Click here to load reader

Astrologija Za Dušu 4

  • View
    676

  • Download
    198

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Astrologija

Text of Astrologija Za Dušu 4

Astrologija za DuuDen SpilerSadrajPoloaj vaeg severnog vora10Uvod13Kako da koristite ovu knjigu20Severni vor u OVNU29Pregled29Linost32Potrebe40Odnosi49Ciljevi58Isceliteljska pesma68Severni vor u BIKU69Pregled69Linost72Potrebe82Odnosi91Ciljevi101Isceliteljska pesma110Severni vor u BLIZANCIMA111PregledIllLinost114Potrebe124Odnosi131Ciljevi141Isceliteljska pesma149Severni vor u RAKU151Pregled151Linost154

Potrebe163Odnosi170Ciljevi178Isceliteljska pesma185

Severni vor u LAVU187Pregled187Linost190

Potrebe199Odnosi207Ciljevi216Isceliteljska pesma223

Severni vor u DEVICI224Pregled224Linost227

Potrebe238Odnosi246Ciljevi253Isceliteljska pesma257

Severni vor u VAGU258Pregled258Linost261

Potrebe270Odnosi276Ciljevi288Isceliteljska pesma295

Severni vor u KORPIONU296Pregled296Linost299

Potrebe307Odnosi318Ciljevi328Isceliteljska pesma336

Severni vor u STRELCU338Pregled338Linost341Potrebe350Odnosi359Ciljevi367Isceliteljska pesma374Severni vor u JARCU375Pregled375Linost378Potrebe387Odnosi395Ciljevi404Isceliteljska pesma414Severni vor u VODOLIJI416Pregled416Linost419Potrebe428Odnosi.-437Ciljevi446Isceliteljska pesma454Severni vor u RIBAMA455Pregled455Linost458Potrebe467Odnosi474Ciljevi484Isceliteljska pesma493O autoru 495UvodOva knjiga sadri moje profesionalne tajne - metode koje sam u poslednjih dvadeset godina uspeno koristila da bih tumaila natalne karte.Mnoge od mojih kolega misle da imam psihike moi. To je moda tano, ali ne koristim se prevashodno time kada gledam neku natalnu kartu. Da bi precizno i pouzdano protumaili neki horoskop, astrolozi moraju da imaju polaznu taku, neto na ta e da se skoncentriu ve pri prvom pogledu na neiju natalnu kartu. To moe da bude Sunev znak, ili poloaj Meseca, pomraenja, glavni aspekti, broj planeta u vatrenim, vodenim, zemljanim ili vazdunim znacima - svaki astrolog ima lini pristup gledanju" i tumaenju ostalog dela horoskopa.Ja koristim vorove. vorovi su mi uvek davali informacije koje su mi neophodne da uspeno usmerim osobu tako da postigne uspeh, razvije samopouzdanje i ravnoteu u svojoj linosti. Tanost mojih tumaenja ne potie od psihikih modi", nego od panje koju poklanjam delovanju vorova.Kada pogledam neku natalnu kartu, prvo uoavam poloaje severnog i junog Meseevog vora, u odnosu na znak i kuu. Potom sagledavam geometrijske odnose (koje astrolozi nazivaju aspekti") izmeu vorova i ostalih planeta, kao i sve neuobiajene okolnosti u pogledu planeta koje vladaju znacima u kojima su smeteni vorovi. Iznenada, itava natalna karta oivljava predamnom i ja mogu da uvidim koji su zadaci te osobe, kao i koje osobine karaktera bi trebalo da razvije da bi u ovom ivotu postigla uspeh i ispunjenje.TanostNe morate da verujete u astrologiju da bi ova knjiga mogla da vam bude od koristi. Ako se prouava na psiholokom ili naunom nivou, astrologija neme veze sa verom. Ona je praktina. Bavi se sticanjem znanja i istrazivanjem. Da li psiholoki profili koje astrologija daje predstavljaju za vas sredstvo za sticanje znanja o sebi? Da li vam mogua astroloka predvianja vremena kada de se neto dogoditi (zasnovana na vaoj kompletnoj karti) pomau da efikasnije upotrebite svoje vreme?Pri ocenjivanju istinitosti