Activiteitenkalender 2011 - 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

activitietenkalender

Text of Activiteitenkalender 2011 - 2012

 • Versie 01 september 2011

  september 2011 - juni 2012

  Onze - Lieve - Vrouw - Presentatie Lokeren

  Handelsschool

  Hotelschool

  School voor Verzorging en

  Sociale en technische wetenschappen

  Kalender

 • Tijdstip Activiteit Doelgroep

  WEEK 35

  do 01 sep 11 Onthaal leerlingen Alle leerlingen

  13.15 u Eerste klassenraden Alle leerkrachten

  vr 02 sep 11 10.30 u Overleg Directieteam Directie

  za 03 sep 11

  zo 04 sep 11

  WEEK 36

  ma 05 sep 11

  di 06 sep 11

  wo 07 sep 11 9.00 u Directievergadering SG - STC Directie

  10.30 u Werkgroep beeldvorming

  (stadhuis)

  do 08 sep 11 9.00 u Vergadering Preventie &

  bescherming SG

  15.00 u Vergadering directieraad Directieraadsleden

  17.00 u Onthaal nieuwe leerkrachten

  vr 09 sep 11 9.30 u Vergadering

  secretariaatsmedewerkers

  Secretariaatsmede-

  werkers

  16.00 u Controle agenda studiegebied

  Handel

  za 10 sep 11

  zo 11 sep 11

  WEEK 37

  ma 12 sep 11 Hele dag Ontmoetingsdagen Waasmunster Eerstejaars

  9.00 u Medisch onderzoek IDEWE 5BR - 6BR - 6TH - 5V -

  7BV

  9.30 u Vergadering directieteam Directieteam

  14.00 u OCSG VTI Directie

  di 13 sep 11 17.00 u Gip-vergadering voeding en

  personenzorg

  Alle betrokken

  leerkrachten

  wo 14 sep 11 19.30 u Raad van Bestuur SG - SLC Raad van Bestuur SG

  do 15 sep 11 14.00 u Overleg CLB - algemene en

  bijzondere bepalingen

  19.00 u Raad van bestuur + Algemene

  vergadering

  Raad van Bestuur

  vr 16 sep 11 9.30 u Overleg met

  secretatiaatsmedewerkers

  10.30 u Overleg DBP Verzorging Directie

  16.00 u Controle agenda Studiegebied

  Voeding - Personenzorg - 1ste

  graad

  18.00 u Oudercomit Oudercomit

  Avonddienst 5BR - 6BR

  za 17 sep 11

  zo 18 sep 11

  Kalender Schooljaar 2011-2012 Versie 1 september 2011

 • WEEK 38

  ma 19 sep 11 Startvieringen (afzonderlijke

  regelingen)

