of 28 /28
[] 532. zkia. XIII. urtea 2005eko ekainaren 3a b BARREN [ ERREPORTAJEA ] ASTE BERDEA 05 [ KILIBARREN ] MINTZALAGUNAK ELGOIBARKO ASTEKARIA « Gibeleko transplantea egin eta gero 7 urte ditudala esaten dut » « Gibeleko transplantea egin eta gero 7 urte ditudala esaten dut » Manolo Gurrutxaga Manolo Gurrutxaga

barren.eus · 2005-6-3 [5] • Erratzu Bertso Eskolak hiru ikasle txalotu nahi ditu Bat-Bateko Bertso Txapelketako finalera iritsi direlako: "Zorionak Danel Mendibil, Mikel Arrieta

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of barren.eus · 2005-6-3 [5] • Erratzu Bertso Eskolak hiru ikasle txalotu nahi ditu Bat-Bateko...

 • [ ]532. zkia.XIII. urtea

  2005eko ekainaren 3a

  bBARREN

  [ ERREPORTAJEA ] ASTE BERDEA 05 • [ KILIBARREN ] MINTZALAGUNAK

  ELGOIBARKO ASTEKARIA

  «Gibeleko transplantea egin etagero 7 urte ditudala esaten dut»«Gibeleko transplantea egin etagero 7 urte ditudala esaten dut»

  Manolo GurrutxagaManolo Gurrutxaga

  532 azala 22/9/08 11:58 Página 5

 • 532 azala 22/9/08 11:58 Página 2

 • «Egunero ikustenditut tunelpean, bineska gazte pretilgainean eserita»

  ALAITZ

  «Hamburg-eko bikaletan

  baimendua dagoprostituzioa»

  UNAI

  ALAITZ VIVES UNAI VILLENA

  2005-6-3 [3]

  Atal

  haue

  kez

  dira

  BARR

  ENen

  edito

  riala

  k.U

  rtero

  10la

  gun

  ingu

  ruau

  kera

  tzen

  dira

  eta

  txand

  an-tx

  anda

  nid

  azte

  ndu

  te.K

  olab

  orat

  zaile

  enau

  kera

  keta

  egite

  rako

  an,b

  este

  ak-

  beste

  ,plu

  ralta

  suna

  izate

  ndu

  guko

  ntua

  n.G

  aiar

  idag

  okio

  nean

  ,ber

  riz,k

  olab

  orat

  zaile

  bako

  itzak

  nahi

  duen

  aau

  kera

  tzen

  du.

  Egunero ikusten ditut lanetik etxerakobidean autoan pasatzen naizenean.

  Duela lau urte, sasoi honetan bertan ikusinituen lehenengoz. N-634kobidegurutzearen tunelpean, bi neska gazte,pretil-gainean eserita. Elkarrekin berriketanbatzuetan, ondoan geratzen zaizkien autogidariekin hizketan besteetan. Eskuarekinkeinuak eginez autorenbat gelditzen ere ikusiizan ditut inoiz. Sarritan bidegurutzetik gertudagoen gasolindegian egiten dut topoberaiekin. Freskagarrirenbat etamerixendatzeko zerbait erosi eta eskuetanplastikozko poltsa bana dutela itzultzen dirabidegurutzeko tunelpera. Hala ere,udazkenarekin batera desagertu ohi ziren.Arratsalde batean pasa, eta hara! Falta.Orduan jakin nuen uda sasoia pasatzeraEuropako mendebaldetik etorritakounibertsitateko ikasleak zirela. Halaxe ziotenorduko egunkariek behintzat. Aurten, halaere, ez dute ikasturte makala pasatu. Neguosoa N-634ko bidegurutzearen tunelpean.Eguna joan eta eguna etorri. Edurra alaizotza. Gaur arratsaldean ere, hantxe ikusiditut. Eguzkitan eserita, berriketan. Gaur seiemakume ikusi di tut . Bidegurutzekotunelaren ostean auto bat dago. Barruangizon bakarra. Gizon bakarra dozena erdiemakumeren xoxak kontatzeko.

  Arratsaldero nire munduak bestemundu honekin egiten du talka Unai. Etaezin dut soinua errekonozitu.

  Nire erreputazioa galdu dut. Baina ez dut falta sentitzen} ~Mae West

  ZOZOAK BELEARI...

  Pasa den asteburuan Hamburg-en izannintzen bisitan. Bertako bi kaletanprostituzioa baimenduta eta erregulatutadago. Arratsaldeko 8etan, portutik gertukoMc’Donalds baten atarian hasi eta kaleosoa bete arte, 20tik gora neska gazte.Neska ikusgarriak ziren eta bertatik pasatzenginen turistoi hurbiltzen zitzaizkigun. 50 eurotxortaldia. Alemaniar peto-petoak zirengehienak; diotenez, Alemaniar Errepublikaosotik bertako unibertsitatera ikasterajoandako neskak. Ez zegoen gizonik autobaten barruan zain haien xoxak kontatzeko.Inork behartu gabe zeuden han. Askokgerriko poltsa zeramaten irabazitako diruagordetzeko. Diru horrekin modako soinekoaerosi ahal izango dute, ikasle pisukoalokairua ordaindu, edo auskalo zer. Lanetiketxerako bidean egunero kale horretatikpasako bazina, zure munduak munduharekin egingo luke talka N-634kobidegurutzeko tunelpekoarekin bezainbortitz, Alaitz. Egunerokotasunean, guremunduarekin batera ko-existitzen direnmundu asko daude, eta errealitateakaurpegi ezberdin asko ditu. Zenbakaitzakdiren arren, askorentzat ikustezinak dira, etabeste asko errealitatetik errealitatera saltokabizi gara. Bizitzak bidegurutzeetatikpasarazten gaitu etengabe. Eta hanikusitakoak gure munduarekin “txoke” eginarren, berdin-berdin jarraitzen dugu aurrera,hurrengo bidegurutzera arte.

  Iritzia

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 3

 • [4] 2005-6-3

  Iritzia

  LLAAGGUUNNTTZZAAIILLEEAA Elgoibarko Udala ZZUUZZEENNDDAARRIIAA Jasone Osoro KKAAZZEETTAARRIIAAKK Ainhoa Andonegi, Asier Orbea PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA Amaia Erkizia MMAAKKEETTAATTZZAAIILLEEAAJaione Unanue KKOOLLAABBOORRAATTZZAAIILLEEAAKK Uxue Alberdi, Mikel Cornejo, Juanito Gorostiza, Amaia Gorrotxategi, Imanol Larrañaga, Ainhoa Lendinez,Jesus Mari Makazaga, Ainhoa Mendibil, Esther Gurrutxaga, Iban Urizar, Kokoe K.E., Urruzuno, Unai Villena, Alaitz Vives EESSAAEERRAA ZZAAHHAARRRRAA GotzonGarateren liburutik IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA Gertu Koop. E. TTIIRRAADDAA 4.300 ale LLEEGGEE GGOORRDDAAIILLUUAA SS-1.038/92 IISSSSNN 1139-1855[ ]

  Jose Luis gureaGoizeko zazpiak. Iratzargailuak PI! PI!

  PI! egin du, baina Jose Luisen ametsak JI!JI! JI! Lehia gogorrean baitaude azkensegundora arte, arbitroak txistua jo arte.Berandu da, mugitu! Jose Luisekiratzargailu bi ditu: bata automatikoa da,eta argi indarrez funtzionatzen du, bainabesteak hots propioa du: Lide. Gailetagehiagorik nahi duzu? Jose Luisenametsak askotan urdinak eta zuriak izanohi dira, eta Nihat itxura hartzen dute;baina bestetan, gorriak eta zuriak, etaorduan ostikadak eta txistuak tartekatzendira. Baina dena ez da futbola Jose Luisenmunduan: politika ere badago. Jose Luisbere aitona bezala komunista da, etaukabila gora altxatzen du garbigelditzeko. Dena den, azken boladahonetan ez dakigu ideologiaz ez ote denaldatu: sarri askotan elizara joaten da,eta bertan Aita gurea zeruan zaudela...abesten du. Sasoi batean buru handiekematen zioten beldurra, baina orain ez,antza: Ez duzu sinesten, ezta? Esaten duez oso konbentziturik. Beldur handiabeltzek ematen diote, baina ez Afrikatiketorritakoek. Horrelakoekin oso ondokonpontzen da: horrelakoei Merke etaona! esaten die irribarrea aurpegian.Bestelako beltzei die beldurra: merkatuadela, bestea dela herritarren ametsakzapuztera datozen jantzitako beltzei.

  Horrelakoei izua: Egurra ematen dute,ezta? Eta eskuaren keinua erabiltzen du,badaezpada, hitzek esandakoa hobetoulertzeko. Neskak ere egoten dira JoseLuisen ametsetan; oso politak gainera:errubiak, beltzaranak..., eta dirudunak.Muturra garbitu! Esneak utzitako biboteagarbitu, eta erdi lotan oraindik autobusgeltokira joan da, Jose Luisek armaginenherrian egiten baitu lan. Eta hantxe izangoditu zain:Vicentito, Imanol.... Trinidadeakatzean gelditu dira, baina laster SanJoanak etorriko dira, eta orduanelgoibartar-eibartar hauek festa izangodute, eta Errealaren inguruan urte osoanadarra jotzen ibilitakoei ziria bueltatukodie Jose Luisek: Bihar lanera, ezta? Ni ez.Izorra zaitez! Jose Luis onez-onean onada, baina haserretzen bada… maitagarria.

  JUAN LUIS MUGERTZA

  EskerrakPilar ikastetxeko ikasle eta irakasleok,

  joan den maiatzaren 28an ospatutakoGurasoen Festarako bidalitako garaikureta opariengatik, eskerrak eman nahidizkiegu ondoko erakundeei: Tefrika,Mekanosa, Debape, Casa Galicia,Benito Harategia, GER S.L., Lasercom,Cometel, Kutxa Elgoibar, BSCH, Caixa,Barola S.L., Cordón Vilarchao pinturak,

  Astigarraga Kirolak, Urasandi Okindegia,Eroski, Dori, Usatorre taberna, Iriondotaberna, Jai-Alai taberna, Urkiolataberna, Urasandi karrozeriak, San Pedrojatetxea, Rosa liburudenda, Baskorrent,Beristain, Bukatu mekanizatuak, Alfaeskulturak, Euskotren, Intxausti, Vasconia,Mariette, Txiriboga eta Diario Vasco.

  PILAR IKASTETXEKO IKASLE ETA IRAKASLEAK

  bElgoibarko Udalak, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Foru Aldundiak diruz lagundutako aldizkaria.

  Nafarroa enparantza, 2 • 20870 ELGOIBARS 943 74 41 12 • Faxa: S 943 74 37 04Publizitatea: S 943 74 37 04E-posta: [email protected]

  arrenArgitaratzailea:

  * BARRENek ez du bere gain hartzen IRITZIA eta ESKUTITZAK ataletan adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo identifikatuta egonbehar dira argitaratu ahal izateko. Ez ahaztu datu hauek jartzea: iizzeenn--aabbiizzeennaakk,, NNAANN eta tteelleeffoonnoo zzkkiiaa.

  E-POSTA

  [email protected]

  Albiste onak ditugu Barrenen.Amaia Erkizia publiz i tatearduraduna haurdun dago etalaster jaiko da bere alabatxoa.Hori dela-eta, Amaiaren ordezkolanak egiteko gure artean daEider Ir iondo. I lusioz ekin diolanari eta ziur gaude bezeroeketa herritarrek esker onez hartukodutela gazte elgoibartar hau.

