Anboto 386

  • View
    1.018

  • Download
    36

Embed Size (px)

Text of Anboto 386

  • 1. 2010eko irailaren 17a Herririk Herri anboto8. urtea - 386 zk. durangaldeko astekaria 3 Amalurra10Berbaz9 www.anboto.orgBasobisitan irtengo dute domekan Mugikortasun Iraunkorraren AsteaJ.M. Kortazar: Azken urteotan GaraiOtxandioko limitaduanekitaldiz beteta dator Durangon eta Andra Maria izan dira nire etxea Kaleratzeen aurkako mobilizazioak Permar enpresan Euskal Herriko Artzain-txakur Iurreta Permar enpresan langile bat kaleratu dutela asteon jakitera eman du ELAk. Enpresaren dele- Txapelketa domekan, Atxondon gazioetan beste hiru langile kale- ratu dituztela jakinarazi du sindi-Axpeko Elizaburu landan hamaika Gerediaga elkarteak 44. biderrez katuak. Kontzentrazioa egingotxakur eta artzain lehiatuko dira antolatu du txapelketa eskualdean dute martitzenean.43Rokodromoa inauguratuko du udalak zapatuan Elorrio Maisuen etxea izandako eraikinean atondutako boulderra inauguratuko dute bihar, 12:00etan. Udal ordezkariak eta Erdella mendi- zale taldeko kideak elkartuko dira herriko kirol instalazio berrian.2 Urte eta erdiko lanaren emaitza erakusketan K U L T U R A Aldundiak antola- tzen duen Ertibil lehiaketara aur- keztutako lanetatik epaimahaiak hautatu dituenen artean, Elorrio- ko Iturrin dago Damaris Pan mallabitarraren koadroa, iraila- ren 19ra arte ikusgai. 11Juan Lazkano D u r a n g a l d e a Gazteen artean Sasikoa, bigarren Baqu Txapelketa, pilota bultzatzea helburu duenizan duten pilotari ezagunak etapartiduak hartuko dituzten taldeko jokalariekin, hogeita bost urtean Cafs Baqu Txapelketak mende laurdena egin du. Aurten kadeteDurangaldeko herrietako alkateakelkartu ziren, besteak beste, aste- fitxaketak osatutapilota bultzatzen eta gazte mailan 24 pilotarik partelehenean Errota kultur etxean hartuko dute. Txapelketa jokatuegindako aurkezpenean. KIROLA Areto futbolean oho-15 rezko A mailan hamaseitik zortzi talde jaitsiko dira. Sasikoakoek, zazpi jokalari gutxiago zeuzkate- nez, bigarren taldeko jokalariak igo dituzte. Sasoiko lehen parti- dua Castron jokatuko dute. 16I u r r e t a Tradiziozko ekitaldiak eta nobedadeak Sanmigeletan 6D u r a n g o Jon Sarobe dantzariak jaurtiko du txupinazoa Sanfaustoetan4 M a l l a b i a Kalbario kalea urbanizatzen hasi da Mallabiko Udala 7 4