materijala predstavljenog u ovoj knjizi, vano je da se oslonite na sopstveno unutranje znanje i iskustva iz prolosti. Bez obzira ta drugi misle, jedino vi znate prirodu vaih unutranjih borbi. Ako se odluite da izvedete neke od eksperimenata koje predlaemo za uravnoteavanje vaeg tipa linosti odreenog poloajem severnog vora, posmatrajtesopstvenu energiju kako biste utvrdili da li idete pravim putem ili ne. Ukoliko se nakon nekog od tih eksperimenata nivo vae energije podigne i ako se budete oseali sreno i slobodno, na pravom ste putu! Verujte sebi. Ako to nije sluaj, probajte neki drugi eksperiment. Znaete da li ste na ispravnom putu po tome da li se oseate sreno i/ili slobodno ili ne. Kada vam se uini da neki od predloga iznetih u poglavlju o vaem severernom voru nisu za vas, i u torn sluaju verujte sebi. Moda se radi o neemu to ste ve prevazili, ili se, iz nekog razloga, ne odnosi u potpunosti na vas. To je kao kad probate cipele - jedino vi znate da li su vam udobne ili ne. Verujte sebi. Neki od ovih predloga mogu da vas u prvi mah uplae, jer su za vas novi. Ali, ako vam izgledaju prihvatljivi, ako izgledaju tani, upustite se u rizik i proverite ih. Videete da ete iz tog eksperimenta izai sa trajnim osedajem neustraivosti i samopouzdanja. Znaete da dolazi do promena, zato to ono to vam je smetalo pre samo nekoliko nedelja ili meseci, vise ne dopire do vas. Vai prijatelji jo uvek mogu to da oseaju, ali vi ete oseati neto drugo, oseaete smirenost koja vam je u prolosti izmicala. Kod svakoga od nas su najdublje sutinske stvari oznadene poloajem znaka i kue severnog vora u vreme naeg roenja. Meutim, dok sam pisala ovu knjigu, uvidela sam da imam nereena pitanja i u drugim znacima osim znaka i kue u kojima se nalazi moj vor. Razlika je u dubini poremeaja. Ako je severni vor neke osobe u Raku, ili u etvrtoj kudi, problem preputanja, a i otvorenog pokazivanja oseanja je ogroman - to je kao da kleete granitni blok! Ali, nekome kome je severni vor u nekom drugom znaku moe da bude teko da otvoreno pokazuje oseanja. Ukoliko proita poglavlje o severnom voru u Raku, to moe da mu pomogne da rei problem svo-je osetljivosti i moe da mu predoi kako da u praksi uspostavi ravnoteu i oputenost. Razlika je u tome to nee biti tako teko da se primene sugestije u tim alternativnim" oblastima kao to e to biti u oblasti gde se nalazi va vor.Na primer, moj severni vor nije ni u Ovnu ni u prvoj kui, ali dok sam radila na poglavlju o severnom voru u Ovnu, shvatila sam da imam problem sa isticanjem sebe, kao i neke druge probleme koje ti ljudi treba da razree. Tokom kreativnog procesa pisanja tog poglavlja, neto u meni se zacelilo i spontano sam poela da se konstruktivnije istiem i da budem iskrenija. I ivot mi je postao mnogo laki! im sam to shvatila, bilo mi je lako da se prilagodim i promenim. Ipak, u znaku i u kui u kojoj je moj sopstveni severni vor, to je mnogo tee. To sam poela da shvatam pre dvadeset godina, i jo uvek radim na tome.Saoseanje zahvaljujui znanjuKad astrologiji priemo iz perspektive istinskog slobodoumnog razumev-nja, ona nas vodi pravo ka bezuslovnoj ljubavi. Ukoliko potpuno razumete unutranji mehanizam neke osobe, kao i to koje su joj mane, kako moete da se ljutite na nju? Svi se mi trudimo najbolje to moemo, uz pomo svetlosti koju imamo i teimo da prevaziemo svoje nesavrenosti. Zato? Zato to je to praktino. Nedostaci