200 câu hỏi trắc nghiệm Thầy Hoài Bảo

Embed Size (px)

Text of 200 câu hỏi trắc nghiệm Thầy Hoài Bảo

CU HI TRC NGHIM MN KINH T HCNguyn Hoi Bo1

1

Ging vin b mn Kinh t hc - i hc Kinh t TP.HCM bin son v dng cho cc lp n thi cao hc kinh t nm 2010. Nhng cu hi y ch gip n tp ch khng phn nh quan im ca B mn hoc Trng m tc gi ang lm vic, do vy nhng sai st nu c l trch nhim ca chnh tc gi. Email: baohoai@gmail.com

2

M c l c

Mc lc ........................................................................................................................................... 2 GII THIU KINH T HC V KINH T VI M .................................................................... 3 TH TRNG, CUNG, CU, CO DN, V CAN THIP CHNH PH ............................ 7 LA CHN CA NGI TIU DNG.................................................................................... 13 DOANH NGHIP: SN XUT, CHI PH V LI NHUN .................................................... 18 TNG QUT V KINH T V M ........................................................................................... 27 S LIU KINH T V M V CC LIN KT C BN ....................................................... 29 CN BNG TRONG TH TRNG HNG HO NGN HN ......................................... 33 TIN, HOT NG NGN HNG V TH TRNG TIN T .......................................... 37 PHI HP GIA TH TRNG HNG HO V TIN T (M HNH IS-LM) ................. 42 P N ........................................................................................................................................ 47 TI LIU THAM KHO ............................................................................................................ 48

3

GII THIU KINH T HC V KINH T VI MNi dung phn ny ch yu l gii thiu mn kinh t hc, mt mn khoa hc x hi nghin cu s phn b cc ngun lc khan him cho cc mc ch s dng c tnh cnh tranh nhm ti u ho li ch c nhn, t chc v x hi. T s khan him nh l mt qui lut nn mi la chn lun i km vi chi ph c hi. Chnh v th, nhng nh kinh t thng ni mt cch cay ng nhng rt thc: khng c ba n no l min ph (there are no free lunch).

1. Kinh t hc c th nh ngha l mt mn khoa hc nhm gii thch: a. Tt c cc hnh vi ca con ngi. b. S la chn trong bi cnh c s khan him ngun lc. c. S la chn b quyt nh bi cc chnh tr gia. d. Cc quyt nh ca h gia nh. 2. Chi ph c hi l ca mt quyt nh l: a. Chi ph ra quyt nh . b. Chi ph ca cc c hi khc. c. Tng li ch khc b mt. d. Li ch khc ln nht b mt khi ra quyt nh. 3. Nu bn mua mt lon nc CocaCola a. Bn v ngi bn cng c li. b. Bn s c li cn ngi bn th khng nu bn mua vo lc na m. c. Ngi bn c li cn bn s thit v phi tr tin. d. Ngi bn s c li cn bn ch c li khi tri nng. 4. Mt v d v th trng tht bi l khi: a. Mt ngi bn kim sot th trng bng cch gim sn lng lm gi go tng. b. Gi ca go tng do mt ma. c. Tin lng ca cng nhn xay go gim. d. Li sut tn dng cho nng dn vay tng. 5. Pht biu no bn di xem l thc chng (positive)? a. Phi chi Vit Nam m ca ngoi thng sm. b. Vit Nam nn khuyn khch xut khu c. Xut khu s lm tng thng d ca nh sn xut trong nc

4 d. Ph gi trong giai on ny khng phi l cch lm tt cho xut khu ca Vit Nam. 6. Nhim v ca khoa hc kinh t l a. Gip th gii trnh khi s dng qu mc ngun lc khan him. b. Gip chng ta hiu nn kinh t vn hnh nh th no. c. Cho chng ta bit iu g th tt cho chng ta. d. La chn c o c v cc vn nh ma tu, cht kch thch 7. Pht biu no bn di khng phi l c s chnh ph can thip vo th trng a. Hng ho c tnh khng loi tr (non-excludable) nhng tranh ginh (rival) b. Hng ho c khng loi tr v khng tranh ginh (non-rival) c. Hng ho c ngoi tc tiu cc d. Hng ho c tnh tranh ginh (rival) v loi tr (excludable) 8. Ngun lc sn xut l tt c nhng vn bn di, tr: a. Tin m chng ta gi mua hng ho. b. t ai, k nng ca lao ng v my mc ca doanh nghip. c. t ai, tinh thn doanh nhn v vn nhn lc. d. K nng kinh doanh, t ai v vn m doanh nghip s hu. 9. Ch Pho n hai ci bnh bao cho bui tra. Li ch bin ca Pho i vi ci bnh bao th hai l: a. S tin cao nht m Pho sn lng tr cho 2 ci bnh. b. S tin cao nht m Pho sn lng tr cho ci bnh bao th hai. c. Chi ph c hi sn xut ra hai ci bnh bao d. Chi ph c hi sn xut ra ci bnh th hai. 10. Cc thng hiu my tnh hin nay nh Sony Vaio, IBM, Dell, Lenovo, Acer, Toshiba.c th l v d cho cu trc th trng: a. Cnh tranh hon ton b. c quyn c. Cnh tranh c quyn d. c quyn nhm

