Anboto 396

  • View
    677

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Anboto 396

  • 1. Sidahmed Mohamed Ahmed: Sahara sahararrena da. Herrialde guztiek dakite Berbaz Cafs Baqu Pilota Txapelketako finalak domekan, Apatan KKIIRROOLLAA Domekan, 11:30ean, XXV. Cafs Baqu Pilota Txapelke- takofinalakjokatukodituzteApata- ko pilotalekuan. Kadeteetan Danel Elezkano eta Iaki Artola lehiatuko dira; kolpe bizikoak dira biak. Gaz- teetanIbaiArratibeletaVictorEste- ban(GorkaEstebanenanaiagaztea) neurtuko dira. Iaz, Arratibel kade- teetako txapeldun geratu zen. 2010eko azaroaren 26a 9. urtea - 396 zk. Azaroaren 25aren harira hainbat ekitaldi antolatu dituzte Durangalde osoan Abadioko institutuko gazteek, adibidez, indarkeriaren kontrako bideoa egin dute DDuurraannggoo Montevideo kalean asfalto ekologikoa jarriko dute EElloorrrriioo Termiten kontrako tratamendua kanposantuko ermitari BBeerrrriizz Datorren urterako aurrekontua onartu du Berrizko Udalak AAbbaaddiioo Monica Romero udal egutegiko lehiaketan irabazle anboto Ibilbide zaharreko desjabetze-aktak bidali ditu ADIFek Atxondoko Udalera Herririk Herri 4 Errautsak: 70eko hamarkadan jaio zen belaunaldiko euskaldunen erretratua Kultura 118 www.anboto.orgdurangaldeko astekaria Urte osoan etenik ez duen indarkeria salatzeko eguna Hainbat udal ordezkari eta herritar, atzo eguerdian, Durangoko udaletxe aurrean emakumeen kontrako indarkeria salatzeko elkarretaratzean. Kepa Aginako 3 15 2 6 7 6

2. H 2010eko azaroaren 26a, barikua anboto2 HERRIRIK HERRI Markatutako helburuak bete ditugu txartelagaz Proiektua martxan ipini zutene- tik urtebetera, proiektuak izan duen harrerari buruz jarduteko agerraldia egin zuten +Dendak elkartekoGuilermoOarbeaskoak eta Ipar Kutxako Ruben Saez de Buruagak."Osopozikgaudetxar- telakizanduenharreragaz",azpi- marratuzuten.Azaroanipinizuten Durangotxartelaproiektuamar- txan, eta dagoeneko 950 dira era- biltzen duten kontsumitzaileak, etaDurangoko95komertziokhar- tzen dute ekimenean parte. Erabiltzaile berriak erakar- tzeko asmoagaz, bestalde, aben- duaren 15a arte, 5 euroko bonua jasoko dute txartela egiten dute- nek. Guztira, 1.200 bonu atera ditu +Dendakek, eta helburua horienbitartezbeste1.200erabil- tzaile berri lortzea dute. I.E. Urtebete igaro da +Dendak elkarteak Durango txartela proiektua martxan ipini zuenetik Iazko azaroan ipini zuten ekimena martxan, eta 950 lagunek daukate txartela +Dendak elkarteko eta Ipar Kutxako ordezkariak. DURANGO Proiektuko fase denak amaitzean irudietan ageri den moduan geratuko da Montevideo kalea. Autoetako ihes-hodiek isurtzen duten kutsadura xurgatu egingo du M ontevideokobizilagunen bizi kalitatea hobetu guranetabertakokomer- tzioei bultzakada bat emateko asmoz, kale hori guztiz eraberri- tuko dute, Eusko Jaurlaritzatik jaso dituzten 402.000 eurogaz. Joan zen astelehenean lehe- nengo tarteko lanak hasi zituzten (beste hiru fase egongo dira) eta hile bian amaituko dituzte. Lehe- nengo fasea Zumalakarregi eta Uribarri kaleek Montevideogaz bat egiten duten bidegurutzeen artean gauzatuko dute. Bidea eta espaloia maila berean ipiniko dituzte; orain Ezkurdin dagoen antzera. Bidea (Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengoz)asfaltoekologikoagaz egingo dute: material horrek autoetako ihes-hodiek isuritako kutsadura xurgatzeko ahalmena dauka; prozesu baten ondoren, sustantziaezkaltegarribihurtzen