2. H22010eko irailaren 17a, barikua anboto HERRIRIK HERRI ELORRIO Rokodromoa inauguratuko dute bihar eguerdian Maisuen etxea izandako eraikinean atondutako boulderra ikusi ahalko dute herritarrekihar, 12:00etan, MusikaErdellako eskalada alorrekoB Eskolaren ondoko eraiki- nean egin duten rokodro- moa inauguratuko dute. Horrela, taldea astelehenetik aurrera zabal- kunde kanpaina egiten hasiko da; hau da, herritarrei rokodromoa herritarrek boulder berria berta- erabiltzeko baldintzen berri ema- tik bertara ezagutu ahalko dute.ten. Eric de la Cruz Erdellako kidea- Udal ordezkariak eta rokodromoa ren arabera boulderrean ibiltze- kudeatuko duten Erdella mendi-ko baldintza bakarra mendizale zale taldeko eskalada arloko kideak taldeko bazkide izatea da. Horko ere bertan izango dira. urteroko kuota ordainduta boul- derra erabili ahalko du interesa- daukanak. 16 urtetik beherakoek Erdella mendizale taldeko nagusi bategaz lagunduta joan eskalada arloak kudeatuko beharko dute rokodromora. Orain- du rokodromo berria dik ez dute ordutegirik zehaztu. Niko Moreno Elorrioko alkatea kazetariei boulder berria erakusten. Gaztetxoei begira Proiektua Espainiako gober- Herrian eskalada sustatzeko asmoz zazpi urteko gaztetxoek rokodro-eta horregatik sarritan dabilena- Besaidera igoera nuaren tokiko inbertsiotarako gaztetxoekin hainbat ekimen egi-moan ibiltzeko modua izango duterentzako zein hasiberrientzakoBestalde, domekan Besaide Egu- diru-laguntzaren bitartez finantza- tea ere badute helburu. Herriko urtean zehar. Boulderraren egitu- erabilgarria da. na ospatuko dute. Erdella mendi- tu dute 57.000 euroan. Erdellakohainbat kirol ezagutzera ematekorari buruz galdetuta, txikia, bai-Boulderra Adolfo Madinabei-zale taldeak, 09:00etan ipini du kideek esan dutenez eskalada era- herri mailan dagoeneko martxanna polita dela dio de la Cruzek: tia Gasteizko eskalatzaile ezagu- ordua herriko plazatik Besaidera kustaldiren bat ere egingo dute.dagoen egitasmoaren barruan, sei- Hainbat zailtasun maila dauzka nak egituratu zuen. igotzeko. J.D.Erabilgarri daudeGaurkotutako izendegiraez dutenena ere bai. Herriko pla- karik gehienak orain aldatukoikastetxeko eta Nizeto egokituz, kaleen izenendituzte eta gutxi batzuk bigarren fase batean. Plaka horiek horma- ri lotuta ipini beharrean, hari per- Urkizuko haurren parkeak plakak aldatuko dituztependikular ipiniko dituzte, urru- nagotik ikusi ahal izan daitezen. Lan horiekin batera, herriko Haurrendako parke biak amaituta daude etaUdaleko zerbitzuen eta eraikin esanguratsuenen hainbat zerbitzu eta guneren kokapena jakinarazten duten 200.000 euroko aurrekontuagaz egin dituzte kokapena adierazteko seinaleak ipiniko dituzte norabide-seinaleak ere ipiniko dituzte; kanposantua, Iturri kul- Opor aurrean hasi ziren Nizetotxo bereziz estali dute, gaztetxoakOraintsu, herriko kaleen izenentur etxea, Aldatzekua, Kirol Etxea Urkizu inguruan eta Elorrioko Herri eroriz gero ahalik eta minik gutxien izendegi gaurkotua onartu zuteneta Kiroldegia zer norabidetan Ikastetxean haurreskola ere han- hartu dezaten. Haren gainean udalbatzarrean. Orain, datozen Kaleen izenen plakakdauden adieraziko dute. Amaitze- txe dago haurrendako parke mota guztietako txintxaunak ipi- hile bietan, herriko kaleak izen-hormari perpendikular ko, herrirako sarrera bitan gida- bana egiten. Lanak, dagoeneko,ni dituzte: Herriaren hazkundea datzen dituzten plakak aldatukoipiniko dituzte; horrelariei Elorrion sartzera doazela adie- amaituta daude eta jolasleku biak kontuan hartuta, herriko gunedituzte izendegi berrira egokituz. urrunagotik ikusiko diraraziko dien ongietorri seinaleak erabilgarri.horietan jolasleku falta somatzenKale guztietako plakak aldatzea da ere ipiniko dituzte udalaren logo-Ikastetxeko parkea egiteko genuen, eta horregatik erabaki asmoa, izenean aldaketarik jasan tipo barriagaz. J.D. 80.000 euro erabili dituzte, etagenuen