Chuong 3-Cong Nghe Mang MEN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VNPT

Text of Chuong 3-Cong Nghe Mang MEN

 • Cng ngh mng MENTrnh by: TS. L Quang Tun

  Cng ty Vin thng Lin Tnh

 • Cng ngh mng MENNi Dung

  Tng quan v cng ngh Cng ngh NG-SDH/NG-SDH Cng ngh WDM Cng ngh RPR Cng ngh thun Ethernet Cng ngh PBB v PBB-TE Cng ngh MPLS Cng ngh T-MPLS Kt lun

 • Nhng ng lc thc y phttrin cng ngh mng MEN

  S bng n v nhu cu v loi hnh trao i thng tin trong tt ccc lnh vc hot ng ca x hi nh kinh t, vn ha, gio dc, khoa hc l thut

  Mng cc b (LAN) ch p ng nhu cu trao i thng tin trongphm vi hp

  Cng ngh mng truyn thng (TDM, PSTN) khng p ng cnhu cu truyn ti bng rng v a dch v

  Xu hng cng ngh hng ti truyn ti gi v truyn ti tch hpa dch v (NGN)

  Xu hng tp trung u t xy dng cc mng ni vng, chuyni cng ngh, cung cp a dch v, a dch v ti gn ngi sdng, t mc ch cung cp dch v mi ni, mi lc, mi giaodin

  Cc loi hnh cng ngh truyn ti NGN (truyn dn, chuyn mch, nh tuyn) cho php kin to cc gii php thc hin mng MEN theo yu cu

 • Mc tiu ca cng nghmng MEN

  Truyn ti a loi hnh dch v, a tc , a giao din

  Gim chi ph u t xy dng mng Rt ngn thi gian p ng dch v cho khch

  hng D phng dung lng i vi s gia tng lu

  lng dng gi Tng li nhun t vic trin khai cc dch v mi Nng cao hiu sut khai thc mng

 • CCuu trtrcc phnphn llpp ccaa mmngng thth ((xxtt trntrn khkhaa ccnhnh ddchch vv))

 • Cu trc phn lp mng MEN (theo m hnh tham chiu OSI)

 • Cc cng ngh ch yuthc hin mang MEN

  SDH/SDH-NG WDM RPR Ethernet/Giagabit Ethernet (GE) PBB/PBB-TE MPLS/GMPLS T-MPLS

 • Nhng c im chnh cacng ngh mng MEN

  Cng ngh mng s dng cho phm vi mng kt ni cc my tnh hoc cc mngcc b, kt ni vi mng din rng WAN

  Cng ngh mng MEN thc cht l tphp cc gii php tch hp ca nhiu cngngh thc hin truyn ti lu lngEthernet

 • Cng ngh NG-SDH/NG-SDH

  Nhng c im chung ca cng ngh SDH Cng ngh truyn ti theo phng thc TDM

  da trn cu trc ghp knh phn cp ng b. Cung cp cc kt ni bng thng c nh c tc t vi Mbit/s ti hng chc Gbit/s

  Truyn ti thng tin trn kt ni c tin cy caodo s dng c ch phc hi bo/v

  c thit k ti u cho truyn ti dch v TDM

 • Cu trc ghp knh SDH

 • u im ca cng nghSDH truyn thng

  u im Cht lng truyn ti thng tin trn kt ni cao, tr

  truyn ti nh tin cy kt ni cao Cng ngh c chun ha Thun tin s dng cho m hnh kt ni im im Thit b c trin khai rng ri trn mng, tng

  thch vi nhiu chng loi thit b mng Qun l d dng

 • Nhc im ca cng nghSDH truyn thng

  Do SDH c thit k ti u cho phng thc truyn ti TDM, do vyc nhng nhc im khi trin khai SDH cho mng truyn ti d liugi: Kt ni cng, lng ph ti nguyn bng thng khi kt ni truyn ti lu

  lng gi Khng ti u v lng ph ti nguyn bng thng khi truyn ti lu lng

  gi trn cu trc t-p ring Ti nguyn mng dnh cho phc hi v bo v mng ln Khng ti u trong vic trin khai cc dch v qung b (multicast) Hiu qu s dng bng thng thp khi ghp d liu gi vo ti tin SDH Cu trc ghp knh qua nhiu cp, s lng thit b mng ln khi phi

  phn chia nhiu loi giao din khch hng Cc giao din mng khng tng thch vi cc giao din ca thit b

