of 32 /32
1 Wedstrijdprogramma 1e helft veld najaar 2011 DVO-Hal viert haar 25 jarig bestaan Internationaal bezoek De Bazuin Magazine voor en door ckv DVO Bennekom 35e jaargang nummer 1 - september 2011

Bazuin Magazine 1 2011-2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bazuin Magazine, DVO, korfbal, nico veenendaal

Text of Bazuin Magazine 1 2011-2012

Page 1: Bazuin Magazine 1 2011-2012

1

Wedstrijdprogramma 1e helft veld najaar 2011

DVO-Hal viert haar 25 jarig bestaan

Internationaal bezoek

De BazuinMagazinevoor en door ckv DVO Bennekom 35e jaargang nummer 1 - september 2011

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:42 Pagina 1

Page 2: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Colofon

De Bazuin MagazineIs een uitgave van ckv DVO Bennekom enverschijnt 5x per jaar.

Redactie

Gea BurgsteijnGeertje van DusschotenJoke Veenendaal© Overname artikelen alleen toegestaanmet duidelijke bronvermelding!

Dagelijks bestuur

Matthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretarisKees Mak, penningmeester

Sponsors

PraxisIntersport Van WonderenWolverine Tube Europe BVRabobank BennekomJillis Baggerman makelaardijAuto van de Weerd BVAdministratiekantoor WienEquus Acc. en bel. Adv.Gibo groep Acc. en bel. Adv.Eijgenraam MannenmodeKapsalon Widy, by EverlineAH BennekomBax & van BeekBel CompanyEye Wish GroeneveldHartman tweewielersBDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.Transus Technology B.V.Van Putten/Van ApeldoornACV Bedrijven B.V.Porto 100Drukkerij ModernDe KaasjagerBennekomse ApotheekDe Nooij PompinstallatiesComputicationJust for FeetE.S.A. badkamersBril 29Installatiebedr./showr.shop Van GinkelWerkman en de JongGroveko schoonmaakartikelenCarwash en Cleaning Janssen & Zn

Website: www.dvo-korfbal.nl

Contributie zie pag. 12

2

Foto omslag: DVO 65 jaar.foto: Nico Utens

Commandeursweg 2aPostbus 406720 AA Bennekomtel. 0318-419996 fax. 0318-418961 [email protected]

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:42 Pagina 2

Page 3: Bazuin Magazine 1 2011-2012

3

KOPIJ

Inleveren kopij voor het eerst volgendeBazuin Magazine, uiterlijk zondag 30 oktober 2011 voor 22.00 uur naar:[email protected]

Van de redactie

De zomervakantie is voorbij, allemaaluitgerust! Het veldseizoen is begonnen.Vele oefenwedstrijden en toernooiengespeeld, om aan alles weer even tewennen. En alles is goed verlopen, veelbekers zijn mee naar DVO genomen. De prijzen kast raakt weer vol. En zo looptalles weer bij DVO. Hier en daar zijn ernog mensen nodig. Er zijn nooit vrijwilli-gers genoeg. Vele handen maken lichtwerk. In deze Bazuin Magazine en op desite staat ook het wedstrijdprogramma vandit seizoen. Mocht er iets wijzigen, let danop de nieuwsbrief daar staat elke weekook het programma in voor de komendezaterdag. Dan weet je wanneer en hoe jezaterdags moet spelen. Het schoolkorfbalis dit jaar op 24 september. Dit is eengezellig toernooi met alle scholen uitBennekom. Niet met je team, maar met jeklas korfbalwedstrijden spelen. Woensdag28 september is er feest, want dan bestaatonze korfbalhal 25 jaar. In deze Bazuin leesje wat er allemaal staat te gebeuren in dehal. Noteer deze datum! Alle commissieshebben weer een goede bijdrage geleverdaan de uitgave. Enkele schrijvers missenwij nog. De Bazuin verschijnt niet elkemaand ga er even voor zitten en verras onsmet je kopij.

Wij van de redactie feliciteren Shinta enEugène met hun huwelijk van 24 juni. Voor jullie goede jaren toegewenst.Op 8 september zijn Matthijs van de Bergen Mariëlle Mark getrouwd, veel geluksamen met de kinderen.

19 juni is geboren Quinten, hij is de zoonvan Richard van Vloten en HenriëtBrandsma we wensen hen veel geluk engezondheid toe.

Wij wensen alle zieken en geblesseerdenbeterschap toe.

Het Oranje Team.

Van de voorzitter

Internationaal korfbalIk hoop dat iedereen een heel goede vakantie achter de rug heeft! Toen ik de mail ontving vande redactie om weer mijn bijdrage voor de Bazuin te leveren wist ik meteen waarover ikmoest schrijven: Internationaal korfbal!

Van 24 t/m 27 augustus was Ceske Budejovice uit Tsjechië bij ons te gast. Geen onbekendevoor DVO. Alle spelers en speelsters werden ondergebracht bij verschillende gezinnen. Toenze aankwamen was het eerst nog wel spannend maar de al vlug was het ijs gebroken en was erveel enthousiasme. De Tsjechen kregen verschillende trainingen en speelden diverse oefen-wedstrijden. Leuk was dat er nu ook een groep pupillen/aspiranten spelers was. Belangrijkvoor de toekomst van het Tsjechisch korfbal! Communicatie was niet altijd even gemakkelijkmaar met behulp van gebaren kan je ook veel duidelijk maken. (Toch goed dat we ook in hetveld voor de verschillende overtredingen bij het korfbal verschillende gebaren hebben afge-sproken). Het bezoek werd met een barbecue en feest afgesloten wat de verdere integratiebevorderde. Door velen werd bevestigd dat het bezoek zeer geslaagd was en dat DVO volgendjaar zeker met een groep die kant zou moeten opgaan. Zou een prima initiatief zijn!

Korfbal is helaas nog erg onbekend over de grenzen. In mijn werk heb ik collega’s komendvanuit alle landen uit Europa en ik moet dan altijd uitleggen welke sport ik beoefen. Gelukkigkan ik met de youtube-filmpjes dan korfbal ook laten zien. In het algemeen is men zeergeïnteresseerd, vooral omdat korfbal ‘the only mixed sport’ is. Korfbal is een geweldige sportwaar we trots op kunnen zijn. Het KNKV heeft nu ook de slogan ‘Made in Holland’, waarmeewe willen laten zien dat het een kwaliteitsproduct is dat gepromoot mag worden. We moetenzoveel mogelijk mensen er enthousiast voor maken.

Internationaal korfbal ook omdat van 27 oktober tot 5 november het 9e WK Korfbal zal plaats-vinden. Dit keer in China en wel in Shaoxing. Op het moment van schrijven zit onze JosRoseboom in de voorlopige selectie. Verwacht mag worden dat hij ook wel in de uiteindelijkeselectie zit die naar China gaat. In ieder geval zullen we het Nederlands team volgen en ik wilvanaf deze plaats Jos veel succes toewensen!

Van internationaal naar nationaal. De competitie 2011-2012 is van start gegaan. Na denk ikvoor vele teams een goede oefenperiode moet het nu echt gaan gebeuren. Ik hoop dat er veleteams kampioen zullen worden! Veel succes allemaal!

Groet,Matthijs Soede

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:42 Pagina 3

Page 4: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Ook kon er in de weken voorafgaand aanzaterdag 18 juni gestemd worden op deKoscars. Een oude traditie van verkiezingenvan onder andere de mooiste benen, bestedweiler en fanatiekste DVO 1 supportergeorganiseerd door de Kosak.

De weersvoorspellingen voorzaterdag 18 juni zagen er in devoorafgaande week beroerduit maar er was al zoveel gere-geld dat aflassen bijna geenoptie meer kon zijn. Gelukkiggaf de Buienrader ’s morgensvanaf ongeveer één uur rede-lijk weer aan en dat was ookzo. Lekker korfbalweer waarbijde buien net buiten Bennekom

neervielen, wat een geluk hebben we gehad.

De eerste activiteit op zaterdag had duidelijkwel te lijden van de slechte voorspellingen.Een fietstocht volgens oude traditie uitgezetdoor Annemarie werd alleen maar gefietstdoor onze oud-voorzitter Aalbers en dochterEls. Hun reactie achteraf was dat het eenmooie tocht was door het Binnenveld dieondanks de wind goed te doen was.

Rond half één verzamelde zich steeds meerdeelnemers aan het Familiekorfbaltoernooi.22 teams met zeker 250 deelnemers haddenzich ingeschreven om tegen elkaar te strij-den in 4 poules met wedstrijden van twintigminuten. De diversiteit van de teams in korf-balervaring, leeftijd, uitstraling en inzet wasgroot. Teams als de Hullies, Burben, E2 ok,team Danen en vele andere mooie namenspeelden een gezellig toernooi waarbij maarliefst drie teams waren er geformeerd rond-om onze G-sporters. Speciaal voor dit toer-

nen de Bennekomse gemeenschap en natio-nale korfbalwereld. Na een gezamenlijkgezongen “Er is er één jarig, Hoera, Hoera”werd iedereen uitgenodigd om een doelpuntte scoren in de opgestelde korven. Beloningna een doelpunt was een ware HEMA-tom-

poes. Deze werd gezellig napratend metsmaak genuttigd.

Zaterdag 18 juni zouden er verschillendefestiviteiten plaatsvinden rondom het 65-jarig jubileum. In de weken voorafgaand aandeze zaterdag was er al een ware korfbal-laddercompetitie opgestart welke tot eenfinalewedstrijd zou leiden op de feestavond.Ongeveer twintig koppels streden alschietend diverse weken voor de twee finale

plaatsen. Oscar en Ramon begonnen op éénvan die begeerde plekken in het schema enwisten verschillende uitdagers te verslaan.Toch zakten ze uiteindelijk naar onderin hetschema. Het duo Bert en Henk ging, ruimgebruik makend van hun ervaring, lees inti-midatie-technieken, in de tegenovergestelderichting gestaag omhoog totdat Arien enTinka ook gingen meedraaien. Een week voortijd werd het duo Bert en Henk uit de finalegeschoten. De andere finalisten waren degebroeders Van de Goorbergh.

4

Dat DVO in juni 65 jaar bestond kan bijnageen DVO-er zijn ontgaan. Opgericht op 6 juni 1946 vierde DVO 65 jaar later eenbescheiden feestje twee weekenden latergevolgd door een mooie jubileumzaterdag.

Begin 2011 werd er tij-dens een bestuursverga-dering gesproken overhet 65-jarig jubileum. Alsinsteek werd gekozenvoor een bescheidenfeestje tegen minimaleonkosten en zo is hetook gegaan.

6 juni verscheen er eenbericht op Twitter, onzesite en in een extra DVO-Nieuwsbrief dat er’s avonds een korfbalflash-mob zou plaatsvinden. Iedereen werd uitgenodigd om om20.00 uur met een bal aanwezig te zijn inons clubhuis.Mobiele telefoontjes gonsden van “ga jijook” tot “het zal wel een grap zijn”. Reactiesmet felicitaties en verontschuldigingen voorafwezigheid stroomden eveneens binnen.Om acht uur hadden zich toch ruim 75 DVO-ers, sommigen voorzien van bal, verzameld

op ons veld. Er stonden enkele korvenopgesteld en onze voorzitter nam het woord.Na een toespraak waarin Matthijs benadruk-te dat wij er niet hadden gestaan als er 65jaar geleden niet een fanatiek groepje korf-ballende Bennekommers was geweest datDVO oprichtte. Daarnaast stond Matthijs stilbij diverse hoogte- maar ook dieptepunten.Genoemd werden onder andere de bouw vanonze eigen hal, de prestaties van ons eerste,het unieke verenigingsleven dat we kennenbinnen DVO en de plek die we innemen bin-

DVO 65 jaardoor Nico Utens

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:42 Pagina 4

Page 5: Bazuin Magazine 1 2011-2012

5

nooi onderbraken zij hun jaarlijks weekendjeweg, of was het toch een minitrainingskamp?In eigen gekleurde en beschreven shirts warenzij een welkome aanvulling in dit toernooi. Inde eerste ronde zorgde Geeluk dan ook me-teen voor een daverende verrassing door met3-2 van het team RoeKieBri te winnen.

Niet korfballers speelden nog wat onwennig,ouders ervaarden zelf wat het is om te korf-ballen en de echte oudjes lieten zien nogaardig fit te zijn. Dat uiteindelijk de teamsA1-A2 van 2001 en de Oude A1 tegen elkaar

in de finale kwamen te staan was dan ookeigenlijk geen verrassing. In een wedstrijdmet vele hoogstandjes won het team van denaar DVO teruggekeerde Jan Anne metonder andere JP, de gebroeders Borgers,Lisette, Sanne en Esther het van de A1gevormd rondom Jos. Al met al een leuktoernooi dat vast nog eens voor herhalingvatbaar is, wie weet!

In de tussentijd verzamelden zich steedsmeer oudgedienden van DVO 1 aan de lijn en

werden er oude herinneringen opgehaald.De één nog strak afgetraind, de ander meteen beginnend buikje. De één nog steedskorfballend en de ander totaal niet meersportend. Wat zullen ze een spierpijn gehadhebben na dat weekend. De teams warenknap ingedeeld door Chris en voorzichtigwerd er aan een warming-up begonnen.Schotje, doorloopballetje maar vooral gezel-ligheid. Na het influiten door scheidsrechterJaap verzamelde iedereen zich in hetmiddenvak, je weet wel dat extra vak uitvroegere tijden door de één verguisd en door

de ander als lievelingsvak bestempeld. Nadat oud-voorzitter Jaap iedereen hadvoorgesteld volgde het unieke fotomoment.Bij aanvang werd er nog getwijfeld over dekeuze aanval A of aanval C. Loopacties in hetmiddenvak, afstandschoten die er in vielen,strafworpen die gemist werden en fraaiedoorloopballen volgden. Het langs de kantstaande publiek genoot. Na afloop werd dewedstrijd in het clubhuis nog eens flinknabesproken.

In de sporthal was ondertussen al alles ingereedheid gebracht voor de feestavond. Eenmooie film over het afgelopen LKL- seizoenvan ons eerste werd getoond en bezorgdemenig DVO-er kippenvelmomenten. Zo mooiwaren de beelden, dan weer versneld danweer in slowmotion op een geweldigemanier gekoppeld met de bijpassende ach-tergrondmuziek.

De Drive-inn had heel wat geluid de sporthalin gesleept en kregen de ruim aanwezigeDVO-ers aan het dansen, een gezellige feest-avond volgde. Tussendoor was er de finalekoppelschieten welke glansrijk werd gewon-nen door de gebroeders Van de Goorbergh.De uitslagen van de Koscars werden bekendgemaakt en de bijbehorende prijzen werdenuitgereikt. De meest mooie en zelfs voorbe-reide speeches door de verrassend zijndewinnaars, waarbij zoals het hoort oudersbedankt werden voor het nog zo laat mogenop zijn, werden uitgesproken. Dit allemaalonder genot van een drankje en hapje ver-zorgd door Rina en Geertje zorgde voor eenmooie afsluiting van deze feestdag. Om één uur ging, helaas voor sommigen tevroeg, het licht aan.

