of 42/42
อ.ออออออ ออออออ อออออ (ออ) [email protected] l.com คคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคค คคคคค

อินเทอร์เน็ต Day2 เช้า

 • View
  1.135

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

อินเทอร์เน็ตคืออะไรความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในไทยเกิดขึ้นที่ไหน ?อินเทอร์เน็ตวันนี้ก้าวไปถึงไหนแล้วเกี่ยวกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนหลักการและวิธีการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต

Text of อินเทอร์เน็ต Day2 เช้า

 • 1. . () [email protected] m
 • 2. Topics ?
 • 3.
 • 4. Internet (Internet) Inter Connection Network (Protocol) TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol / (TCP/IP) Protocol [n] :
 • 5. Internet ( , )
 • 6. 40 .. 2512 U.S. Defense Department
 • 7. .. 2500 (1957) Sputnik 2512 (1969)
 • 8. (DoD = Department of Defense) INTERNET
 • 9. 2532 .. 2531 Sritrang.psu.th
 • 10. IP Address IP Address IP Address (Server) (Host)
 • 11. Protocol TCP/IP IP Address
 • 12. IP Address 4 (.) 202.44.194.6 8 0 255 IP Internet Network Information Center(InterNIC) Network Solution Incorporated (NSI)
 • 13. IP Address IP 5 Class
 • 14.
 • 15. IP Address
 • 16. Address
 • 17. IP address
 • 18. DNS (Domain Name System) TCP/IP IP IP IP IP IP 64.233.187.99 google.com google.com
 • 19. DNS (Domain Name System) IP name-to-IP Address Domain Name System (DNS) IP (hierarchical structure) Domain Name Server Name Server Domain Name Domain
 • 20. http://www.ku.ac.th () http://www.cpe.ku.ac.th ( ) http://cpeg.cpe.ku.ac.th ( )
 • 21. DNS (Domain Name System) (Thailand Network Information Center : THNIC)
 • 22. http://www.thnic.co.th .th
 • 23. .com .net .biz .org http://www.trueinternet.co.th
 • 24. .com .net .biz .org www.godady.com
 • 25. .com .net .biz .org www.register.com
 • 26. (Digital Society) 200 3.2
 • 27. (E- Mail) 30 ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork)
 • 28. (e-Commerce) (e-Education) (e-Medicine) (e-Entertainment)
 • 29. (On-line Shopping) (Video on Demand)
 • 30. (Electronic mail=E-mail) (Telnet) (File Transfer Protocol ) (Gopher,Archie,World wide Web)
 • 31. (Usenet) (Newgroup) (Chat, MSN) (E-Commerce = Electronic Commerce) - (Entertain)
 • 32.
 • 33.
 • 34. lexitron.nectec.or.th
 • 35.
 • 36. (Webaholic) (Pornography/Indecent Content)
 • 37. (Webah olic)
 • 38. (Pornography/Indecent Content)
 • 39. : : : Robert Morris, Jr.
 • 40. Q&A
 • 41. 1 . (URL) 5 2. Malware 3. (Spy ware) 4. Mozilla firefox 5. (Hacker) 6. Skype phone 7. email 3 8. www.amazon.com A4 (- / )