Click here to load reader

BULLETIN - brk-aproa. BRK-APROA 2015-3.pdf · PDF file4 DÉCORS À RELIEF DE CAGES D’ESCALIERS ART DÉCO RELIËFORNAMENTEN IN ART DECO TRAPHALLEN Claire Fontaine « Fantaisie des

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BULLETIN - brk-aproa. BRK-APROA 2015-3.pdf · PDF file4 DÉCORS À RELIEF DE...

 • B U L L E T I N2015

  ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE CONSERVATEURS-RESTAURATEURS DUVRES DART ASBLBEROEPSVERENIGING VOOR CONSERVATORS-RESTAURATEURS VAN KUNSTVOORWERPEN VZW

  3me trimestre / 3de trimester

 • Maalbeekweg 15, unit 13B-1930 Zaventem

  Grande Droguerie LE LIONRue de Laeken / Lakensestraat , 55

  1000 Bruxelles / Brussel

  TEL-FAX : 02/217.42.02 Ouvert : Lundi au vendredi : 8:30 - 17:30, le Samedi : 10:00 - 16:00www.le-lion.be Open : Maandag tot vrijdag : 8:30 - 17:30, Zaterdag : 10:00 - 16:00

 • CONSEIL DADMINISTRATIONRAAD VAN BESTUUR

  Prsident / Voorzitter

  David [email protected] / Vice-voorzitter

  Michael Van [email protected] secretaris

  Tanaquil BertoHandbalstraat 29, 9000 Genttl. : +32 (0)486 16 59 [email protected] francophone

  Marie Postecrue Van Hamme 16, 1030 Bruxellestl. : +32 (0)476 47 42 [email protected] / Penningmeester

  Bernard [email protected] / Vice-penningmeester

  Jean-Marc [email protected]

  Toon Van [email protected] [email protected] Buyle [email protected] Peter De [email protected] Van [email protected]

  REDACTION / REDACTIE Franoise Van Hauwaert Avenue de la Faisanderie 42, 1150 Bruxelles tlphone: +32(0)2 27695686 [email protected] [email protected]

  LAYOUT Tom Van Nuffel - [email protected]

  IMPRIMERIE / DRUKKERIJ B. Crozz BVBA Sterrebeekstraat, 108 1930 Zaventem

  CRDIT PHOTOGRAPHIQUE COUVERTURE COVER PHOTO CREDIT

  C. Fontaine

  C. Cession

  ABONNEMENTS / ABONNEMENTEN [email protected]

  PROCHAIN BULLETIN / VOLGEND BULLETIN N 4 decembre 2015 N 4 december 2015 Les articles sont bienvenus ! Artikels welkom ! Les textes sont attendus 2 mois avant la parution. Teksten worden 2 maanden voor publicatie verwacht.

  1

  Le contenu des textes publis nengage que la responsabilit de lauteur / De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs

  BULLETIN03 / 2015

  Ce Bulletin est consultable en couleursur le site de lAssociationhttp://www.aproa-brk.org/Publications/BulletinFr

  Dit Bulletin is in kleur te vinden op de website van de Vereniginghttp://www.aproa-brk.org/Publications/Bulletin

 • MOT DU PRSIDENTWOORD VAN DE VOORZITTER

  David Lain

  DCORS RELIEF DE CAGES DESCALIERS ART DECO CONSERVATIE- EN RELIEFORNAMENTEN IN ART DECO TRAPHALLEN

  Claire Fontaine

  DE CONVENTIE VAN DEN HAAG EN HET BELGISCHE BLAUWE SCHILDCOMITELA CONVENTION DE LA HAYE ET LE COMITE

  Myriam Serck-Dewaide

  EGLISE NOTRE-DAME A RAMELOT : ETUDE DES DECORS MURAUX, DES STUCS DU PLAFOND, DES AUTELS ET DU MOBILIER :UN CHOIX DE RECONSTRUCTION DIFFICILE

  STUDIE VAN DE WANDVERSIERINGEN, DE STUCWERKPLAFONDS, DE ALTAREN EN HET MEUBILAIR: EEN MOEILIJKE KEUZE VOOR RECONSTRUCTIE

  Christine Cession

  2

  3

  4

  11

  20

  2

  Le contenu des textes publis nengage que la responsabilit de lauteur / De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs

  SOMMAIREINHOUD

 • 3

  MOT DU PRSIDENTWOORD VAN DE VOORZITTER

  DaviD Lain

  3

  Hopelijk heeft iedereen een fijne zomer gehad. Aan al diegenen die nog moeten vertrekken wensen we een prettige en welverdiende vakantie. Heb je die al achter de rug dan heb je er hopelijk van genoten en de batterijen terug kunnen opladen.

  Als jullie dit lezen is het misschien net achter de rug maar op 19 september hebben we een uitstap ge-pland naar het Museum van Busleyden in Mechelen waar we een bezoek brengen aan het restauratie-project van de Besloten Hofjes. Dit is een bijzonder interdisciplinair restauratieproject rond deze intrigerende kunstvoorwerpen, waarin veel van onze BRK-leden uit diverse disciplines samenwerken. Er is tevens een lunch voorzien en na de lunch nog een bezoek aan de Sint-Janskerk met de onlangs ontdekte en gerestaureerde muurschilderingen van Sint-Christoffel en van Sint-Joris met de draak. Alle afwezigen hebben ongelijk. Een ander evenement waarop we zullen aanwezig zijn is de Binnale Art nouveau & Art deco 2015 op 4 oktober en het Salon des restaurateurs du patrimoine, georganiseerd door de vereniging Voir et dire Bruxelles in samenwerking met de gemeente Schaarbeek. De beurs zelf vindt plaats In de prachtige Gemeenteschool 13 - Atheneum F. Blum in de Roo-debeeklaan 103 in Brussel. Eenieder die zich geroepen voelt om twee uur permanentie op onze stand te verzekeren mag zich melden. Natuurlijk is iedereen ook van harte welkom om zelf een bezoekje te brengen aan de beurs en de school of om deel te nemen aan n van de vele rondleidingen rond Art nouveau en deco die worden georganisseerd.