Namen noemen is riskant maar ik wil in iedergeval bedanken voor het meehelpen metorganiseren Elna en Christa, Chris enAnnemarie, de scheidsrechters, Bart, Cees enHerbert, Berjo en Kees en hun vele hulpenvanuit het clubhuis en alle andere DVO-ersdie bijgedragen en of meegedaan hebbenaan de activiteiten op deze mooie jubileum-dag.

Waar een grote korfbalvereniging al nietgroots in kan zijn, bedankt allemaal.

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:42 Pagina 5

Page 6: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Bouman. Een warme maaltijd, gevolgd dooreen tactische bespreking en een korte busritnaar Wageningen waar de plaatselijke selec-tie van korfbalvereniging SSS de uitdagingvan een internationale oefenwedstrijd wildeaangaan. Ook hier hadden de Tsjechen eengoed begin, Ceské Budejovice startend metdrie nationaal team spelers (Jakub Blaha,Vlastimil Krejci en Martina Jindrova) kwamvoor met 4-1. Na een ruststand van 6-6 werdde wedstrijd uiteindelijk gewonnen door dejonge ploeg uit Wageningen. De spelerswaren toe aan een welverdiende nachtrust.

Bijzondere core-stability krachttrainingDonderdag werd er zowel door de jeugd-ploeg als door de senioren een training inge-roosterd. In een heerlijk zonnetje verzorgdeEdwin Bouman de training voor de jeugd ende jeugdige selectiespeler Marijn van denGoorbergh verzorgde de training van heteerste team. Na een broodmaaltijd in hetclubhuis van DVO verzorgden Rick vanRoekel en Stefan Fiechter een core-stabilitykrachttraining in de zaal. Een zeer welkomeafwisseling waarbij jong en oud een tipje vande sluier hebben opgelicht van de manierwaarom de Bennekomse Korfballeagueselectie traint. Aan het eind van de middagopende de D-jeugd van DVO met een oefen-wedstrijd de Bennekomse korfbalavond.Ondanks het grote leeftijdsverschil kon dethuisspelende ploeg de wedstrijd vrij een-voudig naar zich toetrekken. Tijdens de wed-strijd, die geleid werd door Tinka vanSteenbergen, werd de jeugd van CeskéBudejovice aangemoedigd door de ouders ende gastgezinnen. Direct na deze wedstrijdspeelde DVO 4 een oefenwedstrijd tegen hetde Tsjechische vicekampioen. De wedstrijdonder leiding van Arien Landman was vanafhet eerste moment in handen van deTsjechen. Leuke duels tussen de diversespelers en een clash tussen de Bennekomse

douche werden de 12 jeugdspelers opgehaalddoor hun gastgezinnen. Op dat momentvond de voorbereiding voor de eerste oefen-wedstrijd van het eerste team van CeskéBudejovice plaats in het huis van de enigeTsjechische korfbalster bij DVO, Martina

Geslaagd bezoek korfballers KCC Ceské Budejovice

6

In de vroege ochtend van 27 augustus ont-ving de clubhuiscommissie van DVO de busmet 25 korfballers die na een lange reisBennekom als hun bestemming haddengevonden. Na een lekkere kop koffie en eenverse pot thee, werd ‘s ochtends onder leidingvan Annemiek Dijkstra de spits afgebetenmet een zeer enthousiaste training voor hetjeugdteam van de Tsjechische club. Spelersen speelsters met een paar jaar ervaring,maar ook spelers die nog maar een half jaarals korfballer in Tsjechië actief zijn, leefdenzich uit op het kunstgras van DVO. Het mooie weer droeg bij aan een uniekeeerste kennismaking met korfbal inBennekom. Net voordat de spelers hetgenoegen hadden kennis te maken met deVlegeldag nam Wilco van de Bos, trainer vande Bennekomse hoofdmacht, het senioren-team uit Ceské Budejovice onder handen.Een leuke maar intensieve training ontnamde spelers het luie zweet en de eerstesportieve activiteit deze week was een feit.Na de training maakte de spelers een wande-ling over de Vlegelmarkt. Het waren kibbe-lingen, kaas, vla en vlegelsoezen die door despelers het meest populair bevonden werden.Aan het einde van de dag stonden nog tweeoefenwedstrijden op het programma. De C-jeugd van DVO mocht als eerste aan-treden. Een verassende 0-1 van Tsjechischekant werd gevolgd door 9 Bennekomse doel-punten. De vermoeidheid sloeg toe bij debuitenlandse korfballers en na een warme

Rick van Roekel en Stefan Fiechter geven stabiliteitstrainingen aan de Tsjechen in de DVO-hal.

Veronika Dusáková, Martina Jindrova, ElzaBoorová en Katka Berná op hun vrije dag inMadurodam.

Elza Boorová speelt Petr Pesák aan tijdens duelDVO 6 - Ceské Budejovice 1.

Woensdag 27 augustus ontving DVO een groep van 25 korfballers uit Ceské Budejovice,Tsjechië. Een enerverende week voor zowel de spelers als de gastgezinnen.

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:42 Pagina 6

Page 7: Bazuin Magazine 1 2011-2012

nationale team van DVO 6, werd naar eengelijkopgaande strijd gewonnen. Hiermeewerd het sportieve gedeelte van het bezoekaan DVO succesvol afgesloten.

AfscheidAan het begin van de avond werd het uitwis-selingsprogramma afgesloten met een doorDVO aangeboden barbecue voor deTsjechen, de gastgezinnen en genodigden.Ivo Kracik bedankte namens de korfbalclubCeské Budejovice korfbalvereniging DVOvoor een fantastische week en sprak de wensuit dat deze week weer een nieuwe startvormde van een samenwerking tussen beideclubs. Hij overhandigde de organisatoren alsdank een kleine aardigheid uit de plaatselijkebrouwerij in Ceské Budejovice. Het werd eengezellige middag waarbij enige regenbuiengeen roet in het eten gooiden. Aansluitendwerd door Rick van Roekel een afscheidfeestgeorganiseerd in het clubhuis. Letterlijk alsklap op de vuurpijl werd de Tsjechischegroep onder luid gezang met een vuurwerkeen fijne reis toegewenst. Via diverse kana-len, gebruikmakend van diverse media, gonsthet al van de plannen om toekomstige uit-wisselingen gestalte te geven. Op dezemanier hopen we dat dit bezoek in 2011 eennieuwe start is voor een vruchtbare samen-werking tussen de korfbalverenigingen DVO-Bennekom en KCC Sokol Ceské Budejovice.Via deze weg willen we nogmaals de trainers,de scheidsrechters, de clubhuiscommissie,Ben Delsman, Matthijs Soede, Kees Mak enStichting DVO-hal hartelijk danken voor huninzet waarmee zij deze week tot een grootsucces hebben kunnen maken. Daarnaastspeciale dank aan de families Albers, VanBeek, Buitenhuis, Burgsteijn, Delsman, VanGolberdinge, Kieft, Koenders, Van Roekel,Rozeboom voor het optreden als gastgezinvoor de spelers uit Tsjechië.

Els Alberts

7

en Tsjechische speelstijl verhinderde niet datde Tsjechen hun eerste winst van deze weekmet 13-16 veilig konden stellen. Na de wed-strijd zag de hele groep uit Tsjechië dat heteerste team van DVO haar oefenwedstrijdtegen SKF uit Veenendaal won.

Cultuur snuivenDe vrijdag werd door de Tsjechen gebruiktom een stukje cultuur uit Nederland op tesnuiven, een dagje Den Haag, stad,Omniversum, Madurodam en deScheveningse boulevard. Na een terugreismet de bekende Nederlandse files en zelfstwee gigantische wolkbreuken keerde degroep ’s avonds weer naar Bennekom terug.Deze avond gaf de gastgezinnen de kans omiets rustiger kennis te maken met de mensendie ze in huis hadden. Sommigen gebruiktendit om samen onder het genot van eenNederlands drankje en hapje. Een aantalspelers zijn zelfs met de gastgezinnen gaanbowlen.

Zaterdag in stijl afgerondHet jeugdteam werd uitgenodigd om eenoefenwedstrijd te spelen tegen de jeugd-teams van SSS. In de ochtend mocht ookDVO 7 aantreden tegen de senioren vanCeské Budejovice. Deze wedstrijd stondonder leiding van Steven van der Linden, inzijn eerste optreden tijdens een internatio-nale wedstrijd was duidelijk dat hij zich doorniets van de wijs liet brengen. Rustig leiddehij de Tsjechen naar hun tweede overwin-ning. DVO 7 probeerde op diverse manierenhet tij te keren, kwam dicht bij maar tegenhet einde van de wedstrijd schakelde deTsjechische ploeg een tandje bij en bracht deuiteindelijke overwinning niet meer ingevaar. Inmiddels waren de jeugdspelersweer uit Wageningen teruggekeerd, en werdde middag ingeleid door een broodmaaltijd.De laatste loodjes waren niet het zwaarstvoor de senioren. De middagwedstrijd onderleiding van Matthijs Soede, tegen het inter-

De teams van Ceské Budejovice 1en DVO 7.

Uit het nestkastje

Een leuk ideewas dat, om aanhet einde van deaugustusmaand,een paar dagenwat groenevogeltjes uitTsjechië bij DVOte laten rond-vliegen. Het isgoed om zo metelkaar van jesport te genie-ten. Leuk voor

iedereen. En het kan zelfs tot kruisbestuivingleiden, weten we nog van vroeger. Edwin Bouman kan er meer over vertellen.En dat precies in een tijd dat, begin seizoen,alle boogjes binnen de club weer op gespan-nen staan. Komt iedereen wel op het juisteplekje in het korfbalhok terecht en zo nietverloopt dan alles wel op een faire manier?Blijven de sterkste vogeltjes wel vanzelfover? Vaders en moeders die het uitvliegenvan hun jonge kroost nog graag willen sturenhouden nauwlettend in de gaten hoe dewinden waaien. Je jonge vogeltje helemaalzelf uit het nestkastje laten uitvliegen, valtvoor ouder-vogels niet altijd mee.In de hal naast het clubhuis wordt in hetnajaar al 25 jaar achter elkaar gekorfbald.Ook de Schiet zit 25 jaar in de kelder. Eenfelicitatie, vooral aan de vogels die zich indie jaren op enigerlei wijze hebben ingezetom de hal op orde te houden. Daar kan ik alskoolmees die veelachtig op de dakrand zitveel bewondering voor hebben. Bewondering is er ook voor de jarenlangebaas van het spul, de hoofdhaan. Hij schijnthet nu wel eens welletjes te vinden. Anderenkrijgen de beurt. Het is tijd voor een nieuweleg. Is de toestand van de hal dik in orde, watbetreft het onderhoud van mijn eigen nest-kastje betreft mag het wel ietsje beter. Eengroen-wit likje verf warmt je wat beter tegende winter dan nu het geval is. Vogels hebbendat nodig, korfballertjes in de meeste geval-len minder. Al zag ik wel topspelers van declub al weer binnen om te gooien en te van-gen. En ook nog een wat oudere garde diehelemaal nooit buiten komt om te trainen ente rennen. Recreanten noemen ze zich. Eensoort die wat meer gevoelig is voor regen enwind.Het nieuwe korfbalseizoen is weer uit deblokken!

Piet de Koolmees

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:42 Pagina 7

Page 8: Bazuin Magazine 1 2011-2012

8

Start

Een nieuw seizoen en dus een nieuwe startvan de competitie. Als deze Bazuin in de busvalt, zijn we al weer begonnen en zijn hope-lijk de eerste goede resultaten geboekt.

Er zijn voor de selectie nogal wat zakengewijzigd ten opzichte van het vorige seizoen.Zoals nagenoeg iedereen nog weet, hebbenwe spectaculair afscheid genomen van eenaantal spelers, te weten Marieke van Egdom- Sinke, Roy Rutenfrans, Simon vanGrootheest en Rianne van Vugt. Tijdens dezomerstop kwam daar ook nog EstherKoenders bij, zij is in blijde verwachting. Eenbehoorlijke verandering voor de selectie.

Gelukkig kon er weer veel talent uit de A1overkomen en werd de selectie ook aange-vuld met spelers van buitenaf. JasperBroenink maakte de overstap van Rheko, JanAnne van Ginkel keerde weer terug vanVADA en Saskia Schokker verruilde OVVOvoor DVO. Een zeer jonge selectie, waarbijeen stuk ervaring vervangen moet worden.Vooral de DVO vrouwen zijn zeer jong. Dewedstrijden op het veld zullen dan ook in hetteken staan van ontwikkeling. Gericht opresultaat en wenselijke promotie, maar ookvooruitlopend op weer een nieuw seizoen inde Korfbal League.

Om dit alles weer zo goed mogelijk te latenverlopen, is de Top Stichting blij met eenuitbreiding van de trainersstaf in de persoonvan Wilco van den Bos. Hij heeft jarenlangervaring als trainer en kent DVO zeer goeduit de tijd dat hij hier zelf selectiespeler was.Ook de A1 gaat van start met een nieuwetrainer, Roy verruilde zijn actieve carrièrevoor een trainersloopbaan. Wilco zal eindver-antwoordelijk zijn voor de verrichtingen ophet veld en zal Jacko gaan assisteren in dezaal. Jacko blijft hoofdverantwoordelijk voorde KL-competitie en richt zich ook op scou-ting. Evert Houtriet is gedurende het geheleseizoen trainer coach van de reserves vanDVO.

TC-Topstichting

Daar er enkele verschuivingen hebbenplaatsgevonden binnen het bestuur van detopstichting is Corianne Albers nu voorzitterTC. Binnen de TC wordt middels korte lijnenhet beleid bepaald en tot uitvoer gebrachtdoor Ed Staal, Corianne Albers, Jan Pietervan den Dijk en Jeannette Teunissen.Verder zijn er veel mensen betrokken indiverse taken rondom de selectie. Dit isnoodzakelijk om alles te stroomlijnen.

Medical Taping Concept

Het Medical Taping Concept stelt de sporterin staat op een natuurlijke wijze te bewegen.En terwijl je sport of werkt, werkt je lichaamzelf aan het herstel.

Hoe werkt het? De gebruikte CureTape komtqua elasticiteit en gewicht overeen met demenselijke huid. Er wordt dan ook gebruikgemaakt van de elasticiteit van de tape tenopzichte van de elasticiteit van de huid,waardoor de tape een soort ‘liftendewerking’ heeft op de opperhuid. Er ontstaatzo meer ruimte in het gebied van de‘subcutis’, waar allerlei receptoren, bloed- enlymfevaatjes liggen. Door nu gebruik temaken van verschillende tape technieken,kunnen diverse effecten bereikt worden. Na weefseltrauma reageert het weefsel meteen ontstekingsreactie. Er ontstaat eenlokale zwelling welke een drukverhoginggeeft op het omringende weefsel. Door dezedrukverhoging wordt de bloedcirculatie ver-stoord en de lymfeafvoer belemmerd, waar-door de druk op de pijnreceptoren toeneemt.De liftende werking van de CureTape geeftgelijk een drukvermindering, waardoor debloedcirculatie en de lymfeafvoer weer wor-den hersteld. De druk op de pijnreceptorenneemt af, de ervaren pijn vermindert onmid-dellijk. Automatisch maakt dat een meerfysiologisch bewegingspatroon mogelijk.Het fysiologisch bewegen wordt ondersteund,waardoor het lichaamseigen herstelproceswordt geactiveerd. Anders gezegd, CureTapeondersteunt precies dat, wat het lichaamonder optimale omstandigheden zelf zoudoen.