  Publizista berria

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 4

 • KEXAKæ

  2005-6-3 [5]

  • Erratzu Bertso Eskolak hiru ikasle txalotu nahi ditu Bat-BatekoBertso Txapelketako finalera iritsi direlako: "Zorionak DanelMendibil, Mikel Arrieta eta Mikel Olaizolari txapelketakofinalera iritsi zaretelako. Zorionak eta jarraitu horrela!".

  • Futbol zaletu batek Kadete mailako futbol taldea txalotu nahidu denboraldi bikaina egin duelako: “Bihar irabazten badutemailaz igoko dira. Seguruenik igotzea lortuko duen Clubekotalde bakarra izango da, eta txalo bat merezi dute, baijokalariek, entre natzaileak eta animoak ematera joaten direnguztiek. Bide batez, herritar guztiei eskatuko nieke biharMintxera joateko, taldea animatzera”.

  • Herritar batek esan digunez, San Pedro auzoan ez dagozaborra birziklatzeko zabor-kontenedorerik: “Melitongo zubitikaurrera bizi garenok ez daukagu zaborra birziklatzekokontenedorerik, zabor organikoa botatzeko kontenedoreberdeak daude bakarrik, eta paperarena, plastikoarena etakristalarena falta dira. Gu lehen kalean bizi gineneanbirziklatzera ohituta geunden. Auzo honetara etorri ginenean,zaborra birziklatzen genuen etxean, baina gero birziklatutakoabotatzeko kontenedore desberdinak ez genituenez, ohitura onhori galtzen joan gara. Gure auzoan kontenedore horia, urdinaeta beirarentzako den berdea gutxienez jartzea eskatukogenuke”.

  TXALOAK

  æ

  Atal honetarako kexak, txaloak edo galderak helarazteko:

  EE--ppoossttaa:: [email protected] enparantza, 2

  20870 EELLGGOOIIBBAARRS 943 74 41 12

  Aukeran

  Tel: 943 74 10 11

  '' IKASTARO TEORIKO INTENTSIBOAK EUSKARAZ eta GAZTELANIAZ.'' ZIKLOMOTORREKO LIZENTZIA ASTEBETEAN. AAZZTTEERRKKEETTAARRIIKK GGAABBEE!'' IZENA EMATEAN %10EKO BEHERAPENA

  Gaindi ezazu motorraren teorikoa 16 urte bete aurretiketa autoaren azterketa teorikoa 18 urte bete aurretik!

  Zatoz informazio eske!

  • Herritar batek esan digunez, Trenbide kalean aparkatutaegoten den azkenengo autoak aparkamentutik ateratzekoikuspena murrizten du: “Aparkamentutik ateratzerakoan autorenbat errotondatik hain gertu aparkatuta baldin badago,errepidetik datozen autoak ez dira ikusten, eta talka egitekoarriskua dago eta, gainera, Trenbide kaletik autoak ziztu bizianibiltzen dira... Irtenbidea erraza da: toki horretan aparkatzeadebekatzea, edo Trenbide kalean pol ik iago ibi l tzekozebrabideak jartzea. Ezbeharren bat gertatu aurretik egiteakomeni dela iruditzen zait”.

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 5

 • luma

  [6] 2005-6-3

  Nonbait irakurri nuen ezkutuko idazleek unibertso berezi batosatzen dutela. Ez dute inoiz idaz leihaketarik irabazi, ez dainoiz euren testurik argitaratu, baina tinko eusten diote idaztearibizitzari denbora apurrak lapurtuz. Noizbait idatzi duenakbadaki zer den loari kendutako ordu astunen pisua eustea,etxean idazten gelditutako larunbat gauak, edo igandearratsaldeak. Badaki zer den alperkeriari uko egin eta buruanekaaraztea, maiz fruitu garbirik lortu ez arren. Eta inorkzergatik idazten duen galdetuko balio, ziur ez lukeelaerantzuten asmatuko.

  Lasaitu egiten nau ezkutuko unibertso hori existitzen delajakiteak, dena argitaratua, neurtua eta artxibatua ez delajakiteak, idatzi dituenak ez beste inork irakurri dituen testuakbadaudela, deskubritzeko zain, lurperatutako altxor txikiakbailiran.

  Iñigo Otaño

  Ezkutuko unibertsoa

  komikia

  Kokoe 020

  UURRRRUUZZUUNNOORREENN

  Hobeto aukeratubehar zuen

  norekin ezkondu.

  AMAIA NOGEROKONTSUMITZAILEEN ARRETARAKO

  BULEGOKO TEKNIKARIA

  Elgoibarko Merkatu Plazan Bezeroen Arretarako Bulegoadago. Bertan, kontsumitzaileek beren kexak azaldu edokontsultak egiteko aukera daukate. Bertako teknikariarekinhitz egin dugu, herritarren kontsultak zein diren ezagutzeko.

  • Zeri buruzko kexak eta kontsultak dira gehienjasotzen dituzuenak? Iaz 504 informazio kontsulta eta21 kexa jaso genituen. Kontsulta gehienak etxebizitzariburuzkoak izan ziren, 224 guztira. Hau da azken urteotangairik garrantzitsuena, baina telefonia asuntoak ere askoegin du gora, guztira 60 kontsulta izan genituen, eta kexagehienak ere alor honetakoak izan ziren.• Zein motatako kontsultak izaten dira? Etxebizitzenkasuan kontratuei buruzko galderak egiten dizkigute.Inbertsio handia da, eta saleroste edo alokairu kontratuakzuzenak diren galdetzen digute. Telefoniaren alorrean,sakeleko telefonoei buruzko garantiak, konponketak etakontratuei baja emateko galderak izaten dira.• Udari begira, kontsumitzaileei laguntzeko kanpai-narik jarriko al duzue martxan? Bai, bidaieri buruzkokanpaina aterako dugu: nola ordaindu, fiantzak, edo ordain-du osteko baliogabetzeak nola egin...

  TBBAAII EESSAANN??

  Di-da

  Gizon batek esan dit 2. gaubeilara bidali duzula eta

  han ez dagoela bere emaztea,gizon beltz bat baizik.

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 6

 • Txutxumutxuak gustatzen jataztelebisiuan. Zertzuk esaten diran!Bizimodua albrebestuta dago!Telebisiotik Goenkale ikusten dot.

  Martin ere politta botatzen dabe.Sorginen Laratza ere ikusten dot,baiña batzuetan etxatagustatzen. Bat dagogustatzen etxatana,kal ian galdezkaibi l tzen dana:haura etxatagustatzen. Ikusi izandot Anoetan erejendiari galdezka. Ez hadiarrimau hona, bestela...pentsau izan dot.

  Gehixen bat ETB-1ikusten dot. Gero ETB-2ikusten dot, Bilbokua.

  Dana hango notizixak ematen diguez,barren. Baten batek esaten diue, eh?Han bakarr ik esaten dabe Elelgoibarrés ha met ido gol , E lelgoibarrés ha hecho un pase deesto.. . Hori ez dauke ezkutatzeko,

  Etxeberria, baiña bestela...Bilboko kontuak, aldehaundixakin.

  Gaiñera, aspaldihonetan bastanteprograma serixuak-eta.

  Zenbat bideresaten dot , gureamama eta aitxitxak bizi

  z i ran ba ez radixo eztelebisio, ez ezer. Etagaur… per tsona batbaino gehixago ezingolitzake bizi harek gabe.

  2005-6-3 [7]

  GGUURREE BBEERRBBAAKKAAKKOORRDDAATTZZEENN NNAAIIZZ

  Lagun artian eta, gutako batenezaugarri bat adierazteko, konparaziuakerabiltzen dira sarri; adierazgarrixagua etadibertigarrixagua gertatzen da sarrittankonparaziua besterik gabe “fulano xurradok” esatia baiño. Bete egizuz hutsuniakazpiko adjetibuak erabilliz.

  JJeessuuss MMaarrii MMaakkaazzaaggaa

  Konparazio indargarrixakMIREN VALLEJO11992233an jaioa

  «Telebisiua»

  Berbetia

  EBAZPENAK: 1-F; 2-D; 3-C; 4-A; 5-B; 6-E.

  1. Akerra(re)n adarrak baiño (---) dokume hori!2. Astua atzeruzka baiño (---) haiz, motell!3. Zorrixa baiño (---) don gure Inazio.4. Berakatza baiño (---) jaukanat alabia.5. Zotza baiño (---) dok mutikoxkor hori.6. Beti beriakin urtetzen dau: astua baiño(---) da!

  AA)) ffiiññaagguuaa;; BB)) iihhaarrrraagguuaa;; CC)) aallppeerrrraagguuaa;;DD)) aallddrreebbeessaagguuaa;; EE)) tteemmoossuuaagguuaa;; FF)) ookkeerrrraagguuaa

  I. URTEURRENA2004ko ekainaren 2an, 90 urte zituela hil zen

  JJ uu aa nn aa AA rr bb uu ll uu AA zz kk aa rr aa tt eerenoroimenez urteurreneko meza izango da,

  igandean, ekainak 5, eguerdiko 12:30ean Parrokian.Joango zaretenoi eskerrak aldez aurretik.

  I. URTEURRENA2004ko ekainaren 3an, 55 urte zituela hil zen

  MMaarr ii TTrr ii nn ii RR ee yy TToo bb aa jj aa ssenoroimenez urteurreneko meza izango da,

  larunbatean, ekainak 4, arratsaldeko 19:00etan Parrokian.Joango zaretenoi eskerrak aldez aurretik.

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 7

 • [8] 2005-6-3

  Luzezabal

  AASSTTEE BBEERRDDEEKKOO PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA DEBA IBAIA

  Euskal Autonomi Erkidegoko hainbat udalerritan ari da ospatzen Aste Berdea ekainaren 1etik 8ra bitartean.Debabarrenako udalerriek ingurumena, baliabide naturalak eta garapen jasangarria babestearen aldeko apostua egindute, eta horretarako modu aktiboan parte hartzeko konpromisoa hartu dute. Garapen jasangarria terminoaren esanahiahonakoa da: herritar guztiei bizi kalitate hobea ziurtatzea, orain eta gero. Kontzeptua lehen aldiz 1987an formulatu zen,Brutland Txostena izeneko idatzian. Txosten horren arabera, garapen jasangarria hauxe da: "Egungo premiak asetzendituen garapena, etorkizuneko belaunaldiek beren premiak asetzeko izango duten gaitasuna arriskuan jarri gabe".

  EKO-JOKOA ETA URARI BURUZKOANTZERKIA

  Deba ibaia protagonista den eko-jokoa prestatu du Debegesak (DebaBeheko Garapen EkonomikorakoElkarteak). Eskualdeko herri guztietatikpasa ostean, ekainaren 5ean, domekahonetan, iritsiko da Elgoibarko PlazaHandira. Tribialaren eta Antzarrarenjokoaren antzerakoa da, 60 m2kodimentsioa du eta edonork parte hartudezake.

  Bestalde, ura protagonista nagusitzatizango duen antzerkia ere domekanantzeztuko da Plaza Handian bertan,13:00etan.

  Garapen jasangarria lortzekohelburuarekin Agenda 21izeneko lan-metodologiahartu da oinarritzat. Esparruhonen barruan antolatu da V. AsteBerdea edo Ekoastea. Deba Ibaia izangoda aurtengo Aste Berdeko protagonistanagusia gure eskualdean. IngurumenarenNazioarteko Eguna ospatzen daekainaren 5ean, domekan, eta hainbatekintza egingo dira Plaza Handian.Uztailaren 3an, berriz , “Deba ibaiaezagutu” irteera gidatua egingo daDeba ibaira.

