30
Την φαντασία σας!

Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Την φαντασία σας!

Page 2: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 3: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Τι παρατηρούμε;

Page 4: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι :

Με πινέλα και φαντασία. Για ποιο λόγο νομίζετε;

Page 5: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Ποιοι μιλάνε; Ακούμε!

Page 6: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Τι συνέβη τελικά; Τι αποφάσισαν να κάνουν;

Τι θα φέρουν ο Πέτρος και ο Άρης;

Page 7: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 8: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Μπράβο παιδιά! Είστε ξεφτέρια! Βοηθήστε με τώρα να διαβάσω τις παρακάτω λεξούλες που συνάντησα στο μάθημά μας και με έχουν δυσκολέψει.

Τι παρατηρείτε; Τι κοινό έχουν οι λεξούλες αυτές; Δείξτε με το δάκτυλό σας το κοινό αυτό στοιχείο.

Page 9: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Βάφουμε κόκκινο το ντ στις λέξεις του μαθήματός μας.

Page 10: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Γράφουμε τώρα και διαβάζουμε τις συλλαβές του ντ στο κάτω μέρος του βιβλίου μας.

Page 11: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Γνωρίζετε κι άλλες λεξούλες που να αρχίζουν από ντ ή να περιέχουν ντ;

Page 12: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 13: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

μεγάλη≠μικρή παντού ≠πουθενά χοντρά≠λεπτά

Page 14: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Μπορείς να βρεις μια συνώνυμη λέξη για κάθε

λέξη που κύκλωσα;

Page 15: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

μάντρα= τοίχος χοντρός= παχύς

Page 16: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 17: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Τι μπορεί να

ζωγράφισαν τα

παιδιά;

Page 18: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 19: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 20: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 21: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 22: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Με πινέλα και

φαντασία Τετράδιο εργασιών

Page 23: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Τι βλέπουμε

εδώ;

Page 24: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Αυτό τι

είναι;

Page 25: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία

Πού θα πάμε αν ακολουθήσουμε την

πινακίδα; Προς τα πού πρέπει να στρίψουμε;

Page 26: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 27: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 28: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 29: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία
Page 30: Την φαντασία σαςdim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/... · Ο τίτλος του σημερινού κειμένου είναι: Με πινέλα και φαντασία