Medical Taping is geschikt voor de behande-ling van zeer uiteenlopende klachten:• slappe spieren op spanning brengen;• gespannen spieren rust geven;• spieren beschermen tegen overbelasting;• gewrichten beschermen;• pijn dempen;• ontstekingen reduceren;• lichaamshouding corrigeren;• lymfeoedeem verminderen.

Zoals ik al aan het begin zei is de MedicalTape nooit wetenschappelijk bewezen.Echter uit meerdere onderzoeken bleek tetape wel een positief effect te hebben opmet name de pijnreductie. Ik ben dan ookeen voorstander voor het gebruik van dezetape, MAAR de tape moet wel op de juistemanier aangelegd worden anders krijg je ver-keerde effecten. Laat daarom altijd alleen detape aanleggen door iemand die daar gespe-cialiseerd in is en ga dit niet zelf doen.

Ik wens jullie allemaal een sportief enblessurevrij seizoen toe!

Groetjes Rick van Roekel

Tegenwoordig zie je het overal, bij hetvoetbal, wielrennen, atletiek en uiteraard bijkorfbal: gekleurde tape. Maar wat doet dezetape nou precies en heeft het eigenlijk welzin om deze tape te gebruiken?Wetenschappelijk is deze tape namelijk nooitecht bewezen (Evidence Based) maar de tapewerkt wel degelijk (Practice Based).

Ten eerste heeft de tape vele namen. De meest gebruikte zijn: Medical Tape,CureTape, en Kinesiotape. De tape werd al inde jaren ’70 ontwikkeld in Japan en Korea. De gedachte achter de tape is dat bewegingen spieractiviteit essentieel zijn om degezondheid te behouden of te herstellen.Spieren verzorgen mede de toevoer vanbloed en de afvoer van afvalstoffen door hetlichaam. Het Medical Taping Conceptgebruikt dan ook elastische tapes die spierenondersteunen zonder ze te beperken. Denormale spieractiviteit verbetert de weefsel-doorbloeding en bevordert zo het herstel.

Maar wat is dan het verschil tussen dezetape en de gewone sporttape? Medicaltaping is de langverwachte opvolger van deconventionele sporttape. Gewone sporttapeheeft als doel de bewegingsmogelijkhedenvan een spier of gewricht te beperken. De sporttape wordt hiervoor onder drukaangebracht, dit met nadelige gevolgen voorde bloedtoevoer en lymfeafvoer. Het herstelvan een blessure duurt hierdoor onnodiglang. Echter bij bepaalde blessures is het welverstandig om tijdelijk de sporttape tegebruiken omdat dan het hoofddoel bewe-gingsbeperking is.?Medical Taping maaktgebruik van elastische tape. Deze tapeondersteunt weefsels en gewrichten in hunfunctioneren. De bewegingsvrijheid en dedoorbloeding van het weefsel blijven intact.

Lees verder op pag. 11

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:43 Pagina 8

Page 9: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Bouw- en Onderhoudsbedrijf

E.J. MeursDriestweg 86721 NE Bennekomtelefoon (0318) 41 95 31

not

aris

sen

Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:Locatie Ede Locatie Bennekom Locatie Lunteren Locatie WageningenStationsweg 36 Edeseweg 52 Dorpsstraat 22 Gen. Foulkesweg 45Postbus 94 Postbus 82 Postbus 110 6703 BM Wageningen6710 BB Ede 6720 AB Bennekom 6740 AC LunterenTel.: 0318 - 685 685 Tel.: 0318 - 41 81 81 Tel.: 0318 - 48 31 51 Tel.: 0317 427 00Fax: 0318 - 616 364 Fax: 0318 - 413 537 Fax: 0318 - 485 078 Fax: 0317 427 424

E-mail: [email protected] Web: www.notaris.com/

VA N P U T T E N VA N A P E L D O O R N

SIGARENMAGAZIJNHANS MEKKING

Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62Staatsloten bij ons verkrijgbaar

Gas - Water - Sanitair – Centrale verwarming – Dakbedekking – Zinkwerk

Silver Sponsor

tuincentrumHANSROZEBOOM

bruidsboeketten - bloemarrangementenkamerplanten - snijbloemen

afd. potterie

bloemsierkunstHANSROZEBOOM

ONTWERPONDERHOUDAANLEG VAN TUINEN

Van Balverenweg 50Tel. 41 80 766721 ZW Bennekom

Plantsoen 5, 6701 AV WageningenTel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

van der zandtK e u k e n - i n t e r i e u r s

Silver Sponsor

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:43 Pagina 9

Page 10: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB BennekomTel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

Brinkstraat 76721 WR BennekomTel. (0318) 41 80 22

Behandeling volgens afspraak

- Gediplomeerd STIVAS A, B en B nieuwe stijl

- Lid ANBOS- Lid WEVOS

Heidelaan 146721 CL BennekomTel. (0318) 41 51 98

Edeseweg 109, Bennekomtel. (0318) 41 81 18www.makelaardijjacobs.nl

Stadsbrink 30WageningenTel: 0317-414981

www.vermeulenwoninginrichting.nl

AannemersbedrijfM. van Beek

[email protected]

Voor al uw:• Verbouwingen• Renovatie• Onderhoudswerkzaamheden• Kunststof kozijnen• Isolerende beglazing• Nieuwbouw• Machinale houtbewerking• Inbraak preventie• Keukens en badkamers• en allerhande werkzaamheden

Adres: Molenstraat 51, 6721 WK BennekomPostadres: Laarweg 1, 6721 DA BennekomTelefoon: 0318 - 416053Fax: 0318 - 413955

Bakkerij ten Veen“De echte warme bakker in het binnenveld”

Dijkgraaf 24, 6721 NK BennekomTel. 0318-414451

Eikenlaan 5, 6721 DM BennekomTel. 0318-419407

www.bakkerijtenveen.nlDiverse soorten groot en klein brood, streekproducten,gesorteerd gebak, taarten en belegde broodjes

Bazuin_nr_1 08-09-2011 15:31 Pagina 10

Page 11: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Sponsornieuws

Specialisme kent geen concurrentie

Het eerste wat opvalt als je de sportzaak "Just For Feet" aan de Boogstraat in Ede binnenstapt,is de enorme collectie sportschoenen. Toch is dat niet de grote kracht van deze zaak, hetwerkelijke hart is boven te vinden. Daar heeft eigenaar Theo Karssen alles in huis om eenuitgebreid podologisch onderzoek uit te voeren. Voetonderzoek, loopanalyses, alles kan daargedaan worden. Er zijn zoveel problemen te voorkomen of op te lossen, als de voet de juistehulp krijgt. Die hulp bieden dat is het specialisme van "Just for Feet”: specialisme kent geenconcurrentie.

Het is fascinerend hoe het menselijk lichaam werkt, en wat je met kleine veranderingen alkunt doen. Kleine aanpassingen kunnen al een hele impact hebben. Ook voor de spelers vanDVO en voor korfballers geeft Just For Feet advies op maat. Daarvoor heeft Just for Feet veelspecialistisch materiaal in huis. Zooltjes in allerlei soorten en maten, maar ook allerlei anderehulpstukken. Het gaat om heel nauwkeurig werk, tot op de millimeter en het is oneindig veelwat er aan mogelijkheden zijn. Dit vak vergt dan ook voortdurende bijscholing. We zijn blij demensen op deze manier te kunnen helpen en krijgen klanten op allerlei manieren binnen o.a.via fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Als sponsorcommissiezijn we erg blij metdeze hernieuwdesamenwerking. Tevens zal Just ForFeet te zien blijven opde inschietshirts vanDVO 5.

11

Sponsoring

Om ook dit jaar weer een professionele uit-straling te hebben als selectie zal er eencompleet nieuwe kledinglijn komen. Dooreen nieuw aangetrokken hoofdsponsor kandit allemaal gerealiseerd worden. De spon-sorcommissie heeft na goede gesprekkenmet een nieuwe Diamond- sponsor overeen-stemming weten te vinden om tot een mooicontract te komen.

Nog te realiseren

Er blijft altijd nog werk te verrichten. Zowillen we graag de EHBO ruimte verbeterenen faciliteiten creëren om de spelers hetbeschikbare materiaal per beeldscherm telaten analyseren. Heel veel mensen zijnactief rondom de selectie en A1. Dat is fan-tastisch en draagt zeker bij aan het resultaatstraks in de zaal.

Tenslotte

Voor iedereen, die niet kan wachten tot hetspektakel van de Korfbal League weerbegint, zijn er de fantastische beelden vanhet afgelopen seizoen, samengebracht doorArien en Tim. Een aanrader. Laten we hopendat ze volgend jaar weer zo’n DVD kunnenmaken.

Stichting Topkorfbal DVO

Vervolg Topkorfbal pag. 8

Sponsorpresentatie

Nieuw Silver Plus Sponsor voor DVO D1

Zaterdag 21 augustus was het dan zover voorde spelers en speelsters van DVO D1.Robert Keller van het bedrijf TRANSUS, EDIMADE EASY bv. kwam de shirts uitrijken aanhet team voor de oefen wedstrijd tegen SKF.Wij als DVO zijn erg blij met deze nieuwesponsor.

Grenzeloos zaken doen met EDI

Digitaal samenwerken met handelspartnersoveral ter wereld. Alle benodigde documen-ten, van order tot en met factuur, digitaalverzenden en ontvangen. Of u nu producent,retailer of brancheorganisatie bent. De EDI-oplossing van Transus maken digitaalsamenwerken eenvoudig en betaalbaar.Transus.EDI made easy.

Wat is EDI

In gewoon Nederlands betekent EDI: uwhandelsdocumenten – zoals orders enfacturen – uitwisselen langs elektronischeoftewel digitale weg. Electronic DataInterchange heet dat voluit in het Engels.Dat betekent voor uw onderneming: snel,

betrouwbaar en goedkoper documentenuitwisselen.EDI ligt zo voor de hand, dat het verbazing-wekkend is dat nog niet alle bedrijven hetgebruiken. Eigenlijk weet u al hoe EDI werkt.Want u doet al aan EDI als u online uwvakantie boekt of elektronisch bankiert. Duswaarom wisselt u nog orders en facturen uitvia de post of e-mail?

De voordelen van EDI

Handelsdocumenten uitwisselen via EDIheeft belangrijke voordelen. Zodra u eenbericht verzendt, verschijnt het in het admi-nistratiesysteem van uw handelspartner. Datwerkt natuurlijk veel sneller en goedkoper.Bovendien verkleint u met EDI de kans opfouten aanzienlijk.

Kent EDI dan geen nadelen

Vroeger vergde werken met EDI een forseinvestering in EDI-software én consultancyom die EDI-software geschikt te maken voorúw manier van samenwerken. Met de EDI-services van Transus behoren deze nadelentot het verleden. Dankzij Transus WebEDI enTransus ManagedEDI kan elke ondernemingeenvoudig documenten uitwisselen methandelspartners over de hele wereld.Zie de website van Transus www.transus.nl

Is uw doel gebonden aan regels?

U bent ondernemer maar moet u zichdaarom laten binden door de regels? Wakker liggen van maandrapportages?Zweten op de belastingaangifte? Wij denken van niet.

Bij BDO vinden wij dat u zich als ondernemervooral moet bezighouden met – inderdaad –ondernemen. En laat u het gevecht met decijfers en de regels vooral over aan onze totde tanden toe gewapende accountants enadviseurs. Ons motto luidt: wij de cijfers en regels, u devrijheid. Dat is beter voor u. Dat is beter vooruw cijfers. En wij sluiten niet uit dat het ooknog eens beter is voor uw onderneming.

Meer informatie? Ga naar www.bdo.nl of neem contact opmet de heer Gert van Roekel RA of Erik Eijgenraam RAtelefoon 0318 - 43 93 00, voor een afspraakop ons kantoor in Ede.

Bazuin_nr_1 09-09-2011 08:45 Pagina 11

Page 12: Bazuin Magazine 1 2011-2012

12

BestuurVoorzitter Matthijs Soede, T: 06-44202544, e-mail: [email protected] Ben Delsman, T: 06-14758900, e-mail: [email protected] Kees Mak, T: 0318-415527, e-mail: [email protected]

St. Topkorfbal DVOVoorzitter Jeannette Teunissen, T: 0318-417905, e-mail: [email protected] lid Jan Pieter van de Dijk, T: 06-47428714

St. DVO-halVoorzitter Jaap van den Bos, T: 0318-416739, [email protected] Jaap van Roekel, T: 0318-418543 M 06-46257175, [email protected]

Sponsorcommissie DVOVoorzitter Hamke Meijer, T: 06-53680555, e-mail: [email protected]

DVO+Begeleiding Gea van de Peppel, e-mail: [email protected]

Ic-commissie e-mail: [email protected], www.dvo-korfbal.nl

Redactie De BazuinRedactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom

T: 0318-416400, e-mail: [email protected]

Technische CommissieVoorzitter: Nick Rijken, T: 06-25433487, e-mail: [email protected] Sen Emilie v.d. Brink, T: 416354, e-mail: [email protected]

Jeugd Technische Commissie e-mail: [email protected]: Martin Koenders, T: 06-53336719, e-mail: [email protected]

D.V.O. scheidsrechterscommissie: e-mail: [email protected]: Jaap van Roekel, T: 0318-418543 of 06-46257175, [email protected] Secretaris: Jan Frans de Leeuw, T: 0318-301231, e-mail: [email protected] Contactpers. KNKV: Wim van de Born, T: 0318-419398 of 06-21544060, e-mail: [email protected]

Schoolkorfbalcommissie:Secretaris: Mieke Welgraven, T: 0318-416816, e-mail: [email protected]

Leden- en contributieadministratie, sportkledingverkoopSecretariaat Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T: 0318-415527,

[email protected]

Vertrouwenspersonen Bianca Laisina T: 06-50739956Wim Verweij T: 06-20302853, [email protected]

RecreantencommissieVoorzitter Daniëlle Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T: 0318-621893Secretaris Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T: 0317-422611,

[email protected] voorzitter Jan Willem van Mierlo, T: 0318-621553, e-mail: [email protected] Nicolette Borgers, T: 0318-589666, [email protected]

Kommissie Senioren AktiviteitenLid Elna de Visser, [email protected], T: 06-50861597Lid Kelly van Aalten, [email protected], T: 06-23564039

JuniorenVoorzitter Wout Hagenbeek, T: 0318-413270, [email protected] Paul Constant, T: 0318-413094, [email protected] Astrid Huis in ’t Veld, e-mail: [email protected]

AspirantenVoorziter Marten v.d. Brink, T: 413825, e-mail: [email protected] Peter de Kiewit, T: 416353, e-mail: [email protected] Gea van de Peppel, T: 630756, e-mail:[email protected]

Pupillen commissieVoorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T: 0318-416354, [email protected] Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T: 0318-414704, [email protected] Mieke Welgraven, Halderweg 107, T: 0318-416816, [email protected]

WelpenBegeleidster Manon van der Lans, T: 842668, e-mail: [email protected]

ClubhuiscommissieVoorzitter Berjo Evers, T: 0318-621511, e-mail: [email protected] vacantPenningmeester Kees Roseboom, T: 0318-416215, e-mail: [email protected] T: 0318-419093, e-mail: [email protected]

Namen en adressenlijst Geboren

Quinten

Op 19 juni 2011Trotse ouders zijn:Richard van Vloten en Henriët BrandsmaVeenderweg 27a, 6713 AB Ede

Getrouwd

Eugène Tuinstra & Shinta

Op 24 juni 2011Per adres: Langhoven 126721 SR Bennekom

Website: www.dvo-korfbal.nl

Contributie Incasso DVO Bank/giroper maand per kwartaal

Welpen € 8,40 € 25,20Pupillen € 11,35 € 34,05Aspiranten € 14,00 € 42,00Junioren € 15,60 € 46,80Senioren € 19,75 € 59,25Recreanten € 9,20 € 27,60Alleen zaal € 15,00 € 45,00Trainend lid € 9,20 € 27,60G-Korfbal € 9,20 € 27,60Overig lid € 4,60 € 13,80

Te voldoen op Postbanknummer 1514215t.n.v. DVO contributieAlle bedragen zijn incl. € 4,60 basisbedrag.

