Chrześcijanie i Muzułmanie w Walce (XI-XIII w.)

  • View
    18

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Chrześcijanie i Muzułmanie w Walce (XI-XIII w.)

CHRZECIJANIE I MUZUMANIE W WALCE (XI-XIII w.)1035-1065- panowanie Ferdynanda I w Kastylii1055-1064- seria kampanii militarnych na zachodzie Pwyspu1072-1109- panowanie Alfonsa VI1085 (maj)- Alfons VI wkroczy do Toledo1126-1157- panowanie Alfonsa VII w krlestwie Kastylii i Lenu1139- zajcie miejscowoci Oreja1143- zajcie miejscowoci Coria1146- wkroczenie do Calatravy1147- zdobycie Almeri1157-1188- panowanie leoskiego monarchy Ferdynanda II1166- zajcie twierdz Yeltes i Alcntara1158-1214- panowanie Alfonsa VIII Kastylijskiego1177- podbicie Cuenki1189- pocztek repoblacji Plasencji1188-1230- panowanie Alfonsa IX Leoskiego1217-1252- panowanie Ferdynanda III witego (el Santo)1236- zdobycie Kordoby1245- kapitulacja krlestwa Jan 1248 (grudzie)- kapitulacja Sewilli1252-1284- panowanie Alfonsa X Mdrego (el Sabio)

1035-1063- panowanie Ramira I w Aragonii1063-1094- panowanie Sancho Ramreza1064- ofensywa na Barbastro1089- zajcie Manzn1091- zajcie Montearagn1094-1104- panowanie Pedra I1096- zajcie Hueski1100- zajcie Barbastro1104-1134- panowanie Alfonsa I Walecznego w Aragonii1105- zajcie Ejei1117- opanowanie twierdzy Belchite (ofensywa na Saragoss)1118- zajcie Saragossy1119- zajcie Tudeli1120- bitwa pod Cutand; Alfons I pokona idce mu naprzeciw wojska muzumaskie1120- zajcie Sorii i Calatayud1121- Alfons I obj we wadanie miasto Daroca1126- podczas ofensywy przeciw muzumanom dotar do Vega de Granada1134- mier Alfonsa I Walecznego pod Frag1134-1137- panowanie Ramira II Mnicha1137-1162- panowanie Ramona Berenguera IV1137- zarczyny Petroneli i Ramona Berenguera IV (unia aragosko-kataloska)1148 (wrzesie)- zdobycie Tortosy przez oddziay kataloskiej szlachty i barceloskiej milicji1162-1196- panowanie Alfonsa II1213-1276- panowanie Jaime I Zdobywcy1229- zwycistwo wojsk katalosko-aragoskich w bitwie pod Portop1235- zajcie Ibizy i Formentery1232-1235- pierwsza faza podboju krlestwa Walencji1236-1238- druga faza podboju krlestwa Walencji1237- zdobycie Puig1238- wkroczenie do Walencji1239-1245- trzecia faza podboju krlestwa Walencji

1035-1076- panowanie Ramona Berenguera I w Katalonii1082-1097- panowanie Ramona Berenguera II1097-1131- panowanie Ramona Berenguera III1129- zakoczenie repoblacji Tarragony

1070- zaoenie Marrakeszu1086- Jusuf Ibn Taszfin zwyciy w bitwie pod Sagrajas1090- podbj Granady1091- podbj Sewilli1094- podbj Badajoz1106- smier Jusufa Ibn Taszfina1006-1143- panowanie Ali Ibn Jusufa1108- Tanim pokona Alfonsa VI pod Ucls1110- podbj Saragossy1115- podbj Balearw1117- podbj Coimbry1118- utrata Saragossy na rzecz chrzecijan1145- koniec panowania Almorawidw w al-Andalus1163-1184- panowanie Jusufa I w Imperium Almohadw1184-1199- panowanie Abu Jusufa Jakuba1195- Abu Jusuf Jakub odnis zwycistwo nad chrzecijanami w bitwie pod Alarcos1199-1213- panowanie Muhammada an-Nasira1212- klska Almohadw w bitwie pod Las Navas de Tolosa

Taifaty al-Andalus po upadku kalifatu kordobaskiego al-Andalus rozpado si na szereg maych, niezalenych krlestw zwanych taifatami (reinos de taifas)

