גברת שרון קורן, מנכליתSwiftness – המסלקה הפנסיונית

Embed Size (px)

Text of גברת שרון קורן, מנכליתSwiftness – המסלקה הפנסיונית

  • 1. - SwiftNess | " Swiftness

2. , 3. 4. - SwiftNess , : . . " . 5. - " I.B.I 6. 7. 8. 9. 4102.60.82 21 3102.60.82 " ( , ( ), , , ) 435102.60.824102.21.82 - 10. 11. SLA , , SLA , , - - 12. , . , , , , 13. 14. , , , , 15. 3102 3102 82 3102 3102 3102 16. helpdesk@swiftness.co.il 03-7770600 , Swiftness "Sharon.koren@swiftness.co.il 17. !