Bazuin_nr_1 08-09-2011 15:32 Pagina 12

Page 13: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Molenstraat 49 6721 WK Bennekom 0318 - 413 793

Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen metShowroomshop van Ginkel

Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

Silver

Sponsor

de volledige kaasboetiekmet voortrèffelijke kwaliteit

kaasVRIJDAG’S BIJ U OP DE MARKT !Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

nu ook vrijdagavond geopend

AAddvveerrtteerreenn vvaalltt oopp!!

Neem contact op met

Joke Veenendaal

voor de mogelijkheden.

Telefoon (0318) 416400

Dorpsstraat 44 - Bennekom

Verstand van zaken en persoonlijke aandacht

• Verzekeringen • Hypotheken • Financiële diensten • Pensioenen

Edeseweg 28c Bennekom tel 0318 - 417866www.vanbeek-advies.nl Email: [email protected]

Silver

Sponsor

Bazuin_nr_1 08-09-2011 17:17 Pagina 13

Page 14: Bazuin Magazine 1 2011-2012

AutoschadeKAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOMTEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

• remmentestbank metweegsyteem

• 4-wieluitlijning• plaatwerk

• autoruiten• richtspecialist

• schadetaxaties• modernemilieuvriendelijke

spuitcabine

PROFILE ®

REPAIRCARAVANWANDHERSTEL®

Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud,schade-reparatie en focwa-garantiekeuring.

Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

Bij ons kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan:– Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en ’s avonds– Aerofit– Rugschool– IF sauna– Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen– Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar– Vrij zwemmen, overdag en ’s avonds (watertemperatuur 33 °C)

SLENDER FIT Introducé 4 x voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,-Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterkenter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat,zoals reuma en arthrose. U beëindigt dit programma met een massage op de HYDROJETmassagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest.

INFO: Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

Faunaland WolfDe Dierenspeciaalzaak

Dorpsstraat 96721 JH Bennekom

0318-416202

Dorpsstraat 2 – Bennekom0318 430158

Informeel en verzorgdVoor lunches en diner

Ook voor feestjes en vergaderingen!

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 22.30 uur

www.het-oudepostkantoor.nl

Jan van den Brink

GRINTWEG 255WAGENINGENTEL. (0317) 41 11 83

WASAUTOMATEN - KOELKASTENDIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS

EIGEN

SERVICE

DIENST

www.transus.nl SilverSponsor

Bazuin_nr_1 09-09-2011 08:46 Pagina 14

Page 15: Bazuin Magazine 1 2011-2012

15

TC nieuws

De competitie is nog niet begonnen, maarwe zijn allemaal al wel druk om alles voorelkaar te krijgen. Zo ook de TC:Trainingsschema, trainers vinden, TC bezet-ting etc.

Oproep

Zo doen we ook een oproep aan iedereen:We zoeken nog voor enkele teams trainers.A6, A5, A3, C3Mocht je zoiets zien zitten neem dan contactop met [email protected].

Er is ook een vernieuwd trainingsschemavoor het veld seizoen. Deze zal ook in de“Bazuin Magazine” te zien zijn en op de DVOsite. We zijn nog bezig met het schema voorde zaal. Zodra deze bekend is komt deze opde site te staan.

Functiewijziging

Na enkele jaren stopt Marten Baan met deTC. We willen hem bedanken voor zijn groteinzet. We hebben gelukkig ook voor hem al eennieuwe opvolger gevonden. MartinaBouwman gaat zijn taak overnemen als Ccoördinator.We zoeken voor enkele andere functies bin-nen de TC nog een aantal mensen.Wout Hagenbeek heeft aangegeven te willenstoppen met het coördineren van de A jeugden we zoeken iemand die de E of de F zouwillen coördineren. Als je zoiets leuk lijktneem dan contact op met de TC.

Allemaal veel korfbalplezier komend jaar.

TC DVO Zaterdag 24 september 2011Sportpark Eikelhof, DVO velden

Aanvang: 8.30 uur

Veldschema 2011/2012

Bazuin_nr_1 08-09-2011 17:18 Pagina 15

Page 16: Bazuin Magazine 1 2011-2012

16

3 september 2011DVO 1 - Excelsior (D) 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2 - Excelsior (D) 2 14:00 Sportpark De EikelhofDES (D) 2 - DVO 3 14:00 Sportpark BieslandBEP 3 - DVO 4 15:30 k.v. B.E.P.DVO 6 - Blauw Zwart 3 17:00 Sportpark De EikelhofDVO 7 - MIA 4 17:00 Sportpark De EikelhofSKF 6 - DVO 8 15:30 Sportpark De Groene VeldenAnimo 5 - DVO 9 13:30 Sportcomplex Hoge WeideDVO A1 - DSC A1 14:00 Sportpark De EikelhofRust Roest A1 - DVO A2 12:30 Karel MartelwegSpirit (Vo) A1 - DVO A3 12:30 Sportcomplex OverhorstDVO A4 - MIA A2 12:30 Sportpark De EikelhofWageningen A3 - DVO A5 14:00 DolderstraatDVO A6 - SKF A4 15:30 Sportpark De EikelhofDVO B1 - DSC B1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO B2 - Reehorst ‘45 B1 11:00 Sportpark De EikelhofDKOD B1 - DVO B3 15:45 Sportpark WilhelminaDVO B4 - SKF B3 11:00 Sportpark De EikelhofNova B3 - DVO B5 12:15 Sportpark LarensteinWoudenberg C1 - DVO C2 11:30 Sportpark De GriftDVO C3 - Kesteren C1 11:00 Sportpark De EikelhofDVO C4 - Wageningen C3 10:00 Sportpark De EikelhofHemur Enge C1 - DVO C5 11:00 Sportpark De BurgwalWageningen D1 - DVO D1 09:30 HollandsewegDVO D2 - SKF D1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D3 - Antilopen D3 09:00 Sportpark De EikelhofWageningen D4 - DVO D4 12:00 HollandsewegHemur Enge D2 - DVO D5 09:45 Sportpark De BurgwalSIOS ‘61 D1 - DVO D6 11:15 Sportpark OverhagenOA/Hotel Warnsborn E1 - DVO E1 10:00 Oost-Arnhem ArenaDVO E2 - Wageningen E3 10:00 Sportpark De EikelhofDVO E3 - KVZ E3 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E4 - Tiel ‘72 E3 09:00 Sportpark De EikelhofReehorst ‘45 F1 - DVO F1 10:30 Sportcomplex ‘t SchuttersveldDVO F2 - SKF F1 12:30 Sportpark De Eikelhof

7 september 2011DVO MW2 - DVO MW1 21:00 DVO-hal in Bennekom

10 september 2011De Meervogels 1 - DVO 1 15:30 VernedesportparkDe Meervogels 2 - DVO 2 14:00 VernedesportparkDVO 3 - Futura 2 18:30 Sportpark De EikelhofDVO 4 - Rohda 3 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 5 - Wit-Blauw 2 17:00 Sportpark De EikelhofKCD 2 - DVO 6 14:00 Sportpark TuillandWoudenberg 3 - DVO 7 12:30 Sportpark De GriftDVO 8 - DKOD 3 17:00 Sportpark De EikelhofDVO 9 - Koveni 4 15:30 Sportpark De EikelhofWageningen 11 - DVO 10 14:00 HollandsewegHuizen 4 - DVO 11 14:00 Veld KV HuizenOA/Hotel Warnsborn A1 - DVO A1 12:30 Oost-Arnhem ArenaDVO A2 - Antilopen A1 14:00 Sportpark De EikelhofDVO A3 - Dindoa A2 14:00 Sportpark De EikelhofReehorst ‘45 A1 - DVO A4 11:45 Sportcomplex ‘t SchuttersveldDVO A5 - DLKV A1 12:30 Sportpark De EikelhofAnimo A3 - DVO A6 10:15 Sportcomplex Hoge WeideUnitas/Perspectief B1 - DVO B1 11:00 Het SlingerbosSKF B1 - DVO B2 10:00 Sportpark De Groene VeldenDVO B3 - SIOS ‘61 B1 11:00 Sportpark De EikelhofDVO B5 - Victum/IGCN B5 11:00 Sportpark De EikelhofReehorst ‘45 C1 - DVO C1 14:30 Sportcomplex ‘t SchuttersveldDVO C2 - EKCA/ImpactPersoneel C1 11:00 Sportpark De EikelhofSKF C3 - DVO C3 14:00 Sportpark De Groene VeldenWesstar/TotalProjects C1 - DVO C4 10:00 Veld WesstarDVO C5 - Reehorst ‘45 C2 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D1 - Antilopen D1 10:00 Sportpark De EikelhofWageningen D2 - DVO D2 10:30 HollandsewegViking D2 - DVO D3 10:00 Sportpark MariënhoeveDVO D4 - DKOD D1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO D5 - Wageningen D5 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D6 - DLKV D1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E1 - KVZ E1 09:00 Sportpark De EikelhofDOT (O) E1 - DVO E2 13:00 De RusheuvelOA/Hotel Warnsborn E2 - DVO E3 10:00 Oost-Arnhem ArenaWageningen E2 - DVO E4 09:30 DolderstraatDVO F1 - Hemur Enge F1 12:30 Sportpark De EikelhofDOT (O) F1 - DVO F2 12:00 De RusheuvelDVO G1 - Atalante G1 12:30 Sportpark De Eikelhof

14 september 2011Wesstar/TotalProjects MW1 - DVO MW2 20:00 De Panoven in GiesbeekDVO MW1 - DKOD MW1 21:00 DVO-hal in Bennekom

17 september 2011DVO 1 - Unitas/Perspectief 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2 - PKC/LukassenBoer 3 14:00 Sportpark De EikelhofTempo 3 - DVO 3 11:00 Sportcomplex ZegerslootPhoenix 2 - DVO 4 18:00 Van DoornenplantsoenDOS Kampen/Veltman 2 - DVO 5 14:00 Sportpark De MatenDVO 6 - Rheko 3 15:30 Sportpark De EikelhofWageningen 9 - DVO 7 14:00 DolderstraatMIA 7 - DVO 8 15:30 Veld MIAHebbes 3 - DVO 9 14:00 Sportcentrum Olympos/De UithofDVO 10 - WIK (E) 2 17:00 Sportpark De EikelhofDVO 11 - VIKO 6 17:00 Sportpark De EikelhofDVO A1 - PKC/LukassenBoer A1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO A2 - Dalto A2 14:00 Sportpark De EikelhofDWS A1 - DVO A4 12:30 Sportveld DWSDVO A5 - De Hazenkamp A1 18:30 Sportpark De EikelhofDVO A6 - Activitas A1 18:30 Sportpark De EikelhofDVO B1 - MIA B1 11:00 Sportpark De EikelhofWoudenberg B1 - DVO B2 13:00 Sportpark De GriftDVO B3 - Wageningen B2 12:30 Sportpark De EikelhofDVO B4 - Hemur Enge B2 11:00 Sportpark De EikelhofViking B3 - DVO B5 10:00 Sportpark MariënhoeveDVO C1 - Koog Zaandijk C1 11:00 Sportpark De EikelhofFortissimo C1 - DVO C2 12:30 Sportpark IJsseloeverDOT (O) C1 - DVO C3 12:45 De RusheuvelDKOD C1 - DVO C4 10:00 Sportpark WilhelminaDVO C5 - SKF C4 10:00 Sportpark De EikelhofUnitas/Perspectief D1 - DVO D1 10:15 Het SlingerbosDVO D2 - DOT (O) D1 10:00 Sportpark De EikelhofDalto D2 - DVO D3 09:30 Sportpark De WoerdDVO D4 - SKF D2 09:00 Sportpark De EikelhofTiel ‘72 D4 - DVO D5 10:00 Sportpark RauwenhofAnouk: ‘45 D4 - DVO D6 11:15 Sportcomplex ‘t SchuttersveldDVO E1 - Olympus ‘58 E1 10:00 Sportpark De EikelhofAnimo E1 - DVO E2 11:15 Sportcomplex Hoge WeideDVO E3 - Wesstar/TotalProjects E1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E4 - Zetten E1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO F1 - RDZ F1 13:30 Sportpark De EikelhofDVO F2 - Tiel ‘72 F2 12:30 Sportpark De Eikelhof

21 september 2011DVO MW2 - OA/Hotel Warnsborn MW1 20:00 DVO-hal in BennekomWesstar/TotalProjects MW1 - DVO MW1 21--:00 De Panoven in Giesbeek

24 september 2011KCC/Hijbeko 1 - DVO 1 15:30 Sportpark SchenkelTOP/Wereldtickets.nl 3 - DVO 2 17:00 Sportcomplex De WasbeekDVO 3 - Pernix 2 15:00 Sportpark De EikelhofDVO 4 - DeetosSnel/Volhuis 4 16:30 Sportpark De EikelhofDVO 5 - IJsselvogels 2 18:00 Sportpark De EikelhofHemur Enge 2 - DVO 6 14:00 Sportpark De BurgwalDVO 7 - Spirit (Vo) 3 16:30 Sportpark De EikelhofEerbeek/Turbulas 5 - DVO 10 15:30 Veld EerbeekDindoa 8 - DVO 11 14:00 De Zanderij (Dindoa)OVVO/De Kroon A1 - DVO A1 11:15 Sportpark DaalseweideExcelsior (D) A1 - DVO A2 12:30 Sportpark BieslandDVO A3 - Woudenberg A1 18:00 Sportpark De EikelhofDe Hazenkamp A1 - DVO A5 15:30 Veld De HazenkampActivitas A1 - DVO A6 15:30 Sportpark Maurik

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Wedstrijdprogramma 1e helft veld najaar 2011