  alle leerlingen

  10.30 u Overleg Annick Vander Stricht

  17.00 u Vergadering WG

  Gezondheidsbevordering

  Leden WG

  gezondheidsbevor-

  dering

  di 20 sep 11 13.30 u Overleg DPB Nederlands Directie

  12.00 u Chil'lop

  13.30 u Overleg Directieteam

  wo 21 sep 11

  do 22 sep 11 Car Free Day

  14.00 u Nascholing SG ivm Preventie en

  Veiligheid

  15.00 u Vergadering directieraad Directieraadsleden

  17.00 u Gip-vergadering Handel Alle betrokken

  leerkrachten

  vr 23 sep 11 9.30 u GOK-netwerkdag DPB

  10.00 u Codi Voeding/Hotel

  10.40 u KOBOSO

  11.00 u Overleg DPB Voeding Directie

  14.00 u CVA - DV

  16.00 u Controle agenda studiegebied

  Handel

  Avonddienst 5BR - 6BR

  za 24 sep 11

  zo 25 sep 11

  WEEK 39

  ma 26 sep 11 13.15 u Individuele fotografie Voor alle leerlingen

  18.00 u Schoolraad

  di 27 sep 11

  wo 28 sep 11

  do 29 sep 11 9.00 u Werkgroep Soc. Vaardigheden Leerlingenbe-

  geleiders

  14.00 u Infosessie voedselveiligheid 6TH - 6BR - 7BT

  16.00 u CPBW

  19.00 u Gip-infoavond Leerlingen en

  ouders laatstejaars

  vr 30 sep 11 12.00 u Ken mekaar dag Chil'lop

  16.00 u Controle agenda Studiegebied

  Voeding - Personenzorg - 1ste

  graad

  18.00 u Receptie CGGZ 7BT

  za 01 okt 11

  zo 02 okt 11

  Kalender Schooljaar 2011-2012 Versie 1 september 2011

 • WEEK 40

  ma 03 okt 11 17.00 u Vergadering Werkgroep Burgerzin

  en Werkgroep MOS

  Leden WG Burgerzin

  Leden WG MOS

  di 04 okt 11 Maandrapport Alle leerlingen

  behalve 7K

  CVA - DV

  10.00 u Werkgroep Soc. Vaardigheden Leerlingenbe-

  geleiders

  17.00 u Rijbewijs op school Groep 1 + Groep 2

  19.00 u Infoavond met oudercontact 1stes - 3des - 5des

  wo 05 okt 11 Hele dag Bedrijfsbezoek IKEA Gent Klas van ADM

  Hele dag Dierendag 1B

  9.00 u Directievergadering SG - VTI

  9.30 u RTC Oost-Vlaanderen Werkgroep Voeding

  13.15 u Rijbewijs op school Groep 4

  15.00 u Rijbewijs op school Groep 3

  do 06 okt 11 Maandrapport 7K

  10.00 u Lokerse gesprekken Directie - SLC

  15.00 u Vergadering Directieraad Directieraadsleden

  18.00 u LOC

  vr 07 okt 11 Evenement 51 Studiegebied

  Voeding

  Receptie opening Stedelijk

  Museum Lokeren

  Studiegebied

  Voeding

  14.00 u Werkgroep Beeldvorming LOP

  16.00 u Controle agenda studiegebied

  Handel

  17.00 u Infomoment stagairs leerkrachten LVDS

  za 08 okt 11 Buitenlandse stage Anuga Keulen

  van 8 t/m 12 oktober

  7BT

  zo 09 okt 11

  Kalender Schooljaar 2011-2012 Versie 1 september 2011

 • WEEK 41

  ma 10 okt 11 Hele dag Sportdag Voor alle leerlingen

  10.00 u Onderwijsraad

  14.00 u OCSG - SJ Hamme Directie

  di 11 okt 11 14.00 u VVKSO-vormingssessie

  Personeelsrelementering

  17.00 u Personeelsvergadering Alle leerkrachten

  17.00 u Rijbewijs op school Groep 1 + Groep 2

  wo 12 okt 11 Hele dag Hotelbezoek Serwir 6TH

  8.00 u CVA - MA

  13.15 u Rijbewijs op school Groep 4

  13.30 u Vergadering Mentoren SG - OLVP Mentoren

  15.00 u Rijbewijs op school Groep 3

  do 13 okt 11 8.00 u CVA - MA

  vr 14 okt 11 8.00 u CVA - MA

  10.00 u Werkgroep Soc. Vaardigheden Leerlingenbegeleide

  rs

  16.00 u Controle agenda Studiegebied

  Voeding - Personenzorg - 1ste

  graad

  Avonddienst 5BR - 6BR

  za 15 okt 11

  zo 16 okt 11

  WEEK 42

  ma 17 okt 11 9.00 u Infomoment Stagairs Leerkrachten

  19.30 u Medezeggenschapscollege SG -

  VTI

  di 18 okt 11 Hele dag Studiedagen Houffalize Directie

  14.00 u LOP

  17.00 u Rijbewijs op school Groep 1 + Groep 2

  wo 19 okt 11 13.15 u Rijbewijs op school Groep 4

  15.00 u Rijbewijs op school Groep 3

  do 20 okt 11 Sessie leerkrachten Voeding RTC GVDS

  13.30 u Werkgroep Soc. Vaardigheden Leerlingenbegeleid

  ers

  15.00 u Vergadering Directieraad Directieraadsleden

  16.00 u Controle agenda studiegebied

  Handel

  vr 21 okt 11 Dag van de jeugdbeweging

  za 22 okt 11

  zo 23 okt 11

  S

  t

  a

  g

  e

  5

  V

  -

  6

  V

  S

  t

  a

  g

  e

  7

  T

  B

  Z

  Kalender Schooljaar 2011-2012 Versie 1 september 2011

 • WEEK 43

  ma 24 okt 11

  di 25 okt 11 Hele dag Excursie Haven in Landschappen

  (Antwerpen)