ditu. Azterlanek asfaltoaren era- ginkortasuna jakiteko kontrolak egingoditu,etadatuakonakbadi- ra,"asfaltohoriherrikobestegune batzuetan ere txertatuko dutela dio Aitziber Irigoras alkateak. Kontrola eramateko eremu handiagoabehardute,eta,horre- gatik, Astarloa eta Olleria kaleen artean ere asfalto ekologikoa ipi- niko dute datozen hile bietan. Europako hiri batzuetan (Madril, Paris eta Londres, kasurako) Montevideo kalean asfalto ekologikoa ipiniko dute Erraldek Udaberrian jaiotako kalitate oneneko bildotsa Gabonetan salduko du Erralde hiltegiak, EHNE eta ENBA sindikatuek eta Bizkaiko artzaiek eta harakinek osatzen duten Biz- kaikoBildotsarenKontseiluakber- tako eta kalitateko produktuei Gabonetako salerosketen merka- tuanbultzadaemateabeharrezkoa dela pentsatzen dute. Horrela, Erraldek udaberrian jaiotako bil- dotsak orain izoztuta daude- nak Gabonetan salgai ipiniko ditu. Bildotsak udaberriko belar- dietan elikatutako ardietatik jaio direnez, kalitate organoleptikoa gehiago igartzen da. Horrela, kalitateko produktua eskainiko dute prezio oso lehiakorrean. Horiekinbatera,betikobildots freskoa ere eskainiko dute. Erral- deko ordezkarien iritziz, euskal familietangehienetankontsumi- tzendirenbildotsakkalitateeska- sekoak dira, artifizialki elikatuta- koaketakanpokoak,ehunkakilo- metro egin ondoren heldu direnak gure artera. J.D. Udaberriko belardiekin elikatutako ardietatik jaiotako bildotsak prezio lehiakorra izango du Ohiko bildotsak ere salgai jarraituko duela jakinarazi dute Erraldeko arduradunek Lehen fasea Zumalakarregik eta Uribarrik Montevideogaz bat egiten duten tartea da 6.000 euro arteko laguntza erabilera publikoko gune pribatuak argiztatzeko Durangoko Udalak diru-lagun- tzak emango dizkie jabekideen komunitateei erabilera publiko- kogunepribatuenkanpoaldeetan argiteriaberritzeko,betiereener- giaren eraginkortasuna hobetze- kohelburuagazegitenbada.18.000 euroko diru-atala bideratu dute laguntzahorietara.EskariaAndra Maria kaleko Herritarren Arreta Zerbitzuan egin daiteke, aben- duaren 15a arte. Energiaren eraginkortasuna argi azpiegituren araudian jaso- ta dagoenez, ekimen horren hel- burua komunitateei kanpoalde- ko argiteria berriztatzeko lagun- tza eskaintzea da. Horrela, uda- lerriko argiei dagozkien irizpi- deakbateratzekoasmoaerebadu Udalak, energiaren kontsumoa jasangarria eta ingurumenagaz errespetuzkoa izan dadin. Bide horretan,diru-laguntzaeskatzen duen komunitate bakoitzeko, oraingodatuekinalderatuta, ener- giaren %40 aurreztea lortu gura dute ekimen honegaz. Jakinarazi dutenez, diru- laguntza,gehienez,berritze-lanen kostuaren %50ekoa izango da. Horrezgainera,proiektubakoitze- ko ezingo da 6.000 euro baino gehiago jaso. J.D. Erabilera publikoko zonalde pribatuetan argiteria aldatzea diruz lagunduko du Durangoko Udalak Eskaria Herritarren Arreta Zerbitzuan egin daiteke, abenduaren 15a arte dagoeneko probatu dute asfalto mota hori. Espaloiazabaldukodutenez, bideko alde bateko aparkaleku ilarakendukodute.Horkenduta- koak, behin-behinean, Gaztetxe ondotik trenbiderainoko lur- zatian egokituko dituzte. Azkenik, bizikletentzako erreia mantendu egingo dute; kaleaeserlekuz,zuhaitzezetakale argiz atondu eta azpiegiturak berriztatuko dituzte. J.D. Gehienez, berritze lanen kostuaren %50 jaso ahalko da diru-laguntzetan 3. anboto 2010eko azaroaren 26a, barikua HHerririk herri 