Bazuin_nr_1 08-09-2011 17:19 Pagina 16

Page 17: Bazuin Magazine 1 2011-2012

17

SKF A2 - DVO A3 12:30 Sportpark De Groene VeldenDVO A4 - Reehorst ‘45 A1 18:30 Sportpark De EikelhofDLKV A1 - DVO A5 13:15 Veld DLKVDVO A6 - Animo A3 17:00 Sportpark De EikelhofDVO B1 - OA/Hotel Warnsborn B1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO B2 - SKF B1 11:00 Sportpark De EikelhofDVO B4 - Kesteren B1 12:30 Sportpark De EikelhofMidlandia B2 - DVO B5 11:15 Veld MidlandiaDVO C1 - Sparta (N) C1 10:00 Sportpark De EikelhofEKCA/ImpactPersoneel C1 - DVO C2 12:00 Veld EKCADVO C3 - SKF C3 12:30 Sportpark De EikelhofDVO C4 - Wesstar/TotalProjects C1 11:00 Sportpark De EikelhofReehorst ‘45 C2 - DVO C5 10:15 Sportcomplex ‘t SchuttersveldDindoa D1 - DVO D1 10:00 De Zanderij (Dindoa)DVO D2 - Wageningen D2 09:00 Sportpark De EikelhofDVO D3 - Viking D2 10:00 Sportpark De EikelhofDKOD D1 - DVO D4 10:00 Sportpark WilhelminaWageningen D5 - DVO D5 11:00 HollandsewegDVO D6 - Reehorst ‘45 D4 09:00 Sportpark De EikelhofKVZ E1 - DVO E1 11:00 Sportcomplex ZuidveenDVO E2 - DOT (O) E1 11:00 Sportpark De EikelhofDVO E3 - OA/Hotel Warnsborn E2 10:00 Sportpark De EikelhofDVO E4 - Wageningen E2 09:00 Sportpark De EikelhofHemur Enge F1 - DVO F1 09:00 Sportpark De BurgwalDVO F2 - DOT (O) F1 13:30 Sportpark De EikelhofDVO G1 - KVZ G1 14:00 Sportpark De Eikelhof

12 oktober 2011DVO MW1 - OA/Hotel Warnsborn MW1 20:00 DVO-hal in BennekomDVO MW2 - Reehorst ‘45 MW1 21:00 DVO-hal in Bennekom

15 oktober 2011SKF 1 - DVO 1 15:30 Sportpark De Groene VeldenSKF 2 - DVO 2 14:00 Sportpark De Groene VeldenDVO 3 - SKF 3 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 4 - Fortuna/MHIR 3 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 5 - Dalto 4 17:00 Sportpark De EikelhofDWS 2 - DVO 6 17:00 Sportveld DWSDevinco 3 - DVO 7 15:45 Sportpark RielerenkWageningen 10 - DVO 8 15:30 DolderstraatDVO 9 - Victum/IGCN 4 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 10 - Regio ‘72 5 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 11 - ODIK 6 17:00 Sportpark De EikelhofSKF A1 - DVO A1 12:30 Sportpark De Groene VeldenDVO A2 - De Meeuwen A1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO A3 - Nova A1 11:00 Sportpark De EikelhofDVO A4 - DWS A1 12:30 Sportpark De EikelhofDalto B1 - DVO B1 09:30 Sportpark De WoerdSIOS ‘61 B1 - DVO B3 11:15 Sportpark OverhagenKesteren B1 - DVO B4 11:15 Sportpark De LeedeDVO B5 - DOS (W) B2 11:00 Sportpark De EikelhofDe Meervogels C1 - DVO C1 11:30 VernedesportparkDVO C3 - DOT (O) C1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D1 - Reehorst ‘45 D1 10:00 Sportpark De EikelhofDOT (O) D1 - DVO D2 12:00 De RusheuvelDVO D3 - Dalto D2 09:00 Sportpark De EikelhofSKF D2 - DVO D4 11:30 Sportpark De Groene VeldenDVO D5 - Tiel ‘72 D4 09:00 Sportpark De EikelhofDLKV D1 - DVO D6 11:15 Veld DLKVOlympus ‘58 E1 - DVO E1 10:00 Sportpark ZuidDVO E2 - Animo E1 09:00 Sportpark De EikelhofWesstar/TotalProjects E1 - DVO E3 10:00 Veld WesstarZetten E1 - DVO E4 10:00 Veld bij Hendrik Pierson CollegeRDZ F1 - DVO F1 12:00 BisonparkTiel ‘72 F2 - DVO F2 10:00 Sportpark Rauwenhof

22 oktober 2011CSL 2 - DVO 5 14:00 Sportcomplex BritsenburghDVO 8 - Reehorst ‘45 2 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 9 - DOS (W) 3 14:00 Sportpark De EikelhofDVO C1 - BEP C1 11:00 Sportpark De Eikelhof

Rigtersbleek B1 - DVO B1 11:15 RigtersbleekcomplexDVO B2 - Woudenberg B1 15:00 Sportpark De EikelhofWageningen B2 - DVO B3 12:30 DolderstraatHemur Enge B2 - DVO B4 09:45 Sportpark De BurgwalGroen Geel C1 - DVO C1 11:45 Sportpark TrickelsoordDVO C2 - Fortissimo C1 14:00 Sportpark De EikelhofDVO C4 - DKOD C1 14:00 Sportpark De EikelhofSKF C4 - DVO C5 11:00 Sportpark De Groene VeldenKVZ G1 - DVO G1 11:00 Sportcomplex Zuidveen

28 september 2011DVO 1 - Nederlands Team 20.00 DVO-hal

1 oktober 2011Die Haghe 1 - DVO 1 15:30 Baambruggestraat 10Die Haghe 2 - DVO 2 14:00 Baambruggestraat 10DVO 3 - OVVO/De Kroon 3 17:00 Sportpark De EikelhofDVO 4 - ZKV (Za) 2 15:30 Sportpark De EikelhofSparta (Zw) 2 - DVO 5 14:00 StadshagenDVO 6 - Devinco 2 15:30 Sportpark De EikelhofOA/Hotel Warnsborn 4 - DVO 7 13:00 Oost-Arnhem ArenaDVO 9 - Kesteren 2 18:30 Sportpark De EikelhofDVO 10 - SEV (Z) 3 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 11 - Hemur Enge 3 17:00 Sportpark De EikelhofDOS’46/Engeldot A1 - DVO A1 13:00 Sportveldencomplex

TussenboerslandenDVO A2 - Avanti (P) A1 14:00 Sportpark De EikelhofODIK A2 - DVO A3 11:00 Sportpark OosterbosMIA A2 - DVO A4 12:30 Veld MIADVO A5 - Wageningen A3 12:30 Sportpark De EikelhofSKF A4 - DVO A6 13:30 Sportpark De Groene VeldenDe Meeuwen B1 - DVO B1 11:15 Sportpark Putter EngReehorst ‘45 B1 - DVO B2 12:40 Sportcomplex ‘t SchuttersveldDVO B3 - DKOD B1 12:30 Sportpark De EikelhofSKF B3 - DVO B4 11:15 Sportpark De Groene VeldenDVO B5 - Tweemaal Zes B3 11:00 Sportpark De EikelhofDVO C1 - Wageningen C1 11:00 Sportpark De EikelhofDVO C2 - Woudenberg C1 11:00 Sportpark De EikelhofKesteren C1 - DVO C3 11:15 Sportpark De LeedeWageningen C3 - DVO C4 12:30 HollandsewegDVO C5 - Hemur Enge C1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D1 - De Meeuwen D1 10:00 Sportpark De EikelhofSKF D1 - DVO D2 10:00 Sportpark De Groene VeldenAntilopen D3 - DVO D3 13:30 Burgermeester BuiningparkDVO D4 - Wageningen D4 09:00 Sportpark De EikelhofDVO D5 - Hemur Enge D2 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D6 - SIOS ‘61 D1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E1 - OA/Hotel Warnsborn E1 09:00 Sportpark De EikelhofWageningen E3 - DVO E2 10:30 HollandsewegKVZ E3 - DVO E3 10:00 Sportcomplex ZuidveenTiel ‘72 E3 - DVO E4 12:00 Sportpark RauwenhofDVO F1 - Reehorst ‘45 F1 12:30 Sportpark De EikelhofSKF F1 - DVO F2 09:00 Sportpark De Groene VeldenAtalante G1 - DVO G1 13:30 Sportpark De Maten

5 oktober 2011Reehorst ‘45 MW1 - DVO MW1 19:30 DVO-hal in BennekomDKOD MW1 - DVO MW2 20:00 De Rijnkom in Renkum

8 oktober 2011DVO 1 - Rohda 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2 - Rohda 2 14:00 Sportpark De EikelhofAvanti (P) 2 - DVO 3 14:00 Sportpark De Groene WijdteGroen Geel 3 - DVO 4 12:00 Sportpark TrickelsoordAntilopen 2 - DVO 5 14:00 Burgermeester BuiningparkDVO 6 - SEV (Z) 2 17:00 Sportpark De EikelhofDVO 8 - SkunK 2 18:30 Sportpark De EikelhofDe Maaskanters 1 - DVO 9 14:00 K.V. De MaaskantersDevinco 6 - DVO 10 13:25 Sportpark RielerenkRDZ 4 - DVO 11 14:00 BisonparkDVO A1 - KCC/Hijbeko A1 15:30 Sportpark De EikelhofTweemaal Zes A1 - DVO A2 12:30 FJH van Eck sportpark

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Bazuin_nr_1 08-09-2011 15:34 Pagina 17

Page 18: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Eindelijk beschikbaar!

DVD "DVO Bennekom in de Lotto

Korfbal League"

Beste DVO-fans!Nog maar 2 maanden en het nieuwe zaal-seizoen staat weer voor de deur! DVO gaatopnieuw proberen de Lotto Korfbal Leaguete overleven. Hoe is ze dat de vorige keerook alweer gelukt? Jullie hebben het alkunnen zien in de film die werd vertoondtijdens het eindfeest, maar nu kun je ookthuis op de bank genieten van Bennekom’skorfbal!Hoe? Door de DVD "DVO Bennekom in deLotto Korfbal League" aan te schaffen! Voorslechts 5 euro krijg je een DVD met daaropde film, een fraai menu met clip selectie eneen 66 paginadik boekje met daarin alleverslagen die voor de website zijn geschre-ven PLUS een terugblik. Alles wat je nodighebt om het Lotto Korfbal League van DVOavontuur opnieuw te beleven, wanneer jemaar wilt!

Interesse in al deze toffe goodies? Stuur een mail naar [email protected] ofspreek één van ons aan bij DVO en voor jehet weet kun je nog eens nagenieten van defantastische prestaties van onze selectie!

Groen-witte groeten,Tim en Arien

Het seizoen gaat weer beginnen

18

mooie opsteker om na slechts één weektraining te winnen van een ploeg als KCC. Na nog één training volgde alweer de twee-de oefenwedstrijd. Dit keer kwam SKF naarDVO toe. Zowel DVO 1 als 2 lieten nog niethun beste spel zien, maar wisten wel tewinnen. Na deze korte voorbereiding kan de selectie zich gaan opmaken voor de veldcompetitie.

Veld

Vorig seizoen telde er slechts één ding:handhaven in de Lotto Korfbal League. Diedoelstelling hebben we gehaald, maar daarhebben onze prestaties op het veld zekeronder geleden. Na de eerste helft van hetveld waren de degradatieplekken zelfs angst-vallig dichtbij. Dit seizoen weegt de zaalcom-petitie nog steeds het zwaarst, maar ook ophet veld zullen we moeten presteren. Meteen jaar Korfbal League ervaring op zak ishet aan ons om te laten zien dat we gegroeidzijn. De eerste helft veld zullen we dit echtermoeten doen zonder Jos Roseboom, omdathij zich met het Nederlands team gaatopmaken voor het WK dat eind oktober inChina wordt gespeeld.

Na de eerste competitiewedstrijd zullen wewel weer in de zaal gaan trainen. Op diemanier hopen wij ons optimaal te kunnenvoorbereiden op ons tweede seizoen in deLotto Korfbal League. Zo vroeg in hetseizoen is het afwachten hoe alles gaatlopen, maar de selectie heeft er in iedergeval weer zin in!

Amy Mooi

Na een lange vakantie stond de selectie 16augustus te trappelen op het veld om weerte mogen beginnen. In tegenstelling totvorig seizoen (toen we alleen in de zaal train-den) beginnen we de voorbereiding op ditseizoen ‘gewoon’ op het veld. Dit is niet deenige verandering. Zoals bijna ieder seizoenhebben een aantal spelers en speelstersafscheid genomen van de selectie. Aan deandere kant zijn er ook een aantal nieuwegezichten te verwelkomen. Zo keert Jan-Anne van Ginkel na zijn overstap naar VADAterug op het oude nest, de talentvolle JasperBroenink is overgekomen van Rheko enSaskia Schokker heeft OVVO/De Kroonverlaten en komt haar vriend Jos Roseboomvergezellen in de Bennekomse selectie.Daarnaast zijn er nog drie jeugdspelers door-gestroomd: Carola van Steenbergen, Marijnvan de Goorbergh en Mirja Burgsteijn makende selectie compleet. Ten slotte is er ook eennieuw gezicht bij de trainingsstaf te zien.Gedurende het veldseizoen zal Wilco vanden Bos samen met Evert Houtriet de trai-ningen verzorgen en als coach fungeren voorhet 1e team. Jacko Vermeer zal tijdens hetzaalseizoen het stokje van hem overnemen.

De voorbereiding

Na slechts 2 trainingen kon de selectie zichal opmaken voor de eerste oefenwedstrijd.KCC, dat al langer in voorbereiding was,kwam op bezoek in Bennekom. Vooral aan descherpte in de afronding was te zien dat KCCer al wat meer trainingsuren op had zitten. In een stroef lopende wedstrijd wist DVO 1echter wel te winnen. Hoewel de wedstrijdnog allesbehalve goed was, was het een

Tips over digit@@l aanleveren

kopij en foto’s:

[email protected]

www.dvo-korfbal.nl

rubriek “Interactief”

Bazuin_nr_1 08-09-2011 15:34 Pagina 18

Page 19: Bazuin Magazine 1 2011-2012

T h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c e

• Persoonlijk en deskundig advies

• Goede diagnose middels 3 stappen

• Individuele aanpassingen • Pasvormgarantie

Sportschoenenspeciaalzaak en Sportpodologisch centrum

Boogstraat 3, Ede Tel (0318) 69 31 89

Schoolstraat 336721 CR BennekomTel. (0318) 41 69 62

HEIDA

DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

CHINEES INDISCH RESTAURANTGEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR

’s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

M.C. Lee (Charly)

Oude Bennekomseweg 80Tel.: (0317) 41 27 00Wageningen

Silver Sponsor

Bloemenkiosk

voor kwaliteit vanBloemen en Planten

Standplaats:Dorpsstraat 55“C1000 Snetselaar”

Iedere vrijdag in BennekomZaterdags in Ede

(033) 2 98 56 02

APK REPARATIE ONDERHOUDBANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

Tevens leveren wij alle merken auto’s, nieuw en gebruikt

www.ottink.nlKelvinstraat 10 Nude 23II

6716 BW Ede 6702 DJ WageningenTel. (0318) 64 63 00 Tel. (0317) 62 10 05

“In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

Dorpsstraat 336721 JJ Bennekom

Telefoon (0318) 43 00 04

Groveko B.V.SCHOONMAAKARTIKELEN.NL Silver

Sponsor

Bazuin_nr_1 08-09-2011 15:34 Pagina 19

Page 20: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Sterk in

Pompinstallaties

- Pompgemalen voor riool-,

drainage- en regenwater

- Riolering buitengebieden

- Individuele behandeling

afvalwater (IBA)

- Waterwinning en behandeling

- Besturing en telemetrie

Bezoekadres:

Voltastraat 76716AJ EdeNederland

+31(0)318 49 32 10+31(0)318 41 76 [email protected]

T

F

I

E

Kronenburgsingel 60-216831 GX ArnhemTel: 026-3233353

Pizza - Express De KorenbloemKorenlaan 17 - 19

Afhaal & Bezorgservice

0318430088

Buiten Bennekom rekenen wij € 1,20 bezorgkosten.Betaling op maat.