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 8

 • 2005-6-3 [9]

  • Zein da “Deba ibaia ezagutu”irteera gidatuaren helburua? Parte hartzaileek Deba ibaiaren(Debabarreneko zatia) azterketa egingodute. Ibaiaren ingurumen egoera aintzathartzen irakastea da helburuetako bat,jendea ibaiek dituzte arazoekinsentsibilizatzea, alegia. Horretarakoibaia eta bere ibaiadarrak, hau da,Kilimon, Sagar-Erreka, San Lorentzo,estuarioa, e.a. bertatik bertara ezagutuz.• Nola aztertzen dituzue ibaiak?Ahalik eta ikerketa zientifikoena egitensaiatzen gara. Debegesakoakarduratuko dira azterketarako materialabanatzeaz. Batetik, dokumentaziolagungarria, fauna eta landareriarengida, esaterako. Inkesta moduko batbete beharko dute parte hartzaileekikerketak irauten duen bitarteanbatutako datuekin. Bestetik, urarenkalitatea neurtzeko, analisi fisikoak etakimikoak egingo ditugu.• Euskadiko ibaien egoerak hobe-ra egin al du?Gure ikerketak orokorregiak dira zehatzmehatz hitz egiteko, baina hobekuntzanabaria da. Industria astunak sortutakohondakinen gutxitzeak eta araztegienugaltzeak ibaien eta uraren kalitatearenhobekuntza ekarri dute. Pentsa, Bilbokoitsasadarrean ere bizia agertzen hasida. Elgoibarren araztegia bukatu gabeduzue, baina martxan jartzen deneanibaiaren egoerak hoberantz egingo du. • Elgoibartar askok Europako ibai-rik kutsakuena gisa ezagutu izandugu Deba ibaia azken urteotan.Oraindik ere ohore lotsagarri horiizaten jarraizten al du?Eusko Jaurlaritzak egiten dituen

  azterketa zientifikoei kasu eginez gero,hoberantz egin duela ikusten da. Hortaz,ez dut uste une honetan Europakokutsatuena izango denik.• Bertako fauna eta flora ezaguta-razi nahi dituzue. Zein dira aipa-garrienak?Horrelako ekintzetan fauna asko ikusteazaila da, animaliak iheskorrak baitira,baina horrek ez du esan nahi ezdagoenik. Landaretzari dagokionez, ibarbaso edo erriberako basoak diraaipagarrienak, Ibaietako ekosistemanfuntzio garrantzitsua baitute. Urkiak,haltzak, txatxangorriak, e.a. ikus daitezke.• Euskal Herriko herritarren arteankontzientzia ekologiokorik bada-goela iruditzen al zaizu?Bai, piskanaka ari da zabaltzen, bainabatzuetan geldoegi doa prozesua.Horretarako jartzen ditugu martxanjendea inplikatzea bilatzen duten gisahonetako proiektuak. Ibaialde programa1996. urtean jarri zen abian eta unehonetan 3.000 pertsona inguruk partehartzen du Euskadi osoan. Gehien partehartzen dutenak ikastetxeak dira.• Zer egin behar da irteera hone-tan parte hartzeko?Izena emateko azken eguna ekainaren23a izango da. Izena emateko 943820 110 telefonora deitu edota e-postaidatzi behar [email protected] helbidera.Jendea parte hartzera animatu nahikonuke. Askotan pentsatzen dugu ibaiakoso zikin eta gaizki daudela, bainabatzuetan alderantziz izaten da etaezusteko bat baino gehiago hartukoluke jendeak ibai ertzetan aurkidaitekeen biiztzarekin.

  PILAR SILVAOrtzadar Ekolangilea

  «Ezustekoa hartuko lukejendeak ibai ertzetandagoen bizitzarekin»

  IV. BALKOIEN APAINKETA LEHIAKETAMartxan da jadanik Debabarrenako

  balkoirik polit eta apainena saritzen duenlehiaketaren laugarren edizioa.Eskualdeko balkoir ik pol i tenak,Debabarrenako nekazalturismo bateanasteburua igarotzeko bi pertsonentzakosaria eskuratuko du. Herri bakoitzean,berriz, 8 sari banatuko dira. Sariak,lorezaintzarako materiala erosteko 100euroko txartelak izango dira. Epaileekekainaren 29an emango dituzte jakiterasarituen izenak. Bestalde, ekainaren5ean, domekan, loreak banatuko diradoan Plaza Handian, bertaratzen denjendearen artean, eta daudenak amaituarte.

  “DEBA IBAIA EZAGUTU”Deba ibaiaren egoera eta bertako

  fauna eta flora ezagutzeko asmoz, “Debaibaia ezagutu” irteera gidatua egingo dauztailaren 3an. “Ibaialde” programarenbarruan kokatzen den ekimen honekEusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendueta Ingurumen Sailaren laguntza izangodu. Datozen egunotan, beraz, ez dagoaitzakiarik gure eskualdeko baliabidenaturalak ezagutu eta garapenjasangarriaren alde lan egiteko.

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 9

 • [10] 2005-6-3

  aste

  ko[ A

  RGA

  ZKIA

  ]

  Maiatzaren 21ean Iron Manproban hartu zuen parte MoisesAndonegi elgoibartarrakgizonezkoen kategorian, KanariarUharteetako Lanzarote irlan, eta452. postuan sailkatu zen. Guztira,611 lagunek lortu zuten helmugarairistea. Hiru proba egin behar izanzituzten partehartzaileek: 3,8kmigerian, 180km bizik letan eta42,195km korr ika. MoisesAndonegik 13 ordu, 59 minutu eta29 segundu behar izan zi tuenproba hau burutzeko. Irabazlea Ain-Alar Juhanson estoniarra izan zen8 ordu eta 55 minutukodenborarekin.

  Pasa den ostiralean. maiatzak 27,Lerun Txiki baserria okupatu zutenEibar eta Soraluze inguruko bostgaztek. Lerun Txiki baserria hutsikdago azken 20 urtetan eta gaztehauek salatu dutenez “lotsagarriada espekulazioaren garaian hainetxe ederrak erortzen uztea”.

  Momentuz ez dakite noiz arteegon ahal izango diren bertanbaina dirudienez oso posible daberandu baino lehen eraikuntzabotatzea. Ordura ar te ,Okupazioaren aldeko banderanagusituko da Lerunen eta gazteakprest daude bereari eusteko.

  MoisesAndonegi

  [ PROTAGONISTA ]

  1.301Debabarrenako eskualdean 1.301 langabetu

  daude, hau da, biztanlego akt iboaren %5,54langabezian dago, eta 2/3ak emakumeak dira..Elgoibarren 213 dira langabetuak. Azken urte honetanbehera egin du langabeziak gure eskualdean, etaGipuzkoako batezbestekoaren (%6,3) azpitik gaude.

  MMiski Elkarteak ekainean jarrikodu martxan aurtengo kanpaina.Euro baten truke rifak saltzenhasiko dira, eta neguko kanpainanlortutako diruarekin batera Peru alderabidal iko dute, ber tako proiektuekinaurrera jarraitzeko. Zozketa abuztuaren29an egingo da, eta irabazleek herrikojatetxe desberdinetan afaltzeko aukeraizango dute. Guztira, 17 afari zozketatukodira.

  500 ume eskolaratuakHelburua, Cuscoko umeak eskolaratzekodirua lortzea da. Dagoeneko 500 umeinguru eskolaratzea lortu dute MiskiElkartekoek, eta eskerrak eman nahidizkiete kanpainan parte hartu duten

  guzt iei . R i fak sal tzearekin bateraapadrinazio kanpaina ere jarri dutemartxan. 18 edo 25 euroren t rukeCuscoko haurren aitabitxi izan zaitezke.Bestalde, interesatuek Miski Elkartekobazkide egiteko aukera izango dute 3euroren truke.

  Miski Elkartearen aldeko dirubiltzekanpaina ekainean hasiko da

  [ NOTIZIA ]

  [ ZENBAKIA ]

  Astekoak

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 10

 • 2005-6-3 [11]

  OOrrggaannuu EEmmaaiilleeeenn mmaahhaaii iinnffoorrmmaattiibbooaa bbiihhaarr PPllaazzaannEkainaren 1ean Organu EmaileenNazioarteko Eguna izan zenez, El-goibarko Organu Emaileen Erakun-deak mahai informatiboa jarriko dubihar goizean Plaza Handian. Ber-tan, transplanteei buruzko informa-zioa emateaz gain, jendeak organuemaile egiteko aukera izango du.

  GGlloottooddiiddaakkttiikkaa iikkaassttaarrooaa aannttoollaattuu dduu AAEEKK eeuusskkaalltteeggiiaakkAEK euskaltegiak Glotodidaktikaikastaroa antolatu du euskara irakas-le izan nahi dutenei begira. IkastaroaAntiguako AEK euskaltegian izangoda, la Sirena etxean, Igeldo paseale-kuan, ekainaren 27tik uztailaren22ra, goizeko 9:00etatik 14:00etara.Izena emateko epea ekainaren22an amaituko da. Ikastaroan apro-betxamendu ona izanez gero, etahomologaziorako baldintzak betezgero (EGA eta diploma unibertsita-rioa izatea), AEKren lan poltsan sar-tuko dira ikaslea. Informazio gehiago943 327 172 telefonoan.

  [ MOTZ-MOTZIAN ]Udalaren lehen bi urteeetako jardunaeskasa izan dela azaldu du Einbiouk

  EEinbiouk Udalaren lehen bi urteotakobalorazioa egin du, eta “ezin daeskasagoa izan” hi tzak erabi l idituzte udalaren jarduna definitzeko.Besteak beste, “udalaren ilegalizazioagainditzeko borondate falta, GobernuBatzordearen jauntxokeria eta eskuinkeria,eta Alkatearen iparra galtzea” izan dira biur te hauetat ik azpimarratu di tuztengauzarik garrantzitsuenak.

  Parte hartzerik gabeko UdalaEinbiouko kideen esanetan Elgoibarkoudala ez da legi t imoa: “EAJkdagozkionak baino bi zinegotzi gehiago

  ditu”. Honetaz gain, ezin dela Udaleanparte hartu eta bere gardentasun faltasalatu dute: “inork ez daki erabakiak nonhartzen diren, eta erabaki publikoakdirenak ere, ez dituzte jakinarazten”.Azkenik , Mariv i Agir regomezkor taalkatearen “iparra galtzea” aipatu dute:“Udalaren jarrera inposatzaile honetanAlkatearen papera aipatu behar da. Ezinzaio kritikarik egin, gai guztiak nahastueta dena maila pertsonalean hartzen du”.Bukatzeko, Sigmako obrak egi tekogastatuko diren 100 mil ioiak bestezeregin garrantzi tsuagoetarakoerabiltzeko eskatzen du Einbiouk.

  440000..000000 eeuurrookkoo ffiiaannttzzaappeeaann aasskkaattuu zzuutteenn AArrnnaallddoo OOtteeggii

  Motzak

  400.000 euroko f inantzarekin, ost i ralarratsaldean atera zen Arnaldo Otegi Soto delReal kartzelatik bi gau bertan pasatu ostean.Larunbatean, hilaren 28an, omenaldia eginzioten Plaza Handian. Ongi-etorri beroa eskainizioten herritarrek, aurreskua dantzatu etabertsoak abestuz. Otegik eskerrak eman zizkienPlazara gerturatu ziren guzt iei : “ indarokupatzaileek kartzelatu ninduten, eta herriakaskatu nau”, esan zuen Arnaldo Otegik. Gainera,bertan esan zutenez, ekainaren 7an, InazioIriondo preso elgoibartarra aske utziko dute 20urte eta erdi gartzelan egon eta gero. Ongietorria egingo zaio arratsaldeko 21:00etan.

