Anboto 482

  • View
    458

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Anboto 482

  • 1. 2012ko azaroaren 30a anboto10. urtea - 482 zk.Herririk Herri 8durangaldeko astekariaBerbaz 10 - 11 Kirola 22www.anboto.orgTentsioa Durangoko udalbatzarrean Berbaro taldeak Euskarak 365 egunBizkaia Kirolak Saria eman dioteEAJren eta oposizioaren arteankanpaina jarri du martxan bigarrenez Bidezabal Atletismo KlubariERREPORTAJEA 2-3Etxe barik gelditzeko arriskuan Carmen Morales eta Jerry Okem Durangoko San Fausto auzoan bizi dira, eta beraien etxeak galtzeko zorian daude. Kepa AginakoDurangaldea8DURANGO5140.000 euroko laguntza sareindustriala hobetzeko ONA IrangoZaldibar 6programaAurrekontuen lehentasunak nuklearragazherritarrek ezarriko dituztelotu duteBerriz8 Irango programa Nuklearrerazazpi makina bidaltzea lepora-Edukiontzi marroiak ipiniko tu dio Zerga Agentziak Duran-dituzte Berriziklatu indartzeko goko ONA enpresari. Informa-zioa ezagutzera eman eta gero,Otxandio8 ONAk gezurtatu egin du Irane-gaz ezelako kontrabando sareanHerri-Ola egitasmoa sartuta dagoenik.herritarrekin egokituko dute

2. Herririk herriH2 2012ko azaroaren 30a, barikua anboto Anboto KomunikabideakHERRIRIK HERRI@anbotoERREPORTAJEADurangokobizilagun bietxea galtzearDurangoko kaltetu bi bankuekin irtenbideren batnegoziatzen dabiltza, Sendia elkartearen bideztxe kaleratze bakoitzarenazaldu zuen berehala. Rosa de laE atzean drama pertsonal batdago, eta Durangaldea ezdago errealitate sozial horretatik Fuente Sendia elkarteko ardura- dunak dioenez, adierazpen hori zein beste banku batzuena berbakanpo. Carmen Morales eta Jerryhutsetan geratu ez dadin, elkar-Oken euren etxeak galtzeko arris-teko kideen epaiketetara joatenkuan daude. Durangoko San Faus-dira neurria betearazteko: Infor-to auzoan bizi dira, eta nork bere mazio nahasgarria bolo-bolo dabiletxea gal dezake. Sendia elkarte-eta jendeak ez daki zer egin. Asteko kideak dira biak. Elkarte horre-honetan bertan, familia baten etxetan aholkularitzaz gainera, eurenkaleratzea atzeratzea lortu duteegoera bizi duten beste lagunBurlatan (Nafarroa).batzuen berotasuna sentitu dute. Datu kezkagarriak Datuak esanguratsuak dira. Eus- Epaitegien aurrean kontzentrazioa, etxe kaleratze bat geldiarazteko. ArgazkipressDurangoko San Fausto kal Autonomia Erkidegoan zortziauzoan bizi dira, eta nork etxe kaleratze egiten dituzte egu-bere etxea gal dezakenean. Krisia hasi zenetik EAEn 8.000 familia etxe barik geratu dira. 74 familia bota dituzte beraien Espainiar estatuan berriz, 2008tik hona 400.000 etxe kaleratze egin etxeetatik Durangalde inguruanKrisia hasi zenetik Euskal dituzte.Autonomia Erkidegoan 8.000 Etxe kaleratzeen kontrako Stop Desahucios elkarteko talde bat sortu gura dute Durangonfamilia etxe barik gelditu diraelkarteek aholkularitza eskatzea gomendatzen diete kaleratu guz- Bere izena publiko egin gura ezKaltetu honi langabezian bat baino ez dut gura. Berdin zait tiei. Etxe kaleratzeen kasuen %70 duen Durangoko beste kaltetugeratu eta dirua amaitu zaio. zertan.Sendiako kideek diotenez, talde babes juridikorik gabe gertatzenbat Stop Desahucios elkartekoaHainbat urte enpresa bereanFamilia osoa oso txartolana eta mobilizazioa oso garran-dira, hau da, kaltetuen erdiak bai- da. Durangon taldea sortu guralanean ibili eta gero, kale gorrian pasatzen ari dela dio durangartzitsuak dira hainbeste