Taifaty powstae po upadku kalifatu kordobaskiego

nad poudniem al-Andalus kontrol przejli Berberowie, cz wschodni, od Alemeri do Tortosy, opanowali Sowanie, za w gbi kraju do wadzy doszy rodziny miejscowej arystokracji- Arabowie lub Muwalldowie w miar upywu czasu zamoniejsze rody podbijay i wchaniay sabsze. Niektre z tych najsawniejszych to: Banu Hud z Saragossy, Aftasydzi z Badajoz, Banu Zennum z Toledo , Zirydzi z Granady oraz Abbadydzi z Sewilli wszyscy ci udzielni wadcy byli zdani na ask krlw chrzecijaskich, pacc, w zamian za opiek, parias w strukturach wadzy politycznej taifaty naladoway model kalifatu podniosy w znacznym stopniu podatki zarwno od ziemi, jak i transakcji handlowych, co wywoao gbokie niezadowolenie spoeczne, ktre objawio si poparciem dla almorawidzkich najedcw ze saboci polityczn reinos de taifas kontrastowa rozkwit kultury do zwyczajw dworw naleao obejmowanie mecenatu nad pisarzami i artystami sztuki plastyczne cechowao poczenie prostoty materiaw z bogat i fantazyjn dekoracj

Rekonkwista i chrzecijaska kolonizacja w wieku XI

Rekonkwista do 1150 roku w zachodniej czci Pwyspu ofensyw przeciw muzumanom rozpocz Ferdynand I (1035-1065), syn Sancha Wielkiego z Nawarry, pierwszy wadca Kastylii uywajcy tytuu krlewskiego, a od 1037 krl Lenu w latach 1055-1064 poprowadzi on seri kampanii militarnych, ktre zaowocoway zdobyciem m.in. Viseo, Lamego i Coimbry najbardziej spektakularny sukces odnis Alfons VI (1072-1109), ktry skoni wadc taifatu Toledo, al-Qadira do oddania miasta. W maju 1085r. Alfons VI wkroczy do Toledo i przyj tytu wadcy dwch religii i imperatora caej Hiszpanii

