Bazele Contabilitatii

  • View
    86

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grile

Text of Bazele Contabilitatii

CONTA BAZE IARNATRUE/FALSE 1. Potrivit conceptiei economice, patrimoniul este considerat ca totalitate a bunurilor economice exprimabile in bani, exclusiv rezultatele folosirii lor, ce apartin unei persoane fizice sau juridice. ANS: F 2. Potrivit conceptiei juridice, patrimoniul reprezinta toate drepturile si obligatiile cu continut economic ale unui subiect de drept. ANS: T 3. Determinarea existentiala a bunurilor economice evidentiaza faptul ca bunurile nu au o forma concreta. ANS: F 4. Utilitatea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a fi exprimat in bani. ANS: F 5. Valoarea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a satisface o anumita nevoie. ANS: F 6. Fondul comercial este recunoscut ca activ necorporal atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este inferior valorii de piata a activelor nete dobandite. ANS: F 7. Produsele finite sunt acele produse care au parcurs toate fazele de fabricatie prevazute de procesul tehnologic al intreprinderii, fiind depozitate in vederea vanzarii catre terti. ANS: T 8. Provizioanele reprezinta datorii ale intreprinderii constituie la inchiderea exercitiului financiar pe seama cheltuielilr, pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este probabila ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare. ANS: T 9. Metoda este o cale rationala de urmat in vederea atingerii unui scop. ANS: T 10. Procedeul este mijlocul prin care se realizeaza scopul urmarit. ANS: T

11. Cadrul contabil conceptual al IASB reprezinta o incercare de sistematizare a elementelor teoretice ale contabilitatii intr-o constructie teoretica, care sa ghideze practica contabila. ANS: T 12. IASB este un organism abilitat din punct de vedere juridic sa impuna intreprinderilor, in mod direct, aplicarea standardelor sale. ANS: F 13. Conform cadrului conceptual al IASB, obiectivul situatiilor financiare consta in furnizarea de informatii privind pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a intreprindertii, utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor lor economice. ANS: T 14. In viziunea IASB postulatele reprezinta concepte fundamentale sau conventii contabile de baza . ANS: T 15. In conceptia IASB principiile contabile sunt concepte fundamentale sau conventii contabile de baza. ANS: F 16. Principiul continuitatii activitatii presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor imprevizibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. ANS: F 17. Evaluarea este procedeul metodei contabilitatii care asigura exprimarea valorica a componentelor patrimoniului. ANS: T 18. In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilirea conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata. ANS: T 19. Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont ANS: F 20. A debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului. ANS: T 21. A credita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului ANS: F

22. Rulajul contului reprezinta miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul unui cont ANS: T 23. Conturile monofunctionale sunt acelea care, la sfarsitul perioadei de gestiune, prezinta un singur fel de sold, fie numai debitor, fie numai creditor ANS: T 24. Formularele tipizate sunt suporturi tehnice de informatii in care continutul, forma si formatul nu sunt prestabilite si imprimate ANS: F 25. Totalul sumelor cuprinde existentul initial si rulajul elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului ANS: T 26. Soldul contului se stabileste ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare, preluand semnul totalului mai mic ANS: F 27. Rezultatul extraordinar (profit/pierdere) = Venituri extraordinare + Cheltuieli extraordinare. ANS: F 28. Rezultatul extraordinar (profit/pierdere) = Venituri extraordinare + Cheltuieli curente. ANS: F 29. Prin deducerea din profitul brut a impozitului pe profit se obtine rezultatul net al exercitiului, care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. ANS: T 30. Prin deducerea din profitul net a impozitului pe profit se obtine rezultatul net al exercitiului, care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. ANS: F 31. Contul este un procedeu specific metodei contabilitatii, de inregistrare, calcul si control valoric, iar uneori cantitativ al existentei si miscarii fiecarui element patrimonial in parte in ordine cronologica si sistematica, pe o anumita perioada de timp. ANS: T

