of 122 /122
KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 01-ÖĞRENCİ MEZUNİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (MEZUNİYET TRANSKRİPTİ ONAYI ) SÜREÇ ADI Öğrenci Mezuniyeti İş Akış Süreci (Mezuniyet Transkripti onayı) SÜREÇ NO 01 TARİH NİSAN 2014 SÜRECİN SORUMLULARI Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Öğretim Elamanları Yüksekokul Sekreterliği ve Öğrenci SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Ö.İ.D.B Yüksekokul Müdürlüğü Yönetim Kurulu ÜST SÜRECİ Ö.İ.D.B Yüksekokul Müdürlüğü Yönetim Kurulu SÜRECİN AMACI Öğrenci Mezuniyeti SÜRECİN SINIRLARI Lisans ve önlisans SÜRECİN ADIMLARI Ders ve staj yükümlüğünü tamamlayan öğrencilerin transkriptleri Ö.İ.D.B’dan Meslek Yüksekokuluna gelir. Transkript gelen evraka kayıt edilir. Transkriptler ilgili yönetim kurulu kararır alınır Öğrenci Mezuniyetleri kesinleşir Transkriptler ilgili Bölüm Başkanı tarafından imzalanır İmzalanan Transkriptler üzerine Yönetim; Kurulunun Tarih ve sayısı yazılır Transkript üzerine Kurum Mührü basılır Öğrencin Mezuniyet işlemlerinin yürütülmesi için üst yazı ile Transkripti ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı ÖİDB’ na gönderilir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yüksekokul Akademik ve idari Personel-Öğrenci

01- · Arıza Onarım Süreci Akış Şeması ARIZA ONARIM SÜRECİNİ BAŞLAT Görülen Arıza İlgili Birim/Bölümce Teknik Arıza Bildirim Formu Düzenlenerek Okul Müdürlüğüne

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 01- · Arıza Onarım Süreci Akış Şeması ARIZA ONARIM SÜRECİNİ BAŞLAT Görülen Arıza...

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  01-RENC MEZUNYET AKI EMASI

  (MEZUNYET TRANSKRPT ONAYI )

  SRE ADI renci Mezuniyeti Ak Sreci (Mezuniyet

  Transkripti onay)

  SRE NO 01 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Mdrl, Blm Bakanl, retim Elamanlar Yksekokul Sekreterlii ve renci

  SRE ORGANZASYON LKS ..D.B Yksekokul Mdrl Ynetim Kurulu

  ST SREC ..D.B Yksekokul Mdrl Ynetim Kurulu

  SRECN AMACI renci Mezuniyeti

  SRECN SINIRLARI Lisans ve nlisans

  SRECN ADIMLARI

  Ders ve staj ykmln tamamlayan rencilerin transkriptleri ..D.Bdan

  Meslek Yksekokuluna gelir.

  Transkript gelen evraka kayt edilir.

  Transkriptler ilgili ynetim kurulu kararr alnr

  renci Mezuniyetleri kesinleir

  Transkriptler ilgili Blm Bakan tarafndan imzalanr

  mzalanan Transkriptler zerine Ynetim; Kurulunun Tarih ve says yazlr

  Transkript zerine Kurum Mhr baslr

  rencin Mezuniyet ilemlerinin yrtlmesi iin st yaz ile Transkripti ve ilgili Ynetim

  Kurulu Karar DB na gnderilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Yksekokul Akademik ve idari Personel-renci

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  ENC MEZUNYET TRANSKRPT ONAY SREC

  RENC MEZUNYET AKI BALAT

  Ders ve staj ykmln tamamlayan rencilerin

  transkriptleri ..D.Bdan meslek yksekokuluna gelir

  Transkripti gelen evraka kayt edilir.

  Transkriptler ilgili ynetim kurulu karar alnr

  renci mezuniyetleri kesinleir

  Transkriptler ilgili blm bakan tarafndan imzalanr

  mzalanan Transkriptler zerine Ynetim; Kurulunun

  tarih ve says yazlr

  Transkriptler Yksekokul mdr tarafndan imzalanr

  Transkriptler zerine kurum mhr baslr

  renci Mezuniyet ilemlerinin yrtlmesi iin st yaz

  ile Transkripti ve ilgili ynetim kurulu karar DBna

  gnderilir

  BTT

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  02-DAR PERSONEL GNLK DEVAM TAKP SREC

  SRE ADI dari Personel Gnlk Devam Takip Sreci

  SRE NO 02 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Okul Mdr, Yksekokul Sekreteri, Yaz leri

  SRE ORGANZASYON LKS Okul Mdr, Yksekokul Sekreteri, Yaz leri, dari Personel, irket Elemanlar

  ST SREC Bir hafta

  SRECN AMACI Personelin mesai saatlerinde riayet etmesinin salanmas

  SRECN SINIRLARI Mesai gnlerinde 08.00-17.00 aras

  SRECN ADIMLARI

  Personel isimlerinin bulunduu haftalk devam izelgesi hazrlanr

  Her mesai gn saat 08.00 da giri imzas iin kartlr

  Saat 08.15 de imzadan kaldrlr

  Vaktinde gelmeyenler tespit edilir

  k imzas iin 16.45 de tekrar imzaya kartlr

  Bu ilem her mesai gn iin tekrar edilir

  Cuma gnleri gelecek haftann devam izelgesi hazrlanr

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  izelgenin zamannda imzaya karlmas ve

  kaldrlmas

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU DAR PERSONEL GNLK DEVAM TAKP SREC

  DAR PERSONEL GNLK DEVAM TAKP SRECN BALAT

  Personel isimlerinin bulunduu haftalk devam izelgesi hazrlanr

  Her mesai gn saat 08.00 da giri imzas iin kartlr

  Saat 08.15 te imzadan kaldrlr

  Vaktinde gelmeyenler tespit edilir.

  k imzas iin saat 16.45 te tekrar imzaya kartlr.

  Bu ilem her mesai gn iin tekrar edilir.

  Cuma gnleri gelecek haftann devam izelgesi hazrlanr.

  BTT

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  03- DAR PERSONEL NAKLEN GE LEMLER

  SRE ADI: dari Personel Naklen Gei Sreci

  SRE NO 03 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Sekreteri Mdr,

  SRE ORGANZASYON

  LKS Yksekokul Mdrl, Yksekokul Sekreterlii, Personel

  leri, Rektrlk,

  ST SREC Ynetim letim Sreci

  SRECN AMACI dari Personel ihtiyacnn Karlanmas

  SRECN SINIRLARI Gei yapmak isteyen Personelin MYO Mdrlne Dileke

  Vermesi ile Balar, Rektrln dari Personeli Atamas ve

  lgilinin Greve Balanmas ile Sonlanr.

  SRE ADIMLARI

  Naklen Gei Yapmak isteyen Personel MYO mdrlne Dileke ile Bavurur.

  Yksekokul Sekreteri Meslek Yksekokulunun Kadro ve htiya Durumunu Deerlendirir. Uygunsal lginin Naklen Gei Talebini Alr. Yksekokul Mdrne Sunar.

  Yksekokul Mdrne Uygun Grrse lginin Talebini Bir st Yaz le Rektrlk Makamna Gnderir.

  Rektrlk Talebi Uygun Grrse lginin alt Kurumdan Makamn ister.

  Muvafakat Yazs Gelince MYO Mdrlne Rektrlk Makamnca Atamas Yaplr.

  MYO Mdrl lgiliye Atamasn Tebli Eder.

  MYO lgili Kiinin Balama Yazsn Rektrle Gnderir.

  lgili Kii Meslek Yksekokulunun lgili Biriminde Greve Balar.

  SRE PERFORMANS

  GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  dari Personel Says

  renci Says / dari Personel Says Oran.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU dari Personel Naklen Gei Sreci Ak emas

  DAR PERSONEL NAKLEN GE LEMN BALAT

  Naklen Gei Yapmak steyen Personel MYO Mdrlne

  Dileke le Bavurur.

  Talep Uygun Mu?

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  Yksekokul Sekreteri Yksekokulunun Kadro ve htiya Durumunu

  Deerlendirir.

  lgilinin Talebi

  Reddedilir.

  Yksekokul Sekreteri Talebi Yksekokul Mdrnn Onayna Sunar.

  Talep Mdrlke Uygun

  Mu? lgilinin Talebi

  Reddedilir.

  Hayr

  Mdrlk Rektrle lgilinin Talebini Uygun Gr Bildirerek Gnderir.

  Evet

  Talep Rektrlke Uygun

  Mu?

  lgilinin Talebi

  Reddedilir.

  Hayr

  Rektrlk lgilinin alt Birimden Muvafakatini ster.

  Evet

  lgilinin Muvafakat Yazs Gelince Rektrlk Makamnca MYO ya Atamas

  Yaplr.

  MYO Mdrl lgiliye Atama Kararnamesi Tebli Eder.

  MYO Kiinin Balama Yazsn Rektrle Gnderir. Kii MYO nun lgili Biriminde Greve Balar.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  04- AKADEMK PERSONEL ALIMI LEMLER

  SRE ADI: Akademik Personel Alm Sreci

  SRE NO 04 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Bakan, Yksekokul Sekreteri, Mdr,

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Yksekokul Mdrl, Blm Bakanl, Yksekokul

  Sekreterlii, Rektrlk,

  ST SREC Ynetim letim Sreci

  SRECN AMACI Akademik Personel htiyacnn Karlanmas,

  SRECN SINIRLARI

  Blm Bakannn Bir st Yaz le Mdrle Akademik

  Personel htiyacn Bildirmesi le Balar. Rektrln

  Akademik Personeli Atamas ve lgilinin Greve Balamas le

  Sonlanr.

  SRE ADIMLARI

  Blm Bakan Akademik Personel htiyac Olduunu Bir st Yaz le Mdrle Bildirilir.

  Mdrlk Yksekokulunun Akademik Personel htiyacn Bir st Yaz le Rektrle Bildirir.

  Birimlerin Talepleri niversite Ynetim Kurulunda Grldkten Sonra Uygun Olanlar in YKten Gerekli zinler Alnr.

  Rektrlk Ulusal Basn Yolu le Akademik Personel Alacan ve lann zelliklerini Duyurur.

  Adaylar Mracaatlarn lgili Birimlere Yapar.

  lgili Birimler Snav Komisyonlar Olutururlar.

  Snav Komisyonu Kanun/Ynetmelikte Belirtilen Esaslar Dorultusunda Snavlarn Yapar.

  Snavlarda Baarl Olanlarn Listesi Ynetim Kurulu Karar le Birlikte Dosyalar Rektrle Gnderilir.

  Rektrlk Gerekli ncelemeyi Yaptktan Sonra Atamalarn Meslek Yksekokuluna Yapar.

  Mdrlk Atamas yaplan Personele Tebli Ettikten Sonra Balama Yazsn Yazar

  Akademik Personel Meslek Yksekokulunun lgili Biriminde Grevine Balar.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  Akademik Personel Says

  renci Says/Akademik Personel Says Oran.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Akademik Personel Alm Sreci Ak emas

  AKADEMK PERSONEL ALIMI SREC LEMN

  BALAT

  Blm Bakanl Akademik Personel htiyacn

  Bir st yaz le mdrlk Makamna Bildirilir.

  Mdrlk Blm Bakanlnn Talebini MYO

  Ynetim Kurulunda Grr.

  Talep Uygun mu?

  Rektrlk Tm Birimlerin Taleplerini Deerlendirir.

  Konu niversite Ynetim Kurulunda Grlr.

  Mdrlk Akademik personel Talebini Bir st Yaz le

  Rektrle Bildirir.

  Rektrlk zin Almak zere YKe gnderir.

  Rektrlk Ulusal Basn Yolu le Akademik Personel

  Alacan zellikleri ile Birlikte Duyurur.

  Hayr

  Evet

  Blmn Personel

  Talebi Reddedilir.

  Talep Uygun mu? MYOnun Talebi Reddedilir.

  Hayr

  Evet

  YK izin Verdi mi? Rektrln Talebi Reddedilir.

  Hayr

  Adaylar Mracaatlarn lgili Birimlere Yapar

  Evet

 • Snavda Baarl Olanlarn Dosyas MYO Ynetim

  Kurulu Karar le Birlikte Rektrle Gnderilir.

  Kararnameyi Meslek Yksekokuluna Gnderir.

  Mdrlk Balama Yazsn Yazar ve Rektrle

  Gnderir.

  Rektrlk Gerekli ncelemeleri Yaptktan Sonra

  Kazanan Adayn Atamasn Meslek Yksekokuluna

  Yapar.

  Meslek Yksekokulu Kararnameyi lgiliye Tebli

  Eder.

  Akademik Personel MYOnun lgili Biriminde Greve

  Balar.

  LEM SONU

  Snav Sonular niversitenin web Sayfasnda lan

  Edilir.

  Snav Komisyonu Kanun / Ynetmelikle Belirlenen

  Esaslar Dorultusunda Snavlar Yapar.

  Birimler Snav Komisyonunu oluturur.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  05-ARV YNETM

  SRE ADI: Ariv Ynetimi Sreci

  SRE NO 05 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Sekreteri, Ariv Sorumlusu

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  MYO Birimleri, Yksekokul Sekreteri, Ariv Sorumlusu,

  Rektrlk

  ST SREC Ynetim letim Sreci

  SRECN AMACI Meslek Yksekokulunda Arivlenecek Evraklarn Ynetimi

  SRECN SINIRLARI Arivlenecek Evraklarn Ortaya kmas le Balar, Evraklarn

  Arive Kaldrlmas Veya Rektrlk Ariv Birimine

  Gnderilmesi ile son bulur.

  SRE ADIMLARI

  MYO Biriminden Arivlenecek Evrak MYO Ariv Sorumlusu letilir.