familiak no gehiagok ez du auzitegietara du, baina jendeak bere egoera geratu zen. Lana topatu ezinikhonek. Etxea salgai ipini dute,bizi dugun egoera ikusezintasune-jotzen kasua galdutzat ematen ezagutzera emateko beldurra etsita, Aitziber Irigoras alkatea-baina ez ei dago saltzeko modu-tik atera eta gure aldarrikapenakdutelako, eta ez dute inolako ahol- duela azaldu du. Hala ere, esan rengana eta oposizioko alderdirik: Hipoteka ordaintzeko bes-kaleratzeko.kularitza juridikorik eskatzen. Gai-duenez jakin badaki Durangal- politikoengana jo du. Niregatikte diru ematen didanari etxea sal- Amaia Egaaren kasuak age-nera, etxe kaleratze mota ugari dean kaltetu asko daudela: Gureezin duela ezer egin esan dit tzeko prest egon arren, ez da inorrian utzi du familia askoren larri-daude, baina azken datuen arabe-inguruko herrietan 74 familia alkateak. Curriculuma eman dutetortzen etxea ikustera ere. Oraintasuna. Kutxabankek etxe kalera- ra, %60 alokairuan bizi diren per-bota dituzte beraien etxeetatik. udal bulegoan, baina ezer ez. Lan inork ez du etxerik erosi gura.tze traumatikorik ez zuela egingotsonenak dira. J. Guenetxea Etxe kaleratzeak aplikatuz gero, udal fondoak erretiratzeko abisua Durangoko Udalak etxe kaleratzeak gerarazteko eskatu du mozio bidez Durangoko Udalak etxe kalera- ketxeei, batez ere, Kutxabanki, sinatuko dela dio. Hala, banke- tzeak gerarazteko mozioa onartu daukan loturagatik. Udalak ban- txeek dauzkaten etxe hutsak alo- zuen martitzeneko batzarrean. kuekin dauzkan hartu-emanak kairu sozialean emateko progra- Onartutako neurriek zaildu egin-errebisatuko ditu, etxe kalera- ma batean sartuko lirateke. go dituzte prozedura horiek;tzeekin daukaten jarreraren ara- Etxea galtzeko arriskua dau- eguaztenean bertan, negoziaziobera. Jabetzakoez gainera, alokai-katen herritarrak informatu eta bat egon zen durangar baten eta ruan dauden ohiko etxebizitzenbabestuko ditu udalak. Ez du etxe banketxe baten artean.kasuan ere hala egiteko eskatu du.kaleratzeetan lagunduko, etaEtxe kaleratzeak geratzeko Onartutako mozioak Kutxa- horretarako prest ez dauden mozioa Bilduk, PSE-EEk eta Ara- bankegaz -eta ahal bada beste beharginak babestuko ditu. Ban- larrek aurkeztu zuten, eta EAJk ere batzuegaz ere bai- hitzarmen batketxe bakoitzaren jarrera publi- babestu egin zuen. PP bakarrikko egitea ere onartu dute. agertu zen kontra. Etxe kalera-Gogoan izan behar da, M15 tzeak aurrera eroaten dituztenBankuekin dauzkan hartu-mugimenduak sustatuta, ban- finantza erakundeetatik fondoak emanak errebisatuko ditu, kuekin hipoteka praktiketarako erretiratzeko konpromisoa har-daukaten jarreraren arabera akordio etikoa sinatzen ahale- tu du Durangoko udalbatzak. Pro-gintzeko konpromisoa hartu zue- zedurak geratzeko eskatu die ban- la udalak uztailean. M. O.Pilar Riosek (PSE-EE) aurkeztu zuen mozioa martitzenean. 3. Herririk herrianboto 2012ko azaroaren 30a, barikua3 HElkarrizketakSendia elkartean lan itzela egitendabiltza gu lakoei laguntzekoSenarrarengadik bananduta eta gutxitasun psikikoa duen alababatekin, Carmenek ezin dio bankuko kredituari aurre eginZer egoeratan zaudete?proposatzen ziguten. Guk besteZelan jarri zarete hartu-ema-Gutxitasun psikikoa duen Elenabide batzuk daudela uste dugu,nean Sendia elkartegaz?alabagaz bizi naiz etxean.eta negoziatzen gabiltza. SendiaDurangaldeko gizarte zerbitzuekMomentu honetan bankuarekin elkartearen laguntzarik barik,esan ziguten irtenbideren batnegoziatzen gabiltza kreditua batek daki bost urte barru etxeatopatzeko elkarteagaz bat eginzelan ordaindu dezakedan era- entregatzeko tratua onartukoeta aholkularitza bilatzeko. Taldebakitzeko. 