Bkw 03 2015

 • View
  220

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 36 februari 2015

  Pleidooi voor voeren juiste plantennaam 4Avontuur in Ethiopi eindigt in deceptie 14Overzicht van toegelaten middelen in 2015 24

  IPM 2015: Markt in beweging 28

  Omslag_BKW15-3.indd 1 02-02-15 13:33

 • BLEISWIJK Tel. (010) 521 76 66

  TAXATIE BEMIDDELING ADVISERING

  Potplantenkwekerij (rolcontainers) op 3.60.47 hectare grond met bedrijfswoning en circa 18.660 m2 kas, eventueel om te bouwen naar boomkwekerijteelt.

  Vraagprijs: 725.000,-- k.k., excl. BTW

  Voor meer informatie: www.vellekoop.nl

  TE K

  OOP OOSTERHOUT (GLD) - Oosterhoutsestraat 89/a

  Bekalken of..

  Inbreng van belangrijke sporenelementen Optimale haarwortelbezetting door aminopurines Snelle levering van direct beschikbare calcium Stimuleren van bodembiologie Verhoogt plantweerstand (celopbouw en transportfunctie) Hoog reactief en dus snelle pH stijging Voorjaarstoepassing door snelle werking Lage dosering van 400-800 kg/hectare

  mr dan bekalken!

  Telermaat Zundert Tel. 076 59 72 532Telermaat Boskoop Tel. 0172 21 70 40Telermaat Kesteren Tel. 026 88 000 30Telermaat Hengelo (OV) Tel. 088 45 004 05 www.telermaat.nl

  Openingsurenwoensdag 4/3/2015

  van 09:00 tot 19:00

  Flanders Expo Gent (Belgi) | Hal 3 & 5

  Meer info: www.fl orall.be | info@fl orall.be Twitter: @FLORALLfair

  registreer online | WWW.FLORALL.BE

  Op n dag een volledig overzicht van het voorjaarsassortiment!Belgische vakbeurs waarop kwekers, toeleveranciers en handelaren hun kwalitatief assortiment presenteren aan de internationale sierteeltsector.

  ALL IN1 DAY09:00 - 19:00

  Belgische voorjaarsbeurswoensdag 4/03/15

  GRATIS TOEGANG & CATALOGUS

  (enkel voor professionelen)

  Flanders Expo Gent | Hal 2 & 4

  De Boomkwekerij 2015

  Zaadproduktie Zaadwinning Zaadtechnische veredeling

  Jelitto Staudensamen GmbH P. O. Box 1264 D-29685 Schwarmstedt Tel. 00 49/50 71/98 29-0 Fax 00 49/50 71/98 29-27 www.jelitto.com

  Ausgabe 3/2015

  VERONICA Little Blues

  Directe

  Verkoop aan kweker

  ij.

  Bestel online!

  622422.indd 2 2-2-2015 10:51:15

 • Kaart 1:Plangebied watergebiedsplanGreenport Boskoop

  Legenda

  Inventarisatie wgp Greenport BoskoopDatum: november 2010

  Gouwepolder

  Rietveldse Polder

  Polder Het Zaanse Rietveld (Nessepolder)

  Polder Laag Boskoop

  Gouwepolder (Spoelwijk)

  Polder Het Zaanse Rietveld (ten Heuvelhofweg)

  Gouwepolder (Koetsveld)

  Gouwepolder (Berkenbroek zuid)

  Gouwepolder (Berkenbroek noord)

  Papenvaart (zuidelijk deel)

  Papenvaart (noordelijk deel)

  Oude Rijn

  Gouwe

  Otwetering

  Gouwepolder (Randenburg/Gouwedreef)

  Schaal:1:40.000

  Bemalingsgebieden

  begrenzing plangebied

  bemalingsgebied gouwepolder

  bemalingsgebied het zaanse rietveld

  bemalingsgebied laag boskoop

  boezemwateren

  De Boomkwekerij 3 (6 februari 2015) 3

  c o l o f o n

  telefonisch bereikbaar van 8.30 14.00 uur Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opgave via deboomkwekerij.nl of bij de abonnementenservice. Abonnementen lopen au-tomatisch door, tenzij uiterlijk twee maanden voor vervaldatum bij de abonnementenservice wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Ook voor informatie over een lopend abon-nement kan contact worden opgenomen met de abonnementenservice.Jaarabonnement: 236,65 (exclusief 6% btw). Stu-denten en scholieren krijgen 25% korting. Buiten-landse abonnees betalen een kleine toeslag.

  Redactie Schipholweg 1, Postbus 9324, 2300 PH Leiden E-mail: boomkwekerij@hortipoint.nlWebsite: deboomkwekerij.nl

  Hoofdredactie Wim du Mortier (071) 565 96 82Vakredactie Arno Engels 565 96 86 Ketura Haveman 565 96 83 Ron Barendse 565 96 84Bureauredactie Jenny Mostert, Carolyne de Vries Lentsch, Jolanda de WekkerVormgeving Diseno vormgevingFotografie Gerdien de NooyDirectie Elbert van den BergSecretariaat Linda Laman 565 96 78 Alice Hoogenboom

  ExploitatieKoninklijke BDU Uitgevers B.V., Afdeling Vak- en Publieksmedia, Postbus 67, 3770 AB BarneveldUitgever: Wiljo Klein Wolterink MBAT (0342) 494 263F (0342) 413 141Verkoopleider: Ron van de HoefT (0342) 494 263 M 06 51 80 63 25E r.v.d.hoef@bdu.nlAdvertentie-exploitatieMedia adviseur: Gert-Jan BloemendalT (0342) 49 48 07E g.bloemendal@bdu.nl, Internet: bdu.nlVerkoopleider: Ron van de HoefT (0342) 494 263 M 06 51 80 63 25E r.v.d.hoef@bdu.nlAbonnementenserviceAanvraag (ook via website deboomkwekerij.nl) en wijziging abonnement naar Koninklijke BDU Uitge-vers, afdeling Vak- en Publieksmedia, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, T (0342) 494 844, F (0342) 494 299, E abonnementen@bdu.nl. Op werkdagen

  DrukKoninklijke BDU Grafisch Bedrijf B.V.28ste jaargang ISSN-nummer: 0923-2443De Boomkwekerij is een uitgave van de Stichting Vakinformatie Siergewassen en de Koninklijke BDU Uitgevers B.V.

  Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Lezers worden met nadruk aangeraden deze informatie niet gesoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geau-tomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Algemene voorwaarden: op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Konink-lijke BDU Uitgevers B.V. zijn van toepassing de voorwaarden, welke zijn gedepo-neerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en de KvK.

  Op www.DeBoomkwekerij.nl vindt u actueel nieuws, marktnieuws, fotoreportages, videos, blogs en het magazine in digitale vorm. Problemen met inloggen? Kijk dan op www.DeBoomkwekerij.nl/inloghulp.

  Omslag: Ron Barendse

  4 Commentaar: Prijsdruk

  5 Stelling: Webshops maken lagenbeurzen overbodig

  6 Boskoop maakt zich gezamenlijk sterk voor beter perspectief

  10 Rijnland maakt Boskoops waterbeheer klimaatbestendiger

  13 Ondernemersvragen: Mag ik iemand ontslaan die de huisregels van mijn bedrijf overtreedt?

  14 Successtory eindigt in deceptie

  17 Boomkwekers blij met nieuwe boomteeltopleiding

  18 Podocarpus, onbekendheid wint het van nieuw sortiment

  20 Wanden klaar voor gebruik

  22 Gewasbescherming wordt nog meer puzzelen

  24 Wijzigingen in middelenpakket op een rijtje

  28 IPM 2015: Markt in beweging

  31 Floricode lanceert Sierteelt Logistiek Label

  32 Visueel aantrekkelijke planten minder belangrijk dan losse wortel

  36 Marktnieuws

  38 LTO Nederland Vakgroep Bomen en Vaste planten

  39 Vaktaal en Agenda

  Onbekend en aantrekkelijk

  Aziatische boktor blokkeert grens

  18

  37

  Waterbeheer aangepakt10

  Inhoud

  Nieuws

  Bedrijf

  Teelt & Gewas

  Markt & Afzet

  Service

  Inhoudspagina-BKW15-3.indd 3 02-02-15 15:35

 • 4 De Boomkwekerij 3 (6 februari 2015)

  Ron BarendseVakredacteur

  C O M M E N T A A R P E I L I N G

  De nieuwe peiling luidt:

  Stem mee op deboomkwekerij.nl.

  Meer informatie over de open dagen op de boomkwekerij.nl

  Overheid treft gunstige regeling exclusief voor LTO-leden; dat is oneerlijk.

  Eens 61% Oneens 39%

  Consument zit niet te wachten op Latijnse plantennamen.

  Foto:

  Veel boomkwekers staan aan de vooravond van een spannende periode. Net zoals bij het begin van de voetbalcompetitie iedereen voor het kampioenschap gaat en niemand zegt van plan is te degraderen, zo blikken ook boomkwekers hoopvol vooruit. Zij kijken voorzichtig over de laatste weken van de winter heen en hopelijk duurt het niet lang meer voordat de leveringen echt kunnen beginnen. Tijdens IPM vorige week werd duidelijk dat Nederlandse kwekers in ieder geval niet hebben stilgezeten in de afgelopen periode. Dit in de overtuiging dat hopen alln niet voldoende is. Het heeft er dan ook alle schijn van dat er meer kwekers actief de markt op gaan dan voorheen. Diverse adviseurs vinden dat sowieso geen slecht idee omdat uit cijfers blijkt dat boomkwekers die behalve kweken ook handelen, niet zelden betere rendementen scoren dan hun niet-handelende collegas. Logisch misschien, als je bedenkt dat deze kwekers waarschijnlijk beter zullen weten wat er speelt in de markt, eerder in beeld zullen zijn bij klanten en uiteraard als eerste het eigen product zullen verkopen en daarna pas dat van hun collega-kweker.Voor handelaren of eindklanten betekent de actievere verkoop van kwekers dat zij op hun beurt beter op de hoogte zijn van het aanbod en prijzen van kwekers. Maar het betekent ook dat klanten meer te kiezen hebben en zij eerder in de verleiding worden gebracht hun huidige leveranciers nog eens tegen het licht te houden. En tegen het licht houden wil zeker niet zeggen dat er afscheid van elkaar wordt genomen; daarvoor zijn veel relaties te hecht en gaan al te lang terug in de tijd om deze zomaar te beindigen. Maar het laat zich raden wat het voor de prijs betekent als klanten meer keuze hebben. Desondanks zal dat voor veel kwekers geen reden mogen zijn hun verkoop niet actief op te pakken. Niets doen is immers geen optie.

  Prijsdruk

  Marco Hoffman, Taxonoom bij Naktuinbouw

  Plantennamen moeten correct worden weergegeven

  De manier waarop plantennamen worden weergegeven wisselt. Namen van planten worden steeds vaker gebruikt als marketingtool. Daardoor wordt het niet altijd duidelijk om welke plant he