  BBaarrnneetteeggiieettaann eeuusskkaarraa iikkaasstteekkooddiirruullaagguunnttzzaakkUrtero bezala, Elgoibarko UdalakBarnetegietan euskara ikastekodirulaguntzak emango dizkie ikasleeta langabetuei. Gastuaren %40aemango zaie, gehienez 180 euro.Informazio gehiago nahi izanezgero, udaletxeko euskara zerbitzurajo daiteke (Kultur Etxeko 1. solairua),telefonoz deitu (943 74 43 66) edowww.elgoibar.org webgunean.

  662299..771122 eeuurrookkoo ssaarriiaa QQuuiinniieellaannLigako azken jardunaldiko Quinielak629.712 euroko sar ia utz i duElgoibarren, 104 mil ioi pezetainguru. Boletoa Madalako Kioskoanbota zuen irabazleak. Ez dakigu norden saritua, baina zorionak!

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 11

 • [12] 2005-6-3

  JUAN KRUZ AGIRREPentsionista39 urte

  }Terrorismoa. Euskaldunokbakea behar dugu EuskalHerrian ondo eta lasai bizi-tzeko. Langabeziaren gaiaere garrantzitsua iruditzenzait eta kezkatzen nau.~

  CARMEN ALAMINOLangabetua44 urte

  }Inmigrazioa. Gero eta atze-rritar gehiago dago hemen,lana kentzen digute, langa-bezia gero eta altuagoa daeta ezin dugu etxebizitzarikerosi. Dena lotuta dago.~

  MERCHE SOLAREtxekoandrea61 urte

  }Etxebizitza. Nik gai haukonponduta daukat, bainagazteentzako gauzak oso zaildaudela uste dut. Etxebizitzenprezioak jaisteko zerbait eginbehar da.~

  JOSE MIGUEL CERRATELangabetua19 urte

  }Gai guztiak dira kezkaga-rriak, baina batez ere, terroris-moak kezkatzen nau. Honenatzetik kokatuko nituzte lan-gabezia eta etxebizitzarengaiak. ~

  Espainiarren %58arentzat langabezia da gairik kezkagarriena, ondoren terro-rismoa, inmigrazioa eta etxebizitzak

  Zein da zu gehien arduratzen zaituen gaia?

  Inkesta

  Pedro Muguruza, 5 · Tel.: 943 74 38 11 / 943 74 08 06

  GosariakPintxoakBokatak

  Plater konbinatuakAstelehenetik ostiralera irekita goizeko 7etatik aurrera

  Larunbata eta jaiegunak goizeko 8etatik aurrera

  GosariakPintxoakBokatak

  Plater konbinatuak

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 12

 • [13]2005-6-3

  Atal honetan zuen seme-alaba jaioberriarenargazkia jartzea nahi izanez gero, deitu BARRENastekarira 994433 7744 4411 1122 telefonora edo bidalie-postaz [email protected]@eellggooiibbaarrkkooiizzaarrrraa..ccoomm helbideelektronikora.

  JAIOTAKOAK

  NORBANAKOEIeta KONPAINIEI

  zuzendurikozerbitzuak.

  Donostia eta probintziako

  erietxe zentroetanere bai.

  Santa klara, 14 20 870 ELGOIBARTel.: (Biltegia) 943 74 13 27 (Etxekoa) 943 74 01 17 - 74 16 56

  (Mobila) 608 77 07 01

  KUTXAKTRASLADOAKKOROAK

  ETXEBERRIAHileta zerbitzua

  OSOA eta 24 ORDUKOA

  TANATORIOA

  HILDAKOAK

  Beñat HerreroAnsola[[Maiatzak 6]]Maite eta Manuel

  Leire GonzalezArrizabalaga[[Maiatzak 10]]Ander eta Ainhoa

  Alex AzpilicuetaGarcia[[Maiatzak 11]]Gorka eta Marta

  Malen ZabalaElizburu[[Maiatzak 12]]Iagoba etaArantxa

  Aritz VallejoCaballero[[Maiatzak 28]]Oscar eta Ainhoa

  NaroaRodriguezAranburu[[Maiatzak 28]]Boni eta Onintza

  Francisco Gonzalez • [[ 74 urte ] • Maiatzak 6Tomasa Altuna• [[ 89urte ] • Maitzak 12Arantxa Sanchez• [[ 45 urte ] • Maitzak 19Benito Bastida• [[ 77 urte ] • Maitzak 21Dolores Alba• [[ 87 urte ] • Maitzak 21Simon Urain• [[ 64 urte ] • Maitzak 25Purificacion Unamunzaga• [[ 78 urte ] • Maitzak 28

  EZKONTZAKAndoni Arregi Gonzalez eta Bea Ansola Garate[[ Maiatzak 7 ]]Emilio Capdevila Zafra eta Alazne GonzalezAstigarraga [[ Maiatzak 14 ]]Garikoitz Riaño Sanchez eta Else ZubiaurreBasterrika [[ Maiatzak 21 ]]

  Maiatza

  Iraitz PedrocheSoto[[Apirilak 25 ]]Guillermo etaSaray

  DanelSantamaria Cid[[Maiatzak 4]]Julian eta Teresa

  Iker AlavaArguinchona[[Maiatzak 5]]Aitor eta Saioa

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 13

 • Inguruko herri batzuetanbezala, Mendaron ere Mintzala-guna proiektua jarri dute martxanAEK Euskaltegiak, In LeikeEuskara Taldeak eta Udalakelkarlanean. Proiektu honenhelburua euskaltegira joatendiren ikasleei kalean euskarazhitz egiteko aukera eskaintzeada. Aste Santu ostean jarri zutenprograma hau martxan, etamomentuz oso gustura dabiltzadenak. Gaurkoan euskaldun berrieta euskaldun zaharreninpresioak jaso ditugu.

  8 EUSKALDUN BERRI, BI TALDETANHaritz Goikoetxea mendaroarra aritu

  da antolatzaile lanetan, In Leike, Udala etaAEK Euskaltegiaren laguntzaz:“Gainontzeko herrietan programa honekarrakasta izan du, eta geurean ere probaegitea nahi genuen”.

  Zortzi euskara ikasle ari dira programahonetan parte hartzen. Bi taldetanbanatuta, astean ordu betez elkartzen diraMendaroko euskaldun zaharrekineuskaraz hitz egiteko. Haritz Goikoetxeada talde bateko euskaldun zaharra, etaesperientzia aberasgarria dela kontatudigu: “Ikasleak oso gustura etortzen dira,eta guretzat oso aberasgarria da”.

  Helburua 10 saio egitea dela azaldudigu Haritzek. 7 saio egin dira eta udaaurretik bukatuko dituzte guztiak. Datorrenikasturteari begira, programa mantentzeagustatuko litzaiekeela kontatu digu.

  2005-6-3

  [Kili]barren

  [14]

  MINTZALLAAGGUUNNAAEUSKARAZ HITZ EGITEKO PROGRAMA

  • Zergatik animatu zinen proiektuhonetan parte hartzera?Antolatzaileak euskaldun zahar bila ibiliziren, eta badirudi ez zela jende askoanimatu. Niregana jo zuten ea prestnengoen galdetuz, eta baietz esan nien,ni euskaraz hitz egitera ohituta nago, etaastean ordubeteko konpromisoa hartzeaez zitzaidan gehiegizkoa iruditu.• Noiz elkartzen zarete? Ostiraletan geratzen gara, arratsaldeko15:00etatik 16:00etara kafetxo bat har-tzeko, eta noizbait pasiara bat emateraere joan izan gara.• Zenbat elkartzen zarete? Gure taldean hiru euskaldun berridaude, eta euskaldun zaharra ni naiz.Lauko taldea osatzen dugu. • Zeri buruz hitz egiten duzue? Edozein gairi buruz. Behin aldizkaribatean irakurri nuen homosexualenarteko ezkontza baimendu zutela, etagai hori eraman nuen horri buruz hitzegiteko, baina ostantzean egunerokokontuei buruz hitz egiten dugu, egunerogertatzen zaizkigun gauzetaz.• Ezagutzen al zenituen zure tal-deko euskaldun berriak? Mendaron bistaz denok ezagutzen

  gara, baina ez ginen lagunak. Honiesker adiskidetasun maila bat lortudugu.• Euskaldun berriekin, eta gaineralagunak izan gabe euskaraz hitzegitea erraza al da? Bai, ez dut inolako zailtasunik izan. Nirebizitzan euskara erabiltzen dut beti, eta,gainera, eurak, oso irekiak dira. • Igarri al duzu ikasleen euskaramailan eboluziorik? Denbora gutxi daramagu, eta pare batastetan ezin izan gara elkartu. Guztiralau saio egin ditugu, eta zaila da ebo-luzioa igartzea. Hala ere, uste nuenabaino hobeto moldatzen dira. Nik betigaztelerarekin lotzen nituen pertsonahauek, kalean beti gazteleraz berbetanentzun izan ditut, eta harritu egin nin-tzen.• Merezi al du honelako progra-ma bat martxan jartzeak?Bai, ni oso gustura nabil, esperientziapolita da. Hala ere, lortu behar denaordubete honez gain, norberak berebizimoduan euskaraz egi tea da.Tertuliatik kanpo gaztelerara jotzendute beti, eta seguru izango dutelanorbaitekin euskaraz egiteko aukera.

  AINTZANE URBIETA Euskaldun zaharra

  «Tertulietatikkanpo ere

  euskaraz egitea lortu behar da»

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 14

 • [15][15]

  [Kili]barren

  • Noiz hasi zineten euskara ikas-ten? Bi urte inguru. Bizkaitarrak gara, etaduela bi urte etorri ginen Mendarora bizi-tzera. Kalean jende guztiak euskaraz hitzegiten zuela konturatu ginen, eta guk ezgenekien euskaraz. Euskaltegian izenaemateko iragarkiak ikusi genituen, etaapuntatu egin ginen. • Eta aurten Mintzalaguna progra-man hasi zarete parte hartzen. Bai.Euskaltegian gramatika asko erakustendigute, baina dena euskara batuan egi-ten dugu. Mintza praktikarekin kaleko hiz-kera entzuten dugu, eta hori oso garran-tzitsua da. Izugarria da hitz bera zeindesberdina den azentuaren arabera. • Gustura joaten al zarete tertulieta-ra? Oso gustura. Jendea oso jatorra da,eta asko laguntzen gaituzte. Zerbait esa-ten ari garenean trabatzen bagara ezgaituzte presionatzen, itxaron egiten dute

  amaitu arte. Pazientzia handia daukate.Kalean jendeak presa gehiago dauka,eta trabatu egiten garenean beraiekbukatzen dute esaldia. Desberdina da. • Tertulietatik kanpo erabiltzen alduzue euskara? Gure artean gaztele-raz hitz egiten dugu. Oso gutxi ikustengara, eta ikusten garenean beti presakaibiltzen gara. Gauza asko izaten dituguelkarri esateko eta denbora gutxi. Laneanbadauzkagu euskaraz dakiten lankideak,eta haiekin saiatzen gara euskaraz egi-ten. Iloba txikiak ere baditugu, eta haiekineuskaraz egiten dugu. Umeekin hitz egi-tea errazagoa da, eta gainera ulertu egi-ten gaituztela ikusteak poztu egiten gaitu. • Zertarako nahi duzue euskaraikastea? Gaur egun beharrezkoa da,lanerako eta bizitzeko, eta etorkizuneanumeren bat izaten badugu, berarekineuskaraz hitz egitea gustatuko litzaiguke.