  Ariv Sorumlusu Arivlenecek Evraklar MYO Sekreterinin Onayna Sunar.

  MYO Sekreteri Arivlenecek Evraklarn Onayn Verir.

  Evrak Arivlenmesi Gerekiyorsa Ariv Sorumlusunca Kayt Edilerek Arive Kaldrlr.

  Evraklarn Arivlenmesi Uygun Deil se Geri ade Edilir.

  Arivlenme Sreci Dolan Evraklar se Rektrlk Arivlenme Birimine Gnderilir

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Arive Kaldrlan Evrak Says, Tr ve Arivlenme Sresi

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Ariv Ynetimi Sreci Ak emas

  ARVLEME LEMES BALAT

  MYO Birimleri Arivlenecek Evraklar MYO Ariv

  Sorumlusuna letir.

  MYO Ariv Sorumlusu Arivlenecek Evraklar

  Yksekokul Sekreterinin Onayna Sunar.

  Yksekokul Sekreteri

  Arivlenecek Evraklar

  Uygun Grld m?

  Evrak Kayt Edilecek Arive Kaldrlr.

  Arivleme Sreci Dolan Evraklar Yaz le

  Rektrlk Arivine Gnderilir.

  Evraklar Ariv Sorumlusuna letilir.

  Arivleme Sreci Dolan Evraklar MYO

  Sekreterine Bildirir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  Evrak

  Arivlenmesi

  Uygun Deil se

  Geri ade Edilir.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  06-ARIZA-ONARIM

  SRE ADI: Arza-Onarm Sreci

  SRE NO 06 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Mdr, Yksekokul Sekreteri, Teknisyen

  SRE ORGANZASYON

  LKS Blmler, Mdrlk, Yap ve Teknik D. Bakanl

  ST SREC Ynetim letim Sreci

  SRECN AMACI Meslek Yksekokulunun Yllk Btesini Hazrlamak,

  SRECN SINIRLARI Arzann Bildirilmesi le Balar, ve Onarmn Gereklemesi

  le Son Bulur.

  SRE ADIMLARI

  Arza Teknik Arza Bildirim Formu Doldurularak Mdrle Gnderilir.

  Bildirilen Arza Okul Teknisyenince Yaplabilecek Bir Arza se Okul Teknisyeni Yapar, Deilse Okul Mdrl Yap Ve Teknik Daire Bakanlna Gnderilir,

  Yap Ve Teknik Daire Bakanlnca Gelen Bildirim ncelenir. Hangi Birim le lgili se O Birime Havale Eder.

  lgili Teknik Eleman Arzann Olduu Blme Gnderilir.

  Arzann Onarm Veya Tadilat Gerekletirilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  Arza Says

  Arza Giderme Oran

  Arza Giderme Sreci,

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Arza Onarm Sreci Ak emas

  ARIZA ONARIM SRECN BALAT

  Grlen Arza lgili Birim/Blmce Teknik Arza

  Bildirim Formu Dzenlenerek Okul

  Mdrlne Bildirilir.

  Arza Okul

  Teknisyenince

  Yaplabilecek mi?

  Yap ve teknik Daire Bakanl Yazy lgili

  Birimine Havale eder. Arza lgili Atlye/Servis

  Bildirilir.

  Teknik Elamanca Arza Onarma ve Tadilat

  Gerekletirilir.

  Arza Mdrlke Yap ve Teknik Daire

  Bakanlna Bildirilir.

  Arza le lgili Teknik Elaman arzann Olduu

  Blme Grevlendirilir.

  LEM SONU

  Hayr

  Tamirat Okul

  Teknisyenince Yaplr.

  Evet

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  07- MALZEME SATIN ALIMI LEMLER

  SRE ADI: Malzeme Satn Alm Sreci

  SRE NO 07 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul sekreteri, yksekokul Mdr, Mali iler

  Sorumlusu, Muayene Komisyonu

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Yksekokul sekreteri, yksekokul Mdr, Mali iler

  Sorumlusu, Muayene Komisyonu, Rektrlk

  ST SREC Ynetim-letim Sreci

  SRECN AMACI Meslek yksekokulu iin Doru rnn, Doru Zamanda,

  Doru Yerde ve En Uygun Fiyata Alnmas,

  SRECN SINIRLARI Malzeme Talebinin Mdrle letilmesi ile Balar,

  Malzemenin Alnmasndan Sonra deme Yaplmas ile

  Sonlanr.

  SRE ADIMLARI

  MYO birimlerinde Malzeme stei MYO Mdrlne Gnderilir

  Alnacak Malzeme Yksek Bte Gerektiriyorsa hale Yoluyla, Gerekmiyorsa Teklif Yoluyla le Satn Alma Sreci ler.

  Piyasa Fiyat Aratrmas Yaplr, Malzemenin Tahmini Fiyat renilir.

  Harcama, Yetkilisi Malzemenin Alnmas Ynnde Onay Verir,

  Teklif Yaplacak Firmalar Belirlenir.

  Gelen Teklif Mektuplar Fiyat Asndan Deerlendirilir.

  En dk fiyat Veren Firmaya Teklifin Kabul Edildii Haber Verilir.

  Firmaca En Ksa Srede Malzeme Teslim Edilir,

  Malzemeler Muayene Komisyonunca Kontrol Edilir.

  Malzemeler Uygun ise deme Evraklar Hazrlanarak deme Yaplr.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Ayrlan Bte

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Satn Alma Sreci Ak emas

  MALZEME SATIN ALMA LEMN BALAT

  MYO Birimleri Malzeme steini MYO Mdrlne letir.

  Alnacak Malzeme

  Yksek Bte mi

  Gerektiriyor?

  Piyasa Fiyat Aratrmas Yaplarak Maln Fiyat renilir.

  Teklif Yaplacak Firmalar Belirlenir.

  Teklif Yolu le

  Maln Fiyat Uygunsa Harcama Yetkilisi Alnmas Ynnde

  Onay Verir.

  Firmalara Teklif Mektuplar Gnderilir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet hale Yolu le

  Firmalarca MYO dan Gelen Teklif Mektubuna Fiyat Verilerek

  Cevap Verilir.

  Gelen Teklif Mektuplar

  Deerlendirmeye Alnr.

  En Dk Fiyat Veren

  Firmaya Teklifin Kabul

  Edildii Haber Verilir.

  Firma En Ksa Srede

  Malzemeyi Teslim Eder.

  Muayene Komisyonu

  Malzemeyi Kontrol Eder.

  Malzeme

  Uygun mu?

  Mal Tanr K.Kont. Yetkilisince

  Teslim Alnr. Tanr Fii Kesilir.

  lgili Firmaya deme Yaplr.

  Mal ade Edilir.

  Hayr

  Evet

 • DORUDAN TEMN YOLUYDA MAL ALIMI AKII

  Hayr

  Evet

  Evet

  Evet

  Satn alma ilemi

  iptal edilir.

  Ortaya kan ihtiyaca gre, satn

  alnmas dnlen malzeme ile ilgili

  bilgiler (katalog, resim, teknik

  artname, numune, maliyeti

  etkileyecek her unsur) satn alma

  birimine gnderilir.

  Bte

  kaleminden

  yeterli

  denek var

  m?

  denek

  aktarm ya da

  ek denek

  istenir

  Gelen denek

  bte

  kalemine

  kaydedilir.

  Harcama yetkilisi, piyasa aratrmas yapacak ve alm gerekletirecek

  grevli veya grevlileri belirler, bu grevlendirme ilgililere bildirilir.

  Onay Belgesi hazrlanr. Bu belgede,

  tarih ve say, iin tanm, nitelii iin

  miktar, kullanlabilir denek miktar,

  bte tertibi belirtilir, satn alma ilemi

  ile ilgili ksa aklama yaplr ve piyasa

  fiyat aratrmas yapacak grevli

  personel ad soyad, unvan yazlr.

  Onay belgesi

  incelendikten sonra

  Gerekletirme

  Grevlisi ve Harcama

  Yetkilisi tarafndan

  imzalanr.

  Onay belgesi giden

  evrak defterine

  kaydedilir.

  Alnacak malzeme ile ilgili piyasa aratrmas

  yapmakla grevlendirilen personelin verdii bilgi ve

  belgeler dorultusunda Piyasa Fiyat Aratrma

  Tutana dzenlenir, grevliler ve Harcama Yetkilisi

  tarafndan imzalanr.

  Muayene ve Kabul

  Komisyonu alnacak

  malzemeyi kontrol eder

  Satn alnacak

  malzeme

  uygun mu?

  Eksikler

  tamamland

  m?

  Satnalma birimi, KDV hari 2000 TLyi aan onarmlar iin vergi borcu yoktur

  kad, fatura, onay belgesi, yaklak maliyet, szleme, yer teslim tutana, kabul

  tutana, keif bilgileri, yaplan yazmalar gibi satn alma ile ilgili tm belgeleri

  ynetmelie uygun olarak dzenler ve Tahakkuk Birimine gnderir.

  yeler Muayene ve

  Kabul Komisyonu

  Tutanan mzalar

  Malzeme grevli

  tarafndan saylarak

  depoya alnr. Tan

  lem Fii

  dzenlenir.

  Strateji Gelitirme Daire Bakanl Muhasebe Birimi tarafndan alnan evrak bu

  dairenin i akna gre ilem grerek deme gerekleir.

  Hayr Hayr

  Tahakkuk biriminde bakm ve onarm ii ile ilgili deme emri belgesi

  dzenlenerek Gerekletirme Grevlisine gnderilir.

  Gerekletirme Grevlisi, deme emri ve ekindeki belgeleri yetkililerin

  imzalarnn tamam olmas, mevzuata uygunluu, maddi hata olup olmad

  ykleyici firmaya ait bilgilerin doruluu bakmndan incelendikten sonra

  Kontrol Edilmi ve Uygun Grlmtr. Kaesi basarak imzalar.

  Harcama yetkilisi tarafndan da imzalanan deme emri belgesi ve ekleri Tahakkuk

  Memuru tarafndan dzenlendikten sonra Tahakkuk Evrak Teslim Listesi ile

  deme yaplmak zere Strateji Gelitirme Daire Bakanl gnderilir.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  08-BTE HAZIRLAMA LEMLER

  SRE ADI: Bte Hazrlama Sreci

  SRE NO 08 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Mdr, Yksekokul Sekreteri, Mali ler

  Sorumlusu

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Mali ler Sorumlusu, Yksekokul Sekreteri, Yksekokul

  Mdr, Rektrlk

  ST SREC Ynetim letim Sreci

  SRECN AMACI Meslek Yksekokulunun Yllk Btesini Hazrlamak,

  SRECN SINIRLARI Rektrln Mali Yl Bte hazrlk almalar ile lgili

  Yazsnn Gnderilmesi le Balar, ve Harcama kalemlerine

  denek Aktarlmas le Son Bulur.

  SRE ADIMLARI

  Rektrlk Makamnca Mali Yl Bte hazrlk almalar le lgili Yaznn Ulamas,.

  Bir nceki Ylda Yaplan harcamalar le lgili Dosya Hazrlanr.

  Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine likin Bilgi Formlarn Dzenleyerek Rektrlk Strateji Daire Bakanlna Gnderir.

  Tespit Formlarnda Belirtilen Maliyetlere Gre lgili Harcama Kalemlerine Rektrlk Strateji Daire Bakanlnca Mali Yl erisinde Harcanmak zere denek Aktarlr..

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  Her mali Yl Aktarlan deneklerin ve Harcamalarn

  Karlatrlmas ve Hedeflerle Kyaslanmas,

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Bte Hazrlama Sreci Ak emas

  BTE HAZIRLAMA LEMN BALAT

  Her Yl Haziran Aynda Rektrlk Makamnca Bte Hazrlk

  almalar le lgili Birimlere Yaz Gnderilir

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  Birimler Gelen Yaz Dorultusunda Bte almalarna Balar.

  Bir ndeki Yl Yapm Olduu Harcamalar le lgili Yl Ama Ve

  Hedefleri Dorultusunda Bte Fileri Doldurulur.

  Hazrlanan Dosya MYO Mdrnn Onay le Rektrlk Strateji

  Ve Gelitirme Daire Bakanlna Sunulur.

  Hazrlanan Dosya

  Uygun mu?

  niversitenin Btesi Hazrlanp Onaylandktan Sonra Mali Yl

  erisinde Harcamak zere Rektrlk Strateji Ve Gelitirme Daire

  Bakanlnca lgili Harcama Kalemlerine denek Aktarlr

  Yksekokulun htiyalar Dorultusunda Harcamalar Yaplr

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  09-KAYIT SLDRME LEMLER

  SRE ADI Kayt Sildirme Sreci

  SRE NO 09 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI renci, renci leri, Ynetim Kurulu

  SRE ORGANZASYON

  LKS renci, renci leri, Ynetim Kurulu, Mdrlk

  ST SREC renci leri Sreci

  SRECN AMACI Kaydn Sildirmek steyen rencilerin Okul le likisini

  Kesmek

  SRECN SINIRLARI renci Kaydn Sildirmek zere Yazl stekte Bulunmas le

  Balar, rencinin Kaydnn Silinmesi ve renciye Lise

  Diplomasnn Asl Verilmesi le Biter.

  SRE ADIMLARI

  renci Kayt Sildirmek zere yazl stekte Bulunur.

  rencinin Kayt Sildirme stei Ynetim Kuruluna sunulur.

  rencinin stei Yksekokul Ynetim Kurulunca Onaylanr.

  rencinin Kayt Sildirme stei Ynetim Kurulunca Onaylandktan Sonra, liki Kesme Belgesini Gerekli Yerlere Onaylatr.

  Lise Diplomasnn Arkasna Kayt Sildirme lemi lenir.

