על קירות, גבולות, דלתות

  • View
    119

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of על קירות, גבולות, דלתות

  • 1. , , ...

2. ), , ( ////// / , , )( // 3. file:///C:/Users/user/Downloads/door-clip-art-1.gif) (+ + +/ = 4. l) ) v l l 5. , 8002: 6. , 7. ) ) , 8002 8. )03( 1102.5.91-0102.5.02 9. ""Better then real life 1102.5.02 ,CCA : 10. " , ":: , 2102 11. , 12. 2102 13. Once I was a house , 3102: 14. . : , ) ( 15. / )( ... !