  • Zer da gehien kostatzen zaizue-na? Hitz egitea da zailena.Idazterakoan pentsatzeko denboragehiago daukazu, eta entzuterakoanhitzen esanahia berehala etortzen zaizuburura, edo kontestuak berak ematendizu. Hitz egiterakoan beharrezko hitzakaurkitzea zaila izaten da.• Igarri al duzue eboluziorik zueneuskara mailan? Bai. Hasieran ezginen ezer esateko gai, eta orain polikibada ere, hitz egiten dugu euskaraz.Lotsa kentzea da garrantzitsuena etaeuskaraz hitz egiten saiatzea. Askotanhanka sartzeko beldur handia izatendugu, eta gaztelerara jotzen dugu.Tertulietan ez daukagu gauzak gaizkiesateko beldurrik. Egitasmo polita da,aberasgarria eta ahal baldin badugubehintzat, datorren ikasturtean ere jarrai-tuko dugu.

  SONIA ESCOBAR eta ISIDORO GONZALEZ Euskaldun berriak

  «Mendaron bizitzeko derrigorrezkoa da

  euskaraz jakitea»

  532 alea 22/9/08 11:53 Página 15

 • GAZTIA NAIZ barren

  [16] 2005-6-3

  “Nerea Alberdi 15 urteko ikaslea da. Agurtzaneileapaintzaileak orrazkera eta ile mozketa aukera

  ezberdinak argazkietan erakutsi ahala, ilea motz zeraman bat gustatu eta berari ere mozteko gogoa sartu zaio. Motz, luze,

  motz... Ileapaintzailearekin eta laguntzera joan den amarekin bat

  edo beste ezin aukeratu egon ostean, atzekaldetik luzeagoa lagatzeko konbentzitu dute eta

  gustatzen ez bazaio erremedioa erraza da; guraizeak sartu eta zast!

  Eguneroko bizimoduan lan gehiegirik emango ez zion

  mozketa nahi zuen eta bereirriparrak gustura geratu dela adierazten

  du.

  LoOk aldaketaNerea

  AAllbbeerrddii

  Ile ederra duela Nereak aipatu diguileapaintzaileak: “Bolumen asko izateazgain, orrazteko erraza da. Horregatik, Ileluzea hobeto doakiola uste dut”.

  “Goiko partean kapa asko egindizkiogu bolumen sentsazioa emateko”.Ilea beltzez tindatzeko gogoa geratuzaio, baina hori beste baterako laga du.

  ”A tzekaldeko luzera mantendudiogu, baina baita ile asko gastatu ere.Flekiloa ez zuen motzegia nahi etakonpondu besterik ez diougu egin”.

  prozesua... Agurtzane ileapaindegian

  lehe

  n

  orain

  Zure itxura DOAN aldatu nahi al duzu? Jarri gurekin harremanetan: [email protected]

  lehe

  n

  orain

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 16

 • Z barren

  2005-6-3 [17]

  orainorain

  IKASTAROAKFLAMENKO IKASTAROA

  Urnietako Arte Eszenikoetako SarobeZentroak antolatua. Ekainaren 11n eta12an izango da Saroben. Epea: plazakbete arte. Informazioa: 943 008042

  ENPLEGU BILAKETA PRO-AKTIBOANazaret Zentroak 25 ur tet ik

  gorakoentzat 20 orduko Enplegu-bilaketapro-aktiboari buruzko ikastaroa antolatudu. Ekainaren 13tik 23ra, goizez. Prezioa:%100 diruz lagunduta. Epea: plazak betearte. Informazioa: 943 326666

  EKINTZAK AUZOLANDEGIAK ETORKINEKIN. 2005

  Cari tasek antolatua, 20 ur tet ikgorakoentzat. Uztailetik irailera. Lekua:Laguntza Etxea, Intxaurrondo. Epea:plazak bete arte. Prezioa: 40 euro.Informazioa: 943 291040 (Hilari)

  MUSIKA UDALEKUAKDonostiako Musika Hamabostaldiak

  antolatua 6t ik 12 ur tera bi tar tekohaurrentzat. 4 eta 5 urteko haurrentzakotailerra egongo da. Abuztuaren 1etik 12ra,Donost iako Mintegian, astegunetangoizeko 9:30etatik 13:30etara. Chopinestudioaren lankidetzarekin. Prezioa: 103euro. Epea: uztailak 16. Informazioa: 943003170, www.quincenamusical.com

  LANA2 KIROL MONITOREHernanin 2 Kirol Monitore kontratatzekooposizio-lehiaketa. Oinarriak: Goi-mailakoBatxilergoa, 2. mailako Lanbide Heziketaedo baliokidea. Igeriketako MonitoreTitulua izatea. 2. hizkuntza-eskakizuna,2005-01-01eko derrigorrezkotasunarekin. Epea: ekainak 16. Informazioa: 943552185, www.gipuzkoa.net

  HAUR ESKOLETARAKO HEZITZAILEAIruñeko Udal Haur Eskolen erakunde

  Autonomoan euskaraz dakien haur-eskolako hezitzaile-lanpostu bat betetzekooposizio-lehiaketa kaleratu da. Oinarriak:Haurtzaindegiko Teknikari Espezialistaren

  titulua edo Haur Hezkuntzako Goi-mailakoTeknikariaren titulua izatea. Titulu horienordez beste hauetako bat izan daiteke:haur Hezkuntzako Irakasle espezialista,OHOko irakaslea, eskola-aurrekoarenespezialitatearekin. Euskarazko lehenmailako goi-zilkoko Gaitasun Ziurtagiriaedo baliokidea. Epea: ekainak 27.Informazioa: 948 221101, www.cfnavarra.es

  LEHIAKETAK KARTEL-LEHIAKETA

  Aretxabaletako Udalak jaietako kartellehiaketa antolatu du. Saria: 300 euro.Teknika librean. Ondoko testua azaldubeharko dute: Andramaixak 2005,Abuztuaren 14ª, 15ª, 16ª eta 17ª.Aretxabaleta. Epea: ekainak 30.Informazioa: 943 711027

  ELGOIBARKO GAZTE INFORMAZIO GUNEA

  Kultur Etxean. Bigarren solairuan.e-posta: [email protected]erra.es S 943 741 461

  ¸ Astelehen-astearte/ostegun-ostiral16:00-19:00

  biluziksexologia

  txokoa

  • Zer da “Hurrengo eguneko pilula”?Bi pastila dira. Arriskuko jokabidea

  mantendu eta 72 ordu pasa bainolehenago hartu behar da. Lehenengo 24ordutan efektua %95ko da eta hortikaurrera %85-%75era jaisten da. Medikubatzuk bi past i lak batera har tzeagomendatzen dute eta beste batzuklehenengo bat eta bestea 12 ordutara.• Noiz erabili behar da?

  Sexu transmisioko gaixotasunak , GIB-HIES-a prebenitzeko eta haurdun ezgeratzeko 3 aukera daude: sexu

  harremanik ez mantentzea, arr iskugabeko sexu harremanak mantentzeaedo preserbatiboa erabiltzea. Pilulaantisorgailua da eta Hurrengo Egunekopastilla, berriz, emergentzietarako da etakoitoa izan ondoren hartzen da.• Kontradikziorik ba al dauka?

  HEP hartu eta hurrengo 3 egunetannekatuta, botaka egiteko gogoarekin, edomareoekin egon gaitezke. Gaur egunjendea kontrolik gabe hartzen ari da,antisorgailu bezela eta kasu hauetan ezdakigu zeintzuk izango diren efektuak.

  • Errezeta erosteko?Medikura joan behar dugu,

  larrialdietara, errezeta egingo digute etagero farmazian erosi ahal da 19,50eurotan. Halere, hausnarketa egin beharkogenuke, kondoi batek euro bat balio du,ez digu burukomenik ematen eta NGH,STG eta GIB-HIESak prebenitzen ditu.HEPak burukomin handiak eragiten ditu, ia20 euro balio du eta ez gaitu STG etaGIB-HIESetik babesten. Gainera,egonezina eta antsietatatea sortzen ditueta ez da oso fidagarria. Merezi al du?

  Hurrengo eguneko pilulaEli Moreno [Sexologoa]

  Bereizketa egin behar da: antisorgailuak koito harremana izan aurretik hartzen dira eta Hurrengo eguneko pilula, aldiz, neurrirrikhartu ez dugulako eta arriskuko jokabidea mantendu dugulako. Nik “emergentziazko pilula” deituko nioke. Kasu konkretuetan hartubehar da, antisorgailu batek efektorik ez baldin badu egin edo eta ez badugu erabili. Ez da erabili behar antisorgailu bezela.

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 17

 • [18] 2005-6-3

  ® Nola konturatu zinen zerbaitgaizki zenuela?

  Urtean behin enpresan egiten dutenazterketa medikoan esan zidaten gibelahandituta nuela. Espezialistarengana jonuen, frogak egin zizkidaten eta gibelekotumorea neukala esan zidaten.® Gogorra, ezta?

  Bai, tumore txarra duzula entzutea ezda batere goxoa. Transplanteabeharrezkoa nuela esan zidaten. Denetiksent i tu nuen: beldurra, galderak,zalantzak… 9 cm-ko tumorea neukan.® Transplantea berehala egin alzizuten?

  Ez, gibela handituta nuela ikusizutenetik urtebete inguru pasatu zen.Frogak egin, ea minbizia gibelean bakarrikneukan edo beste organoren bat ereharrapatu ote zuen aztertu…. Gauzak ondoneurtu behar dira eta dena argidagoenean sartzen zaituzte i txaronzerrendan. Nik zortea izan nuen, ze 15egunetara esan zidaten gibela zegoelaniretzat. Ebakuntza egin zidaten eta gaurarte. Zazpi urte pasa dira eta berriz jaionintzela esan dezaket. ® Ba al dakizu noren gibela jasozenuen?

  Ez, informazio hori ez dute ematen eta,egia esan, hobe horrela ze, bestela, bizitzaosoa berarekin eta familiarekin zorretan

  egongo nintzateke. Orain ere daukatzorraren sentsazio hori, dudarik gabe, inoizezingo dut ordaindu eman didaten guztia.Bizitza eman zidaten.® Transplantearen ostean ez alduzu arazorik izan?

  Hasieran glukosa oso altu geratuzitzaidan eta arriskua zegoen diabeteaizateko baina, zorionez, desagertu eginzen eta gaur egun hartzen dudan botikabakarra retxazoaren aurkako pilulak dira.

  ® Gibela transplantatu eta hurren-go egunetan zerbait berezia sentitual zenuen?

  Bai, baina zaila da azaltzea. Beteasentitzen nintzen, nire barruan zerbaitberr ia jaio izan bali tz bezala. Ososentimendu berezia eta ederra zen,bizipoza.

  ® Bizitza ikusteko modua aldatuegin al da zuretzat?

  Ikusteko eta sentitzeko. Ohiturak aldatubehar dituzu, txikiteorik ez, elikadura garbia,lana egiteari laga egin nion… Baina argidago kalitatezko bizitza daukadala, osogustura bizi naiz, egunez egun baloratzendut bigarren aukera bat izan dudala.® Organo-emaile al zinen lehen?

  Lehen ez eta gaur egun, aldiz, bai nieta baita nire familia eta lagunak ere. ® Zer esango zenioke emaile ezden bati?

  Bizitza galduz gero, organo horiekhi lzor ian dauden per tsonei biz i tzaemateko bal io dezaketela. Osogarrantzitsua da emaile txartela izatea,ze modu horretan medikuek badakite hilden per tsonaren borondatea zelaorganoak ematea. Bestela, familiak hartubehar du erabakia eta prozesua askoatzeratzen da. Kasu askotan, denborakberebiziko garrantzia du.® Eskerrak eman nahi dituzu, eztaManolo?

  Bai, lehenik eta behin gibela emanzidan pertsona eta familia eskertu nahinituzke, bigarrenik, Gurutzeta Ospitalekoliseri-aparatu saileko lantalde osoa, niklan egin nuen enpresako erizainak,bereziki Lola eta, nola ez, baita nirefamilia osoa ere.