  Lise Diplomasnn Asl renciye Verilir.

  renci Bilgi Siteminden rencinin Kayd Silinir.

  renci Kredi Alyorsa Kredi ve Yurtlar Kurumuna Kaydnn Silindii Bildirilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Kaydn Sildiren renci Yzdesi ve Kayt Silme Sresi

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Kayt Silme Sreci Ak emas

  KAYIT SLME SRECN BALAT

  renci Kayt Sildirmek zere Yazl stekte Bulunur.

  renci leri Birimince rencinin Kayt Sildirme stei

  Ynetim Kuruluna Sunulur.

  liii Var

  m?

  rencinin renci Bilgi Sisteminden Kayd Dlr.

  renci Kredi Alyorsa Kredi ve Yurtlar Kurumuna

  Kaydnn Silindii Bildirilir.

  rencinin liii Kesilir.

  Lise Diplomasnn Asl renciye Verilir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  rencinin stei MYO Ynetim Kurulunca Onaylanr.

  renci liik Kesme Belgesini lgili Birimlere Onaylatr.

  (Salk-Kltr, Mediko, Ktphane, Depo, Danman ve

  Blm Bakanl)

  Kayt Silme lemi

  Gereklemez.

  Lise Diplomasnn Arkasna Kayt Silme lemi lenir.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  10-KAYIT DONDURMA LEMLER

  SRE ADI Kayt Dondurma Sreci

  SRE NO 10 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Sekreteri, Blm Bakan, Ynetim Kurulu

  SRE ORGANZASYON

  LKS Blm Bakanl, Ynetim Kurulu, renci, renci ileri

  ST SREC renci leri Sreci

  SRECN AMACI Hakl Ve Geerli Nedenle renimine Ara Vermek steyen

  rencilerin Kaytlarnn Bir Sreliine Dondurulmas

  SRECN SINIRLARI rencinin Dileke le Blm Sekreterlii Kayt Dondurma

  steini Sunmas le Balar, Kayt Dondurma leminin

  Tamamlanmas le Biter

  SRE ADIMLARI

  rgenci Kayt Dondurmak steini Blm Sekreterliine Bir Dileke le letir.

  Blm Bakanl Dilekeyi Ynetim Kuruluna Sunar.

  Meslek Yksekokulu Ynetim Kurulu Hakl Ve Geerli Nedenler Kapsamnda Dilekeyi ncelerler

  Sonu Meslek Yksekokulu Ynetim Kurulu Karar le Aklanr.

  Sonu Olumlu se Kayt Dondurma renci lerine Bildirilir

  renci Kayt Dondurmay renci Bilgi Sistemine ler.

  Sonu Olumlu Veya Olumsuz se Karar renciye Tebli Edilir.

  Kredi Ve Yurtlar Kurumuna Bildirir

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Kayt Dondurma renci Says

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Kayt Dondurma Sreci Ak emas

  KAYIT DONDURMA LEMN BALAT

  Blm Bakanl st Yaz le rencinin

  Dilekesini Ynetim Kuruluna Sunar.

  Sonu Olumlu

  Mu?

  Kredi Yurtlar Kurumuna Bildirilir

  renciye Bildirilir

  renci Bilgi lemine lenir

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  renci Kayt Dondurma steini eren

  Dilekesini Blm Sekreterliine Verir.

  Sonu Meslek Yksekokulu Ynetim Kurulu

  Karar le Aklanr

  Hakl Ve Geerli Nedenler Kapsamnda Ynetim

  Kurulu Dilekeyi nceler

  Olumlu Ya da Olumsuz Sonu renciye

  Bildirilir

  Kayt Dondurma

  Talebi Reddedildi

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  11-RENC KAYIT YENLEME LEMLER

  SRE ADI renci Kayt Yenileme Sreci

  SRE NO 11 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI renci, renci leri, renci Danman

  SRE ORGANZASYON

  LKS renci, renci ileri, Blm Bakanl, renci Danman

  ST SREC renci leri Sreci

  SRECN AMACI rencilerin Kayt Yenileme lemlerinin Gerekletirilmesi

  SRECN SINIRLARI Blm Bakanlnca Danman Listesinin Belirlenmesi le

  Balar, Kaydr onaylanmas le Biter

  SRE ADIMLARI

  Blm Bakanl Danman Listesini Belirler.

  renci Bilgi Sistemine Belirlenen Danmanlar renci lerince Atanr

  renciler lan Akademik Takvimde Belirlenen Gnlerce Kayt Yenileme Ve Ders Atama lemlerini nternet zerinden Yaparlar

  Setikleri Derslere gre kan Harlar lgili Bankaya Yatrlr.

  renciler Ders Deiikliklerini Ekle Sil Haftasnda Yaparlar.

  Mazeretleri Nedeniyle Kaytlarn Yenileyemeyenler lk ki Hafta erisinde Blm Sekreterliine Bavurur

  Blm Bakanl Mazereti Kayt Yenilemek steyen rencilerin Listesini Ynetim Kuruluna Sunar

  Mazeretleri Uygun Grlen rencilerin Kayt Yenileme lemleri renci lerince Yaplr

  Kayt Yenileme lemlerinde Tm Sorumluluk renciye Aittir

  Kayt Yenileme Sreci erisinde renciler renci Bilgi Sisteminden Kayt Yenileme lemlerini Kontrol Eder.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Baarl Bir ekilde Gerekletirilen Kayt Yenileme Sreci

  Says Ve Sreci

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU renci Kayt Yenileme Sreci Ak emas

  RENC KAYIT YENLEME LEMN BALAT

  renci leri Personelince Blm Bakanlnca

  Belirlenen Danmanlar renci Bilgi Sistemine

  Girilir

  renciler Ders Deiikliklerini Ekle Sil

  Haftasnda Yaparlar.

  Mazeretleri Nedeniyle Kayt Yenileme lemi

  Yapamayan renciler lk ki Hafta erisinde

  Dileke le Blm Sekreterliine Mracaat

  Ederler.

  Hayr

  Evet

  Blm Bakanl Yeni Dnem Danman

  Listelerini Belirler

  Setikleri derslere Gre Tahakkuk Eden

  Harlarn lgili Bankaya Yatrrlar

  renciler Yeni Dnemde Alaca Dersleri

  (ncelikle Alt Yaryldan Baarsz Olan Dersleri)

  renci Bilgi Sisteminde Seerler.

  Akademik Takvimde Belirtiler Gnlerde Ders

  Seimlerini Tamamlarlar

  Har Bankaya Yatm

  m?

  Kayt Yenileme

  lemi

  Gereklemez

  Blm Bakanl Dilekeleri Bir st Yaz le

  Ynetim Kuruluna Sunar.

 • Kayt Yenileme lemi

  Gereklemez

  Mazeretleri Uygun Olan renciler Ekle Sil

  Haftasnda Harlarn lgili Bankaya Yatrrlar.

  Mazeretler uygun mu?

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  Harlarn lgili Bankaya Yatran rencilerin Kayt

  Yenileme lemleri renci lerince Yaplr.

  renciler Kayt Yenileme leminden Sonra renci

  Bilgi Sisteminden Yeni Dnemde Alaca Dersleri

  Kontrol Ederler

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  12-RENC HZMET ALIMI (KISM ZAMANLI ALITIRMA)

  LEMLER

  SRE ADI renci Hizmet Alm (ksmi zamanl altrma) Sreci

  SRE NO 12 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI renci Hizmet Alm Komisyonu

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Yksekokul Mdrl, renci Alm Komisyonu, renci,

  Rektrlk,

  ST SREC Ynetim letim Sreci

  SRECN AMACI renci i Olarak Uygun Kiilerin Seimini Salamak,

  SRECN SINIRLARI

  renci, Dileke le renci i (Part-Time) Olarak almak

  stediini renci Hizmet Alm Komisyonuna Bildirmesi le

  Balar, Kabul Edilmesi ya da Onaylanmadnn Bildirmesi le

  Sonlanr,

  SRE ADIMLARI

  Salk Kltr ve Spor Daire Bakanlnca MYO da Prt-time altrlacak renci Says Bir st Yaz le Mdrlklere Bildirilir.

  Mdrlke Gelen yaz rencilere Duyurulur.

  Mdrlklerde Konu le lgili Komisyon Oluturulur.

  renciler renci Hizmet Alm Komisyonuna almak stediklerini Dileke le Bildirirler,

  Komisyon renciler le lgili Mlakat Yapar.

  alacak rencilerin Seimi Yaplr.

  Sonu Olumsuz ise Ret Edilir. Olumlu se renci Pirt Time renci Olarak alr.

  alacak renciler se Salk Kltr ve Spor Daire Bakanlna Bir st Yaz le Bildirilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  alan renci i Says

  Bavuran/Kabul Edilen renci Says

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU renci hizmet alm (ksmi zamanl altrma) Sreci Ak emas

  RENC SREC LEM BALAT

  Salk Kltr ve spor Dairesi Bakanlnca

  Okullara altrlacak renci Saylar Bildirilir.

  Mdrlk rencilerin Seimi le lgili

  Komisyon Oluturur.

  Komisyon alacak rencileri Seimini yapar

  Mdrlk altrlacak renci Saysn ve

  Aranan Vasflar rencilere Duyurur.

  renciler almak stediklerini Bir Dileke le

  Komisyona Sunarlar.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet Sonu

  Olumsuz mu?

  Komisyonca Seilen rencilerin isimleri

  Mdrle Verilir.

  Mdrlk Seilen rencilerin isimlerini Salk

  Kltr ve Spor Dairesi Bakanlna Bildirir.

  Seilen renci lgili Birimde almaya Balar

  alma stei

  Reddedilir

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  13-RENCLERN BURS LEMLER

  SRE ADI: rencilerin Burs lemleri

  SRE NO 13 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Burs Komisyonu

  SRE ORGANZASYON

  LKS Burs Komisyonu, renci, SKS Daire Bakan,

  ST SREC Eitim-retim Sreci

  SRECN AMACI Ekonomik Destee htiyac Olan rencilerin Belirlenip Burs

  Veren Kurumlar Tarafndan Desteklenmesini Salamak,

  SRECN SINIRLARI Karadeniz Teknik niversitesi Akademik Yl Gz Dneminde

  Burs Veren Kurumlardan Gelen Burs Kontenjanlarna Bal

  Olarak renciler Belirlenip, Bursun Salanmas le Biter.

  SRE ADIMLARI

  Kurumlardan Gelen Burs Kontenjanlar ve renci Niteliklerini Belirtilen lanlar rencilere Duyurulur.

  Belirlenen Gn ve Saatte Burs Komisyonu Tarafndan Bavurular Mlakatla Deerlendirilir.

  Burs Hak Kazanan renciler lan Edilir.

  Belgeler Tamamlanarak Burs Veren Kurumlara renciler Bildirilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Burs Alan renci Says.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU rencilerin Burs lemleri Sreci Ak emas

  renci Burs Almaya

  Uygun Mu?

  Burs Komisyonunca Burs Kazanan renciler Belirlenir Ve lan

  Edilir.

  Salk Kltr Ve spor Dairesi Bakanlnca Burs Alacak rencilerin

  simleri Burs Verecek Kurumlara Bildirilir.

  Belgeler Tamamlanarak Tutulan Bir Tutanakla Beraber Burs

  Kazanan renciler Salk Kltr Ve Spor Dairesi Bakanlna

  letilir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  Talep reddedilir

  Burs Komisyonunca Belirlenen ve lan Edilen Gnde renciler

  Mlakatla Deerlendirilir

  RENCLERN BURS LEMN BALAT

  .Kurumlarndan Gelen Burs Kontenjanlar Ve Burs le lgili Bilgiler

  rencilere Duyurulur.

  MYO Mdrlnce Burs Komisyonu Oluturulur.

  renciler Burs Bavurularn stenen Evraklar le Birlikte Blm

  Sekreterliine Yapar

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  14-SINAV PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

  SRE ADI: Snav Programlarn Hazrlanmas

  SRE NO 14 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI MYO Blm Bakanlar, MYO Blm Bakan Yardmclar

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  MYO Mdr, MYO Blm Bakanlar, retim Elemanlar,

  renci, Rektrlk,

  ST SREC Eitim-retim Sreci

  SRECN AMACI Ara snav ve Final Snav Programlarnn Akademik Takvimde

  Belirlenen Zamanlarda Yaplmas ve rencilere

  Duyurulmas,

  SRECN SINIRLARI Akademik Takvime Gre Ara snav ve Final Snav Tarihlerinde

  Balar ve Biter.

  SRE ADIMLARI

  Tm Programlarn Haftalk Ders Saatinde Belirtilen Derslerin Ara snav ve Final Snav Gn, Yer Ve Saatleri rencileri Madur Etmeyecek Grleri De Alnarak Belirlenir.

  Hazrlanan Ara snav Ve Final Snav Program Mdrlnn Onayna Sunulup Onaydan Sonra Rektrle Gnderilir.

  Ara snav Ve Final Snav Programlar rencilere Duyurulur.

  Ara Snav Ve Final Snav Program Hazrlanan Programa Gre Uygulanr.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Ara Snav Ve Final Snav Programlarnn Gerekletirilmesi.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Snav Programlarnn Hazrlanmas Sreci Ak emas

  Hayr

  SINAV PROGRAMININ HAZIRLANMASI

  LEMN BALAT

  Blm Bakanlnca Ara snav ve Final

  Snavlarnn Yaplaca Uygun Gn, Yer ve

  Saatler Belirlenerek Snav Program Hazrlanr.

  Hazrlanan Snav Program MYO Mdrnn

  Onayna Sunulur.

  Hazrlanan Snav

  Programlar Uygun mu?

  Mdrlk Onayndan Sonra Snav Programlar

  Yrrle Girer.

