6.0 Faktor Kejatuhan Tamadun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CTU551

Text of 6.0 Faktor Kejatuhan Tamadun

Faktor-faktor kejatuhan sesebuah Tamadun

Setiap tamadun sememangnya akan mengalami kemerosotan dan ada pula yang runtuh secaramendadak. Pendapat ini telah ditegaskan oleh Ibn Khaldun. Menurut beliau, sesebuah tamadun dapat disamakan dengan usia seorang manusia yang akan melalui tempoh kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua.Beliau turut membahagikan kadar tempoh sesebuah peradaban kepada empat generasi iaitu:

a. Generasi pengamal

b. Generasi pengikut

c. Generasi pemelihara tradisi

d. Generasi pemusnah tradisi

Keruntuhan akhlak

Keruntuhan akhlak dalam masyarakat khususnya di kalangan pemimpin adalah faktor antara kemerosotan sesebuah tamadun. Penghayatan nilai-nilai murni tidak dipedulikan lagi. Sikap berfoya-foya, amalan rasuah, tamakkan kuasa berlaku secara berleluasa. Contohnya empayar moghul dan kesultanan Delhi.

Perpecahan di kalangan masyarakat

Perpecahan di kalangan masyarakat turut membantutkan perkembangan tamadun. Contohnyapertentangan antara kaum mawali berbangsa Parsi dengan Bani Umaiyah menyebabkan kerajaan BaniUmaiyah merosot.

Ketidakadilan

Ketidakadilan yang berlaku seperti wujudnya jurang perbezaan yang ketara antara golongan kaya dan miskin juga menjadi punca kemerosotan sesebuah tamadun. Contohnya di Yunani terdapat golongan hamba abdi yang hidup melarat yang ditindas dan dikerah untuk mengusahakan tanah golongan berharta telah menyebabkan pemberontakan di kalangan masyarakat bawahan.

Ketidakstabilan Politik

Perpecahan dikalangan negara kota dan wilayah-wilayah yang dijajah.

Bencana alam atau malapetaka

Menyebabkan berlaku kerosakan harta benda secara besar-besaran seperti banjir, wabak penyakit dan sebagainya. Contoh Athens serangan wabak penyakit yang mengakibat kematian penduduk dan pemerintahnya iaitu Pericles.

Penerimaan perubahan

sikap tidak mahu menerima perubahan juga boleh membantutkan perkembangan tamadun. Sikap seperti ini merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya membawa kepada masyarakat berkeadaan beku atau statik berpanjangan. Contohnya kerajaan Turki Uthmaniyyah