of 11 /11
AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP HỘI THẢO HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN, THÀNH PHỐ HUẾ, 30/08/2013 NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: [email protected] Blogs: http://vn.myblog.yahoo.com/ltnghia http://vnfoss.blogspot.com/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/

AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 17 sẽ diễn ra tại khách sạn Xanh thành phố Huế từ ngày 29 đến 31/8/2013. Hội thảo do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Tin học Việt Nam và Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức với chủ đề “Xây dựng hạ tầng CNTT-TT đồng bộ từ Trung ương đến địa phương tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội” http://ict2013.thuathienhue.gov.vn/

Text of AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ...

Page 1: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC

SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC &

GIÁO DỤC CÔNG LẬP

HỘI THẢO HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN, THÀNH PHỐ HUẾ, 30/08/2013

NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨAVĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Email: letr[email protected]: http://vn.myblog.yahoo.com/ltnghia

http://vnfoss.blogspot.com/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/

Page 2: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Nội dung

1. Một số trích dẫn đáng lưu ý2. Phần mềm độc hại3. Mối đe dọa từ Trung Quốc4. Chương trình gián điệp PRISM của NSA5. Một số hình ảnh về Việt Nam6. Mở thì mới an ninh!!!7. Tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM8. Khuyến cáo và gợi ý chính sách9. Thông điệp tóm tắt

Page 3: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

1. Một số trích dẫn đáng lưu ý

Page 4: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

2. Phần mềm độc hại

Page 5: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

3. Mối đe dọa từ Trung Quốc

Page 6: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

4. Chương trình gián điệp của NSA

Page 7: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

5. Một số hình ảnh về Việt Nam

Page 8: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

6. Mở thì mới an ninh!!!

Page 9: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

7. Tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM

Page 10: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

8. Khuyến cáo & gợi ý chính sách

Page 11: AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Thông điệp: Thách thức càng lớn - Cơ hội càng to và không phải lúc nào cũng có

PRISM cho thấy một bài học: Nói: 'bản quyền hợp pháp để sử dụng phần mềm nguồn

đóng' chỉ là sự lừa dối người sử dụng của Microsoft và các hãng phần mềm nguồn đóng độc quyền tương tự.

Xem Điều 7, Luật Sở hữu trí tuệ để loại bỏ các sản phẩm đó?

Chiến lược CNTT Việt Nam hướng tới năm 2020 cần có mục: 'hướng tới làm chủ công nghệ bằng việc loại bỏ phần mềm nguồn đóng, sở hữu độc quyền, trước hết là loại bỏ hoàn toàn hệ điều hành Windows, cả ở máy trạm và máy chủ'!!!

Tư duy không chịu chuyển đổi, viện đủ mọi lý do, trốn tránh trách nhiệm, cần phải chấn chỉnh bằng chế tài

Xin cảm ơn. Hỏi đáp