  Snav Program Bilgi Sistemine Girilir.

  Snav Programlar MYO Mdrnn Onayndan

  Sonra Rektrle Gnderilir.

  Snav Program rencilere Duyurulur.

  Onaylanan Snav Programna Gre Snavlar

  Yaplr.

  LEM SONU

  Evet

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  15- HAFTALIK DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

  SRE ADI: Haftalk Ders Programlarnn Hazrlanmas

  SRE NO 15 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI MYO Blm Bakanlar, MYO Blm Bakan Yardmclar

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  MYO Mdr, MYO Blm Bakanlar, retim Elemanlar,

  renci, Rektrlk,

  ST SREC Eitim-retim Sreci

  SRECN AMACI Her Yaryl iin tm programlarn ders planlarndaki derslerin

  ne zaman yalacann haftalk gn ve saat olarak

  belirlenerek rencilere duyurulmas,

  SRECN SINIRLARI Akademik Takvime gre her yaryl banda baar ve biter.

  SRE ADIMLARI

  Tm Programlarn Her Yaryl in Belirlenen Ders Grevlendirmelerine Gre retim Elemanlarnn Sorumlu Olduklar Dersleri Yapabilecekleri Uygun Gn Ve Saatler Belirlenir.

  Hazrlanan Haftalk Ders Programlar Mdrln Onayna Sunulup Onaydan Sonra Ek Ders demelerinin Yaplabilmesi in Rektrle Gnderilir.

  Haftalk Ders Programlar rencilere Duyurulur.

  Haftalk Ders Program renci Bilgi Sistemine Girilir.

  Haftalk Ders Programna Gre Dersler Takip Edilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Haftalk Ders Programlarnn Uygulanmas.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Haftalk Ders Programlarnn Hazrlanmas Sreci Ak emas

  HAFTALIK DERS PROGRAMLARININ

  HAZIRLANMASI LEMN BALAT

  Blm Bakanlnca Derslerin Yaplaca Uygun Gn ve

  Saatler Belirlenerek Haftalk Ders Program Hazrlanr.

  Haftalk Ders Program MYO Mdrnn Onayna Sunulur.

  Haftalk Ders

  Programlar Uygun mu?

  Mdrlk Onayndan Sonra Haftalk Ders Programlar

  Yrrle Girer.

  Haftalk Ders Program Bilgi Sistemine Girilir.

  Haftalk Ders Program MYO Mdrnn Onayndan Sonra Ek

  Ders demeleri in Rektrle Gnderilir.

  Haftalk Ders Program rencilere Duyurulur.

  Onaylanan Ders Programlarna Gre Dersler Takip Edilir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  16- DERS PLANLARININ VE ERKLERNN

  GNCELLENMES

  SRE ADI: Ders planlarnn ve ieriklerinin gncellenmesi

  SRE NO 16 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI MYO Mdr, MYO Blm Bakanlar,

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  MYO Mdr, MYO Blm Bakanlar, MYO Program

  Koordinatrleri, Rektrlk,

  ST SREC Eitim-retim Sreci

  SRECN AMACI MYO daki tm programlarn ders planlar ve ieriklerinin

  gncellenmesi

  SRECN SINIRLARI 2011 ylnda balayp 2012 yl yeni ders planlarnn

  yrrle girmesi ile biter.

  SRE ADIMLARI

  Belirlenen Program Yeterliliklerine Gre Blm Bakanlklarnca Hazrlanan Yeni Ders Plan Ve erikleri Blm Kurulunda Grlerek Yksekokul Mdrlne Sunulur.

  MYO Yksekokul Kurulunda Grlerek Rektrle Sunulur.

  Eitim retim Koordinatrlnn ncelenmesi Sonucunda Rektrlk Onay le (Senato) Ders Plan Ve erikleri Yrrle Girer.

  Yeni Ders Plan Ve erikleri Bilgi Sistemine Girilir.

  Yeni Ders Plan Ve erikleri Her Yl Gzden Geirilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  Ders plan ve ieriklerinin rektrlk (senato) tarafndan

  onaylanmas

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Ders Planlarnn ve eriklerinin Gncellenmesi Sreci Ak emas

  DERS PLANLARININ VE ERKLERNN

  GNCELLENMES LEMN BALAT

  .Blm Bakanlnca Hazrlanan Ders Plan ve

  erikleri Blm Kurulu ve MYO Kurullarnda

  Grlecek Rektrlk Makamna Sunulur.

  Ders Plan ve erikleri Eitim retim

  Koordinatrlnce Kontrolleri Yaplr.

  Ders Plan ve

  eriklerinde

  Eksiklik Var m?

  Rektrlk Onay le Ders Plan Yrrle Girer.

  renci leri Daire Bk.lnca Senatoya Sunulur.

  Onaylanan Ders Plan ve erikleri Bilgi

  Sistemine Girilir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  Ders Plan ve

  erikleri Senatoca

  Uygun Grld m?

  Hayr

  Evet

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  17-KURUM YATAY GE LEMLER

  SRE ADI Kurum ii yatay Gei lemleri

  SRE NO 17 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Bakanl, renci leri, ntibak Komisyonu

  SRE ORGANZASYON LKS renci, renci leri, ntibak Komisyonu, Blm, Ynetim Kurulu, Mdrlk, Rektrlk

  ST SREC renci leri Sreci

  SRECN AMACI rencilerin Kurum i Edeer Diploma Programlarna Geiinin Salanmas

  SRECN SINIRLARI Kontenjanlarn Belirlenip, Duyuru Ve lana Gre Bavuru Koullarnn Takibi le Balar, Kayt Onay ile Sona Erer

  SRECN ADIMLARI

  Yksekokul Blm Bakanlklarnca Hangi Programlara Yatay Gei Yaplaca Ve Kurum

  ii Yatay Gei Kontenjanlar Belirlenir.

  Yksekokul Kuruluna Sunulur

  Konu Yksekokul Kurulunca Grlerek Rektrle Sunulur.

  Konu renci leri Daire Bakanlnca Senatoya Sunulur.

  Senatoca Kabul Edilen Kontenjanlarn ve artlar niversite Web Sayfasnda Yaynlanr.

  Belirlenen Tarihlerde renciler lgili Birimlere stenen Evraklar le birlik de bavurulur.

  Bavurular intibak Komisyonunca ncelenir

  Evraklar Tam olup, Durumu Ynetmelie Uygun Olanlarn Talepleri Kontenjan Dahilinde Uygun

  Grlr. Dierleri Ret Edilir.

  Konu Ynetim Kurulunda Grldk den sonra Asil ve Yedek Liste Web de Yaynlanr.

  Durum ilgililere Tebli edilir

  Kazanan renciler Belirten Tarihlerde lgili MYO ya Bavurarak Kesin Kaytlarn Yaptrrlar

  MYO Mdrl rencilerin Dosyalarn rencilerin Eski Okullarndan ster

  renciler renci Bilgi Sistemine lenir

  Dersler Atanr.

  nceki niversite de Ald Notlar Muaf lenir

  lgili Askerlik ubelerine Askerlik Durum Belgeleri Gnderilir.

  rencilere Yeni Kimlik Kart kartlr

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  Yatay Gei Says, Baarl Bir ekilde Tamamlanan

  Kurum i Yatay Gei Kayt Sreci Says Ve Sresi

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  Kurum i Yatay Gei Sreci Ak emas

  KURUM YATAY GE SRECN BALAT

  Blm Bakanlarnca Hangi Programlardan Hangi Programa Kurum i Yatay

  Gei Yaplaca ve Kurum i Yatay Gei Kontenjanlar Belirlenir. Yksekokul

  Kuruna Sunulur

  Konu Kurulda Grlerek Rektrle Gnderilir

  Konu renci leri Daire Bakanlnca Senatoya Sunulur.

  Senatoca Kabul Edilen Kontenjanlarn Ve artlar niversite Web Sayfasnda

  Yaynlanr.

  lan Edilen Tarihlerde renciler stenen Evraklar le Birlikte MYO Blm

  Sekreterliine Bavurur

  Bavurular Blm ntibak Kurullarnda ncelenir

  Durumlar

  Uygun mu? Bavuru Ret

  Edilir

  Evraklar Tam Olup, Durumlar i Yatay Gei Ynergesine Uygun Olanlar GNO

  larna Gre Sralanr.

  Kontenjan

  inde Kald

  m?

  Yedek Ve Asil Listeler Belirlenir.

  Ynetim Kurulunda Grlr. renciler Kabul Edilir

  HAYIR

  HAYIR

  EVET

  EVET

  Bavuru Ret

  Edilir

 • BTT

  Web Sayfasnda Yaynlanr

  Durumu Kabul edilenlere ve Ret Edilenlere Durum Tebli Edilir

  Asiller Belirtilen Tarihlerde MYO Bavurarak Kesin Kaytlarn Yaptrrlar

  renciler Bilgi Sistemine ncelenir

  Alaca Dersler Atanr

  Geldii Okulda Ald Dersler MUAF ilenir

  Askerlik ubesine Askerlik Durum Belgesi Gnderilir.

  nceki Okuduklar Okuldan ahsi Dosyalar stenir

  Snf Ve Danmanlar Atanr

  renci Kimlik Kartlar kartlr

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  18-KURUMLAR ARASI YATAY GE LEMLER

  SRE ADI Kurumlar Aras Gei Sreci

  SRE NO 18 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Bakanl, renci leri, ntibak Komisyonlar

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  renci, renci leri, ntibak Komisyonu, Blm, Ynetim

  Kurulu, Mdrlk, Rektrlk

  ST SREC renci leri Sreci

  SRECN AMACI rencilerin Kurum i Edeer Diploma Programlarna

  Geiinin Salanmas

  SRECN SINIRLARI Kontenjanlarn Belirlenip Duyuru ile lana Gre Bavuru

  Koullarnn Takibi ile Balar, Kayt Onay le Sona Erer.

  SRE ADIMLARI

  Yksekokul Blm Bakanlklarnca Ynerge Dorultusunda Var se lave Kurumlar Aras Yatay Gei Kontenjanlar Belirlenir. Yksekokul Kuruluna Sunulur.

  Konu Yksekokul Kurulunda Grlerek Rektrle Sunulur.

  Konu renci leri Daire Bakanlnca Senatoya Sunulur.

  Senatoca Kabul Edilen lave Kontenjanlar YKe Bildirilir.

  Kurumlar Aras Kontenjanlar ve Akademik Takvim YKn Web Sayfasnda Yaynlanr.

  Belirlenen Tarihlerde renciler lgili Birimlere stenen Evraklar ile Birlikte Bavurur.

  Bavurular ntibak Komisyonlarnca ncelenir.

  Evraklar Tam Olup, Durumu Ynetmelie Uygun Olanlarn Talepleri Kontenjan Dahilinde Uygun Grlr. Dierleri Ret Edilir.

  Konu Ynetim Kurulunda Grldkten Sonra Asil ve Yedek Liste Webte Yaynlanr.

  Durum lgililere Tebli Edilir.

  Kazanan renciler Belirtilen Tarihlerde lgili MYO ya Bavurarak Kesin Kaytlarn Yaptrrlar.

  MYO Mdrl rencilerin Dosyalarn Eski Okullarndan ster.

  renciler renci Bilgi Sistemine lenir.

  Dersleri Atanr.

  nceki niversitede Ald Notlar Muaf lenir.

  lgili Askerlik ubelerine Askerlik Durum Belgeleri Gnderilir.

  rencilere Yeni Kimlik Kart kartlr.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  Yatay Gei Says,

  Baarl Bir ekilde Tamamlanan Kurum Aras Yatay Gei

  Kayt Sreci Says ve Sresi.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Sreci Ak emas

  Kurumlar aras Yatay Gei Sreci Ak emas

  KURUMLAR ARASI YATAY GE SREC

  BALAT

  Blm Bakanlklarnca Varsa LAVE Kurumlar

  aras Yatay Gei Kontenjanlar Belirlenir.

  Yksekokul Kuruluna Sunulur

  Yksekokul Kurulunda Grlerek Rektrle

  Gnderilir.

  Senatoca Kabul Edilen lave Kontenjanlar YKe

  Gnderilir.

  lan Edilen Tarihlerde renciler stenen

  Evraklar le Birlikte MYO Blm Sekreterliine

  Bavurur.

  Konu renci leri Daire Bakanlnca

  Senatoya Sunulur.

  Kontenjanlar ve Akademik Takvim YKn Web

  Sayfasnda Yaynlanr

  Bavurular Blm ntibak Kurullarnda

  ncelenir.

  Hayr Durumlar Uygun

  mu?

  Evraklar Tam Olup, Durumlar Kurumlar aras Yatay Gei

  Ynergesine Uygun Olanlar GNO larna gre Sralanr.

  Kontenjan inde

  Kalc m?

  Yedek ve Asil isteler belirlenir.

  Bavurur Ret

  Edilir.

  Bavurur Ret

  Edilir.

  Evet

  Hayr

  Evet

 • Yedek Ve Asil Listeler Web Sayfasnda

  Yaynlanr.

  Durumu Kabul Edilenlere ve Ret Edilenlere

  Tebli Edilir.

  renciler renci Bilgi Sistemine lenir.

  Geldii Okulda Ald Dersler MUAF lenir.

  Asiller Belirtilen Tarihlerde MYO Bavurarak

  Kesin Kaytlarn Yaptrr.

  ntibak Komisyonunca Alaca Dersler

  Belirlenir.

  Askerlik ubesine Askerlik Durum Belgesi

  Gnderilir.

  nceki Okuduklar Okuldan ahsi Dosyalar

  lenir

  Ynetim Kurulunda Grlr. renciler

  Kabul Edilir.

