taxa Orchidaceae . , : taxon. taxa . . Orchidaceae , OPTIMA, . , . 4

.

, Orchidaceae, , , , .

5

. ORCHIDACEAE

II. ORCHIDACEAE II.1 - - 800 - 25.000 (Chase et al. 2003). (. 1), . , . , - .. - (Cribb 1999).

1. Orchidaceae (: Pridgeon et al. 1999). Figure 1. Distribution map of Orchidaceae (Source: Pridgeon et al. 1999).

, Orchidaceae . Orchidoideae Epidendroideae. 7

. ORCHIDACEAE

Cypripedioideae, , Cypripe