32. Contul este un procedeu specific tuturor stiintelor, de inregistrare, calcul si control valoric, iar uneori cantitativ al existentei si miscarii fiecarui element patrimonial in parte in ordine cronologica si sistematica, pe o anumita perioada de timp. ANS: F 33. Bilantul este un procedeu al metodei contabilitatii, prezentat intr-o forma speciala, cu ajutorul caruia se urmaresc zi de zi in cursul unei perioade de gestiune, de regula in expresie valorica, existenta si miscarea bunurilor economice, a surselor de formare a capitalului, a drepturilor de creanta si a obligatiilor, precum si fazele proceselor economice dintr-o intreprindere. ANS: F 34. Balanta de verificare este un procedeu al metodei contabilitatii, prezentat intr-o forma speciala, cu ajutorul caruia se urmaresc zi de zi in cursul unei perioade de gestiune, de regula in expresie valorica, existenta si miscarea bunurilor economice, a surselor de formare a capitalului, a drepturilor de creanta si a obligatiilor, precum si fazele proceselor economice dintr-o intreprindere. ANS: F 35. Balanta de verificare este cel mai reprezentativ procedeu al metodei contabilitatii, prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu la inchiderea exercitiului financiar al intreprinderii, precum si in alte situatii prevazute de lege (fuziuni, divizari, lichidari, faliment etc.). ANS: F 36. Balanta de verificare este un document contabil pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmeste bilantul. ANS: T 37. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala + Cresteri - Micsorari = Situatia finala. ANS: T 38. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala - Cresteri + Micsorari = Situatia finala. ANS: F 39. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala + Micsorari - Cresteri = Situatia finala. ANS: F 40. Debitul si creditul contului sunt denumiri conventionale care corespund celor doua parti ale contului, pentru separarea celor doua tipuri de modificari, astfel: debitul este partea din stanga oricarui cont; iar creditul este partea din dreapta oricarui cont. ANS: T

41. Debitul si creditul contului sunt denumiri conventionale care corespund celor doua parti ale contului, pentru separarea celor doua tipuri de modificari, astfel: debitul este partea din dreapta oricarui cont; iar creditul este partea din stanga oricarui cont. ANS: F 42. Analiza contabila consta in cercetarea fiecarei operatii economice pe baza documentelor justificative in vederea determinarii corespondentei conturilor si stabilirii formulei contabile. ANS: T 43. Formula contabila consta in cercetarea fiecarei operatii economice pe baza documentelor justificative si descompunerea ei in elemente componente, in vederea deducerii conturilor care se debiteaza si a conturilor care se crediteaza. ANS: F 44. Formula contabila este modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice sau financiare in conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica in ordinea in care aceste operatii s-au efectuat. ANS: T 45. Analiza contabila este modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice in conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica. ANS: F 46. Daca la elementele formulei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a avut loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei, se obtine articolul contabil. ANS: T 47. Daca la elementele formulei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a avut loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei, se obtine analiza contabila. ANS: F 48. Stornarea in negru presupune inversarea formulei contabile eronat intocmite si apoi intocmirea formulei contabile corecte. ANS: T 49. Stornarea in rosu presupune inversarea formulei contabile eronat intocmite si apoi intocmirea formulei contabile corecte. ANS: F 50. Stornarea in rosu presupune anularea unei formule contabile, efectuata anterior gresit, prin repetarea ei, dar cu sumele scrise cu rosu sau in chenar, dupa care se intocmeste formula contabila corecta.

ANS: T 51. Stornarea in negru presupune anularea unei formule contabile, efectuata anterior gresit, prin repetarea ei, dar cu sumele scrise cu rosu sau in chenar, dupa care se intocmeste formula contabila corecta. ANS: F 52. Documentatia consta in faptul ca orice operatie economica sau financiara cu privire la existenta si miscarea elementelor patrimoniale, pentru a putea fi inregistrata in conturi trebuie consemnata intr-un document care atesta infaptuirea ei. ANS: T 53. Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in expresie baneasca a existente