  Snf ve Danmalar Atanr.

  renci Kimlik Kartlar karr

  LEM SONU

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  19-SINAVLARA TRAZ LEMLER

  SRE ADI Snavlara tiraz Sreci

  SRE NO 19 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Bakanlar, Dersi Veren retim Eleman

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Blm Bakanlar, Dersi Veren retim Eleman, renci,

  renci leri

  ST SREC renci leri Sreci

  SRECN AMACI rencilerin Maduriyetlerini Engellemek

  SRECN SINIRLARI

  retim Elemanlarnn Notlar Sisteme Girilmesi ile Balar,

  Notun Dzeltilerek Yeni Notun Sisteme Girilmesi Ya Da

  Herhangi Bir Yanlln Olmadnn Tespiti Halinde renci

  ve retim yesine Bildirilmesi ile Sona Erer.

  SRE ADIMLARI

  Ara Snav-Final Snav Deerlendirildikten Sonra retim Elemanlar Sisteminden Biliim Sitemine Giri Yapar ve Onay Verildikten Sonra lan Edilmi Olur.

  Eitim retim ve Snav Ynetmeliine Gre 7 Gn erisinde renci Snav Notuna tiraz Dilekesi Verir.

  Snav Kad Sorumlu retim Eleman Tarafndan Kontrol Edilir.

  tiraz ncelenir.

  Maddi Hatann Anlalmas Halinde Ynetim Kuruluna Sunulur.

  Ynetim Kurulu Karar le Not Dzeltilir.

  Durum renciye Bildirilir.

  Yeni Not renci Bilgi Sistemine Girilir.

  Hata Yok se tiraz Reddedilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  Snavlara tiraz Eden renci Says, tirazlar Kabul Edilen

  renci Says

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Snavlara tiraz Sreci Ak emas

  SINAVLARA TRAZ SRECN BALAT

  Ara ve Final Snavlar Deerlendirildikten Sonra

  retim Elemanlar Biliim Sistemine Giri Yapar

  ve Onay Vererek Notlar lan Etmi Olur.

  renci Snav Notunu Dk Bulursa, Eitim

  retim Ve Snav Ynetmenliine Gre 7 Gn

  erisinde Maddi Hata Dilekesi (tiraz Dilekesi)

  Verir.

  Ynetim Kurulunca tiraz ncelenir.

  Blm Bakanlnca Not Dzenlenmesi iin

  Ynetim Kuruluna Sunulur.

  renci Bilgi Sistemine Yeni Not lenir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  lgili retim Eleman rencilerin Snav Kdn

  Tekrar nceler.

  Maddi Hata

  Yaplm m? Bavuru Ret

  Edilir.

  rencinin tiraz

  Doru mu?

  Hayr Bavuru Ret

  Edilir.

  Karar olumlu Ya da Olumsuz renciye Bildirilir.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  20- MAZERET SINAVI LEMLER

  SRE ADI: Mazeret Snav Sreci

  SRE NO 20 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Bakanlar,

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Blm Bakanlar, Dersi Veren retim Eleman, renci,

  renci leri, Ynetim Kurulu

  ST SREC renci leri Sreci

  SRECN AMACI Mazereti Olup da Ara Ve Final Snavlarna Girememi Olan

  rencilerin Daha Sonra Bu Snavlara Girebilmelerini

  Salamak,

  SRECN SINIRLARI rencilerin Belgesi le Birlikte Dileke Vermesi le Balar

  Mazerete Snav Sonularnn renci Bilgi Sistemine

  Girilmesi le Sona Erer.

  SRE ADIMLARI

  Mazereti Nedeniyle Snavlara Giremeyen renci Mazeretini Belgelendirerek Mazeret Snavna Girmek in Blm Sekreterliine Dileke le Bavurur.

  Blm Dilekeleri Ynetim Kuruluna Sunar.

  Mazeretler Ynetim Kurulunca Uygun Grlrse renciler Mazeret Snavna Girerler.

  Mazeretler Uygun Grlmezse rencinin Talebi Ret Edilir.

  Blm Bakanlnca Mazeret Snav Gn Ve Yerleri Aklanr.

  Belirlenen Gn Ve Yerde lgili retim Elemannca Mazeret Snavlar Yaplr.

  Mazeret Snav Notlar Not Onay Formlar Blm Bakanlna Teslim Edilir.

  Notlar renci lerince renci Bilgi Sistemine Girilir.

  retim Elemannca Snav Evraklar Blm Bakanlna Teslim Edilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Mazeret Snavna Giren renci Says

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Mazeret Snav Ak emas

  MAZERET SINAVI SRECNN BALAT

  Mazereti Nedeniyle Snavlara Giremeyen

  renciler Belgeleri le Birlikte Dilekelerini

  Blm Sekreterliine Verir.

  Blm Bakanl Dilekeleri nceler ve Ynetim

  Kuruluna Sunar.

  Mazeretler

  Uygun mu?

  lgili retim Elemannca Blm Bakanlnca

  Belirlenen Gn ve Yerde Mazeret Snav Yaplr.

  renci leri Mazeret Snav Notlarn renci

  Bilgi Sistemine lerler.

  Blm Bakanlnca Mazeret Snav Takvimi

  Yaplr.

  Mazeret Snav Not Onay Formlar ve Snav

  Evraklar Blm Bakanlna Teslim Edilir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  Mazeret Ret

  Edilir.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  21-TEK DERS SINAVI LEMLER

  SRE ADI Tek Ders Snav Sreci

  SRE NO 21 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Bakanl

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Blm Bakanlar, Dersi Veren retim Eleman, renci,

  renci leri, Ynetim Kurulu

  ST SREC renci leri Sreci

  SRECN AMACI rencilerin Mezun Olabilmeleri in Baarsz Bir Derslerinin

  Kalmamas Halinde Baarsz Dersi in Tek Ders Snav Hakk

  Vererek Mezun Olmalarn Salamak

  SRECN SINIRLARI rencilerin Tek Ders Snavna Girmek in Dileke Vermesi

  le Balar, Tek Ders Snav Sonularnn renci Bilgi Sitemine

  Girilmesi le Sona Erer.

  SRE ADIMLARI

  Mezun Olmak in Bir Dersi Kalan renci Tek Ders Snavna Girmek in Blm Sekreterliine Dileke le Bavurur

  Blm Bakan Gelen Dilekeleri Ve rencilerin Transkriptlerini inceler.

  Durumlar Uygun Olan rencilerin Dilekelerini Ynetim Kuruluna Sunar.

  Tek Ders Snavna Girecek rencilerin Dilekeleri Ynetim Kurulunca Uygun Bulunursa renciler Tek Ders Snavna Girerler.

  lgili retim Elemannca Tek Ders Snav yaplr.

  Not Onay Formlar Ve Snav Evraklar Blm Bakanlna Teslim Edilir.

  renci lerince Notlar Bilgi Sistemine lenir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Tek Ders Snavna Giren renci Says

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Tek Ders Snav Sreci Ak emas

  LEM SONU

  TEK DERS SINAV SRECN BALAT

  Tek Ders Baarsz Olan renciler Tek Ders

  Snavna Girmek in Dilekelerini Blm

  Sekreterliine Verirler

  Blm Bakan Dilekeleri nceler Ve Ynetim

  Kuruluna sunar.

  renci leri Tek Ders Snav Notlarn renci

  Bilgi Sistemine ilerler

  Not Onay Formlar Ve Snav Evraklar Blm

  Bakanlna Teslim Edilir.

  Tek Ders Den baarl Olanlar Mezun Edilir.

  Hayr

  Evet

  Blm Bakanlnca lan Edilen Gn Ve Yerde

  lgili retim Elemannca Tek Ders Snav Yaplr

  Tek Ders Snavna

  Giremez

  Stajn

  Yapt M?

  GNO>2

  mi?

  Tek Dersi

  Mi Var?

  Tek Ders Snavna

  Giremez

  Tek Ders Snavna

  Giremez

  Evet

  Hayr

  Evet

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  22- DAER PERSONEL TERF LEMLER

  SRE ADI: Yardmc Hizmetliler Snfnda Bulunan dari Personelin Terfi

  lemleri Ak Sresi

  SRE NO 22 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Mdr, Yksekokul Sekreteri, Personel leri

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Yksekokul Sekreteri, Yksekokul Mdr, Personel leri,

  Rektrlk

  ST SREC Ynetim letim Sreci

  SRECN AMACI Yardmc Hizmetliler Snfnda Bulunan dari Personelin Terfi

  lemlerini Zamannda Yapmak,

  SRECN SINIRLARI

  Yardma Hizmetliler Snfnda Bulunan dari Personelin Terfi

  Onayn Personel lerinde alan dari Personelin Yazmas

  le Balar, Yksekokul Mdrnn Onayndan Sonra lgiliye

  Teblii ile Sona Erer.

  SRE ADIMLARI

  Yardmc Hizmetliler Snfnda Bulunan dari Personelin Terfi Tarihi Geldii Zaman Yksekokul Sekreteri Yksekokul Mdrne Teklifte Bulunur.

  Teklif Yazs Personel lerinde Grevli Personel Tarafndan Yazlr.

  Teklif Yksekokul Mdrnce Onaylanr.

  Onay Sureti lgiliye Tebli Edilir.

  Onay Suretinin Bir Nshas Maaa Yanstlmak zere Muhasebe Birimine Verilir.

  Onay Suretinin Bir Sureti Rektrlk Personel D.Bakanlna Gnderilir.

  Terfi Onay MYO Personel Sicil Defterine lenir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Terfi Onay, Alnan Personel Says

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU dari Personel Terfi lemleri Ak emas

  DAR PERSONEL TERF SRECN BALAT

  Yardmc Hizmetliler Snfnda Bulunan dari Personelin Terfi Tarihi

  Geldii Zaman Yksekokul Sekreteri Yksekokul Mdrne Teklifte

  Bulunur.

  Teklif Yazs Personel leri Birimince Yazlr.

  Bir Yllk Sreyi Doldurdu mu?

  Personel leri lgiliye Tebli Eder. Onayn Bir Suretini Verir.

  Personel leri Onayn Bir Suretini Personel D.B. Gnderir.

  Yksekokul Mdr Terfiyi Onaylar.

  Onayn Bir Sureti Maa in Muhasebeye Verir.

  Onay Personel Sicil Defterine lenir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  Terfi Ettirilmez

  Olumsuz Sicil Alm m? Terfi Ettirilmez Evet

  Hayr

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  23- DERS MUAFYET LEMLER

  SRE ADI: Ders Muafiyet lemleri Ak Sreci

  SRE NO 23 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Bakan, ntibak komisyonu

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Yksekokul Sekreteri, Blm Bakan, Yksekokul Mdr,

  lgili retim Elemanlar, ntibak Komisyonu, renci,

  ST SREC Eitim-retim Sreci

  SRECN AMACI rencilerin Daha nce okuduu Yksekretim

  Programnda ald ve Getii Derslerin Muaf Tutulmasn

  Salamak,

  SRECN SINIRLARI rencilerin Blm Sekreterliine Dileke Vermesi ile balar,

  Muaf Tutulan Notlarn renci Bilgi Sistemine lenmesi ile

  Sona Erer.

  SRE ADIMLARI

  renci Daha nce Okuduu Yksekretim Kurumunda Ald Ve Baarl Olduu Derslerin Transkriptini Ve Ders eriklerini Blm Sekreterliine Verir.

  Blm Sekreterlii rencinin Getii erik Ve Kredi Bakmndan Uygun Olan Derslerin Muaf Tutulabilmesi in Dersi Veren retim Elemannn Grn Alr.

  lgili retim Eleman Uygun Grrse Blm ntibak Komisyonu Muaf Tutulacak Dersler le lgili Karar Alr.

  Blm Bakanl Alnan ntibak Komisyonu Kararn Ynetim Kuruluna Sunar.

  Ynetim Kurulu Uygun Grrse Onaylanr.

  Karar renciye Tebli Edilir.

  Kararn Bir Sureti renci lerine Verilir.

  renci leri Muaf Tutulan Dersleri renci Bilgi Sistemine lenir.

  renciye sterse Muaf Derslerin Kredisi Kadar st Yaryldan Ders Alams Salanr.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans gstergesi

  Muafiyet Dilekesi Veren renci Says,

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  Ders Muafiyet Ak emas

  DERS MUAFYET AKI EMASI

  renci Daha nce Okuduu Yksekretim Kurumunda Ald Ve Baarl Olduu Derslerin Transkriptini Ve Ders eriklerini Blm Sekreterliine Verir.

  Blm Sekreterlii rencinin Getii erik Ve Kredi Bakmndan Uygun Olan Derslerin Muaf Tutulabilmesi in Dersi Veren retim Elemannn Grn Alr.

  lgili retim Eleman Uygun Grrse Blm ntibak Komisyonu Muaf Tutulacak Dersler le lgili Karar Alr.

  Blm Bakanl Alnan ntibak Komisyonu Kararn Ynetim Kuruluna Sunar.

  Ynetim Kurulu Uygun Grrse Onaylanr.

  Karar renciye Tebli Edilir.

  Kararn Bir Sureti renci lerine Verilir

  renci leri Muaf Tutulan Dersleri renci Bilgi Sistemine lenir.

  renciye sterse Muaf Derslerin Kredisi Kadar st Yaryldan Ders Alams

  Salanr.

  BTR

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  24-DANIMAN BELRLENMES LEMLER

  SRE ADI: Danman Belirlenmesi lemleri Ak Sreci

  SRE NO 24 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Bakan,

  SRE ORGANZASYON

  LKS

  Blm Bakan, Ynetim Kurulu, lgili retim Elemanlar,

  renci

  ST SREC Eitim-retim Sreci

  SRECN AMACI rencilerin Problemlerinin Kolay Bir ekilde

  zmlenmesini Salamak,

  SRECN SINIRLARI Yeni Kayt Olan rencilere Danmanlarn Atanmas le

  Balar, Danmanlarn renci Bilgi Sistemine lenmesi le

  Sona Erer.