Alfons VI Odwany (El Bravo, 1072-1109), krl Lenu i Kastylii zajcie Toledo umoliwio objcie kontrol obszarw midzy rzek Duero a Kordylier Centraln, zwanych kresami (Extremaduras). Repoblacja tego terenu zostaa podjta w poowie XI wieku najwiksze postpy poczyniono pod koniec XI wieku, kiedy to francuski szlachcic, Rajmund z Burgundii, oeniony z jedn z crek Alfonsa VI pokierowa zdobyciem twierdz Segovii, vili i Salamanki w procesie zasiedlania decydowano si nawet na udzia przestpcw obszar zosta przeksztacony w poudniow stref graniczn krlestw Kastylii i Lenu miasta zakadano na obszarach o znaczeniu strategicznym i na miejscu dawnych skupisk ludnoci miasto na og skadano si z parafii (zwanych take collaciones) lub te niekiedy z dzielnic zamieszkaych przez emigrantw. Miasta okalano murami obronnymi monarchowie Kastylii i Lenu przyznawali estremadurskim miastom i villom specjalne przywileje lokacyjne, czyli fueros, ujmujc w nich normy prawne, ktrymi powinny si kierowa lokalne spoecznoci. Fuero okrelao rwnie obowizki i przywileje rycerzy konnych (caballeros) i piechurw (peones) wkroczenie do Toledo umoliwio zajcie szeregu miast pooonych midzy grami Kordyliery Centralnej a dolin Tagu: Atienzy w czci wschodniej; Guadalajary, Buitrago, Madrytu w czci rodkowej; Maquedy i Talavery w rodkowym biegu Tagu; Corii na zachodzie repoblacja tych ziem bya nakadaniem si warstwy przybyszw na istniejc ju struktur ludnoci muzumaskiej kolonizacja na tym obszarze nie moga rozwin si w peni, poniewa na Pwyspie pojawili si Almorawidzi i powstrzymali chrzecijask ekspansj u podna poudniowych zboczy Kordylierw powstaway liczne concejos midzy rejonami grskimi a Tagiem powstaway rozlege, niezaludnione obszary, gdzie przenikay niektre concejos z pnocy, jak choby vila czy Segovia tworzyy si rwnie szlacheckie senioros, m.in. rodu Castro w Santa Olalla i rodu Lara w Molina zajcie Toledo bez walki wymagao od Alfonsa VI gwarancji uszanowania ycia, majtku i wiary mieszkacw. Dlatego te repoblacja ograniczya si tu zaledwie do niewielkiej grupy osadnikw spoecznoci, ktra zyskaa najwiksze znaczenie po wkroczeniu chrzecijan byli Mozarabowie. Mozarabem by pierwszy gubernator chrzecijaskiego Toledo, Sisnando Davdiz najliczniejsz grup osadnikw byli Kastylijczycy z Tierra de Campos oraz z okolic Segovii i Sorii. Oprcz nich byli rwnie leoczycy i galicyjczycy oraz nieliczni Frankowie ofensywa przeciw muzumanom ruszya rwnie na wschodzie Pwyspu Aragonia- niezalene krlestwo od czasw Ramira I (1035-1063)- zacza ekspansj za panowania nastpcy Ramira I, Sancho Ramreza (1063-1094) w roku 1064 aragoski wadca z pomoc pastw pozapirenejskich poprowadzi swoje wojska na Barbastro. Kampami tej nadano oficjalnie status krucjaty muzumaska twierdza pada jeszcze tego samego roku, cho rok pniej ponownie przesza w rce wojownikw Pksiyca u schyku swego panowania Sancho Ramrez wznowi antyislamsk ofensyw, zajmujc m.in. Manzn (1089) i Montearagn (1091); oblega take Huesk, ale nie zdoa zmusi jej obrocw do kapitulacji rwnolegle Aragoczycy podejmowali wiele grabieczych wypraw, podchodzc niejednokrotnie pod sam Saragoss czas najwikszej chway aragoskiego ora to lata panowania Pedra I (1094-1104) jego wojska zajy Huesk (1096) i Barbastro (1100) poudniowa granica Aragonii, oparta na systemie wysunitych placwek, przesuna si znacznie na poudnie i zatrzymaa na linii Huesca-Barbastro. Midzy t granic a terytorium muzumaskim rozcigay si poacie pustynnych, wyludnionych terenw krlestwo Aragonii powikszyo swoje terytorium o rozlegy obszar zwany Now Ziemi (Tierra Nueva), obejmujcym blisko 90 tysicy kilometrw kwadratowych repoblacj kierowa sam krl; nadawa osadnikom przywileje, a biorcych udzia w kampanii baronw zachca do pozostania nadaniami ziemskimi najgciej zaludnione byy tereny wschodnie, wok rzek Gllego i Cinca Nowa Ziemia dawaa wicej swobd ni Aragonia sukcesy militarne i postpujca za nimi kolonizacja stay si te udziaem Katalonii, cho wewntrze wanie, jakie toczyli barceloscy hrabiowie, znacznie utrudniay ten proces podejmowano niemiae akcje repoblacyjne w okolicach Trrego za czasw Ramona Berenguera I (1035-1076) i na rwninach Urgell za Ramona Berenguera II (1082-1097) obfitsze zdobycze terytorialne przynioso panowanie hrabiego Berenguera Ramona II, kiedy to przystpiono do kolonizacji Camp de Tarragona wobec trudnoci ze znalezieniem kolonw, hrabia przekazywa ziemi osadnikom w formie alodium dziaania militarne i kolonizacyjne prowadzi rwnie Ramon Berenguer III (1097-1131) z jego imieniem wie si zajcie Balaguer i przyspieszenie tempa repoblacji Tarragony, zakoczonej ostatecznie w 1129r. klsk przyniosa prba zajcia Tortosy chrzecijaska rekonkwista z kadym dniem tracia na rozmachu, a powodem tego byo pojawienie si na Pwyspie Iberyjskim nowej potgi muzumaskiej- Almorawidw

Imperium Almorawidw

Imperium Almorawidw pod koniec XI wieku wadcy taifatw Sewilli, Granady i Badajoz w obawie przed narastajc presj chrzecijan wezwali na pomoc Jusufa Ibn Taszfina, przywdc imperium Almorawidw Almorawidzi byli konfederacj plemion berberyjskich z pnocno-zachodniej Sahary sw gospodark opierali na hodowli byda, gosili cis dyscyplin religijn i tchnli w swe wojska ducha witej wojny (dihad) za stolic swojego imperium obrali zaoone w 1070r. miasto Marrakesz Jusuf Ibn Taszfin wyldowa w Algeciras w 1086r. Par miesic