haurrendako parkeak egi- Nizeto Urkizukoa egiteko 120.000tea, adierazi du Niko Moreno euro. Parke bietako lurzorua kau- alkateak. J.D. MAARIAHerri-bazkaria Andra MariAbuztuko herriko jaietan egin zuten taldetik igarotako hainbatelkartearen urteurreneandantzarik elkartearen urteurrena ospatzeko antolatutako bigarren ekitaldia: dantzarien alardea. Bihar, irailaren 18an, egingo dute Andra MariHerri-bazkaria da urteurrene- ko hurrengo hitzordua. Orain 25 elkartearen 25. urteurreneko herri-bazkaria urte sortutako kultur talde biotan aritu izan direnak eta gaur egun Andra Mari Abesbatza eta Dantza dantza taldearen mende laurde-dihardutenak batuko dira bihar- Elkartea sortu zuteneko mende nak ospatzeko antolatutako lehe-ko hitzorduan. I.E. laurdena ospatzeko urte honetan nengo ekitaldia: abesbatzaren zehar antolatu dituzten ekitaldiakemanaldi berezia egin zuten uda- borobilduko dituen herri-bazka- ren hasiera hartan, organu etaAbesbatzak eta dantzariek ria dago antolatuta bihar eguer-txistu doinuek lagunduta eskainiemanaldiak eskaini dituzte dirako, irailaren 18rako. Ekainean, zuten emanaldia. Urteotan abes- urteurrena ospatzeko Andra Mari elizan egin zuten Kiri-batzan parte hartu duten abesla- Mota guztietako txintxaunak ipini dituzte haurrendako parkean.kio abesbatzaren eta Andra Maririek ere kantatu zuten. 3. Herririk herri anboto 2010eko irailaren 17a, barikua3H ATXONDOGARAI Despedida eta Euskal Herriko ongietorriak Artzain-txakur Santa Katalina Txapelketa, domekanermitanSanta Katalina ermitan jaia pres- Hamaika txakur eta artzain lehiatuko dira, iazko tatu dute biharko auzotarrek,usadioari eutsiz, eta eguerdi par- txapelduna eta lurralde bakoitzeko bi ordezkaritean burutuko dira ekitaldi guz-tiak. Eguerdiko 12:00etako meza E uskal Herriko artzain-txa- Iaz Aresoko Ttiki txakurrak eta elizkizunagaz murgilduko dira jai kur abilena zein den dome-Jose Antonio Alustiza artzainakegun honetan. ka honetan erabakiko da irabazi zuten txapelketa. Nafa- Axpen, Eleizaburu landan. Gere- rroako txapeldunak ere eurak dira, diaga elkarteak berrogeita lauga- eta horregatik Nafarroako txapel-Meza elizkizuna eta dantza rren biderrez antolatu du txapel- dunordeaz gainera, hirugarrensaioaren ondoren, luntxa keta. sailkatua ere izango da Axpeko emango dute antolatzaileek Urtero legez, lurraldekako txa- lehiaketan. pelketak amaitu eta gero, lurral- de bakoitzeko txapeldun zein txa- Egin beharreko lanaDespedida eta ongietorrien peldunordeek eta iazko Euskal Txakurrek artzainen aginduetarameza izango da. Izan ere, Jose Herriko txapeldunak parte hartu-hiru behar egin beharko dituzte. Mari Kortazar abadeak azken ko dute txapelketan. GoizekoHasteko, banderekin markatuta- meza emango du, bere ordezkoe- 11:00etan hasiko da. 12:30ean ko bide batetik joan beharko dutegaz batera. Hain justu ere, due- saiheski dastaketa egongo da etatxakurrek, ardiak dauden lekutik la zazpi urte ermita honetan ardoa banatuko dute antolatzai- urruntzen. Gero landako hesieta- eman zuen lehen bider Garain leek. tik pasatu beharko dituzte ardiak, meza Kortazarrek. eta amaitzeko ardiak eskortan sar- Ondoren, dantza ekitaldia- tu beharko dituzte.ri lekua eginez, auzoko zein herri- Goizeko 11etan hasiko da eta Lehiaketan egindako beha- ko dantzariek saioa eskainiko 12:30ean saiheski dastaketa rragatik emango diren sariez gai-dute. Giroak geroago ere jarrai- egongo da Eleizaburu ondoan nera, euskal artzain-txakur arra-tuko du, izan ere, dantza saioa- za onenari ere emango diote sariaren ondoren luntxa ipiniko dute domekako txapelketan. . A.U.Iazko txapeldunak. Gerediaga elkartea, Txelu Angoitiaantolatzaileek. M.O.Anbulategiko lanpostua IZURTZA hartzeko eskea Osakidetzari Bihar jokatuko da Arraza Santotomaseko landan bihar beharrean jardungo dutenak Bor- der Collie arraza eskoziarreko txa- Hogei urtean udalak ordaindu duen lanpostuaLibreko Artzain-txakurrenkurrak