5 11. Chi ph c hi t ca vic chuyn t im a ti im b trong hnh l:

a. 2 sweaters b. 0 (zero). c. 3/2 pairs of socks trn Sweaters d. 3 pairs of socks 12. Nu ng gii hn kh nng sn xut (PPF) c dn l ng thng dc xung. Khi : a. Chi ph c hi ca vic sn xut thm mt hng ho l tng dn b. Chi ph c hi ca vic sn xut thm mt hng ho l gim dn c. Chi ph c hi ca vic sn xut thm mt hng ho l khng i d. Chi ph c hi ca vic sn xut thm mt hng ho l tng ri gim dn 13. Bn tay v hnh (invisible hand) l cch ni ca Adam Smith khi ng ng h: a. Nn kinh t th trng (t do) b. Nn kinh t mnh lnh c. Nn kinh t hn hp d. Nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha 14. Tan hc, Tom b ra 30 nghn i taxi v nh cn Jerry i 30 pht i xe bus v vi gi 3 nghn. Khi : a. Tom giu hn Jerry b. Tom khng thch i xe bus c. Tom c chi ph c hi trong 30 pht t nht gp 10 ln Jerry d. Tom khng thch i chung xe bus vi Jerry 15. Cng ty c Vt sn xut ai c (nuts) v bu-long (bolts) ti im a trong hnh v. Chi ph bin ca vic sn xut thm mt n v ai c l:

6

a. 1 bolt b. 8/6 bolts c. 1/2 bolt d. 8 bolts

7

TH TRNG, CUNG, CU, CO DN, V CAN THIP CHNH PHPhn ny tp trung vo cch m cc ngun lc phn b. N c th phn b da trn c ch th trng t do m trong mi ngi mua v bn t mnh quyt nh sao cho ti a ho li ch ca mnh. C nh vy, nhng ai sng duy l (rational behaviour) u tm c cho mnh mt la chn tho mn ng vi hon cnh ca h. Nhng, s mu cu c nhn i khi lm tn hi n x hi v l l do duy nht chnh ph c mt v can thip. Bng khng, s c mt ca chnh ph ch gay ra tn tht v ch m thi.

16. Ti mc gi cn bng trn th trng th lng ca ngi mun mua bng vi lng ca ngi mun bn a. Ti thi im no b. Trong giai on no c. Ti mt a im c th no d. Trong mt thng 17. Nu thu nhp ca ngi tiu dng tng m lng cu cng tng th hng ho l: a. Hng ho cp thp (inferior goods). b. Hng ho bnh thng (normal goods). c. Hng ho thay th (substitutes). d. Hng ho b sung (complements). 18. Nu gi ca ca hng ho ny tng lm lng cu ca hng ho kia gim th chng l: a. Hng ho cp thp (inferior goods). b. Hng ho bnh thng (normal goods). c. Hng ho thay th (substitutes). d. Hng ho b sung (complements). 19. Gi v xe bus tng, nhng tng doanh thu ca cng ty xe bus khng thay i. Khi ng cu ca xe bus l: a. Co dn t. b. Co dn n v. c. Co dn nhiu. d. Co dn hon ton. 20. co dn ca cu iPod l 4. Nu gi ca iPod tng 2 phn trm th lng cu s:

8 a. Gim 8 phn trm. b. Gim 0.5 phn trm. c. Tng 8 phn trm. d. Tng 2 phn trm. 21. Nu 10 phn trm thay i ca gi hng ho dn n 5 phn trm thay i lng cung. Khi cung l v co dn l a. Co dn t, 0.5. b. Co dn nhiu, -2. c. Co dn t, -0.5. d. Co dn nhiu, 2. 22. Trn th trng bn a CD, thng d ca nh sn xut s tng ln nu: a. Chi ph c hi ca vic sn xut CD tng ln. b. Gi th trng ca CD gim c. Gi th trng ca CD tng. d. Lng cung CD gim. 23. Lan Anh mun thu mt phng k tc x . Mc d tin thu phng l thp hn bn ngoi nhng c khng th tm ra phng trng. Sau nhiu thng canh me th cui cng Lan Anh cng tm ra mt phng nhng c c phi tr thm 500 nghn thay kho mi. Lan Anh nhn ra c b nh hng bi: a. Cu phng k tc x t co dn. b. Chnh sch gi trn. c. Hiu qu ca th trng cnh tranh. d. Th trng ch en. 24. Can thip no bn di ca chnh ph l can thip kinh t a. Thu b. Gi sn c. Gi trn d. Hn ngch sn xut 25. Trn ng cu, mc gi th co dn s a. Thp; nhiu b. Cao; nhiu