  Alle leerlingen 2 TSO

  Hele dag Bezoek Havencentrum Lillo 5K - 6K

  14.00 u Stuurgroep BaSo MA

  16.00 u Hulp bij aanvraag studietoelagen

  in Stadhuis van Lokeren

  17.00 u Begeleidende klassenraden eerste graad B-

  stroom en 2de graad

  BSO/TSO

  17.00 u Rijbewijs op school Groep 1 + Groep 2

  wo 26 okt 11 Verkeersweek i.s.m. Federale

  politie

  13.15 u Rijbewijs op school Groep 4

  15.00 u Rijbewijs op school Groep 3

  do 27 okt 11 17.00 u Infomoment stagairs leerkrachten LVDS

  17.00 u Begeleidende klassenraden eerste graad A-

  stroom en 3de graad

  BSO/TSO

  vr 28 okt 11 16.00 u Controle agenda Studiegebied

  Voeding - Personenzorg - 1ste

  graad

  za 29 okt 11

  zo 30 okt 11

  WEEK 45

  ma 07 nov 11 Ecoman intensief 6H - 6Bi

  di 08 nov 11 Maand- en attituderapport voor alle leerlingen

  behalve voor 5V, 6V,

  7TBZ, 7K

  17.00 u Rijbewijs op school Groep 1 + Groep 2

  17.30 u Individuele oudercontacten Alle 2des, 4des en

  laatstejaars

  wo 09 nov 11 9.00 u Directievergadering SG - OLVP - SG Directie

  do 10 nov 11 Maand- en attituderapport 7K

  15.00 u Vergadering Directieraad Directieraadsleden

  16.00 u Controle agenda studiegebied

  Handel

  vr 11 nov 11 VRIJAF - WAPENSTILSTAND

  za 12 nov 11

  zo 13 nov 11

  ALLERHEILIGENVAKANTIE

  S

  t

  a

  g

  e

  7

  T

  B

  Z

  S

  t

  a

  g

  e

  7

  T

  B

  Z

  Kalender Schooljaar 2011-2012 Versie 1 september 2011

 • WEEK 46

  ma 14 nov 11 9.30 u GOK-netwerkdag DPB

  di 15 nov 11 Sessie leerkrachten Voeding RTC GVDS

  Hele dag Daguitstap naar de Westhoek Den

  Grooten Oorlog

  5BSO

  wo 16 nov 11 13.00 u Netbal Secundair SVS

  do 17 nov 11 19.00 u Lokerse gespreken voor RvB

  vr 18 nov 11 8.00 u CVA - MA

  16.00 u Controle agenda Studiegebied

  Voeding - Personenzorg - 1ste

  graad

  za 19 nov 11 Eetfestijn OLVP

  zo 20 nov 11

  WEEK 47

  ma 21 nov 11 14.00 u Vergadering cordinatoren SG in

  OLVP

  19.00 u Oudercomit Leden

  di 22 nov 11 9.00 u Nascholing

  Professionaliseringsproject inzake

  preventie en bescherming SG

  wo 23 nov 11 9.30 u VVKSO-vormingssessie

  Personeelsrelementering

  do 24 nov 11 15.00 u Vergadering Directieraad Directieraadsleden

  vr 25 nov 11 14.00 u Vaccinatie hepatitis B en

  baarmoederkanker

  meisjes 1ste jaar

  16.00 u Controle agenda studiegebied

  Handel

  Avonddienst 5BR - 6BR

  za 26 nov 11

  zo 27 nov 11

  WEEK 48

  ma 28 nov 11 Bezoek regionale beurs COFEP te

  Doornik

  7K

  di 29 nov 11 10.40 u KOBOSO

  NM Medisch onderzoek 1A1

  wo 30 nov 11 Maandrapport 6K

  do 01 dec 11 16.00 u CPBW

  18.00 u LOC

  vr 02 dec 11 Maandrapport Voor alle leerlingen

  behalve voor 5V, 6V,

  7TBZ, 6K

  16.00 u Controle agenda Studiegebied

  Voeding - Personenzorg - 1ste

  graad

  za 03 dec 11

  zo 04 dec 11

  S

  t