  MANOLO GURRUTXAGAGIBEL TRANSPLANTATUA

  «Gibel berriarekin, pozik,beteago sentitzen nintzen, sentsazio ederra zen oso»

  «Egunez egunbaloratzen dut

  bigarren aukerabat izan dudala»

  Bihar. Ekainak 4, ALCER elkarteak mahaiak kalera aterako ditu herritarren artean organo-emaileak lortzeko. Izan ere, Deba Barrenean 388 organo-emaile dauden arren, kopuru hori zenbat eta gehiago igo, are etahobeto. Manolo Gurrutxaga ekarri dugu gure artera. Berari gibela transplantatu zioten duela zazpi urte.

  Berbetan

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 18

 • 2005-6-3 [19]

  Kultura

  San Frantzisko, 14 – Tel. 943 74 05 49

  San Bartolome, 18Tel. 943 74 08 49

  AURRESKU ETA SOINU ZAHAR TXAPELKETA

  Amaitu dira Euskadiko Aurresku eta Soinuzahar Txapelketak

  EErrenter ian jokatu zen AurreskuTxapelketaren finala. Azaroan hasizen ligaxka batean aurrera eginostean lau dantzari heldu dira finalera;Azkoi t ian, Legazpian, Oiar tzunen,Beasainen, Elgoibarren eta Ordizianospatutako kanporaketetan aurrera eginondoren, alegia. Bertan, 7 eta 11 urtebitarteko mailan parte hartu zuen MikelZuñigak eta 10. postuan sailkatu zen.

  B sailean, hau da, 11 eta 15 urtebitartekoen mailan, Ander Aranberri izanzen elgoibartarrik onena 8. postuan. JulenConde eta Josu Espilla elgoibartarrak

  sailkatu ziren bere atzetik. Neskei dagokienez, Legazkin jokatu

  zen Soinu zahar Txapelketaren finala.Euskadi osoko 15 dantzaririk onenaksailkatu ziren Legazpiko finalerako etahemen ere lau ziren finalera iristea lortuzuten parte hartzaile elgoibartarrak urteguztiko prestakuntzaren ondorioz.

  Gaztetxoen mailan 6. postuan sailkatuzen Maialen Solabarrieta, 9. postuanGarazi Aiesta eta 11. postuan AinhitzeEtxeberria.

  B sailean 4. postuan sailkatu zenDorleta Fernandez.

  KKuurrttssoo bbuukkaaeerraakkoo kkoonnttzzeerrttuuaakkInazio Bereziar tua Musika

  Eskolako ikasleek kurtso bukaerakokontzertuak eskaini zituzten. Asteanzehar Musika Eskolako auditorioaneskaini zi tuzten kontzer tuak etabarixakuan Herriko Antzokian jarrizuten jendaurrean ur te guzt ianirakatsitakoa. Ikusleek eskertu zutenart is ta gazteen trebetasuna etahauek publiko aurrean jotzea zerden ikasteko aukera izan zutenoraingoan.

  ““AAbbssiitt”” ttaallddeeaarreenn rroocckk kkoonnttzzeerrttuuaa

  “Absit” rock taldeak kontzertuaeskainiko du zapatu gauerdian(24:00) Madalako parkean.Santanderreko “La Industria” izenekoakademia batetik atera dira “Absit”taldeko musikariak eta taldea sortuberr ia da. Musikarekin batera,“Estado critico” izenburua daramanikus-entzunezkoaz lagunduko duteberaien agerraldia.

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 19

 • [20]

  Kirola

  2005-6-3

  «Ikusleen animoekin daukazuna bainogehiago ematen duzu Aizkorriko maratoian»

  ION REVERT ANTXINTXIKARIA

  «Futbolean jokatzen nueneangorroto nuen korrika egitea»

  Ion Revert (29 urte) elgoibartarrak bigarren urtez jarraian egin duZegama-Aizkorri Mendi Maratoia. Bost ordu eta hogeitabost segundubehar izan zituen 42 kilometroak egiteko, iaz baino orduerdi gutxiago.

  ® Ozta-ozta sartu zinen lasterke-tan, ezta?

  Bai , 350 lagun onartzen zenaltuenez eta izena ematerakoan lekurikgabe geratu nintzen. Erreserban jarrininduten eta lasterketa baino 10 egunlehenago dei tu zidaten.Entrenamenduen erritmoa jaitsita nueneta lanean eskatutako jai-eguna atzerabotata, baina ez zitzaidan asko kostaberriz mentalizatzea.®Eguraldiak lagundu zizuen.

  Bai. Aurreko egunetan egin zuenberoa ez doakit ondo, baina domekanfreskatu eta antxintx ika egi tekoaparteko eguna atera zen. Lurralehorra zegoen eta bukaeran hasi zensirimiria freskagarria zen. Jende askokondu zi tuen markak, bai taelgoibartarrok ere. ® Nola amaitu zenuen?

  Zisko eginda. Ikusleen animuekairean eramaten zaituzte, motibatuegiten zara eta nahigabe erritmoabizi tzen duzu. Daukazuna bainogehiago ematearen ondorioz bukatzenduzu ziplo eginda. Ikaragarria daikusleek nola animatzen gaituzten.Oraindik ere jendearen animo ohiuakentzuten ditut, Tourra korritu izan banumoduan sentitzen nintzen.® Unerik kritikoena?

  Andraitzeko igoera. Urbiatik pasaostean geratzen den azken aldapa da,30. kilometroan. Txorkatila ere okertu

  nuen, baina beroan ez zidan trabarikegin. Zangoek asko sufri tzen dutejaitsieretan eta koadrizeps giharreakasko kargatzen dira. Oinetan atzazalikere ez zait geratzen ia.® Korrika egiten al duzue ibilbi-de guztia?

  Gehiena bai. Puntu jakin batzutanbakarrik joaten gara oinez: Aitzkorrin,Sancti Spiritu bukaeran eta Andraitzen.® Zer prestakuntza egin duzu?

  Abenduan Gasteizko erdi maratoiaeginez hasi nintzen. Ez daukagu ideiahandiegirik horrelako probak nolaprestatu baina aurten serioxeagohartzeko asmoa dut. David Conde, nirelaguna, begipuntuan daukat eta iaharrapatzen dudan, badut gogoa! 7minutu kendu dizki t . E lkarrekinentrenatzen dugunean parean ibiltzennaiz, baina lasterketetan urduri jartzennaiz eta bera, berriz, hazi egiten da.® Noiztik mendi lasterketetan?

  Lehen futbolean jokatzen nuen,atezain gisa, eta gorroto nuen korrikaegitea. Laneko turnoak zirela-eta,futbola laga eta duela 3 urte korrikaegiten hasi nintzen kirola egitearren.Lehen mendi lasterketa Gorbean eginnuen. Lehena eta gaizkien pasa nuena,goian izugarrizko hotza egiten baitzuen.Ez nuela errepikatuko esan nuen, bainakeba. Gustua hartu diot korrika egiteari,bizio bat da. Gainera, lagun asko eginditut korrikalarien artean.

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 20

 • 2005-6-3 [21]

  Elgoibarko Atletismo Egokituaren I.Probak irudi ikusgarriak laga zituen joanzen zapatuan Mintxetako Kirolgunean.Gurpildun aulkietan aritu, gorrak edoitsuak izan arren, edonorentzako exenpludira atleta saiatu hauek. Orduak etaorduak sartu behar izan dituzte beraienezintasunak gainditzeko, baina lortzendituzten markak ez dira edonolakoak.Mintxetara hurbildu zen jendea zur etalur geratu zen gurpildun aulki batean100 metroak 16.01 segundotan egitenzituztela ikustean edo 1.500 metrokolasterketan 3:35:47-ko denbora egitenzutenean. Mexiko, Portugal, Frantzia,

  Espainia eta Euskadiko 50 atleta inguruaritu ziren Mintxetan. Parte hartzaileenartean A tenaseko eta SidneykoOlinpiadetan lor tutako bi urrezkodomina, bost zilarrezko eta bi brontzezkoosatzen zituzten.

  ZEGAMA-AIZKORRI MENDI LASTERKETA

  Bost herritarrek amaitu zutenAizkorriko maratoia

  BBost elgoibartar ausartu ziren IVZegama-Aizkorri Mendi Maratoianparte hartzera joan zen domekan.322 lagunek amaitu zuten MundukoKopako I. proba puntuagarria eta RobJebb britainiarrak izan zen irabazlea,aurreko marka 12 minututan onduz(3:54:18). Elgoibartarrei dagokienez, iazmoduan David Conde izan zenhelmugaratzen lehena. Ehizan ez ezikantxintxika ere trebea da mutil hau eta4:53:08-ko denbora behar izan zuen42,195 metroko ibi lbidea eta 5.472metroko gora-behera metatua gainditzeko.Mendi Lasterketako Euskal Herriko I I .Txapelketarako ere balio zuen probak eta23. postuan sailkatu zen Conde. XabierBergaretxe (5:00:25) 57. postuan sailkatuzen eta ia 9 minututan hobetu zuen iazkodenbora. 60. postuan sartu zen Jon Revert

  (5:00:51). Honek 35 minututan hobetuzuen iazkoa. Asier Arrieta 103. postuansailkatu zen 5:14:11-ko denborarekin.Azkenik, Andoitz Agirregiomezkorta 216.postuan helmugaratu zen 5:58:59-kodenbora ezarriz.

  Atletismo Egokituaren estreinaldi arrakastatsua Mintxetan

  Kirola

  [ EMAITZAK ]FUTBOLAHHaauunnddii 00 - Zalla 00 ((33.. mmaaiillaa))

  Ordizia 00 – Elgoibar 11 ((KKaadd..))

  Beti Ona 33 – Elgoibar 22 ((NNeesskkaakk FF--88))

  PILOTADDeebbaarrrrookkoo TTxxaappeellkkeettaa

  Arrasate 2222 -- Lagunak B 1144 ((NNaagg..))

  Eibar 11 – Lagunak 2222 ((JJuubb..))

  Lagunak 2222 – Euskal Jolas 99 ((KKaadd..))

  UUddaabbeerrrrii TTxxaappeellkkeettaa

  Ilunpe 1188 -- Lagunak 66 ((IInnff..))

  LLaagguunnaakk TTxxaappeellkkeettaa

  Ruiz 1188 -- Zubizarreta 1177 ((BBeennjj..))

  Astigarraga 1188 -- Odriozola 00 ((BBeennjj..))

  Gabilondo 1188 -- Ruiz 88 ((AAlleebb..))

  Amesti 1188 -- Cid 77 ((AAlleebb..))

  [ AGENDA ]FUTBOLA MintxetanZZaappaattuuaa,, 44

  1111::0000 Elgoibar – Ordizia ((KKaadd..))

  [ IDARRAGA SARIAK ]IDARRAGA KAFEAK 8. SARIA

  HAUNDIko jokalari erregularrena 04/05JJookkaallaarriiaa PPuunnttuuaakk

  11.. J. Igartua 50

  22.. Navarrete 48

  33.. J. Arrasate 48

  44.. David 39

  55.. Ibai Gonzalez 37

  66.. Etxabe 31

  77.. Loren 29

  88.. M. Elkoro 28

  99.. A. Arenas 28

  1100.. Javi Gomez 20

  1111.. I. Oruesagasti 16

  1122.. Mikel Calvo 15

  1133.. Iribar 12

  1144.. Guinea 10

  1155.. Urzelai 5

  1166.. Izagirre 5

  1177.. Unai 3

  1188.. Mandiola 2

  Joan zen astean C.C. E lgoibarkadete mailako futbol taldea mailaz igozela esan bagenizuen ere, igoerafaseko kanporaketa jokatu eta gainditubeharko du oraindik ametsa egibihurtzeko. Ordiziako taldearen aurka

  joaneko partida 0 eta 1 irabazi ostean,zapatu honetan, hilaren 4an, Mintxetanjokatuko dute i tzu lerako par t idaerabakiorra. Ordiziari irabaziz gero,datorren ur tean Ohorezko mai lanarituko dira.