Bezorgers hebben maximaal € 15,- wisselgeld bij zich.

Pizza - Express Cafetariamaandag - gesloten maandag - geslotendi t/m za - 16.00 tot 22.00 uur di t/m za - 12.00 tot 23.00 uurzondag - 16.00 tot 20.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

Silver Sponsor DVO

Alleen op demarkt

Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uurWageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

“de kaasjager: J.C. OskamReehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

Lindelaan 1Bennekom(0318) 41 44 87

GazelleBatavusGiant

Gas - Water - CV

Kaardebol 5, BENNEKOMTel. (0318) 41 46 12

• MAKELAARDIJ O.Z.• HYPOTHEKEN• TAXATIES

Edeseweg 61Postbus 67, 6720 AB BennekomTel. 0318 - 43 00 43Fax 0318 - 41 86 27

Email: [email protected]: barneveld-schuurman.nl

Dorpsstraat 16, BennekomTelefoon (0318) 419800

[email protected]

Silver Sponsor

Bazuin_nr_1 08-09-2011 15:34 Pagina 20

Page 21: Bazuin Magazine 1 2011-2012

21

OKTOBER

1 Evert Jan Aaij3 Edith Jansen

Gerben Jan v.d. KampJoop Teitink

5 Jaap HerikhuisenLaura de NooijMonique Schouten

6 Rik DanenJudith van der Stouw

7 Henk AnsinkOscar Oostendorp

8 Henk van EgdomDick HijmansMomo StavenuiterJoke Veenendaal

9 Tim van den BrinkJules Verweij

10 Stijn BeerensWisse Oude LansinkRogier RozenbrandChrista SchootstraJacko Vermeer

12 Niels van den BrinkWim van den BrinkAnneloes EijgenraamNaomi Vos

13 Fanny Beukhof14 Hans den Duyn

Luuk VeenendaalSiny de Vries

15 Judith van Steenbergen16 Mirja Burgsteijn

Henk Albert van NielenMarjolein de Voort

17 Manon van der LansJeroen van Veldhuizen

18 Co Pitlo19 Marloes Baan

Aart van BeekTiemen van MeijerenMarieke van Zwieten

20 Jade Heitink21 Marc van den Bremen

David NijlandEva Nijland

22 André GeenhuizenSilke Nijhuis

24 Wim van den BornMarga van Noppen

26 Romy Teunissen27 Rachel van den Hul

Nel van Amerongen28 Niek Kieft29 Benthe Dibbets31 Alette van den Berg

Reinier JolDick Schulting

NOVEMBER

1 Jasper Hubregtse2 Nicolette Borgers

Leon Hendriksen 3 Peter Aalbers

Eva BurgsteijnTim DanenPeter van de Giessen

4 Raymond HienekampNina StaalMini Winkel

5 Britt SchoutenJanine van Zalinge

6 Hans AlbertsQuinty HageraatsMartin Kreeft

7 Ronald BenthemMerel van DusschotenThijs de Nooij

8 Simon van GrootheestDanny Koudijs

10 Wout HagenbeekJeannette Teunissen

11 Wendy RuijschWilco RuijschBenjamin Verhoef

13 Marten BaanWim van HeusdenJoost van den HulChris JansenEelco Vos

14 Henno KoudijsArjan Verwaal

15 Floris BarnhoornManon Maasland

16 Peter AlemanAnnemieke DijkstraJacqueline van DinterenArnoud HeeremaEline OverduinRuth van der StouwMike Welgraven

17 Mariëlle Westeneng18 Bas Benthem

Paul ConstantArd van Steenbergen

19 Agnes van BeekLeny SavelkoulGerda SchultingAnnemarie Uil

20 Aart Berkhout21 Annemarie vd Bremen

Danique van de Haar22 Hans Willemsen23 Liesbeth van den Brink

Wim van der HeideRens Jacobsen

24 Martina Bouman26 Eric Jansen

Amco van Steenbergen27 Tim van Doorn

Dik van Roekel28 Maas Borgers

Lisette van DinterenJantine van de GlindAgaath Zaal

29 Leon GerritsenLia Mak

30 Annabel de VoortJasper de Voort

Verjaardagskalender

Ledenadministratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:Wij wensen jullie een heel prettige tijd bij DVO.

Senioren: Wendy Wiersma, Dieter Wien, Renske Lith, Roeland vanden BergJunioren: Tiemen van Meijeren, Jochem OverduinAspiranten: Floris Barnhoorn, Nienke Ledder, Benthe DibbetsPupillen: Caitlin Keller, Eline Brenner, Romy SeunningaG korfbal: Ruud BergDiversen: Monique Keller, Gerard Ledder, Annemarie van denBreemen

De volgende leden hebben bedankt:

Senioren: Saskia van de Pol, Jeanet Wichards, Tim Jansen, TessaAdminraalJunioren: Sybe Derks, Joachim Jochemsen, Wilco van den Berg, BartThijssen,Titus van Warmerdam, Irene Barnhoorn, Roelina Schouten,Daphne Maasland, Geiske de Vries, Jonathan van Driel, DenisBrunekreeft, Olivier van Warmerdam, Stevens Janssens, Rik Verweij,Laura van RoekelAspiranten: Robert van Steenbergen, Gideon Aaij, Rosalie Spaans,Jiddon van Rheede, Joas AlkemaPupillen: Rick Waaijenberg, Mirte Brunekreeft, Kevin Aaij, SophieSchrader, Jorein van Santen, Jonathan Koppel, Eline van Ieperen,Marieke ZijlstraG korfbal: Luuk Verschragen+ korfbal: Joël HarbersDiversen: Rianne Moolhuijzen, Henrike Waaijenberg, MarleenBrunekreeft, Ellen van de Wal, Yvonne Koppel, Willemien vanZalinge, Anita Timmer, Marko Rohlfs, Heleen Maasland, Wilma terBeest, Bianca Laisina, Phiilp Spaans, Laura Joosten, Ans Musche,Marc Leijen, Jeroen van Brakel

Lia Mak

Bazuin_nr_1 08-09-2011 15:34 Pagina 21

Page 22: Bazuin Magazine 1 2011-2012

22

bezat hij de achtergrond en de mogelijkhedenom een hal neer te zetten. Zijn bedrijf wildedat graag doen, in nauwe samenwerking metDVO-vrijwilligers waardoor er aanmerkelijkop de bouwkosten bespaard kon worden.

Besloten werd om een aparte Stichting DVO-hal in het leven te roepen. Deze zou naast devereniging bestaan. Het stichtingsbestuurkende haar eigen verantwoordelijkheid enzou in nauw overleg met DVO het projectrealiseren en later exploiteren. Belangrijkwas dat op deze manier de financiële risico’sbuiten de vereniging omliepen. Het 1e Stichtingsbestuur bestond uit zespersonen: Jan Aleman, Jaap van de Bos, Daanvan Drie, Hans Vroegh, Piet van Wonderen

en Gé van Zwieten. Daan van Drie werkte bijde gemeente en was een technische man.Hans Vroegh vertegenwoordigde samen metJaap van de Bos de vereniging DVO. Piet vanWonderen, winkelier-ondernemer en alszodanig gekend in de Bennekomse midden-stand, nam in de eerste tijd de verhuur opzich. Gé van Zwieten, vader van ons ledenChristiaan en Arjen, werd de financiële man.

De plannen kregen razendsnel vorm. De wil om te bouwen, goede contacten metde gemeente, aanwezige deskundigheid en,niet in de laatste plaats, de beschikbaarheidvan vele DVO-vrijwilligers die vaak al hunbeschikbare vrije tijd in het project wildesteken. Timmermannen en metselaars die nahun werkdag in de avond doodleuk weer aande slag gingen, elk vrij moment. Sommigenwaren zelfs in de gelegenheid fulltime meete doen.

Van droombeeld tot werkelijkheid:25 jaar DVO-Hal

zeker dat Jan Aleman en Jaap van de Bos heeldicht bij het vuur zaten en tot de mannenvan het allereerste uur moeten worden gere-kend. Misschien had Jaap van de Bos hetidee en was Jan Aleman de ideale persoonom dat idee handen en voeten te geven.

Jaap van de Bos deed het als voorzitter vande vereniging DVO. Voor hem was de bouwvan een eigen hal een wensdroom die in eenbijna wonderbaarlijke korte tijd werkelijkheidzou worden. Jan Aleman, vader van onzeleden Peter en Sandra, was de professionalmet een hart voor DVO en voor het dorp. Hij was op het juiste moment op de juisteplaats. Als directeur van het oudeBennekomse bouwbedrijf Van Grootheest,

De DVO hal bestaat dit najaar 25 jaar. Deprecieze datum van de eerste opening is 7 november 1986. In 2011, een kwart eeuwlater, is DVO zonder haar eigen hal nietdenkbaar. De DVO hal, later nog eens meteen halve hal uitgebreid, is landelijk bekend.Het Nederlands korfbalteam werkt er regel-matig trainingen af.

De hal is het product van vruchtbare samen-werking. Van vrijwilligers en professionalsdie de handen vijfentwintig jaar geledenineen geslagen hebben. Doel was toen: debouw van een sporthal voor DVO die ookvoor andere Bennekomse (sport)activiteitengebruikt zou kunnen worden. DVO was toennog niet zo groot als nu en de hal moestnatuurlijk ook een goede financiële basiskrijgen. DVO kon in die tijd nergens in Bennekomterecht voor haar zaalwedstrijden. Ooktrainingen op een sporthalvloer van de juisteafmetingen waren in het eigen dorponmogelijk. Een uurtje voor de selectie in deReehorst van tien tot elf in de avond wasvaak het maximale. Thuiswedstrijden werdenafgewerkt in de Reehorst of in de EliasBeekmankazerne te Ede. Bij DVO bestondgrote behoefte aan een eigen Bennekomsesporthal.

Over wie het nu precies bedacht heeftbestaan verschillende versies. Het moetergens in 1985 geweest zijn. In ieder geval is

Adri van Heusden metselt de 1e steen in 1986. vlnr: Jan Aleman, Gé van Zwieten, Adri van Heusden,Jaap van den Bos, Hans Vroegh. (foto beschikbaar gesteld door Gert Jan Kosten)

Het “1e stichtingsbestuur” na de “1e steen-legging”. V.l.n.r.: Jan Aleman, Jaap van den Bos,

Hans Vroegh, Piet van Wonderen, Daan van Drieen Gé van Zwieten.

Lees verder op pag. 25

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:37 Pagina 22

Page 23: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Silver SponsorDVO

bij een vollespaarkaart

€ 5,=korting!!

• fournituren• Lederwaren• Sleutels• Graveren• Klein orthopedie• Podologie(volgens afspraak)

Gediplomeerd, gecertificeerd en erkendvoor reparatie van alle merken schoenen.

Brinkstraat 1, Bennekomtel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

Ontwerp-, aanleg- enonderhoud van tuinen!

Langenhorst 82 - 6714 LT EdeTelefoon (0318) 41 96 93

Woezel en Pip boekje met jouw naam!

www.personalgifts.nl/woezelenpip

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:37 Pagina 23

Page 24: Bazuin Magazine 1 2011-2012

KKOOOOPP bbiijjoonnzzee

ssppoonnssoorreenn

Werkman en De Jong is hét Werving & Selectiebureau voor toonaangevende bedrijven in de Valleiregio.

Wij zijn werkzaam in diverse branches voor uiteenlopende functies van MBO+ tot en met Academisch niveau.

Informatie over onze activiteiten en vacatures vindt u op: www.werkmanendejong.nl

Werkman en De Jong | Stationsweg 19 | 6711 PJ Ede | 0318 – 687 250 | [email protected]

‘Vind de baan van je dromen

en steun tegelijkertijd jouw club!’

Voor uw complete badkamer

Hoflaan 166715 AJ Edewww.esa-badkamers.nl

RRiinniiee EEllbbeerrtt sseennTelefoon 06 - 10 977 473

GGeerrrr ii tt -- JJaann SSttuunnnneennbbeerrggTelefoon 06 - 10 977 711

Boekhandel Novita VOFDorpsstraat 41, 6721 JJ Bennekom

telefoon 0318-414326e-mail: [email protected]

www.boekhandelnovita.nl

De banketbakkerijmet een wereld’s tintje

Nassaulaan 276721 DW Bennekom

Telefoon (0318) 41 44 80Fax (0318) 41 42 56

Specialiteit: Eetbare foto’s en logo’sop ieder gewenste lekkernij

http://www.gebak.net [email protected]

H.A.C.C.P. gecertificeerd

SilverSponsor

Silver Sponsor

SilverSponsor

Silver Sponsor

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:37 Pagina 24

Page 25: Bazuin Magazine 1 2011-2012

25

Henk en Adri van Heusden, bij de officiëleopening van de hal op 7 november 1986,gehuldigd met een erespeld van hetStichtingsbestuur en een onderscheiding vanhet Korfbalverbond, mogen hierbij genoemdworden. Samen met vele anderen werkten zijvele uren voor hun club, voor DVO.

In het najaar van 1985 besloot de gemeente-raad van Ede op voorstel van sportwethouderPeter Aalbers, oud-voorzitter van DVO en nuonze erevoorzitter en vader van onze ledenJan. Els, Karin en Peter, tot een eenmaligesubsidieverlening. De ochtend na dit besluitplaatsten medewerkers van BouwbedrijfGrootheest een groot bord bij het terreinmet als opschrift: “Nieuwbouw Sporthal.Opdrachtgeefster: Stichting DVO-halBennekom”. Meteen werd met de voorberei-dende werkzaamheden begonnen, zoals hetbouwrijp maken van de grond. Om de zaakverder te financieren werd een grote loterijopgezet. Duizend loten die ieder honderdgulden kostte met een auto als hoofdprijs.Start van de verkoop: Vlegeldag 1985. Binnenenkele maanden waren alle loten weg. Indecember volgde de eerste van in totaal 11trekkingen. Tenslotte bleek ook de provincieGelderland goedgeefs: een flinke subsidie.

In april 1986 werd de eerste steen ingemet-seld. Een week later gingen de spantenovereind. Jaap van de Bos nam op deAlgemene Vergadering van het KNKV deWilson-Erebeker in ontvangst ten teken vande verdiensten van DVO voor het GeldersKorfbal en het KNKV als geheel.Inmiddels was samenwerking gezocht metde schietvereniging Wilhelm Tell en deduivenvereniging De Gevleugelde Vrienden.Een schietkelder onder het gebouw en eenverenigingsgebouw voor de duivenverenigingwaren het gevolg.