  Natuurlijk hopen we ook jullie in grote getale aanwezig te zien op ons tweejaarlijkse colloquium op 12 en 13 novem-ber. Het programma ligt nu volledig vast en het beloven twee boeiende maar drukke dagen te worden.Voor dit Bulletin hebben we drie artikels van verschillende pluimage: het eerste is een artikel van Myriam Serck rond De conventie van Den Haag en het Belgische Blauwe Schildco-mit, hetgeen vandaag uitermate actueel is en wij allen het verlies betreuren van meesterwerken van werelderfgoed, zoals de oude tempels van Palmyra.

  Het tweede artikel werd aangeleverd door Christine Cession over het vooronderzoek van de muurschilderingen, het stuc-plafond, de altaren en de meubels uit de Onze Lieve-Vrouw-kerk te Ramelot, en de moeilijke keuzes die moeten gemaakt worden voor een reconstructie. Het laatste artikel is van de hand van Claire Fontaine over relifornamenten in art deco traphallen.

  Veel leesgenot en hopelijk zijn jullie in ieder geval allemaal op de afspraak op 12 en 13 november.

  Nous esprons que vous avez tous pass un bel t. A ceux qui doivent encore partir, nous sou-haitons dagrables vacances bien mrites. Si elles sont dj derrire vous, nous esprons que vous en avez bien profit et que vous avez pu recharger vos batteries.Lorsque vous lirez ceci, la date en sera dpasse, mais le 19 septembre nous avons programm une excursion au Muse van Busleyden Malines, o nous pouvons visiter le projet de restauration de jardins clos. Cest un projet de restauration

  interdisciplinaire bien particulier pour ces objets dart intrigants, auquel collaborent beaucoup de nos membres APROA de diverses disciplines. Un lunch est galement prvu et aprs le lunch une visite lglise Saint-Jean avec les peintures murales rcemment dcouvertes et restaures de St. Christophe et St. Georges avec le dragon. Les absents auront eu tort.

  Un autre vnement auquel nous serons prsents est la Bien-nale Art Nouveau & Art Dco 2015 le 4 octobre et le Salon des restaurateurs du patrimoine organis par lAssociation Voir et Dire Bruxelles, en collaboration avec la commune de Schaer-beek. La bourse elle-mme a lieu dans la trs belle cole communale 13 Athne F. Blum, avenue de Roodebeek 103 Bruxelles. Ceux qui peuvent rpondre lappel et assurer deux heures de permanence notre stand peuvent se faire connatre. Naturellement chacun est le bienvenu, mme pour une petite visite la bourse et lcole ou pour participer lune des nombreuses visites guides organises autour de lArt Nouveau et lArt Dco.

  Nous esprons aussi vous voir trs nombreux notre col-loque bisannuel des 12 et 13 novembre. Le programme en est maintenant compltement fix et cela promet dtre deux journes captivantes mais charges.

  Pour ce Bulletin nous avons trois articles de diffrentes plumes : le premier est un article de Myriam Serck relatif la Convention de La Haye et au Comit belge du Bouclier Bleu, particulirement pertinent lheure o nous dplorons tous la perte dun des chefs duvres du Patrimoine mondial qutait lancien temple de Palmyre. Le deuxime article nous vient de Christine Cession et concerne le pr-examen des peintures murales, le plafond en stuc, les autels et les meubles de lglise Notre-Dame de Ramelot, et des choix difficiles qui doivent tre faits pour une reconstruction. Le dernier article est de la main de Claire Fontaine concernant des ornements en relief dans des cages descalier Art Dco.

  Bonne et agrable lecture et avec lespoir de vous voir tous en tout cas au rendez-vous des 12 et 13 novembre.

  (traduction: Michal Van Gompen).

 • 44

  DCORS RELIEF DE CAGES DESCALIERS ART DCO RELIFORNAMENTEN IN ART DECO TRAPHALLEN

  Claire Fontaine

  Fantaisie des lignes, ferie des couleurs, magique alter-nance de lombre et de la lumire dans les reliefs : expres-sions dcoratives multiples et diverses dune varit infi-nie ... (1)

  Il nest pas rare de trouver dans les cages descaliers des btiments des annes 1920 et 30 des dcors de murs en relief. Cette mode arrivait des pays anglophones o lutilisation de peintures spciales se rpandait. Inutile de faire appel un pltrier spcialis en enduits models : tout peintre dcorateur pouvait aborder sans trop de difficults ce genre de reliefs peu accuss. Le dcorateur fabriquait sa mixture leau (2) ou lhuile (3) ou encore utilisait des produits commerciaux comme : la peinture Silexine (1919), Fortoliet (? > 1926), Majorcir-ca, Hasco (1932), Muroplast (1937), Muroplastic, Lam-brilux et Betonlux.

  Si les techniques dexcution recettes de pte, outils (4) et dessins varient, on observe souvent un effet bossel (tapot, granit, poch, projet, ...), des motifs tourns sur place (rotation doutils divers, rotation de brosse sur axe du manche, circumduction du poignet, ... ), ou des fantaisies contraries.

  Fantasierijke lijnen, feerieke kleuren, magische afwis-seling van schaduw en licht in de relifs : veelzijdige en diverse