  SRE ADIMLARI

  Her Eitim retim Yl Banda Yeni Kayt Olan rencilere ya da nceki Yllarda Belirlenen Danmanlklarda Bir Deiiklik Var se Blm Bakanlnca Danmanlklar Belirlenir.

  Danman retim Elemanlar Blm Bakanlnca Ynetim Kurulum Onayna Sunulur.

  Ynetim Kurulunca Danmanlarn Uygun Grlmesi Halinde renci leri Bilgi Sistemine lenir.

  Danmanlklar lgili retim Elemanlarna Tebli Edilir.

  Danmanlklar renci Bilgi Sisteminde Danmanlar Atanr.

  Danmanlar rencilerin Sorunlarn zmede rencilere Yardmc Olur, Yol Gsterir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Performans Gstergesi

  Danman Atanan renci Says

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Danman retim Elemanlarnn Belirlenmesi lemleri Ak emas

  DANIMAN RETM ELEMANI BELRLEME SRECN BALAT

  Her Etiim retim Yl Yeni Kayt Olan

  rencilere ve Danmanlara Deiiklik Olan

  rencilere Blm Bakanlarnca Yeni

  Danmanlar Belirlenir.

  Yeni Danmanlarn Ynetim Kurulunun Onayna

  Sunulur.

  Ynetim Kuruluna

  Uygun Grd m?

  renci Bilgi Sistemine lenir

  retim Elemanlar Danman olduu

  rencilerin Sorunlarn zmede Yardmc

  olur, Onlara Yol Gsterir.

  Yeni Danmanlar lgili retim Elemanlarna

  Tebli Edilir.

  Yeni Danmanlar renci lerine renci Bilgi

  Sisteminde rencilere Atanr.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  25-RENC BELGES VERME LEMLER

  SRE ADI: renci Belgesi Verme lemleri Ak Sresi

  SRE NO 25 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI renci ileri, Yksekokul Sekreteri

  SRE ORGANZASYON

  LKS Yksekokul Sekreteri, renci leri, renci,

  ST SREC Eitim-retim Sresi

  SRECN AMACI renciler En Ksa Srede renci Belgesi Vermek,

  SRECN SINIRLARI rencilerin renci lerine Bavurmas ile Balar,

  Yksekokul Sekreterince mzalanp Mhrlenmesi le son

  Bulur.

  SRE ADIMLARI

  renci, renci Belgesi Almak iin renci lerine ahsen/Vekaleten Szl Bavuruda Bulunur.

  renci ileri alanlar Gelen Talep Dorultusunda renci Belgesini Bilgi Sistemi Programndan karr.

  Kontroln yapar ve Paraflar, Yksekokul Sekreterine mzaya sunar.

  Yksekokul sekreteri mzaladktan sonra renci Belgesi Sekreterlike Mhrlenir.

  Belge renciye Verilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  renci Belgesi Verilen renci Says,

  renci Belgesi Verilme Hz,

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU renci Belgesi lemleri Ak emas

  RENC BELGES VERME SRECN

  BALAT

  renci, renci Belgesi Almak zere renci

  leri Birimine ahsen/Vekaleten Bavurur.

  renci

  ahsen/Vekaleten mi

  Bavurdu?

  Kontroln Yapar, Parafn Atar. Yksekokul

  Sekreterine mzaya Sunar.

  Mdr Sekreterlii renci Belgesini Mhrler.

  renci leri Birimince renci Bilgi Sistemi

  Programndan renci Belgesi kartlr.

  Yksekokul Sekreteri Belgeyi mzalar.

  Belge ilgili renciye Verilir.

  LEM SONU

  Hayr

  Evet

  renci Belgesi

  Verilmez.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  26-AYLIK EK DERS SREC

  SRE ADI: Ders cretlerinin denmesi

  SRE NO 26 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Mdr, Yksekokul Sekreteri, Blm Bakan ve Mutemet

  SRE ORGANZASYON LKS Yksekokul Mdr, Yksekokul Sekreteri, Blm Bakan ve Mutemet

  ST SREC Dnem inde Her Ayn Birinci Haftasnda Yaplr.

  SRECN AMACI Personelin cretlerinin Zamannda denmesi

  SRECN SINIRLARI

  SRECN ADIMLARI

  Blm Bakanlar Ders Grevlendirmelerini, Ders Programlarn, ve Snav Programlarn Tamamladktan Sonra F1'ler Oluturur.

  F1'ler Tamamlandktan Sonra F2'leri Sistem Otomatik Olarak Hesaplyor. Blm Bakan Raporlu ve zinli Personeli Her Hafta Gnderdikten Sonra F2'leri Oluturur.

  Tahakkuk Brosundaki Mutemet Kendi Sisteminden Girerek KBS Ortamndan Olutur.Butonunu Tklayarak Excel Tablosunu Yapyoruz.

  KBS Kontroller Yapldktan Sonra Hesaplama Yapyoruz. Bordro Dkm, Banka Listesi ve F2'ler ile Birlikte ktlarn Alyoruz.

  Yksekokul Sekreteri ve Yksekokul Mdr mzaladktan sonra SGDB Gnderiyoruz.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Aylk Ek Ders Sreci Ak emas

  AYLIK EK DERS SRECN BALAT

  Personel Daire Bakanlndan Personelin Derece-Kademe-Kdem-

  Rapor Atama vb. Bilgilere likin Evraklar Gelir.

  Maa Tahakkuk Hazrlk lemleri Yaplr.

  Personel Maa Bilgi Formu PDB Gelen Bilgilere Gre Doldurulur.

  Personelin Bilgileri KT Bilgi lem Sisteminden ve KT Say 2000

  Sisteminden Bilgiler Gncellenir, Hesaplama lemi Yaplr.

  Bordro Bilgileri Kontrol Edilir.

  deme Emri Belgesi Hazrlanr.

  Bilgiler Doru mu?

  deme Emri Belgesi, Gerekletirme Grevlisi ve Harcama

  Yetkilisine mzaya Gnderilir.

  mzaland m?

  deme Emri Belgesi ve Ekleri SGBD' ye Teslim Edilir.

  deme Belgeleri

  Muhasebe Yetkilisi

  kontrolnden Geti mi?

  SGK dan Kesenek Bilgi Girii Yaplr.

  LEM SONU

  HAYIR

  HAYIR

  HAYIR

  EVET

  EVET

  EVET

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  27-JENERATR VE TRAFO MERKEZ AKI SRELER

  SRE ADI Jeneratr ve trafo merkezi i ak sreci

  SRE NO 27 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Okul Mdr, Yksekokul sekreteri (ilgili) teknisyenler

  SRE ORGNZASYON LKS

  Okul Mdr, Yksekokul Sekreteri, ilgili teknisyenler, bakm

  elamanlar (Szlemeli)

  ST SREC Eitim, retim sreci

  SRECN AMACI Eitim retim ve idari birimlerinde hizmetin aksamadan

  yrtlmesi iin gerekli enerjinin salanmas

  SRECN SINIRLARI Jeneratr ve trafo yaplacak olan bakm ve kontrollere elik

  etmek

  SRE ADIMLARI

  Teknisyenler tarafndan yaplan kontrollerde yakt ve bakmlar iin gerekli malzeme miktarlarnn Mdrlk makamna bildirilmesi

  htiya duyulan yakt ve malzemelerin satn alma birimi vastas ile rektrlk katna bildirilmesi

  Jeneratrn otomatik konumda tutulmas btn (yakt-su-kablo) balantlarnn kontrol edilmesi.

  Alnan yaktn kontrol

  Enerji salayc firma elamanlar ile sayalarn okunmasna elik edilmesi

  Aktif-Reaktif enerji sarfiyatnn kontrol edilmesi

  Elektrik puanlarnn kontrol

  Trafo ve Jeneratr odasnn temizliinin ilgili personel eliinde yaptrlmas

  Trafo ve Jeneratr ile ilgili eitime tabii tutulmas

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Sistemin en yksek verim ile en az maliyet karlnda

  altrlmas.

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  JENERATR VE TRAFO AKI EMASI

  Trafo ve Jeneratr ile ilgili i ak ilemini balat

  Yl iinde kullanmak iin gerekli malzeme ve yakt

  miktarnn mdrle bildirilmesi

  htiya duyulan malzeme ve yakt miktarnn rektrlk

  makamna bildirilmesi

  Trafo ve Jeneratrn bakmlarnn zamannda yaplmas

  iin ilgili yerlere arda bulunmak

  Jeneratr ve trafo iin bakm, kontrol ve eksik malzeme

  formlarnn hazrlamak

  Trafo ve Jeneratr odalarnda gvenliin en st seviyede

  tutulmasn salamak amacyla her trl nlemi almak

  (Eitim-malzeme)

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  28-KALORFER DARES VE ISITMA SSTEM AKI SREC

  SRE ADI Kalorifer dairesi ve Istma sistemi letim sreci

  SRE NO 28 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Okul Mdr MYO Sekreteri Teknisyenlik Is Santral

  Grevlileri

  SRE ORGNZASYON LKS Okul Mdr MYO Sekreteri Teknisyenlik Is Santral

  Grevlileri, renciler

  ST SREC Eitim retim Sreci

  SRECN AMACI renci ve personelin snma ihtiyacnn karlanmas

  SRECN SINIRLARI Is Santralnn bakm onarm iletim ileri yl boyu devam

  eder. (Yakt dolum)

  SRE ADIMLARI

  letmeci ve teknisyenler tarafndan belirlenen ihtiya miktarnn mdrlk makamna bildirilmesi.

  Yllk ihtiya miktarnn Mdrlk Rektrlk katna bildirilmesi

  Is santralnda bulunma btn balant Vana, boru, elektrik tesisat, baca ve gstergelerin kontrol ve bakmlarnn yaplmas, yaptrlmas

  Tahsis edilen yaktn miktarnn ve test sonularnn alnmas

  letmeciler tarafndan sistemin periyodik bakmlarnn yaptrlmas(Peteklerde su eksiklii balant yerlerinde su kaa kontrol)

  letmeciler tarafndan Sistemin verimli kullanlmas yaktn asgari miktarda kullanm salanmas

  Is santrali iin gerekli malzeme ve takmlarn listelerinin hazrlanmas

  Is santralnda alanlar ile sistemin gvenliini salamak iin gerekli nlemlerin alnmas

  Is santral alanlarnn kalorifer kullanma ve iletme konularnda eitime tabi tutulmalar

  (alan eitim kurslarna katlmlarnn salanmas Mdrlk tarafndan)

  SRE PERFORMANS GSTERGELER Is santralnn en verimli ekilde altrlmas

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  ISI SANTRALI AKI EMASI

  Yl iinde ihtiya duyulan yakt miktarn ve bakm iin gerekli malzemelerin tespit

  edilerek Mdrlk makamna bildirilmesi

  htiya duyulan malzemelerin Mdrlk tarafndan Rektrlk katna bildirilmesi

  Is santral ile ilgili i ak ilemini balat

  Is santral gvenlii iin gerekli nlemlerin alnmas

  Is santral alanlarnn gerekli kurslara (eitimlere) gnderilmesi

  Is santral alanlar tarafndan bakmlarn zamannda eksiksiz yaplmas eksik ve

  arzal alanlarn Mdrlk makamna bildirilmesi

  Satn alma ksm tarafndan alnan yakt ve dier malzemelerin kontrol edilmesi test

  sonularnn alnmas

  Is santral alanlar tarafndan yaplan bakm ve kontrollerin formlarnn doldurulup

  okul sekreterliine verilmesi

  Is santralnn verimli kullanlmas ve yakt sarfiyatnn en az seviyede tutulmas iin

  s kaybna sebep olan unsurlarn ortadan kaldrlmas

  Dnem sonunda sistem iin gerekli malzemelerin tekrar kontrol ve satn alma

  birimine iletilmesi

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  29-KESNTSZ G KAYNAI

  SRE ADI Kesintisiz g kayna i ak sreci

  SRE NO 29 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Okul Mdr, Yksek Okul Sekreteri, teknisyenlik(ilgili)

  SRE ORGNZASYON LKS Okul Mdr, Yksek Okul Sekreteri, teknisyenlik(ilgili)

  bakm firma elamanlar (Szlemeli firma)

  ST SREC Bir yl (Her yl Szleme yenileme)

  SRECN AMACI

  Eitim, retim ve idari birimlerinde hizmetin aksamamas

  iin gerekli enerjinin salanmas amacyla (K.G.K.) kesintisiz

  g kaynaklarnn alr vaziyette tutulmas

  SRECN SINIRLARI (K.G.K.) kesintisiz g kaynaklarnn bakm-onarm ilerinin

  zamannda yaplmasn salamak

  SRE ADIMLARI

  Teknisyenler tarafndan yaplan kontrollerde eksik ve arzal olan malzemelerin mdrlk makamna bildirilmesi

  Oda temizliinin yaptrlmas

  Aklerin testlerinin yaptrlmas

  Cihazlarn alarmlarnn kontrol

  Cihazlarn belli zamanlarda test edilmesi

  Cihazlarn bulunduu odadaki dier sistemlerin kontrol (Klima)

  Personelin eitimi iin gerekli birimlere bavuru yaplmas

  SRE PERFORMANS GSTERGELER (K.G.K.) Kesintisiz g kaynaklarnn en verimli ekilde

  iletimde almas

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  KESNTSZ G KAYNAI (K.G.K.) AKI EMASI

  Kesintisiz G Kayna (K.G.K.) Ak lemi Balat

  Kesintisiz G Kayna (K.G.K.) almas iletilmesi iin

  gerekli malzeme ve takmlarn mdrle bildirilmesi

  Kesintisiz G Kayna (K.G.K.) nn periyodik bakmlar

  iin program yapmak ve ilgili kiilere ulatrmak

  Kesintisiz G Kayna (K.G.K.) odasnda gvenliin en st

  seviyede olmas iin gerekli nlemleri almak

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  30-RENC STAJ LEMLER SREC

  SRE ADI: renci Staj

  SRE NO 30 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Staj Komisyonu

  SRE ORGANZASYON LKS Staj Komisyonu, Blm Sekreterlii, Salk Kltr ve

  Spor Daire Bakanl

  ST SREC Eitim retim Sreci

  SRECN AMACI Zorunlu Olan Staj almalarnn Tamamlanmasn

  Salamak

  SRECN SINIRLARI

  Staj Dneminden nce rencilere Staj Yapmalar

  Gereinin Duyurulmas le Balar, Onaylanan Staj

  Yerlerinde rencilerin Stajlarnn Deerlendirilmesi

  le Biter.