  Ethernet Chi ph nng cp m rng tn km Thi gian cung ng dch v cho khch hng lu

 • Hiu sut s dng bng thngkhi truyn dch v Ethernet qua

  mng SDH

  42%2,4GbpsVC-4-16c1Gbps

  67%150MbpsVC-4100Mbps

  21%48,4MbpsVC-310Mbps

  Hiu sut sdng bng

  thng

  Tc truynSDHEthenet

  Kt ni Hub cc thit bEthernet trong cu trc ring

  SDH

 • Cng ngh SDH th h mi(NG-SDH)

  Cng ngh NG-SDH c ci tin t cng ngh SDH nhm khc phc mt s nhc im ca cng nghSDH Cho php h tr truyn ti cc dch v truyn ti TDM v dch v

  truyn ti gi To cc giao thc ci thin hiu qu s dng bng thng khi

  truyn ti dch v d liu Cung cp cc giao din ghp ni chun vi thit b mng

  Ethernet Ci thin hiu nng thit b tng hiu qu truyn ti d liu vi

  kin trc t p ring Ci thin c ch kin to kt ni, gim thiu thi gian cung ng

  dch v ti khch hng

 • M hnh giao thc trongNG-SDH

 • Cu trc ghp cc loi hnhtn hiu trong NG-SDH

 • Cc giao thc chnh cb sung trong NG-SDH

  Th tc nh dng khung chung (GFP): Th tc spxp gi s liu ca bt k dch v tuyn s liu (data link) no nh Ethernet, qung b video s (DVB), lu tr ccb (SAN). So vi cc th tc nh dng khung khc nhPacket over SDH hay X.86, GFP c t l mo u thpnn khng i hi nhiu qu trnh phn tch x l

  Lin kt o (VCAT): Th tc to ra mt ng o vikch thc ph hp cho lu lng, linh hot v khnng tng thch cao vi cc k thut SDH hin c.

  Giao thc iu chnh dung lng tuyn (LCAS): thtc bo hiu thc hin phn nh hay hu b cc n vbng thng ph hp vi yu cu truyn ti s liu

 • Giao thc ghp khung tngqut GFP

  c chun ha trong ITU-T G.7041 L giao thc ng gi cn thit thch ng vi tnh bng

  pht ca lu lng dng gi Hin ti c hai th tc ghp khung thch ng vi tn hiu

  khch hng l:- Ghp GFP theo khung (GFP-F)

  + Thch hp cho ghp lu lng khung MAC Ethernet, cc giPPP/IP v cc PDU c ng khung HDLC

  - Ghp GFP trong sut (GFP-T)+ GFP ghp theo k t c dng truyn tc bit lin tc, d liui tng s dng m ho khi 8B/10B v thng tin iu khin cchuyn ti trong mng knh quang (Fiber Channel), ESCON, FICON v Ethernet Gigabit, tt vi cc dch v nhy cm v tr

 • Cu trc ghp khung tng qut GFP

 • Qu trnh ghp v chuyn ti cckhung GFP vo VC container trong

  cc khung STM

  STM-n

  314

  Cng 1

  Cng 2

  Cng n

  Cng 1

  Cng 2Cng n

  Hng i

  Rx

  Hng i

  Tx

  H thng

  ghp ph

  Khung STM

  Knh nh danh

  Sp xp

  GFP

  Gii sp xp

  GFP

  ng gi

  Sp xp

  Ghp knh

  TRUYNPhn knh

  Gii sp xp

  Gii ng gi

  Ethernet MSPP SDH EthernetMSPP

 • Lin kt o VCAT c chun ha trong ITU-T G.7042 L gii php tng hiu sut truyn ti ca bng thng c

  trong cc cp VC ca cu trc ghp SDH VCAT to ra ti lin tc tng ng vi X ln cc khi

  VC-n Tp hp container c goi l nhm container o(VCG), mi VC o l mt thnh vin ca VCG

  S dng 2 phng thc ghp knh o:+ Lin kt o bc cao (HO-VCAT) s dng container VC-3

  hoc VC-4 (VC-3/4-Xv, X=1...256), to ra dung lng ti l bica 48384 hay 149760 kbit/s.

  + Lin Kt o bc thp (LO-VCAT) VCAT s dng container VC-11, VC12, VC2 (VC-11/12/2-Xv, X=1..64), to ra dung lng lbi ca 1600, 2176 hay 6784 kbit/s.