nas spreavaju da dobijemo ono to elimo. To nam je svima zajedniko.Astrologija sunevih znakova, kao to su horoskopi koji se objavljuju u dnevnim novinama i u asopisima, predstavlja predvianja koja uzimaju u obzir samo poloaj Sunca u znaku. Potpuna natalna astrologija uzima u obzir poloaje svih deset planeta (u torn smislu se i Sunce i Mesec smatraju planetama, poto se galaksija posmatra iz perspektive njenog uticaja na Zemlju), osu koja je bila aktivna pri rodenju, kao i nekoliko drugih stvari: vorove, pomraenja, itd. Zapravo, svako od nas je potpuno jedinstven i nijedan natalni horoskop se nije ponovio u proteklih 25 000 godina, zato to se sve planete razliitim brzinama okreu oko Sunca. U trenutku kada ste prvi put udahnuli, itavo oveanstvo - svi ljudi koji su iveli u torn trenutku - proli su kroz taj trenutak zajedno sa vama. Svi su se oni potrudili najbolje to su mogli da taj trenutak za njih bude radostan, ali potom je doao naredni trenutak i oveanstvo je moralo da se sa njim suoi - pa sledei trenutak, i onda sledei, sve do ovog trenutka. Ipak, trenutak kada ste roeni zabeleen je na elijskom nivou samog vaeg bia i ostaje deo vas.U odnosu na pomenutu povezanost, preuzeli ste odgovornost da taj trenutak proistite za sve druge na ovoj planeti, a jedino vi imate mo da usavrite trenutak sopstvenog rodenja. To je kao da ste uzeli taj deli vremena, usporili ga, i produili ga da traje celu jednu inkarnaciju. A kada ponete da radite na tom trenutku, popravljajui" one delove svog bia koji ne funkcioniu kako treba i tako svoj ivot ispunite sreom, smehom i radou, pozitivna energija tih promena utie na sve ostale. Svojim ivotom zapravo menjate trenutak koji se odigrao u prolosti, a kad izmenite prolost, ona menja sadanjost svih ljudi. ula sam da mnogi duhovni uitelji kau da je ono najbolje to moemo da uradimo za druge da radimo na sebi. Svi smo mi povezani na najdubljem nivou - mi smo Jedno.Unutranja instalacijaAstroloka karta je zapravo ematski nacrt koji pokazuje ovekovu ,,unutranju instalaciju". Ta instalacija je kod svih nas razliita. Ona nije dobra" ili loa, samo je povezana tako kako je povezana. Vaa natalna karta pokazuje sliku unutranje instalacije sa kakvom ste rodeni, ali od vas zavisi ta ete da uradite sa torn instalacijom.Ako ste u stanju da objektivno uoite obrasce sopstvenog ponaanja, moi ete da ga prilagodite da biste postigli efikasnije rezultate i da biste bolje postupali. Kada se popravi bilo koji pogrean spoj, ivot tee lagodnije (prvo iznutra, potom i spolja). Ukoliko imate jasnu sliku svoje unutranje instalacije, moete da postanete svesni uroenih kvarova" i moete da odaberete da prekinete ponaanje koje za vas nije funkcionalno.Na primer, ako neko objektivno zna (na osnovu svoje natalne karte) da ima sklonost da smatra da ve zna odgovore na sva pitanja, i da je zato nestrpljiv i zauzima samosvesni stav koji ga izoluje od drugih (kao to bi bilo sluaj da mu je severni vor u Blizancima ili u treoj kui), saznanje da ima takvu sklonost omoguuje mu da svesno posveti vise vremena da sa uvaavanjem saslua tue miljenje, pre nego to smelo iznese sopstvene stavove. Ve ovo jedno ispravljanje ponaanja bi samo po sebi dovelo do bitne promene u drutvenim kontaktima te osobe.Svi mi imamo sklonosti koje dovode do neodgovarajueg ponaanja i oseaja izolovanosti i nesree. Trik je da otkrijemo svoje nedostatke i nauimo