  SRECN ADIMLARI

  rencilere Staj Dnemleri Duyurulur.

  renciler Staj Yerlerinde Kabul Edildiklerine Dair Belgeyi Staj Komisyonuna letir.

  renciler Stajn Tamamlayarak Staj Dosyasn Doldurup Belgeleri le Birlikte Staj Komisyonuna Zamannda Ulamasn Salar.

  Staj Komisyonu renci Staj Dosyasn ve Staj Deerlendirme Formunu Deerlendirerek Sonular rencilere Duyurulur.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Personel Gstergesi

  Staj Yapan renci Saylar le Stajlar Kabul Edilen

  renci Saylar

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU renci Staj Sreci Ak emas

  Staj in Uygun Kurum/irket Bul

  niversitenin Salk Kltr Spor Dairesi Bakanl Web Sayfasndan Staj

  Bavuru Formunu (2 nsha), Aile Salk Yardm Sorgulama Belgesini (1

  nsha) Al ve Grekli Yerleri Doldur

  Sosyal Gvenlik Kurumuna Giderek Salk Provizyon Belgesini Al

  Staj Bavuru Formu le Stajn Yapmak stediin Kurum/irkete Bavur

  Staj Bavuru Formu le Blm Staj Komisyonuna Bavur

  Staj Bavurun

  Kabul Edildi mi?

  Staj Bavuru Formunu Blm Staj Komisyonuna mzalat

  Staj Yerin ve Staj

  Tarihlerin Uygun

  Grld m?

  Staj Bavuru Formu (2 nsha), Aile Salk Yardm Sorgulama Belgesi,

  SGK Salk Provizyon Belgesi, 3 Adet Fotoraf ve Nfus Czdannn

  Fotokopisi le Blm Sekreterliine Bavur

  (BU LEMLER STAJIN BALANGI TARHNDEN EN AZ 30 GN NCE

  TAMAMLANMALIDIR)

  Staj Evraklarn (Staj Dosyas, Staj Deerlendirme Formu, Staj Devam

  izelgesi) Blm Sekreterliinden Al

  HAYIR

  EVET

  HAYIR

  EVET

  STAJ SRECN BALAT

 • Staj Balang Tarihinde Staj Evraklaryla Birlikte Staj Yapacan

  Kurum/irkete Git ve Staja Bala

  Staj Dneminde Yaptn almalar Dzenli Olarak Staj Dosyasna Yaz

  Staj Sonunda Staj Dosyasn, Staj Devam izelgesini ve Staj

  Deerlendirme Formunu Kurum/irket Yetkilisine Onaylat

  (STAJ DEERLENDRME FORMU RENCDEN GZL BR EKLDE

  DOLDURULMALI VE KAPALI BR ZARF ERSNDE OLMALIDIR)

  Staj Dosyasn ve Staj Evraklarn Blm Staj Komisyonuna Teslim Et

  Staj Deerlendirme

  Formunu Blm Staj

  Komisyonuna Teslim

  Ettin mi?

  Blm Staj Komisyonu Tarafndan Staj Dosyasnn ve Staj Evraklarnn

  Kontrol

  Kurum/irket Posta

  Yolu le Gnderecek

  STAJ

  SONUCU Eksikleri Verilen

  Srede Tamamla

  Staj Baarl

  Staj Geersiz Saylr

  HAYIR

  EVET

  KABUL

  RED EKSK

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  31-RENC STAJ MUAFYET LEMLER

  SRE ADI renci staj muafiyeti

  SRE NO 31 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Staj Komisyonu

  SRE ORGANZASYON LKS Blm Staj Komisyonu, Yksekokul Staj Koordinatr, Yksekokul Ynetim Kurulu

  ST SREC Eitim retim Sreci

  SRECN AMACI Zorunlu olan renci Staj almalarnn Tamamlanmasn Salamak

  SRECN SINIRLARI Staj Muafiyeti ile ilgili rencilerin bilgilendirilmesi ile balar, staj muafiyetinin deerlendirilmesi ile biter

  SRECN ADIMLARI

  rencilere staj muafiyeti ile ilgili bilgi verilir

  renciler staj muafiyet belgelerini altklar iyerine onaylattktan sonra

  blm staj komisyonuna iletir

  Blm Staj Komisyonu rencinin muafiyet bavurusunu deerlendirir

  Yksekokul staj koordinatr rencinin muafiyet bavurusunu deerlendirir

  Yksekokul Ynetim Kurulu rencinin muafiyet bavurusunu deerlendirerek nihai

  karar verir

  Deerlendirme sonucu ilgili blm bakanlna ve renciye iletilir

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Performans Gstergesi

  Staj Muafiyeti steinde Bulunan renci Saylar le

  Staj Muafiyet stei Onaylanan renci Saylar

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU renci Staj Muafiyet Sreci Ak emas

  STAJ MUAFYET SRECN BALAT

  Staj Muafiyet Formu niversitenin souk kltr ve spor daire

  bakanl web sayfasndan

  Staj Muafiyetiyle lgili Evraklar Blm Staj Komisyonuna Teslim Edilir

  Staj Muafiyetiyle lgili Evraklar Yksekokul Staj Koordinatrnn

  Onayna Sunulur.

  Staj Muafiyetiyle lgili Evraklar Yksekokul Ynetim Kurulunun

  onayna sunulur

  yeri zel

  mi?

  Hayr

  Evet

  Staj Muafiyet Formu allan yerine Onaylatlr

  BLM STAJ KOMSYONU

  DEERLENDRME SONUCU

  Onay

  Eksik

  Son iki yldr almakta

  olduunu gsteren sigorta

  dkm alnr ve staj

  muafiyet formuna eklenir.

  Eksikler tamamlanr.

  rencinin

  Muafiyet stei

  Reddedilir

  Red

  YKSEKOKUL YNETM

  KURULU DEERLENDRME

  SONUCU

  rencinin staj muafiyeti

  ile ilgili blm

  bakanlna ve

  renciye bildirilir

  Onay rencinin Muafiyet stei

  Reddedilir

  Red

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  32-SREL YAZILAR SREC

  SRE ADI: Sreli Yazlar

  SRE NO 32 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Mdr, Yksekokul Sekreteri, ef, Yaz leri Grevlileri

  SRE ORGANZASYON LKS Rutin Yazlacak Yazlarn Aksatlmadan Sre ersinde Yazlmas

  ST SREC Rektrlk - Paydalar

  SRECN AMACI Yazlacak Yazlarn ve Yaplacak lerin Zamannda Yaplmas

  SRECN SINIRLARI Belirlenen Sre erisinde Yazlarn Yazlmas

  SRECN ADIMLARI

  Ayda Bir, Ayda Bir, Alt Ayda Bir ya da Ylda Bir Kez Yazlan Yaz, Hazrlanmas stenen Plan, Rapor, Grevlendirmesi Gereken Kurul, Komisyon, Sre Uzatm Gibi lemler in "SREL YAZILAR TAKP ZELGES" nin Dzenlenmesi.

  Sresi Gelen Yaz ya da almann, Cezal Duruma Dmeden Yasalarn Emrettii ekilde Zamannda Hazrlanmas.

  Hazrlanan Yaz ve Eklerin ube Mdr, Faklte Sekreteri ve lgili Dekan Yardmcs Tarafndan Kontrol Edilmesi.

  Yazlarn Dekan Tarafndan mzalanmas.

  Yaz ve Eklerin Kontrol Edilerek, Giden Say Numaras Verilmesi.

  Yazlarn Posta Grevlisi le lgili Kurum, Kii ya da Birimlere Teslim Edilmesi, Postalanmas, Elektronik Ortamda Gnderilmesi.

  Yaznn kinci Nshas ve Eklerinin, Varsa Posta Gnderisi le Birlikte Dosyalanmas.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Rektrlk, Yksekokul Mdrl ve Paydalar

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SREL YAZILAR AKII

  SREL YAZILAR SRECN BALAT

  Ayda Bir, Ayda Bir, Alt Ayda Bir ya da Ylda Bir Kez Yazlan Yaz,

  Hazrlanmas stenen Plan, Rapor, Grevlendirmesi Gereken Kurul,

  Komisyon, Sre Uzatm Gibi lemler in "SREL YAZILAR TAKP

  ZELGES" nin Dzenlenir.

  Sresi Gelen Yaz ya da almann, Cezal Duruma Dmeden Yasalarn

  Emrettii ekilde Zamannda Hazrlanr.

  Hazrlanan alma ve Ekleri Yaz leri, Yksekokul Sekreteri ve lgili

  Mdr Yardmclar Tarafndan ncelenir.

  Yazlar Mdr Tarafndan mzalanr.

  Uygun

  mu?

  Yaz ve Ekleri Kontrol Edilerek, Giden Evrak Numaras Verilir.

  Evraklarn lgili Yerlere Teslim Edilmesi in Posta Hizmetleri Grevlisine

  Verilmesi, Varsa Posta Gnderi Makbuzu ya da Teslim Tutanaklar le

  Giden Yaznn kinci Nshasnn Evrak Kayt Memurunca Dosyalanmas.

  HAYIR

  EVET

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Telafi Ders lemleri Sreci Ak emas

  33- TELAF DERS SREC LEMLER

  SRE ADI Ders telafi sreci

  SRE NO 33 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Blm Bakanl, Yksekokul Mdr

  SRE ORGANZASYON LKS retim eleman, Blm Bakanl, Yksekokul Yaz leri, Yksekokul Mdr

  ST SREC

  SRECN AMACI

  Telafisi yaplacak derslerini tarih, saat ve yer

  belirlenerek uygun grlen grn retim

  elemanna ve rencilere duyurulmas

  Hazrlanan telafi programnn yerinde ve zamannda

  yaplmas Blm Bakanlnca kontrol edilmesi

  Telafi program geici grev, sevk, rapor, izin vb.

  mazeretlerin bitiminden itibaren yerine getirilmesinin

  salanmas

  SRECN SINIRLARI

  SRECN ADIMLARI

  Mazereti bulunan retim eleman tarafndan telafi yapaca ders iin bal bulunduu

  Blm Bakanlndan ders telafi formu

  alnr

  Dersin telafi edilecei tarih, saat ve yer belirlenir ve doldurulup imzalanan form

  Blm Bakanlna teslim edilir

  Telafi yaplacak ders iin uygun grlen grn retim elemanna ve rencilere

  duyurulmas

  Hazrlanan telafi programnn yerinde ve zamannda yaplmas Blm Bakanlnca

  kontrol edilir

  Hazrlanan programa gre dersin telafisi yaplr

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Telafi Ders lemleri Sreci Ak emas

  TELAF DERS SRECN BALAT

  Telafi Yapacak retim Eleman Blm Bakanlndan Mazereti

  Nedeniyle ders telafi formunu alr

  Tarih, saat ve yer belirterek

  form doldurulup imzalanarak

  blm bakanlna teslim

  edildi mi?

  Telafi Formu Blm Bakanlnca incelenir. Dier Dersleri ve

  Programlar etkileyip etkilemedii kontrol edilir

  Telafi Program Uygunsa

  imzalanarak Yksekokul Yaz

  ilerine gnderildi mi?

  Telafi Program Yksekokul Ynetim Kurulunda Grlerek

  Karara Balanr

  lem Sonu

  lem Sonu

  Kararn Bildirildii tahakkuk

  birimine bil rnei ili blm

  bakanlna gnderilir

  Telafisi yaplacak Ders lgili retim eleman ve rencilere

  duyurulur

  HAYIR

  HAYIR

  HAYIR lem Sonu

  EVET

  EVET

  EVET

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU Telafi Ders lemleri Sreci Ak emas

  Telafi Program

  Mazeretin Bitiminden

  itibaren yerine getirilir

  Telafi Programnn

  Blm Bakanlnca

  Kontrol Edilir.

  Telafi Program Blm

  Bakanl Tarafndan

  Blm Sayfasndan Girii

  Yaplr

  Telafi dersi haftalk

  normal retim 20,

  ikinci retim de 10 saat

  cret denir

  lem Sonu

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  34-YNETC, RETM ELEMANLARI VE MEMURLARI DSPLN

  SORUTURMASI

  SRE ADI Ynetici, retim Eleman ve Memurlar Disiplin

  Soruturmas

  SRE NO 34 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Rektr, disiplin cezas vermeye yetkili amirler

  SRE ORGANZASYON LKS Disiplin cezas vermeye yetkili amir, soruturmac, raporlar ve disiplin kurulu

  ST SREC Soruturmann ynetmenlikte belirtilen yasal sresi

  SRECN AMACI Soruturmaya konu olan olayn aydnlatlmas, soruturulmas ve cezai ilem

  SRECN SINIRLARI Ynetici, retim eleman ve memurlar disiplin ynetmenlii

  SRECN ADIMLARI

  ledii ileri srlen sula ilgili her trl delil ikayet dilekesine eklenerek, en yakn birim

  amirine verilir

  ikayet dilekesi ve kantlar en ksa srede mdrlk makamna iletilir

  Disiplin amiri olan mdr, olay aydnlatmak zere bir soruturmac grevlendirir

  Soruturmac ileri srlen iddialara ilgili pheli ya da phelileri ifadeye davet eder.

  fade sorulacak sorular olay aydnlatmaya

  ynelik olarak seer. Olayn varsa tanklar

  dinler, ifadelerini alr, ikayetinin yazl

  belgesine bavurulur.