9 c. Cao; t d. Thp; l n v 26. Nc mm c xem l mt mt hng co dn t. Nu gi ca n tng ln 10% th lng cu s: a. Tng ln t hn 10% b. Khng i. c. Khng th tr li, tu vo co dn im hay khong. d. Gim t hn 10% 27. Cho ng cu Q = 100/P. Hy tnh co dn ti mc gi P = 50 a. -2 b. -1 c. -1.4 d. 1 28. Hnh bn di m t th trng ca Poster. Thu (Tax) nh trn mi sn phm Poster l . V s thu thu ca chnh ph l

a. $0.50 v $150 b. $0.35 v $200 c. $0.35 v $140 d. $0.50 v $105 29. Bi v hu ht cc sn phm nng nghip c co dn .., v th mt khi mt ma th doanh thu ca nng dn s a. Nhiu, tng b. Nhiu, gim c. t, gim

10 d. t, tng. 30. Khi chnh ph p t mt mc gi trn ln th trng hng ho v dch no th: a. Lm tng gi ca hng ho v dch v b. To ra s thiu ht trn th trng hng ho v dch v c. C li cho tt c ai c k hoch mua hng ho v dch v ny d. Chnh ph c li khi p dng chnh sch gi trn 31. Trn th trng lao ng, nu chnh ph qui nh mt mc tin lng ti thiu th: a. y l mc gi trn trn th trng lao ng b. y l mc gi sn trn th trng lao ng c. y l mt cch hiu qu gim tht nghip d. y l mt cch lm thay i cu lao ng 32. Du gi u l mt sn phm c v th ngi tr hu ht tin thu ca sn phm ny. a. Cu co dn t, ngi mua b. Cung co dn t, ngi mua c. Cu co dn nhiu, ngi mua d. Cung co dn nhiu, ngi bn 33. Khi nh thu ln xng du, pht biu no bn di l sai? a. Cung gim, to ra tn tht v vch (deadweight loss) v mc gi s tng. b. Cu khng thay i, mc gi tng v thng d ngi tiu dng gim. c. Th trng tr nn km him qu hn v chnh ph thu c thu d. Cu gim, th trng hiu qu hn v gi s tng. 34. Khi chnh ph nh thu mt mt hng, co dn ca ngi tiu dng cng th cng chu thu. a. Khng c cu tr li ng b. t, t c. t, nhiu d. Nhiu, nhiu 35. Nu cung l Q = -4.5 + 16P v cung l Q = 13.5 8P. Chnh ph qui nh gi bn l 0.5, khi pht biu no bn di l ng? a. Thng d ca ngi tiu dng tng

11 b. D tha hng ho c. Gi qui nh trn l gi trn d. Tng thng d tng 36. Thng d ca nh sn xut nh th no nu chnh ph qui nh mc gi sn trong th trng? a. Tng b. Gim c. Khng thay i d. Khng bit 37. Hnh bn di m t th trng sch (book) trc v sau khi c thu (tax) trong tun (week). Mc thu trn mt quyn sch l .., trong ngi mua tr trn mi quyn v tng s thu m chnh ph thu c (mi tun) l

a. 1.20$; 0.80$; 12$ b. 1.20$; 0.80$; 128$ c. 0.80$; 1.20$; 12$ d. 0.40$; 0.40$; 4$ 38. Hnh bn di m t th trng sch (book) trc v sau khi c thu (tax) trong tun (week). Mi tun, thu to ra tn tht v ch (deadweight loss) l , thng d ca ngi tiu dng (consumer surplus) b gim l .

12 a. 3$; 2$ b. 3$; 10$ c. 15$; 10$ d. 12$; 8$ 39. o Ph Quc, cu ca bt ch l hon ton co dn, cn cung ca bt ch th hon ton khng co dn. Nu chnh ph nh thu trn th trng ny th: a. Ngi bn tr thu b. Ngi mua tr thu c. Khng ai tr thu d. Thu chia u cho ngi bn ln ngi mua.