3 OTXANDIO DURANGALDEA GARAIIURRETA Udala laguntzaile Pakistaneko hezkuntza proiektu batean Irakasleen garapen profesiona- lerakoetahezkuntzarakozentro bati lagunduko dio Iurretako Udalak,garapenerakolankidetza proiektuei ematen dien diru- laguntzagaz.Proiektuagaratzen Felix Baltistn Fundazioa dabil, etazentroaPakistaneniparekial- dean, Giglit-Batistn izeneko ingurune menditsuan dago. Udalak 10.000 euroko diru- laguntza emango dio Baltistan- go emakume eta gizonen hez- kuntza eta garapen profesiona- la bultzatzeko zentro horri. Bertan lehen hezkuntza, lanbi- de heziketa eta unibertsitateko irakaskuntza lantzen dute. For- mazio zentroa hainbat eraiki- netan sakabanatuta dago, eta dena batzeko eraikin bat egin guradute.Proiektuarenbarruan 21 irakasle formatzen dabiltza, 20 eta 30 urte bitartekoak. Felix Baltistn Fundazioa eta Felix Iurrategi Foundation Baltistan Machulo dabiltza proiektua bultzatzen. A.U. Udal materiala banatzeko ordenantza onartu dute Udalak bere jabetzakoa den materiala uzteko baldintzak zehazten dituen araudia onartu du.Ordenantzahorrenbitartez, herritarraketakanpotikmateria- la uzteko eskean etortzen dire- nak bereiztu gura dituzte, bes- teak beste. Azken urteetan soi- nuekipoa,eszenatokia,aulkiak uzteko eskatuz eskaera dezente jasodituzte;Gasteiztik,esaterako. Horrela, Otxandiotik kanpokoek fiantza ordaindu beharko dute materiala erabiltzearen truke. Bestalde, gaur egungo era- ginkortasunenergetikokobaldin- tzak betetzen ez dituzten 27 kale argietako bonbilak aldatuko ditu Udalak;ZelaietarakoetaMainon- dorakobidean,esaterako.Energia- ren Euskal erakundeak diru- laguntzak ematen dituenez, 2012ko aurrekontuetan sartuko dute,eskariaaurteneginda. J.D. Gazte Asanbladaren 11. urteurreneko jaia gaur eta bihar Asteburuko ekitaldietarako karpa bat ipini dute Ibarretxe kultur etxe aurreko aparkalekuan Abesti eta guzti ospatuko du aur- ten Iurretako Gazte Asanbladak bere 11.urteurrena. Gaztetxe fal- tan, asteburuan karpa handi batean egingo dituzte urteurre- neko ekintza gehienak. Ibarretxe kultur etxearen alboko aparkale- kuan atondu dute karpa hori. Gaur, 19:30ean, hileko azken barikuadela-etaenkarteladaegin- go dute, eta 20:00etan presoen aldekoekitaldiahasikoda.Gauean kontzertua eskainiko dute hiru musika taldek: Daltondarrak, Insolventes eta Giza Proiektuak. Zapatuan, egun osoz Ordu bata aldera Iurretako taber- netan bertso poteoa hasiko dute bihar, Eneko Abasolo Abarkas, AitzolBarandiaranetaMirenArte- txebertsolarienlaguntzagaz.Baz- kaltzeko, 15:00etan jesarriko dira karpan, eta bazkalostean karao- kean ibiltzeko aukera egongo da. Arratsaldeankaleanimazioahasi- koda19:00akaldera,eta21:00etan GazteAsanbladarenurteurreneki- taldiaegingodute;Abadetxeaerre zenetikhonagertatutakoakgogo- ratuko dituzte ekitaldian. Eguna amaitzeko,Luhartztaldearenerro- meria hasiko da 23:00etan. A.U. Abadetxea erre zenetik hona gertatutakoak gogoratuko dituzte zapatu gauean Urteurrenerako abestia prestatu du aurten Iurretako Gazte Asanbladak Hainbat ekimenen bitartez salatu dute emakumeen kontrako indarkeria A tzo, azaroaren 25ean, Durangaldekoherriekhain- bat ekimen antolatu zituz- ten Emakumeen Aurkako Indar- keriaren Kontrako Nazioarteko Egunarenharira.Esaterako,Duran- gon, udaletxeko plazan kontzen- tratuzireneguerdianetamanifes- tazioa abiatu zuten arratsaldean. Elorrion ere udaletxe aurre- ko kontzentra