  Alnan ifadeler, dinlenen tanklar ve elde edilen belgelere gre bir deerlendirme

  yapan soruturmac, pheli ya da phelileri

  savunmaya davet eder. Savunma yazsnda

  sulamalarn ne olduu yedi gnden az

  olmamak zere verilen sre ierisinde veya

  belirtilen bir tarihte savunma yaplmamas

  halinde savunma hakkndan vazgemi

  saylaca belirtilir.

  Savunmalarn alnmasndan sonra, pheli/phelilerin ceza ve dl durumu

  Personel Daire Bakanlndan yazl olarak

  istenir.

  Soruturma zamannda bitirilememesi durumunda ek sre istenir, Mdrlk

  olurundan sonra soruturmaya devam edilir.

  Toplanan deliller alnan ifadeler phelilere atfedilen suu ispatlamak iin yeterli mi?

  Yeterli deil ise; phelilerin ve tanklarn yeniden ifadeleri alnr, gerekli ise yeni

  tanklar dinlenir soruturmann seyrini

  deitirecek yeni kantlar aranr. Elde edilen

 • yeni bilgilere su ve sulularn pheye yer

  brakmayacak ekilde ortaya karlmas

  salanr. Soruturma devam edilir

  Eer yeterli ise; soruturmac elde ettii kantlar, dinlenen tanklar, alnan ifade ve

  savunmalar, ceza durumu, soruturma

  srecinde ortaya konan davranlar,

  pimanlk duyma gibi btn

  deerlendirmeleri ieren bir Soruturma

  Raporu hazrlayarak imzalanr. Raporda

  nerilen ceza aka belirtilir. Soruturma

  dosyas onayn veren Mdrlk Makamna

  gnderilir.

  Mdr soruturmann usulne uygun yaplp yaplmadn incelemek zere Raportre

  gnderir.

  Raportr dosyay eksik tespit etti mi?

  Eer dosya eksik ise; dosya eksikleri tamamlamak iin yeniden soruturmacya

  gnderilir ya da yeni bir soruturmac tayin

  edilir.

  Raportrn tespit ettii eksiklikler tamamlandktan sonra dosya Mdrlk

  Makamna sunulur.

  Dosya eksik deil ise; Raportr be gn iinde raporunu yazarak mdrlk makamna

  verir.

  nerilen ceza uyarma, knama veya aylktan kesme cezalarndan biri mi?

  nerilen ceza uyarma, knama veya aylktan kesme cezalarndan biri ise; mdr pheli

  ya da phelilerin son savunmalarn alr.

  Savunma yazsnda suun ne olduu ve

  savunma sresi belirtir.

  Ceza dorudan Mdr tarafndan verilir

  Takdir edilen ceza Tebligat Kanununa uygun olarak pheliye bildirilir.

  Gerekli tebligatlarn yerine ulamasndan sonra soruturma dosyas Rektrlk

  Makamna gnderilir.

  nerilen ceza uyarma, knama veya aylktan kesme cezalarndan deilse; ilenen suun

  karl kademe ilerlemesinin durdurulmas,

  grevden ekilmi saylma ya da

  memurluktan karma cezas gerektiriyor.

  Soruturma dosyas grlmek zere Yksekokul Disiplin Kurulu gndemine

  alnr

  Bu cezalar verme yetkisi atamaya yetkili amirde olduundan, disiplin kurulu ceza

  vermeden, dosyay grlp karara

  balanmak zere Rektrlk Makamna

  gnderir

  Atamaya yetkili amirin verdii ceza ve niversite Disiplin Kurulu Karar

  Yksekokula gnderilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Ynetici, retim eleman ve memurlar

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU YNETC, RETM ELEMANI VE MEMURLARIN DSPLN

  SORUTURMASI AKII

  ledii ileri srlen sula ilgili her trl delil

  ikyet dilekesine eklenerek, en yakn birim

  amirine verilir

  Toplanan deliller alnan

  ifadeler phelilere

  atfedilen suu

  ispatlamak iin yeterli

  mi?

  ikyet dilekesi ve kantlar en ksa srede mdrlk

  makamna iletilir

  Disiplin amiri olan mdr, olay

  aydnlatmak zere bir soruturmac

  grevlendirir

  Soruturmac ileri srlen iddialara ilgili pheli ya da phelileri ifadeye davet

  eder. fade sorulacak sorular olay aydnlatmaya ynelik olarak seer. Olayn

  varsa tanklar dinler, ifadelerini alr, ikyetinin yazl belgesine bavurulur.

  Alnan ifadeler, dinlenen tanklar ve elde edilen belgelere gre bir

  deerlendirme yapan soruturmac, pheli ya da phelileri savunmaya davet

  eder. Savunma yazsnda sulamalarn ne olduu yedi gnden az olmamak

  zere verilen sre ierisinde veya belirtilen bir tarihte savunma yaplmamas

  halinde savunma hakkndan vazgemi saylaca belirtilir.

  Savunmalarn alnmasndan

  sonra, pheli/phelilerin

  ceza ve dl durumu Personel

  Daire Bakanlndan yazl

  olarak istenir.

  Soruturma zamannda

  bitirilememesi durumunda

  ek sre istenir, Mdrlk

  olurundan sonra

  soruturmaya devam edilir.

  phelilerin ve tanklarn

  yeniden ifadeleri alnr,

  gerekli ise yeni tanklar

  dinlenir soruturmann

  seyrini deitirecek yeni

  kantlar aranr. Elde edilen

  yeni bilgilere su ve

  sulularn pheye yer

  brakmayacak ekilde ortaya

  karlmas salanr.

  Soruturma devam edilir

  Soruturmac elde ettii kantlar, dinlenen tanklar, alnan ifade ve savunmalar, ceza durumu, soruturma

  srecinde ortaya konan davranlar, pimanlk duyma gibi btn deerlendirmeleri ieren bir Soruturma

  Raporu hazrlayarak imzalanr. Raporda nerilen ceza aka belirtilir. Soruturma dosyas onayn veren

  Mdrlk Makamna gnderilir

  Mdr

  soruturmann

  usulne uygun yaplp

  yaplmadn

  incelemek zere

  Raportre gnderir.

  Hayr

  Evet

  Raportr

  dosyada eksik

  tespit etti mi?

  Raportr be gn

  iinde raporunu

  yazarak mdrlk

  makamna verir

  Evet

  nerilen ceza

  uyarma, knama veya

  aylktan kesme

  cezalarndan biri mi?

  lenen suun

  karl kademe

  ilerlemesinin

  durdurulmas,

  grevden ekilmi

  saylma ya da

  memurluktan karma

  cezas gerektiriyor.

  Dosya eksikleri tamamlamak

  iin yeniden soruturmacya

  gnderilir ya da yeni bir

  soruturmac tayin edilir.

  Hayr Hayr

  Raportrn tespit ettii

  eksiklikler tamamlandktan

  sonra dosya Mdrlk

  Makamna sunulur.

  Mdr pheli ya da

  phelilerin son savumasn

  alr. Savunma yazsnda

  suun ne olduu ve savunma

  sresi belirtir.

  Evet

  Ceza dorudan mdr

  Mdr tarafndan verilir.

  Takdir edilen ceza Tebligat

  Kanunu na uygun olarak

  pheliye bildirilir

  Gerekli tebligatlarn yerine

  ulamasndan sonra soruturma dosyas

  Rektrlk Makamna gnderilir

  Soruturma dosyas

  grlmek zere

  Yksekokul Disiplin Kurulu

  gndemine alnr.

  Bu cezalar verme yetkisi

  atamaya yetkili amirde

  olduundan, disiplin kurulu

  ceza vermeden, dosyay

  grlp karara balanmak

  zere Rektrlk Makamna

  gnderir.

  Atamaya yetkili amirin verdii

  ceza ve niversite Disiplin

  Kurulu Karar Yksekokula

  gnderir.

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  35-YKSEKOKUL YNETM KURULU YE SEM

  SRE ADI Yksekokul ynetim kurulu ye seimi

  SRE NO 35 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Akademik ve dari Yksekokul alanlar

  SRE ORGANZASYON LKS Yksekokul Mdrl, Yksekokul Sekreterlii, Blm

  Bakanlklar

  ST SREC Yksekokul Ynetim Kuruluna ye seimi srecince

  ilikin yrtlen tm faaliyetleri kapsar

  SRECN AMACI Yksekokul Ynetim Kuruluna ye Seimi lemlerine Ynelik Yrtlen faaliyetler iin standart bir yntem

  belirlemektir

  SRECN SINIRLARI Ynetim Kuruluna ye eksiklii belirdii zaman ile grev

  sresi bitimine kadar(3 yl)

  SRECN ADIMLARI

  Yksekokul ynetim kurulu Mdr n

  bakanlnda. Mdr Yardmclar ile

  Mdrce Gsterilecek alt aday arasndan

  yksekokul kurulu tarafndan yl iin

  seilecek retim yesinden oluur.

  Yksekokul Ynetim Kurulu yeleri

  Yksekokul Kurulu tarafndan yllna

  seilirler.

  Grev Sresi Biten adaylar tekrar ayn ekilde

  seilirler.

  yelere ve Rektrle bildiri yazs yazlr. SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Ynetim Kuruluna Seilecek ye ve yeler

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  Yksekokul Ynetim Kurulu ye Seimi

  Ak emas

  Yksekokul Ynetim Kurulu ye Seimi Balat

  Yksekokul Ynetim Kurulu yeleri Mdrn

  Bakanlnda, Mdr Yardmclar ile Mdrce

  Gsterilecek alt aday Arasnda Yksekokul Kurulu

  tarafndan yl in seilecek retim yesinden

  Oluur

  Grev Sresi Biten adaylar tekrar ayn ekilde seilirler

  Alnan Kararlar Yksekokul Sekreteri tarafndan yazdrlr

  yelere ve Rektrle bildiri yazs yazlr

  BTT

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU

  SRELER

  36-AKADEMK-DAR PERSONEL MAZERET-YILLIK ZN ALMA SREC

  SRE ADI Akademik-dari Personel zin alma

  SRE NO 36 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Okul Mdr, Yksek Okul Sekreteri, Yaz leri, Akademik-dari Personel

  SRE ORGANZASYON LKS Okul Mdr, Yksek Okul Sekreteri, Yaz leri, Akademik-dari Personel

  ST SREC Ynetim letim Sreci

  SRECN AMACI Meslek Yksekokulu Akademik-dari

  Personelin zinleri

  Ynetmek

  SRECN SINIRLARI Akademik-dari Personelin zin Formunu Doldurmas

  ile Balar, zin isteinin Reddi veya Onaylanmamas

  ile Son Bulur.

  SRECN ADIMLARI

  1-Yaz ilerine izin iin bavuran personelin izin

  durumu kontrol edilir.

  2- zin formu doldurulur ve kts alnr

  3- zin formu ilgili personele imzalatlr

  4- Akademik personelin izin formu Blm Bakan ve

  Yksekokulu Mdr tarafndan; dari Personel izin

  formu Yksekokul Sekreteri ve Yksekokulu Mdr

  tarafndan imzalanr.

  5- zin formu giden evrak defterine kayt edilir

  6- zin formu Personel Daire Bakan ve lgili Rektr

  Yardmcs tarafndan onaylanmak zere Personel

  Daire Bakanlna gnderilir.

  SRE PERFORMANS GSTERGELER

  Mazeret/Yllk zin Kullanan Personel Says,

  Ortalama zin Sresi,

 • KT TRABZON MESLEK YKSEKOKULU AKADEMK-DAR PERSONEL MAZERET-YILLIK ZN ALMA

  SREC

  zin isteinde bulunan personelin izin durumu

  kontrol edilir.

  zin formu doldurulur ve kts alnr.

  zin isteyen personel;

  1-Akademik personel ise form Blm Bakan ve

  Yksekokul Mdr tarafndan;

  2-dari personel ise forum Yksekokul Sekreteri ve

  Yksekokul Mdr tarafndan imzalanr.

  zin formu giden evrak defterine kayt edilir.

  zin formu Personel Daire Bakan ve ilgili Rektr

  yardmcs tarafndan onaylanmak zere Personel

  Daire Bakanlna gnderilir.

  zin hakk var

  m? lgili personele bilgi

  verilir.

  Hayr

  Evet

  zin formu ilgili personele imzalatlr.

 • KT-TRABZON MESLEK YKSEKOKULU SRELER

  37-YOLLUK VE YEVMYELERN DENMES LEMLER

  SRE ADI: Yolluk ve Yevmiyelerin denmesi Sreci

  SRE NO 37 TARH NSAN 2014

  SRECN SORUMLULARI Yksekokul Mdr, Yksekokul Sekreteri, Mali ler

  Sorumlusu

  SRE ORGANZASYON LKS retim Eleman, Mali ler Sorumlusu, Yksekokul

  Sekreteri, Yksekokul Mdr, Ynetim Kurulu,

  Rektrlk

  ST SREC Ynetim letiim Sreci

  SRECN AMACI Grevlendirme le ehir Dna kacak retim

  Elemanlarnn Yolluk-Yevmiye cretlerinin denmesi

  SRECN SIN