ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΛΙΤΟΥ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΝΙΚΟΔΗΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ.ΠΕΡΙ ΤΩΝΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΛΙΤΟΥὙπὸΔ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΩ ΝΙΚΟΔΗΜΕΙΩ ΔΙΑΦΩΝΙΣΜΑ1864

Text of ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΩΣ...

.

. , , . . ( . . 2).

., .

, . . . . 815.

1864

, , , .

. 9923. .

, 10 9 1864. . , , . . . . , , , , . . . , . . . , . , , , , . , . . .

. . .

. .

,

.

. , . , , . , , , ' ' , . , , , , ' ; , , , . . , ' , ' , , , , . , , , ,

'

.

, , ' . , , . , , , , . ' . , ' , , , , .

.

, , , . , , . ' , . , , , , . , , , , . ,

2

.

, , , . , , . ' , , , . , , . ' , , , , . . . , , , . , , . .

.

3

, , , , . ; . ' , . , , ' , , , ' . , , , , , , ' , , . , , , , , , , , . ' ,

4

.

. , , , , , , , , .

. TO .

1. .T . T , . , , , , ' . ' . , . , , , ' . -

6

'.

, , . , , , . , , , . , , . , . . , , ' . , . , . , ' . , , , , , , .

. - .

7

, , , , . . ' . , , ' , , ' . , , . . , ' , , , , ' , '

8

'.

' . , . , ' . . , , . ' , ' , . , , ' . , , , , , , . ; , ' , , ; ,

. - .

9

, ; , , , ; ; ; , , , ; ! , ! , , . ! ; ; ; , , , , , , , , ,

10

'.

. ; , , , ; , , . . . , , , , , . , . ' . (1). , , , (2). . (1) . . 47. (2) . . '. '. 16.

. - .

11

2. . , , . , , , ' . . , , , , . , , , , ' . , . , , -

12

'.

, ' , , . , , , , , , , . ' , ' , ' , ' ' , ' . , . ' , . ' , , , ,

. . - .

13

, , , , , ' (1). ' , , ' , . , , , ' . 3. . , , , . , , ' , . , , , , , , (1) . . . , 3.

14

'.

. , . , . , (1) , , ' . , , , , , , . (2). , , (3) , , , (4), , , . (5). ' , , . , , , . ' . (6) , , .(1) . , 9. (2) . . , 4. (3) . . , 1. (4) . . , 13. (5) . . , 8. (6) . . , 13.

. . - . 15 , , , , , , , , , , (1). , , , , (2). ' (3) . . , , , . , , , ; ; , (4) , . 4. . . , , ' . , , (1) . ,33. (2) . . , ,34. (3) . , 6. (4) . , 14.

16

'.

. , , , . ' , . (1) ' , . , . ; , , , , , ' (2) , ; , . , , . , , (3). , . (1) . , 37. (2) . , 21. (3) . , 46.

. . - . 17 ' , . , , . , , . , . ' , , ' , , , . , , . , , , , . , , , . ' ' . , , ' . ,

18

'.

. , , , . ' , , . , , ' , , . , , , , . , , , , . , (1) . . , , . , ' ' , (1) . , 5.

. . - . 19 , , . , . , . , , , , . ' , ; , , , . , (1) , . , ' ' ; ; , (1) . , 18.

20

'.

, , , , , . 5. . ' ' , , , ' . , , , , . , , , . . , . , , .

. . - .

21

. , , , ' . , , , , ' ' , , , . ' , , . , , , . ' , . , , ,

22

'.

. , , , , . 6. . . , ' ' , ' . . , (1) . , . , . (1) . , 5.

. .-. .

23

, . , , . , , , , , , , (1). . , (2). , , , ' , . , , ' . . , , (1) . . 27. (2) . . . . 27.

24

'.

, . ! . , (1). , , . , . . , , , , . , . ' , . (1) . . 10, 28.

. . - . .

25

, ' , , , . , , , . , , , , , , , . , . , , , , , , ; , , , , , .

26

'.

, (1) . ( ), , , , . , , . , , ' , . , . 7. . , , , . , ' , , . , , , , (1) . , 5.

. . - .

27

. , , , , . . , , , , , , , . , , , , , , . , . , . , , , , , , ' , , . , ' . ' ,

28

. '. A. .-.

. , . ' ' .

.

TA T Y .

1. . , , , , , , . ' , ' , , , . , , , , , ' , , . , , . ' , , , .

30

'.

, . , . . , , . , , , . ' , ' , . , , , , . , . , , .

. .

31

2