Een zomer en najaar van heel hard werkenleidden tot de openingsdatum van vrijdag 7 november 1986. Erevoorzitter en wethouderPeter Aalbers kreeg de eer de officiëleopeningshandelingen te mogen verrichten.Hoogtepunt vormt de uitreiking van eenKoninklijke onderscheiding aan DVO-icoonJan van Dusschoten, echtgenoot van onsaller Geertje. De dag daarna is er een enormsportspektakel in en rondom de hal.Sportdemonstraties van Bennekomse vereni-gingen om te laten zien dat ook zij in de halterecht kunnen en in de middag de eerstegrote korfbalwedstrijd: DVO (dan 1e klasse)tegen de op dat moment hoofdklasserDKOD. Buiten werd een grote luchtballonopgelaten, als afsluiting van de loterij. In deavond is er een groot feest voor alle DVO-ersen bij de hal betrokken vrijwilligers, vooriedereen die zich betrokken voelt bij de hal.Het is het begin van, wat we nu kunnenzeggen een nieuw DVO tijdperk. “FoundingFathers”, bedankt!

Kees Heitink

Uitnodiging DVO-hal 25 jaar

Het bestuur van de Stichting DVO Hal nodigt jullie bij deze vanharte uit om op woensdag 28 september aanstaande het feest meete vieren dat de DVO Hal komend najaar een kwart eeuw bestaat.

In het officiële gedeelte wordt aandacht geschonken aan het 25 jarigbestaan van de DVO-hal en aan het afscheid van Jaap van den Bosals voorzitter.

We hopen iedereen die zich gedurende de afgelopen 25 jaar bij dehal betrokken heeft gevoeld te ontmoeten Wij kijken uit naar julliekomst.

Programma voor woensdag 28 september 2011

18.00 en 19.00 uur ontvangst en rondleiding (onder het genotvan een hapje en een drankje)

19.00 uur aanvang officiële gedeelte(in de Jaap van den Bos zaal)

19.55 uur naar de sporthal voorstellen Nederlands team(Oranje) en DVO

20.00 / 20.35 uur aanvang 1e helft, wedstrijd

20.35 / 20.55 uur pauze met Bennekomse verrassing

20.55 / 21.30 uur aanvang 2e helft van de wedstrijd

21.30 uur afsluiten met een drankje en een hapje in deJaap van den Bos zaal

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:37 Pagina 25

Page 26: Bazuin Magazine 1 2011-2012

26

Recreantennieuws

De recreanten zijn ook weer begonnen aaneen nieuw seizoen en daar hoort natuurlijkeen goede aftrap bij. Traditiegetrouw begon-nen we dan ook met het jaarlijkse uitje. Ditkeer ging de tocht naar Terra Nova in Putten.Het weer liet zich van z’n goede kant zien (isniet altijd te verwachten tegenwoordig) endus konden we buiten aan de slag, wat bete-kende dat we op de mooi aangelegde buiten-banen konden gaan midgetgolfen. Dat blijktvoor een groot deel van de recreanten dantoch weer moeilijker dan verwacht. Na eenmooie afslag waarbij de bal ideaal ligt om afte maken zijn dan weer veel meer slagennodig dan je zou denken (en hopen…).Uiteindelijk bleek Danielle met 48 slagen de

beste te zijn, gevolgd door Gea, Henny enRut. Daarna stond er nog een barbecue klaarwaar we met z’n allen van genoten hebben.

Het uitje was ‘slechts’ de warming up vooralweer de tweede activiteit van het seizoen.Het Haringbokaaltoernooi van KVS werdweer op zaterdag afgewerkt en dus haddenwe ons daarvoor ingeschreven. De organisa-tie had prima afspraken gemaakt met deweergoden, het zou van 16.00 tot 20.00 uurdroog zijn en in die tijd kon net het toernooiafgewerkt worden. Consequentie wasnatuurlijk wel dat we in de regen naarScheveningen moesten en in een knallendehagelbui weer terug, maar beloften werdennagekomen: tijdens het grootste deel vanhet toernooi was het droog. Gelukkig werdenwe tweede in de poule, we hoefden dus nietde finale te spelen want dan waren we nunog niet droog geweest, wat ’n bui kwam ernaar beneden. Dat onze Bennekomse dameshun mannetje staan en als het moet echtekerels zijn bleek tijdens de twee laatstewedstrijden. Door een blessure van Corhadden we een heer te weinig en hebben

Gea en Willeke elk een wedstrijd als KERELgespeeld. Gea zorgde in de vierde wedstrijdzelfs hoogstpersoonlijk voor de overwinningdoor twee keer te scoren. Je had het gezichtvan haar tegenstander moeten zien.Overigens, het toernooi gaat natuurlijk omde haring op het eind, die smaakte uitstekendheb ik horen zeggen.

Over de recreantencommissie valt nog temelden dat in de bezetting geen veranderin-gen opgetreden zijn. Gerrit had al aangege-ven dat hij z’n rol als secretaris nog eenperiode van drie jaar zou willen vervullen enook Beppie tekende voor drie jaar bij. Ook bijonze trainers geen wisselingen: Fanny enHerbert blijven ook komend seizoen ons omde beurt opjagen zodat we ons lekker in het

zweet kunnen werken. Voor komend seizoenproberen we nog ’n keer een wedstrijd teorganiseren, we sluiten natuurlijk het jaarweer ludiek af en aan het eind van het zaal-seizoen organiseren we weer ons beroemdetoernooi. Tijdens de Haringbokaal hebbenwe wat leuke tegenstanders ontmoet diezeker een uitnodiging zullen krijgen.Voor wie een keer in de week op een onver-plichte manier lekker wil korfballen: derecreanten trainen het hele jaar door in dezaal, donderdagavond van 21.30 tot 22.30 uur.Dus ouders, oud-korfballers en wie verderwil: kom eens langs, doe een paar keer meeen wie weet hebben we er weer een paarrecreanten bij.

De recreantencommissie

RECREATIEF BADMINTON BIJ DVO ???

Ja, dat kan - dat wil zeggen in de DVO-hal - zelfs drie keer in de week.Op woensdagochtend bij Stg Meer Bewegen voor Ouderen, op donderdagmiddag bij dePlattelandsvrouwen en op maandagmiddag van half twee tot drie uur bij de al jaren bestaande“Badmintonclub 40 +”: sportieve mannen en vrouwen, veertigers tot en met een enkeletachtigers. Er wordt op maximaal vijf velden met gemengde dubbeltallen gespeeld gedurende eenperiode van tien minuten, daarna is er een pauze van vijf minuten, waarin de loting voor devolgende partij plaatsvindt. Dit herhaalt zich elk kwartier. Een warming up en de ingelaste pauzes verminderen de kans op blessures.Het seizoen is van begin september totmedio mei en de kosten zijn afhankelijk vanhet aantal deelnemers rond zestig euro; datis nog geen twee euro per keer gerekendover het hele seizoen.Nieuwe spelers zijn van harte welkom vanaf 5 september 13.30 uur!Wie (n)ooit badminton heeft gespeeld en(weer) wil proberen kan een aantal kerenzonder verplichting kennismaken. Wendt u zich dan tot Martien Hummelen,contactpersoon van de club, tel.0318 416685,voor een afspraak en/of leenracket.

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:37 Pagina 26

Page 27: Bazuin Magazine 1 2011-2012

27

ballen. Na twee trainingen lijkt het al goed tewerken. Dus: Atalante en KVZ moeten gaanoppassen! In de competitie komen we elkaarop vier zaterdagen uit en thuis tegen. Despelers van het wedstrijdteam moeten 10/9,24/9,1/10 en 8/10 vrijhouden.

DVO, KNKV en Menzis

Zoals je misschien al eerder hebt gelezen opde DVO-site en in het vorige clubblad: de G-korfballers van DVO zijn geïnterviewdvoor het personeelsblad van Menzis. Menzisen het KNKV gaan namelijk een projectstarten om jongeren met een verstandelijkebeperking te laten korfballen. En verschillen-de DVO’ers wisten wel wat te vertellen. Het interview lees je verderop in dit club-blad.

Terugblik op de maand juni

De maand juni is altijd een drukke, gezelligeG-korfbalmaand. Voor alle uitgebreide ver-slagen, moet je even naar de DVO site gaan.Ga naar: www.dvo-korfbal.nl en klik doornaar home, categorie, G-korfbal.

Dit jaar was er de laatste training waarbijiedereen een gast mee mocht nemen naar detraining. En natuurlijk waren daar weerpittige duels tussen familie en vrienden.Gelukkig smaakte het, door sponsor Jaap

Roseboom aangeboden ijsje, iedereen naafloop erg goed!

Na de laatste training volgt altijd het G-kamp. Dit jaar van 17-19 juni en opnieuwbij kaas & kampeerboerderij Hoekelum inBennekom. En ook dit jaar hebben sportersen vrijwilligers genoten van een geweldigweekend. Dat ook het eindfeest van DVO ditjaar in het kamp viel, pakte prima uit. Met defamilies Geeweldig, Geeluk en Geezelligwerd het een sportief en gezellig feestje opde Bennekomse velden. Het werd een kampmet lekker eten en drinken, leuke spellen,een sportief toernooi, een spetterende feest-avond en vooral heel veel sfeer. Maar metzoveel enthousiaste kampgangers moest datook wel kunnen lukken!

Natuurlijk zijn er heel veel foto’s gemaakt ophet kamp. Op woensdag 7 september na detraining is de kampavond. Samen kijken wedan nog even terug op hoe het ook al weerwas of om te zien wat je gemist hebt.

We zouden het bijna vergeten, maar hetwedstrijdteam heeft ook nog meegedaan aanhet NK! Op 25 juni in Alphen aan de Rijnmoest DVO de titel uit 2009 verdedigen inde B-poule. Op een dag met heel veel regen,lukte dat net niet. Maar met maar 1 neder-laag en 3 dikke overwinningen was het bronsmooi voor DVO. Super gedaan!

Tot slot

Het korfbaljaar is weer begonnen. Heel veelsucces en plezier bij de wedstrijden en trai-ningen. Op naar een mooi G-korfbaljaar!

Groeten van Nicolette

G-korfbalnieuws

Hallo allemaal,

De korfbalvakantie zit er weer op voor heelDVO. Het nieuwe korfbaljaar is zelfs al evenbegonnen. En dat de G-korfballers en vrijwil-ligers het erg leuk vonden om weer lekkersamen te gaan sporten op woensdag, is vastgeen verrassing! Voor de vakantie was heteen drukke G-korfbalmaand en ook aan hetbegin van dit nieuwe seizoen valt er genoegte vertellen. Veel leesplezier!

Sporters & vrijwilligers

Wat goed en minder goed nieuws vanaf deblessurebank. Marc heeft nog zoveel last vanzijn knie, dat hij nog steeds moet wachten

met korfballen. Balen! Maar Marc komt elketraining naar DVO om zijn team vanaf dekant aan te moedigen. De grootste verrassingkwam eigenlijk wel van Jarno. Jarno verscheenzelfs al in zijn sportkleren en heeft al weermeegetraind. Super dat je zo op de wegterug bent, Jarno. Ruud Berg is in de zomer-vakantie ook lid geworden van DVO. Ruud heeft zijn plekje ook al aardig gevon-den. Veel succes en plezier, Ruud. Bij detrainers zal alleen Arien binnenkort afscheidnemen. Hij kan niet meer op woensdagtrainen geven helaas. Natuurlijk gaan weArien nog bedanken voor alles wat hij onsheeft geleerd. Verder blijven de andere ver-trouwde trainers wel trainingen geven, daarzijn we erg blij natuurlijk.

Trainingen en wedstrijden

Al heel lang trainen de G-korfballers in driegroepen. Omdat de groep steeds een beetjegroter werd en iedereen hele verschillendekwaliteiten heeft, hadden we bedacht om invier groepen te gaan trainen. Zo krijgt elkesporter nog meer de training die bij hem ofhaar past en leert iedereen nog beter korf-

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:39 Pagina 27

Page 28: Bazuin Magazine 1 2011-2012

28

naam bedrukt de laatste seizoenen aange-schaft. Voor slecht ? 10,00 is dit prachtigeshirt voor jou. Ben je het shirt kwijt geraaktof is het inmiddels te klein geworden dankun je het shirt ook nog kopen voor de nogsteeds gereduceerde prijs van € 16,50.

Voorlopig programma AC

De AC heeft al wat zitten “bomen” overkomend seizoen en heeft alvast wat plannengemaakt. Wij houden van afwisseling enwillen het dit seizoen weer wat anders doendan voorgaande seizoenen. Bepaalde activi-teiten van voorgaande jaren laten we vallenen daarvoor in plaats gaan we weer nieuwedingen doen. We willen dit seizoen eenactiviteit organiseren voor alleen C – teams,waarschijnlijk ergens in oktober en eenactiviteit voor alleen B-teams in december ofjanuari. Bovendien willen we in april 2012met alle aspiranten afreizen naar Rotterdamom daar de korfballeague finale te bezoeken.(Dit kan overigens alleen als we genoeg geldbinnenhalen met de Grote Club Actie) Overdeze activiteiten worden jullie gedurendehet seizoen geïnformeerd. Dit jaar zal ergeen Strijd der Giganten plaatsvinden. Wij denken dat we deze activiteit om hetecht leuk te houden 1 x per 2 jaar moetendoen. Ook zijn wij nu al weer bezig om eenkamplocatie te reserveren voor juni 2013. Na het grote succes van het allereersteaspiranten kamp in juni 2011, vinden zekerwij dat dit nog eens plaats moet gaan vinden.Wij denken dat 1 x per 2 jaar op kamp gaangoed is, zodat iedereen 2 keer tijdens deaspirantentijd op kamp kan gaan.

Informatievoorziening

Graag wil ik jullie aan het begin van hetseizoen nog even attenderen op de velemogelijkheden van informatievoorziening bijDVO. DVO heeft namelijk veel vormen vaninformatie voorziening. Naast deze prachtigeBazuin magazine met vooral achtergrondinformatie heeft DVO een fantastisch mooiesite www.dvo-korfbal.nl met altijd de meestup to date informatie.;flhg’’ Ben je niet zo’nsite bezoeker dan kun je ook nog 1 x per weekde DVO nieuwsbrief per e-mail ontvangen.Via de DVO website onder het kopje inter-actief kun je je opgeven om deze 1 x per

week te ontvangen. Maar anderzijds is communicatie ook dat jeanderen informeert door zelf ook wat teschrijven of te fotograferen over je teamover een wedstrijd, een kampioenschap,team uitje of wat dan ook.Doe dat eens!

Korfbalwens

Samen met de andere AC leden Gea v.d.Peppel en Peter de Kiewit wens ik alle DVOaspiranten en hun trainers en begeleiderseen geweldig seizoen toe, met veel mooiekorfbalmomenten, veel kampioenschappen,en vooral heel veel korfbalplezier met elkaar.

Marten van den Brink

Beter was het Aspirantenkamp

Het is inmiddels al weer ruim 2 maandengeleden, maar wat was het gezellig daar inOtterlo. Het was het allereerste aspiranten-kamp, maar duidelijk werd al gauw dat allevoorbereidingen niet voor niets warengeweest. De locatie bestond uit 2 gedeelten.Het hoofdgebouw met een eetzaal, recreatie-zaal, 2 keukens en 2 grote slaapzalen enapart was er het baby huis waar alle B- aspi-ranten sliepen (nou ja sliepen….het was debedoeling dat ze daar zouden gaan slapen.)De C – aspiranten hadden hun bedden in degrote slaapkamers neergelegd.