 • Lin kt chui lin kt o

  2

  3

  4

  II

  III

  IV

  1

  Bng thng cn thitLin kt chuiMt ti tin chui

  Lin kt oMt ti tin chui

  SDH

  Mt tuyn622 Mb/s

  3x155

  Mb/s

  VC4-4c

  STS-12c SPE

  VC4-3v

  hoc STS-9v

  1 VCG

  3 thnh phn VC

  Mt s tuyn

  (3 trong SDH

  9 trong SONET)

  Chia bng thng

  (430Mb/s)

 • Hiu qu s dng bngthng bng lin kt o

 • Dung lng lin kt o SDH VC-n-Xv

  149,760 n 38,338,560 Kbps1 n 256 149,760 Kb/sVC-4

  48,384 n 12,386 Kbps1 n 256 48,384 Kb/s VC-3

  6,784 n 434,176 Kbps1 n 646,784 Kb/s VC-2

  2,176 n 139,264 Kbps1 n 64 2,176 Kb/s VC-12

  1,600 n 102,400 Kbps1 n 64 1,600 Kb/s VC-11

  Dung lng oThnh phn (x)Dung lngringSDH

 • So snh hiu sut s dngbng thng ghp mt s

  loi hnh dch v

  VC-4-7v (95%)VC-16c (42%)1000 Mb/sFibre Channel

  VC-3-4v (100%)VC-3-4v (100%)200 Mb/sFibre Channel

  VC-4-7v (95%)VC-16c (42%)1000 Mb/sGigabit Ethernet

  VC-3-2v (100%)VC-4 (67%)100 Mb/sEthernet

  Hiu sut bngthng c VCAT

  Hiu sut bngthng khng

  VCATTc Dch v

 • Cng ngh WDM Nhng nguyn l c bn

  Ghp knh theo bc sng (WDM) l cng ngh c bn to

  nn mng quang. K thut ny tn dng bng tn ca si quang

  bng cch truyn nhiu knh bc sng quang c lp v ring

  r trn cng mt si quang. Mi bc sng biu th cho mt

  knh quang trong si

  Mt cch nhn khc i vi nguyn l ghp bc sng l xem

  mi knh bc sng c mt mu sc khc nhau. V nh vy tn

  hiu truyn trn h thng WDM s ging nh mt chic cu

  vng

 • Nguyn l c bn ca hthng thng tin quang WDM

  1

  2

  3

  4

  E/O

  E/O

  E/O

  E/O

  MUX

  RM1S1

  RM4S4

  RM3S3

  RM2S2

  DEMUX

  1

  2

  3

  4

  SD1

  SD4

  SD3

  SD2

  O/E

  O/E

  O/E

  O/E

  R1

  R4

  R3

  R2

  OFA OFA

  1 2 3 4

 • Phn loi h thng WDM

  Phn loi v phng thc truyn H thng ghp bc sng mt hng s dng mi

  si quang cho tng hng truyn dn H thng ghp bc sng hai hng s dng mt

  si quang chung cho c hai hng truyn dn Phn loi phn b bc sng v khong cch

  gia cc bc sng WDM/DDWD CWDM

  Phn loi v cng ngh - chc nng H thng s dng ghp/tch bc sng (OADM) H thng chuyn mch bc sng (OXC/ROADM)

 • Nguyn l c bn ca hthng thng tin quang WDM

  1

  2

  3

  4

  E/O

  E/O

  E/O

  E/O

  MUX

  RM1S1

  RM4S4

  RM3S3

  RM2S2

  DEMUX

  1

  2

  3

  4

  SD1

  SD4

  SD3

  SD2

  O/E

  O/E

  O/E

  O/E

  R1

  R4

  R3

  R2

  OFA OFA

  1 2 3 4

 • H thng ghp bc sng mthng s dng mi si quang

  cho tng hng truyn dn1

  2

  3

  4

  E/O

  O/E

  E/O

  O/E

  MUX/DEMUX

  RM1S1

  SD4R4

  RM3S3

  SD2R2MUX/DEMUX

  1

  2

  3

  4

  SD1

  RM4

  SD3

  RM2

  O/E

  E/O

  O/E

  E/O

  R1

  S4

  R3

  S2

  2, 4

  1, 3

 • H thng ghp bc sng haihng s dng mt si quangchung cho c hai hng truyn

  dn1

  2

  3

  4

  E/O

  O/E

  O/E

  E/O

  MUX

  RM1S1

  SD4R4

  SD3R3

  RM2S2

  1

  2

  3

  4

  SD1

  RM4

  RM3

  SD2

  O/E

  E/O

  E/O

  O/E

  R1

  S4

  S3

  R2

  3, 4

  DEMUX

  DEMUX

  MUX

  1, 2

 • c im ca h thngWDM/DWDM

  S dng min bc sng 1500-1600 nm (bng C v L)

  Khong cch bc sng t 0,4 nm n1,6nm (200-50GHZ)

  Cng ngh hi