  Kadeteen partidu erabakiorra izango da zapatu honetan

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 21

 • [22] 2005-6-3

  Merkatua

  ESKAERA® Emakumea nagusiak zaindu edogarbiketa lanetarako prest.S 660000 2288 2277 9933® Emakumea nagusiak edo umeak

  zaindu edo garbiketa lanetarako prest: S 668866 5577 8822 2288® Emakumea nagusiak zaindu edogarbiketa lanetarako prest: elkarteak,portalak, tabernak, etxeak...S 663399 8888 2200 0044® Soldadore titulatua lanerako prest. S 994433 5533 1177 4455® Emakumea umeak zaindu edo garbi-keta lanetarako prest.S 669999 2288 4400 6644® Mutila eskaintzen da lan egiteko:gida baimena dut, urdaitegi-harakinezagutza. S 661155 0000 8833 4466® Soldadorea lanerako prest.S 669966 7799 4411 0077® Zaintzailea nagusiak zaintzeko prest.10 urteko esperientzia eta informeak.S 668855 772299 779900® Mutila nagusiak zaindu, txofer, edoigeltseritza lanetarako prest.S 667700 2255 7788 0044

  ESKAINTZA® Sukaldari laguntzailea eta kamarero-ak behar dira. S 994433 1122 1122 6622® Pertsona euskalduna behar da aste-an zehar, gauez barran lan egiteko.S 667700 6655 4499 2211® Debako Kresala Hotel-Jatetxeakterrazarako kamareroak behar dituudarako. S 994433 6600 8800 5522 ((AAxxuunn))® Asteburuetan gasolindegian lan egi-teko pertsona behar da, uztaila, abuz-tua eta irailerako. S 994433 7744 0022 4411® Ileapaintzailea behar da egun erdizlan egiteko. S 994433 7744 1188 6644® Pertsona bat behar dut udan etxekolanak egin eta umeak zaintzeko.S 668877 111144 770077

  OOHHAARRRRAAMerkatu txikirakomezuak ekartzeko

  azken egunaasteazken eguerdiko

  13:30a da.

  [ LANA ]

  [ ETXEBIZITZAK ]

  ® Garaje itxia salgai Madalako etxeberrietan. 28m

  2.

  S 664466 5500 2288 6666® Garaje itxia salgai Pista Beltzean.S 994433 7744 2277 7788® Trenbide kalean garaje itxia aloka-tzen da. Goiko solairuan.S 994433 7744 0011 7777® Garajea salgai Ermuaranbiden.S 994433 7744 3355 7788® Garajea salgai Urasandin.S 994433 7744 0077 2266 ((2211::0000--2222::0000))

  [ GARAJEAK ]

  ® Saloia salgai Mexikar estilora.Armairuak, mahaiak, taberna, bi sofa...S 994433 1199 8800 6622® Seat Leon Sport 110 cv. salgai. 4 urte,100.000km. Salmenta premiazkoa, pre-zio oso onean. CD kargadorea, klimati-zadorea, 4 airbag, portaeskia... S 664455 000077 446655 ((iiññaakkii))® KTM 450 SX motorra salgai. 2003.urtekoa. Gutxi erabilia, transmisio etaerrubera berriak, argiarentzat irteera,extrak. 4.900 euro. S 667788 558877 886677® KTM 250 EXC motorra salgai. 2002.urtekoa. krosseko eskapea eta deposi-toa. 2 urtetan 200km. 4.000 euro.S 667788 558877 886677® Bi piragua salgai, erremuekin. Biak500 eurotan. S 667766 3333 8877 4433 ((IIññaakkii))® Silver Cross haur aulkia salgai. Berria.200 euro. S 994433 7744 0011 9944® Peugeot 306 Style Break 1.9 TD fami-liarra salgai. 1999. urtekoa.S 664455 000077 446655 ((IIññaakkii))® Zaldiak salgai. S 667700 2233 5522 5544® Hyundai Coupe autoa salgai. SS-3755AX S 994433 7744 2244 2266

  [ SALEROSKETAK ]

  ® Arrillaga kalean poltsa galdu nuenume jantziekin. S 994433 7744 1144 5522

  [ BESTERIK ]

  SALMENTA® Pisua salgai Pedro Muguruzan.Eguzkitsua eta bistekin.S 661177 997799886600 ((1155::3300eettiikk aauurrrreerraa))® Etxea salgai Basarteko lehen ilaran.68m2 . Dena kanpora. 2 logela, 2komun, egongela, sukalea, lehortegiaeta garajea. S 668877 2233 5588 3399

  ® Etxea salgai Urasandin.S 666666 771188 226633 ((IIggoorr))® Etxe berria salgai Soraluzen.Komunak eta sukaldea amueblatuta.Garajea, entreplanta eta txokoa.S 661155 7777 9999 2200® Etxea salgai Mendaron. 77m

  2

  Bizitzera sartzeko moduan, dena kan-pora, eguzkitsua eta ganbararekin.S 665599 7711 5577 2222® Etxea salgai, oso egoera onean. 3logela eta terraza. S 660099 554411 662222® Etxea salgai Pedro Muguruzan.Sukaldea, komuna, egongela, 2 logela,balkoia, terraza, trasteroa. 156.500euro. S 660000 330000 668822® Pisua salgai Artetxen (Iñigez deKarkizano). Berritua, altzariekin, denakanpora, ganbararekin.S 662277994411226611® Etxea salgai Errosario kalean.Bizitzera sartzeko moduan. Sukaldea, 3logela, 3 balkoi, egongela, komuna,despentsa, berogailu zentrala.S 994433 7744 0022 6688® Etxea salgai Santa Ana kalean.Altzariekin, 3 logela, komuna, sukaldea,egongela, 2 trastero. S 664477006677666666® Etxea salgai Santa Ana kalean. 2logela, egongela, sukaldea eta komu-na. Igogailuarekin. S 994433 7744 2266 1144® Etxea salgai Mendaron, HerrikoEnparantzan. 3 logela, egongela,sukalde-jangela, komuna, bainugela,ganbara eta garaje itxia. Oso eguzki-tsua eta egoera ezin hobean. S 661188 2255 9933 4433//994433 0033 3355 6633

  ALOKAIRUA® Benidorm-en apartamentua aloka-tzen da. Zentroan. S 665500 5555 7700 7777® Etxe adosatua alokatzen daAlcoceberren (Castellon) ekaina, uztailaeta iraila. Igerilekua, hondartzatik 200metrora. Gune oso lasaia.S 668800 1188 3399 0077® Pisua alokatzen da Torreviejan.Igerilekuarekin eta hondartzatik 600metrora. S 662288 5588 4455 3355® Pisua hartuko nuke alokairuan Elgoibaredo Eibarren. S 669900 770011 111188® Apartamentua alokatzen daMallorkan. S 664455 8822 9933 4455 ((AAiittoorr))® Pisual alokatzen dut Donostian udan.Ondarretatik 10 minutura. 2 logela.S 994433 337777 229922 ((2211::3300--2222::3300))® Emakume batek bere etxean besteemakume bat hartuko luke alokairuan.Gela komunarekin, eta sukaldea.S 994433 7744 1166 7711

  • Elgoibarko enpresak bbaaiinnuuzzaaiinnssoorroosslleeaa behar du.EErrrreeff.. 116622000055000044990000

  • Arrasateko enpresak zzuurrggiinnttzzaakkooLLaannbbiiddee HHeezziikkeettaakkookkoo iirraakkaasslleeaabehar du. EErrrreeff.. 116622000055000044557722

  • Azkoitiko enpresak KKZZgguunneerraakkoottuuttoorreeaa behar du.EErrrreeff.. 116622000055000055444433

  • Arrasateko enpresak kkiirrooll ddeennddaa--rraakkoo ssaallttzzaaiilleeaa behar du.EErrrreeff.. 116622000055000055119955

  • Arrasateko enpresak oossttaallaarriittzzaakkooLLaannbbiiddee HHeezziikkeettaakkoo iirraakkaasslleeaabehar du. EErrrreeff.. 116622000055000044222244

  • Eibarko enpresak sseennddaaggiilleeaabehar du. EErrrreeff.. 116622000055000055335555

  • Gipuzkoako enpresak kkaammiiooiiggiiddaarriiaa behar du.EErrrreeff.. 116622000055000055330044

  • Zarauzko enpresak eerriizzaaiinnaa behardu. EErrrreeff.. 116622000055000055229999

  • Eibarko enpresak jjoossttuunnaa behardu. EErrrreeff.. 116622000055000055116600

  • Itziarko enpresak eelleekkttrriikkaarriiaabehar du. EErrrreeff.. 116622000055000044116611

  Hautagai moduan sartzea eskatunahi baduzu 990011222222990011

  telefonora deitu edo ‘Langai’-kElgoibarren dituen zentru

  laguntzaile hauetako batera deitu: Elgoibarko Institutua

  (Peio Juaristi) 994433 7744 8800 1199edo IMH (Nora Ramón)

  994433 7744 4411 3322 telefonora.

  Zerbitzaria behar dairekitzear dagoen irish pub batean lan egiteko.

  Tel.: 619 34 55 58

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 22

 • 2005-6-3 [23]

  ZZOORRIIOONNAAKK

  ® Zorionak VViicceennttee CCaarrooamatxo eta AMANDArenpartez.

  ® Zorionak MMiikkeell OOllaaiizzoollaa““UUzzttaappiiddee”” ekainaren 2an14 urte bete zituelako etaGipuzkoako IdatzizkoBertsolari Txapelketako txa-pelduna izan delako.Lagunen partez.

  Zorionak

  ® Zorionak BBeeññaatt eta AAmmeettss zuen 3. urtebetetzean.Ikastolako lagunen, etxekoen eta bereziki, aitxitxa etaamamaren partez.

  ® Zorionak AAllbbaa bihar 3urte beteko dituzulako.Familiakoen eta bereziki,Angelen partez.

  ® Zorionak MMaaiiaalleenn hila-ren 6an 9 urte egingo ditu-zulako. Gurasoen etaanaia Aritzen partez.

  ® Zorionak IIkkeerr ekainaren5ean bi urte egingo dituzu-lako. Ama, aita eta bereziki,Ianireren partez.

  ® Zorionak JJuunnee bihar, ekai-nak 4, 3 urte egingo dituzu-lako. Patxo potolo bat etxe-ko guztien partez.

  ® Zorionak AAssiieerr domekan2 urte egingo dituzulako.Etxekoen eta lehengusuguztien partez.

  ® Zorionak JJoossuu CCaassttaaurteak egin zenituelako.Judith-en partez.

  ® Zorionak AAssiieerr ekainaren2an urte bat egin zenuela-ko. Muxu handi bat familia-koen eta arrebaren partez.

  ® Zorionak JJoonnee ekainaren2an 7 urte egin zenituela-ko. Etxekoen partez bihotz-bihotzez.

  ® Laster bost urte, maitxia!Zorionak PPaauulloo eta laztanpila bat.

  ® Zorionak ssoorrggiinnttxxoo!! ondopasa igandean eta muxuhandi bat ikastolako lagun-txoen partez.

  ® Ailegau jatzu eguna,JJooaannee!! bihar 4 urte, sakuka-da bat musu, eta atximurka-da bat Saratxoren partez.

  ® Pilar Ikastetxeko HaurHezkuntzako irakasle etaikasle guztion partez zorio-nak JJaavviieerr CCaassttrroo.