Rondom de locatie was een groot speelveld,waar alle sportactiviteiten gedaan kondenworden. Natuurlijk werden korfbalpalenmeegenomen en aangrenzend aan de locatiewas een groot donker bos. Kortom genoegingrediënten voor een geweldig kamp. Overingrediënten gesproken, we hadden genoegvoedsel mee voor een jaar kamp, dus hongerwerd er niet geleden. De keukenprinsessenMargriet, Alina, Jorien en Wilma zorgdenvoor een geweldige catering en vooral demacaroni was een culinair hoogstandje.Macaroni die niet plakt op kamp is wel heelbijzonder. Voor de begeleiders was er altijdkoffie en de dames waren niet te beroerd ommidden in de nacht broodjes hamburgersklaar te maken voor de hongerige (bos)wol-

Aspirantennieuws

Start seizoen 2011/2012

Bij het verschijnen van deze editie van deBazuin Magazine, is het seizoen 2011 / 2012alweer volop bezig. De eerste competitiewedstrijden zijn zelfs alweer gespeeld.Zelf ben ik de dag voordat ik dit schrijf, meegeweest met B3, B4 en B5 naar het KOVENItoernooi in Nieuwegein. Er werd daar heelgoed gekorfbald en het leverde voor B3 enB4 zelfs een eerste plaats in hun poules op.Dat was een leuke opsteker aan het beginvan het seizoen. Het was vooral ook leuk omte zien hoe snel iedereen alweer gewend isaan zijn of haar nieuwe team. Het was reuzegezellig daar in Nieuwegein. Er werd volopgelachen en gekletst, alsof we weer op kampwaren met z’n allen en tussen de gezelligheiddoor werd er ook nog heel goed en enthou-siast gekorfbald. Hieruit blijkt dat ondanksdat er na het bekend worden van de teamssoms teleurstelling heerst, deze teleurstellingtoch snel over kan gaan nadat de eerste trai-ningen zijn geweest en de eerste wedstrijdenzijn gespeeld. Gelukkig maar!

Teamleiders

Aan het begin van het seizoen is er volopwerk aan de winkel voor alle vrijwilligers encommissies. Dat geldt ook voor de aspirantencommissie. Mede door het late bekendworden van alle teams, was het dit keer nietmogelijk om voor de zomervakantie team-begeleiders te benaderen en op moment vanschrijven zijn ook nog niet alle teams voor-zien van teambegeleiders. Voor een goedeorganisatie rondom de teams, maar ook opsociaal vlak zijn de teamleiders van grootbelang. Aan alle ouders doe ik dan ookdringend een oproep niet te snel “nee” tezeggen als je gevraagd wordt voor deze taak.Als je dit samen met iemand doet, dan hoefthet niet zoveel werk te zijn en is een goedeorganisatie en een stuk gezelligheid binnenhet team van je kind gewaarborgd.

Lopende zaken

Direct bij aanvang van het nieuwe seizoenzijn er weer een paar zaken die gaan spelen. Ten eerste start in het eerste weekend vanseptember weer de Grote Club Actie. Wegaan weer loten verkopen met z’n allen omde financiële kas van de aspiranten commis-sie te spekken. Om allerlei activiteiten tekunnen organiseren hebben we geld nodig.Onder het kopje “voorlopig programma AC”tref je een paar activiteiten aan die wij ditjaar willen gaan organiseren en je raadt hetal, dat moet betaald worden. De opbrengstvan de grote club actie is namelijk onzeenige manier om voldoende geld hiervoorbinnen te krijgen. Doe allemaal stinkend jebest om zoveel mogelijk loten te verkopen.

Ook dit jaar is er voor alle instroom aspiran-ten weer het prachtige door GIBO Groupgesponsorde inschietshirt te koop. Alle aspiranten hebben dit shirt, met eigen

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:39 Pagina 28

Page 29: Bazuin Magazine 1 2011-2012

29

ven. De activiteiten commissie dacht slim tezijn door al op vrijdag avond een bosspel tegaan doen. Het zgn. dieren geluiden spelwerd gespeeld. De gedachte hierachter wasom iedereen goed moe te krijgen en ook eentikkie bang. Er was wel wat angstzweet te

bekennen, maar de vermoeidheid wilde nietecht komen. Sterker nog…iedereen kwammet een brok adrenaline het bos uit die zijnweerga niet kende. Het beloofde dus eenheftige, lange nacht te worden ook omdatiedereen gemiddeld wel 24 blikjes (of over-drijf ik nu) energie drank had meegenomen.De regel, slapen op de slaapkamer en wakkerblijven in de recreatiezaal, werd dan ook opgrote schaal overtreden. Gelukkig moesteneen paar branieschoppers tussen Marleen enMariëlle inslapen (werden ze nog beloondook). In het C huis is het eigenlijk de eerstenacht nooit stil geweest en heeft niemandook maar 1 oog dicht gedaan (waar was deleiding). Ondertussen werden de hele nachtfilms gedraaid en hebben velen de zon opzien komen. Uhm, het werd licht, want dezon was er niet die zaterdag. Vrijdag nachtbegon het te regenen en pas de nacht eropwerd het droog. De sport en spel activiteitwerd hierdoor verschoven naar zondag enzaterdag overdag was er een pub quiz geor-ganiseerd. Verder werd er op zaterdag heelveel ge-chilled en ontstond er op de slaapka-mers steeds meer troep van inloop van mod-der, lege blikjes, chipszakken enz. Eigenlijkbest heel gezellig dus.

Goed fout

’s Avonds was er een groot fout feest georga-niseerd en iedereen was dan ook goed foutdeze avond. Er was zelfs 1 groep die met derug naar het publiek een optreden (nou jaoptreden) verzorgde. Hoe fout kun je zijn.Ondertussen werd iedereen al een beetjenerveus, want men moest nog het grotedonkere bos in. Het werd aangekondigd als“griezeltocht” en dat beloofde ook weer wat.Iedereen werd ineens heel druk en luidruch-tig. Het overschreeuwen van je eigen bang-heid heet dat geloof ik. Ja wat kun je ook ver-wachten in zo’n nat en donker bos. In kleinegroepjes werd iedereen langs een lijn geleiddwars door het grote donkere bos……en hetwas eng!!!!. Er werd gegild en gehuild.Kortom…het was vreselijk. Achteraf bleek hetallemaal niet helemaal echt te zijn, maar dat

Aspiranten Vraagbaak nr. 6

Graag willen we de lezers van de Bazuin kennis laten maken met spelers uit verschillendeaspiranten teams. We hebben een vragenlijstje opgesteld en zullen elke editie van de Bazuineen aantal aspiranten deze vragen laten beantwoorden. Deze editie zijn aan de beurt: Kristel, Wisse, Lina en Anouk

Mijn grootste blunder in mijn leven

Kristel: Geen ideeWisse: bij mij niet van toepassingLina: toen ik van de fiets af vielAnouk: toen ik van de fiets af viel

Wie zal ik wel 1 dag willen zijn

Kristel: Renske LithWisse: Lionel MessiLina: Anouk v.d. PeppelAnouk: Lina Teunissen

Ik heb een hekel aan.

Kristel: HuiswerkWisse: VerliezenLina: WespenAnouk: Vroeg opstaan

Wat was de dag van mijn leven

Kristel: Toen ik op korfbal gingWisse: 10 december (mijn geboorte

datum)Lina: 5 decemberAnouk: 5 december

Welk team speel je

Kristel: B3Wisse: B3Lina: B3Anouk: B3

Favoriete Korfbalspeler

Kristel: Renske Lith, Jessica LokhorstWisse: Bastiaan PiekLina: Anouk v.d. PeppelAnouk: Lina Teunissen

Hobby’s naast korfbal

Kristel: TekenenWisse: VoetbalLina: DansenAnouk: Chillen met vrienden

Met wie wil ik wel een avondje stappen

Kristel: Met Mariët en LauraWisse: Met mijn moederLina: Met Anouk v.d. PeppelAnouk: Met Lina Teunissen

Favoriete artiest

Kristel: AdeleWisse: David GuettaLina: Anouk v.d. PeppelAnouk: Lina Teunissen

Mijn mooiste korfbalmoment tot nu toe is

Kristel: Toen ik in C2 kwamWisse: Toen we kampioen werdenLina: Toen we kampioen werdenAnouk: Toen Lina kampioen werd

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:40 Pagina 29

Page 30: Bazuin Magazine 1 2011-2012

30

het toch om geweldig mooi geschminkteleiders te gaan. Dat knappe jongens zoalsThijs, Ronald en Stefan, en mooie meidenzoals Sanne, Bianca, Marleen en Mariëlle zolelijk gemaakt kunnen worden is wel heelbijzonder. Complimenten voor de schmink-sters Anke en Lisa Benthem en MaikeHamstra.

Toen werd het 2 uur, 3 uur……..ssssssttttttttt,eindelijk was het rustig in huize hetMussennest. Iedereen was moe en iedereensliep. Totdat…………………………..Bert een mega-foon vond. Dit was zijn moment!. Met demegafoon door de slaapzalen en met zoveelmogelijk lawaai iedereen wakker maken.Beter om Bert niet mee te nemen op kamp,dacht iedereen toen.Gemiddeld had iedereen een paar uur nodigom weer van deze schrik te bekomen, maarna het ontbijt werd het mooi weer en gingiedereen aan de slag om in groepjes hetsport toernooi te spelen. Tjonge wat wasiedereen toen ineens weer fanatiek bezig.Van allerlei spellen werden er gespeeld, zoalstouwtrekken, latje schieten, korfbal, handbalen zelfs verstoppertje. Steeds meer kledingging uit, want het werd steeds warmer. Toendat klaar was moest er opgeruimd worden. Wat een ongelofelijke puinzooi was het opde slaapzalen. Ik heb veel meegemaakt inmijn leven, maar zoveel lege blikjes , legechips- en snoepzakken heb ik nog nooitgezien. Uniek in de geschiedenis van DVO.Als laatste hebben we alle foto’s van Bertbekeken die hij gemaakt heeft tijdens hetkamp.Uiteindelijk werd Iedereen gelukkig weeropgehaald aan het einde van het kamp enalle ouders werden met gejuich ontvangendoor de leiding. Hoe zou dat nu komen?

Iedereen bedankt voor de gezelligheid

Beter dat we in 2013 weer op kamp gaan.

De AC

Pupillennieuws

DVO D4 was een van de acht D en C puppil-len teams dat DVO vertegenwoordigden op27 augustus in Zutphen.

Nadat we zonder Martijn Treur en RyanLuttikhuizen maar met aanvulling van Thijsvan Geenhuizen ‘s morgens vroeg zijn ver-trokken, kwamen we na een dolle rit in deauto’s van Martin Smit en Edwin Schuurmanaan in Zutphen op het mooie sportcomplex“Zuidveen”. Gelukkig was het droog weer!Nadat de partytenten geïnstalleerd waren enhet voorstellen van alle deelnemers wasafgerond kon het toernooi beginnen.De eerste wedstrijd tegen Dalto D4 begonmet een 0-0 tussenstand, nadat de vakkenwaren gewisseld, stonden de blikken scherpen werd de wedstrijd met 8-0 afgesloten.Tijdens de ronden twee en drie hebben wegekeken hoe onze tegenstanders; SKF D4 –KVZ D4 (0-1) en De Meeuwen D4 – Dalto D4(2-1) tegen elkaar speelden, hierbij viel onsop dat de gemiddelde lengte iets langer wasdan ons team en toch ook niet onverdienste-lijk speelden.

In ronde vier speelden we tegen SKF D4, devele punten zoals tijdens de eerste wedstrijdbleven uit.Maar de nulstand qua tegenpunten bleefwederom staan en konden we na de eind-fluitsignaal met een 2-0 winst weer terugnaar onze partytent. De kinderen kregen nadeze twee wedstrijden steeds meer zelfver-trouwen en de sfeer werd nog beter dan datie al was.Ronde vijf en zes waren weer voor de tegen-standers; De Meeuwen – KVZ (1-2) en Dalto– SKF (1-1)

De wedstrijd in ronde zeven tegen KVZ waseen zware dobber maar door de doorzettingvermogen en het goede verdedigen wisten

we toch te winnen met 2-0. We konden nietmeer terug naar onze partytent doordat dewind er vat op kreeg tijdens onze wedstrijden het weg blies.

Nu werd het toch wel belangrijk wat KVZging doen tegen Dalto, we hadden tenslottealle wedstrijden nog gewonnen en kondendus aanspraak maken op het kampioenschap.De uitslag werd (3-2), dit was voor ons eengunstige uitslag, doordat ons puntengemid-delde hoger was dan dat van KVZ.

In de laatste ronden speelden we tegen DeMeeuwen waarbij we het niet droog kondenhouden doordat de weergoden van zich lie-ten zien. Het tempo ging wel iets omlaagdoordat de bal erg glad werd en het veld ergsompig. Maar omdat we wisten dat we ookkonden scoren werd er volop aangevallen enspeelden we ons eigen snelle spel. Na hetlaatste fluitsignaal werd er flink gejuicht enkonden we door de einduitslag van 2-0 depolonaise over de KVZ-velden inzetten enjuichen als ware kampioenen.

Aan het eind van dit geslaagde jeugdtoer-nooi bleek dat we niet de enige DVO-win-ning team waren. Maar liefst vier van de achtteams, bleken met de eerste prijs terug tegaan naar Bennekom en door het behalenvan maar liefst vier 1e plaatsen ( C2, D1, D3en D4) en wat 2e plaatsen ging de overallprijs ook naar DVO.

Hierbij willen Martin Smit en ik (Gerben-Janvan de Kamp) de kinderen van D4 nog eensfeliciteren met het behalen van onze eerstemooie prijs; Esther v. Beek, Bregje v.d. Brink,Iris Schuurman, Fleur Oude Lansink, DemiSmit, Alec v.d. Kamp, Evan Smit en Thijs v.Geenhuizen gefeliciteerd.

Twee trotse leiders,Martin Smit en Gerben-Jan van de Kamp

DVO D4 sterk aanwezig op het jeugdtoernooi van KVZ in Zutphen.

Bazuin_nr_1 08-09-2011 16:40 Pagina 30

Page 31: Bazuin Magazine 1 2011-2012

Stadsbrink 30, Wageningen. Tel. (0317) 414 981

Tel. 0318 - 54 84 76www.kozijnlunteren.nl

Wij maken alles op het gebied vankorfbalmaterialen.Ook voor ander klein constructiewerkkunt u bij ons terecht.

REKOPA BennekomTel: 0318-416816

Voor al uw gezonde en vooral lekkereboodschappen en een mooiere wereld!

Dorpstraat 306721 JK BennekomTel: 0318-415876

www.wijnhuisbennekom.nl

Juwelier Anneke MansEdeseweg 28 b6721 JX Bennekomtelefoon: 0318413582ingang aan de strooijweg.

openingstijden: di t/m do van 09:00 tot 18:00vrijdag van 09:00 tot 21:00zaterdag van 09:00 tot 17:00

REKOPA

Dorpsstraat 32, 6721 JK Bennekom

Bazuin_nr_5 01-06-2011 16:54 Pagina 31

Page 32: Bazuin Magazine 1 2011-2012

VAN WONDERENDorpsstraat 1, Bennekom, tel: (0318) 41 61 90

SPONSORS DVO 1 & 2

Bazuin_nr_1 08-09-2011 17:20 Pagina 32