800 euro hileangenuen. honetan aurrera egiteko indarraordaintzen ibili naiz etxea kon-topatu dugu. Guri asko lagundupontzeko eskatu nituen lehen 25 Zuek zein irtenbide ikusten digute, eta ez aholkularitzanmilioi pezeta ordaintzeko. Nire duzue?bakarrik. Lan itzela egiten dabil-izekoren etxea heredatu eginEtxea alokairuan jartzea eta diru tza gu lako egoeran dagoen jen-nuen, baina oso egoera txarrean horrekin kreditua ordaintzea. deari laguntzeko.zegoen eta konpondu eginBaina, lehenengo senar ohiagazbehar izan nuen.adostu behar dugu eta gero ban- Non elkartzen zarete?kuagaz. Barikuetan Bilbon batzen gara.Kreditua nortzuk eskatu zenu- Hasieran hogeita bost familiaten?elkartzen ginen, eta orain berro-Senar ohiaren eta nire izenean Alabak daroageita hamar baino gehiago joa-dago. Banandu egin ginen, eta txarren, gaixotasunagaz ten gara batzarretara. Taldeaorain ez dit laguntza pasatzenhanditzen eta handitzen doa.eta ez du kredituaren bere zatia ardura handituordaintzen, berak ere zailtasun egiten zaiolakoZelan bizi duzue egoera hau ala-ekonomikoak dituelako.bak eta zuk?Egoera gaitza bizitzen ari gara.Bankuak zeozer proposatuBankuagaz zein hartu-eman Nire alabak daroa txarren, duendizue?duzue?gaixotasunagaz ardura handituBai, bost urtean hileko kuota Kreditua La Caixan daukagu etaegiten zaiolako. Ni ere txartojaistea eta ondoren kredituabehin eta berriro deitzen digute. pasatzen ari naiz, bai niregatik,etxebizitzarekin ordaintzea. HauEstutu egiten gaituzte, baina guk baita beragatik ere. Ea irtenbi-da, bost urtean ordaindu etaesaten diegu negoziatu gura dea bilatzen dugun laster, etagero, etxebizitza barik gelditzea badute Sendiara deitzeko. arazoa konpontzen dugun. Lan barik geratu nintzen eta orain ezin diot kredituari aurre egin Nigeriatik bizitza hobeago bat topatzera etorri zen Jerry Okem. Orain etxea galtzeko zorian, ezin du bere familia hona ekarri Zure etxe kaleratzeak data jarri- na joan nintzenerako pisuarenNire herrian, ez baduzu dirurik ta du.subasta martxan zegoen. Bertan gosea pasatzen duzu. Haiek ere Bai, azaroaren amaierarako jarriesan zidaten Sendia elkarteagaztxarto pasatzen ari dira hemen dute data. Idatzi bat aurkeztukobat egin eta aholkularitza eska- gertatzen ari den honekin guz- dugu kalean gelditu ez nadin. tzeko. tiarekin. Kaleratzea etetea da asmoa. Abenduaren amaierara arteko Zelan jarri zinen beraiekinLana topatzeko ez da sasoirik epea eskatu dugu arazoa kon-hartu-emanean? onena. pontzeko. Azaroaren 9an joan nintzen Bil-Lana topatuaz gero, kreditua bora lehenengoz batzar batera, ordaintzeko aukera izango nuke. Lana galtzean hasi ziren zure Amaia Egaak bere buruaz beste Ez dut lanerako beldurrik. Edo- arazoak.egin zuen egunean. Nahasmenzertan jardungo nuke. Sukaldeko Bai, 13 urte daramatza lanean.handia zegoen, baina batzarraeta tabernako lagutzaile aritu Lehenengo Palma de Mallorcanegin genuen eta nire paper guz-naiz, Palma de Mallorcan. Indus- egin nuen lan eta ondoren Aba-tiak eman nizkien. Goizeko trian ere jardun dut. Hala ere, dioko enpresa batean. Lan03:00ak arte egon ginen. momentu honetan ez dago lana barik