  ® Aupa Reala eta aupa Athletic! Zorionak MMeennddaarrookkoo hhiirruukkootteeaarrii..

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 23

 • [24] 2005-6-3

  BESTELAKOAK BARREN astekaria 943 74 41 12 Elgoibarko Izarra 943 74 16 26Kiroldegia 943 74 44 15Kontsumo Bulegoa 943 74 30 88Liburutegia 943 74 35 25Musika Eskola 943 74 21 45Mintxeta 943 74 43 15Parrokia 943 74 08 42Postetxea 943 74 15 47Gazte Informazioa 943 74 14 61KZ gunea 943 74 88 28

  ADINEKOEN ETXEAK San Lazaro Egoitza 943 74 02 96Zaharren Biltokia 943 74 05 26Eguneko Zentroa 943 74 45 65

  IKASTETXEAKHaur Eskola 943 74 21 41HHI (EPA) 943 74 08 80Herri Eskola 943 74 08 79I.M.H. 943 74 41 32Institutua • Arreiturre 943 74 80 19

  •Ezenarro (Meka) 943 74 80 19Ikastola 943 74 44 41Pilar Ikastetxea 943 74 13 31

  ELGOIBAR - DONOSTIA Astegunak:7:10, 7:40, 8:10, 9:00, 10:40, 13:40,14:00, 14:40, 15:00, 15:40, 16:00,18:40, 19:05, 20:00, 20:40Larunbatak: 7:10, 9:00, 10:40, 13:40, 14:00, 15:00,18:40, 20:00Igandeak eta jaiegunak:9:40, 10:30, 13:40, 18:40, 20:00,20:40Pesa: 902 10 12 10

  DONOSTIA - ELGOIBAR Astegunak:6:15, 7:00, 8:15, 9:30, 12:00, 12:30,13:30, 14:30, 15:00, 17:30, 18:30,19:30, 20:45.Larunbatak: 8:15, 12:00, 12:30, 15:00, 17:30,19:30, 20:45Igandeak eta jaiegunak: 12:30, 17:30, 19:30, 20:45.PESA: 902 10 12 10

  ELGOIBAR - MENDAROKO OSPITALAAstegunak: 6:15, 6:40, 6:45, 7:35, 8:15, 8:45...ordu erdika. Azkena; 20:45.Asteburuak eta jaiegunak: 7:15ean hasita, orduka. Azkena; 20:15. EUSKOTREN: 943 74 04 42

  MENDAROKO OSPITALA - ELGOIBAR Astegunak: 6:55ean hasita, ordi erdiro. Azkena21:55.Asteburua eta jaiegunak: 7:55ean hasita, orduka. Azkena, 21:55.EUSKOTREN: 943 74 04 42

  LARUNBAT GAUEKO ZERBITZUAKEUSKOTREN: 943 74 04 42

  ELGOIBAR-DEBA1:05, 2:35, 4:35, 6:05

  DEBA-ELGOIBAR12:10, 1:55, 3:40, 5:25

  ELGOIBAR-EIBAR12:25, 2:10, 3:55, 5:40

  EIBAR-ELGOIBAR1:00, 2:30, 4:30, 6:00

  [ AUTOBUSAK ]

  EGUNEZ GAUEZ 3 Etxeberria Etxeberria

  (Errosario)4 Yudego Ibañez55 Ibañez Ibañez6 Bidasolo Bidasolo7 Etxeberria Etxeberria

  (Santa Ana)8 Fernandez Fernandez9 Yudego Yudego10 Zabaleta Zabaleta

  [ FARMAZIAK ]

  OSASUNA Anbulatorioa 943 03 26 10Larrialdiak 943 46 11 11Planning-a 943 74 29 50Alkoholiko Anonimoak 943 74 03 85D.Y.A (anbulantzia) 943 46 46 22Gurutze Gorria 943 74 38 64Mendaroko Ospitalea 943 03 28 00Odol Emaileak 943 74 39 36

  UDALA Euskara Zerbitzua 943 74 43 66Kultura Zerbitzua 943 74 21 58Hirigintza 943 74 43 84Epaitegia 943 74 16 30Haziena 943 74 44 14Mendaroko Udala 943 03 32 82Ongizate zerbitzua 943 74 10 08Udaletxea 943 74 10 50Udaltzaingoa 943 74 13 94Debemen 943 74 40 67

  GARRAIOAK Eusko Trenbideak. 943 74 04 42PESA (Eibar) 902 10 12 10Taxi geltokia 943 74 08 98Bizkaibus 902 222 265

  [ TELEFONOAK ]

  KANPOKO FARMAZIAK IBAÑEZRekalde, 1 Soraluze. Tel: 943 75 16 38

  FERNANDEZHerriko enparantza 4, Garagarza. Tel: 943 75 61 42

  ZABALETAKalebarren, 9 Soraluze. Tel: 943 75 13 84

  [ OKINDEGIA ]

  5 igandea DOÑA MERCEDES

  [ 4 ZAPATUA ]

  10:00 IGERIKETA EGUNAOlaizaga KiroldegianInfantil, alebin, benjamin etaaurrebenjaminn mailakAntolatzailea: E. Igeriketa Taldea

  10:30 ORGANU EMAILEENMAHAIAPlaza HandianAntolatzailea: ALCER

  11:30 PLAZARATZE EGUNAPlaza HandianAntolatzailea: Herri Eskola

  16:00 BILBOKO MANIFESTALDIRAIRTEERA AUTOBUSEZLeloa: “Orain herria, orain bakea”Irteera: Plaza HanditikIzen emateak: ohiko tokietan

  16:30 SAN PEDROKO BOLOTXAPELKETAGipuzkoako Hiru Txirlo BoloTxapelketaren 8. jardunaldiaSan Pedroko bolatokian

  21:00 ARRANTZA TXAPELKETA DebanAntolatzailea: La Union Elkartea

  24:00 ROCK KONTZERTUATaldea: “Absit”Madalan

  [ 3 BARIXAKUA ]

  19:00 HERRI ESKOLAKO JAIALDIAHerriko Antzokian

  19:15 KONTZERTUAAitor Nova sasofoi jolea eta LoretoAramendi pianu jolea

  Zerbitzuak

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 24

 • ZINE

  BARRENek ez du gerta litezkeen emanaldien aldaketen erantzukizunik.

  EEIIBBAARR,, RIALTO«Star Wars 3»

  3, barixakua: 19:30-22:154, zapatua: 17:00-19:30-22:155, domekia: 17:00-19:30-22:15

  6, astelehena: 19:30-22:157, martitzena: 19:30-22:158, eguaztena: 19:30-22:15

  KKAARRTTEELLDDEEGGIIAA

  EELLGGOOIIBBAARR HERRIKO ANTZOKIAN

  «Reinas» 3, barixakua: 22:15

  4, zapatua: 19:30-22:155, domekia: 19:30-22:15

  6, astelehena: 22:15“La interprete”

  11, zapatua: 19:30-22:15

  EEIIBBAARR,, UNZAGA«Cosas que hacer antes de los 30»

  3, barixakua: 19:30-22:154, zapatua: 17:00-19:30-22:155, domekia: 17:00-19:30-22:15

  6, astelehena: 19:30-22:157, martitzena: 19:30-22:158, eguaztena: 19:30-22:15

  2005-6-3

  Agenda

  [ 5 DOMEKIA ]

  12:00 EKO ASTEALoreak banatzea doan; Deba ibaiariburuzko mural lehiaketa, urariburuzko antzerkia eta Deba ibaiariburuzko ekojokua Plaza HandianAntolatzailea: Debegesa

  12:30 FINALISTA EGUNADomina banaketaSan PedronOndoren bazkaria

  19:00 GELATXO TALDEARENKONTZERTUAPlaza Handian

  ZZuuzzeennddaarriiaa:: MMaannuueell GGoommeezz PPeerreeiirraaAAnnttzzeezzlleeaakk:: VVeerroonniiccaa FFoorrqquuee,, CCaarrmmeenn MMaauurraa,, MMaarriissaaPPaarreeddeess..

  Bost emakume, zein baino zein eszentrikoagoak dira filmehonetako protagonistak. Guztiak dira amak, modernoak etadenek dituzte seme ederrak. Ezusteko batek aldatuko dituguztien bizitzak, historiako gayen arteko lehen ezkontzanparte hartzear daude beraien semeak eta bertanezagutuko dute elkar bost emakumeok. Bidea ez da horrenerraza izango, ordea, eta oztopo eta aurreiritzi askogainditu beharko dituzte bidean. .

  «Reinas»

  [ 9 EGUENA ]

  10:00 “PATAGONIA” DIAPOSITIBAEMANALDIAKultur Etxeko hitzaldi gelanHizlaria: Jose Ramon Agirre

  [ 10 BARIXAKUA ]

  22:15 “NATHALIA” ABESLARIARENKONTZERTUAHerriko AntzokianSarrera: 6 euro (aurrez salgaiPitxintxun)

  SINOPSIAK

  [ 7 MARTITZENA ]

  21:00 INAZIO IRIONDORI ONGI-ETORRIAPlaza Handian

  [25]

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 25

 • [26] 2005-6-3

  1940. urte inguruko erretratu hau AAnnjjeell AArroozzeennaakk laga digu. Argazkian ageri direnak San Antolinauzoko bizilagunak dira. Egun honetan, bazkaria egin zuten Don Inazio AldasoroTerratenienteari ermita erosi ziotela ospatzeko. Gogora ditzagun zeintzuk diren talde honetanageri direnak, aipatu beharra dago Anjel Arozena bera dela bizirik dagoen bakarra:Goian, ezkerretik eskumara: AAqquueelliinnoo BBaarrrreenneettxxeeaa,, JJoossee ddee AAggaarrrree,, BBaattiissttaa GGaallaarrrraaggaa,, PPaattxxii UUrriiaa ,, SSaannttiiAAggiirrrreeggoommeezzkkoorrttaa,, NNiikkoollaass SSaann MMaarrttiinn,, TToommaass EEttxxaabbee,, PPeeddrroo EEttxxaabbee..Bigarren ilaran, ezkerretik eskumara: PPeeddrroo ((aagguuaazziillaa)),, JJoossee MMaarrii MMuujjiikkaa,, MMaannoolloo JJuuaarriissttii,, SSeebbaassttiiaann AArrrriieettaa,,MMaarrccooss AArrrreeggii,, VViiccttoorr UUssaattoorrrree eettaa AAnnjjeell AArroozzeennaa..Hirugarren ilaran, ezkerretik eskumara: JJoossee MMaarrii ZZaabbaallaa,, JJoossee AArriizzaaggaa,, MMiiggeell JJuuaarriissttii,, JJuuaann JJoossee BBeerrggaarreettxxee,,TToommaass AAnnssoollaa,, NNiikkoollaass AArrrriieettaa,, EEsstteebbaann EEttxxaanniizz,, TTeeooddoorroo BBaarrrreenneettxxeeaa eettaa EElliiaass EElloorrzzaa..

  Atzera begira

  ESKERTZA2005eko maiatzaren 27an, 78 urte zituela hil zen

  PP uu rr ii ff ii cc aa cc ii óó nn UU nn aa mm uu nn zz aa gg aaen sendiak,bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak, hala nola hileta elizkizunetara agertu izana.

  ESKERTZA2005eko maiatzaren 25ean, 64 urte zituela hil zen

  SS ii mmoonn UUrr aa ii nn AArr rroo nn aaren anai-arrebek, koinatu-koinatek, bilobek eta gainerako sendi osoak,

  bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak, hala nola hileta elizkizunetara agertu izana.

  532 alea 22/9/08 11:54 Página 26

 • 532 azala 22/9/08 11:58 Página 3

 • 532 azala 22/9/08 11:58 Página 4