Chuong 3 mang luoi cap nuoc

 • View
  942

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Chuong 3 mang luoi cap nuoc

 • 10/22/2014

  1

  Chng 3Mng Li Cp Nc

  Chng 3: Mng Li Cp Nc

  NI DUNG

  3.1. S V NGUYN TC VCH TUYN MNG LI CP NC (MLCN)

  3.2. TNH TON MNG LI

  3.3. CU TO MNG LI

  3.1.1. S mng li

  3.1.2. Nguyn tc vch tuyn mng li cp nc

  3.2.1. Lu lng

  3.2.2. Thu lc

  3.3.1. Cc loi ng dng trong mng li cp nc

  3.3.2. Nguyn tc b tr ng ng cp nc

  3.3.3. Cc thit b v cng trnh trn mng li cp nc

  3.1. S V NGUYN TC VCH TUYN MNG LI

  CP NC (MLCN)

  3.1.1. S mng li

  MLCN l 1 b phn ca HTCN: Chim gi xy dng thnh t 50 70% ton h

  thng

  S mng li l s hnh hc trn mt bng quy hoch kin trc, gm

  ng chnh, ng nhnh v ng knh ca chng.

  ng

  ng

  chnh

  ng ng

  nhnh cp 1

  ng ng

  nhnh cp 2

 • 10/22/2014

  2

  3.1. S V NGUYN TC VCH TUYN MNG LI

  CP NC (MLCN)

  3.1.1. S mng li

  Phn loi MLCN: gm 3 loi Mng li ct, Mng li vng v Mng li vng

  v ct kt hp

  Trm bm

  i n-c

  Mng Li Ct: ch c th cp nc theo 1 hng

  c imMc an ton cp nc thp, nhng gi thnh xy dng mng

  li r, tng chiu di ton mng li ngn

  p dngThit k cc th trn, khu dn c nh, nhng i tng dng nc

  tm thi (v d cng trng xy dng)

  3.1. S V NGUYN TC VCH TUYN MNG LI

  CP NC (MLCN)

  3.1.1. S mng li

  Mng li vng (mng li khp kn): Trn , ti mi im c th cp nc t

  2 hay nhiu pha.

  c im

  ML vng m bo cp nc an ton, nhng tn nhiu ng

  ng v gi thnh xy dng cao, ngoi ra mng li cn c u

  im gim ng k hin tng nc va.

  p dng Rng ri cp nc cho cc thnh ph, khu cng nghip

  Trm bm

  i n-c

  qtt

  qtt

  ntq

  Q

  3.1. S V NGUYN TC VCH TUYN MNG LI

  CP NC (MLCN)

  3.1.1. S mng li

  Mng li vng v ct kt hp

  La chn s mng li: cn c vo quy m thnh ph

  hay khu vc cp nc, mc yu cu cp nc lin tc,

  hnh dng v a hnh phm vi thit k, s phn b cc i

  tng dng nc, v tr im ly nc tp trung c cng

  sut ln, v tr ngun nc,

 • 10/22/2014

  3

  3.1. S V NGUYN TC VCH TUYN MNG LI

  CP NC (MLCN)

  3.1.2. Nguyn tc vch tuyn mng li cp nc

  Tng s chiu di ng l nh nht

  Mng li phi bao trm c cc im tiu th nc

  Hng vn chuyn chnh ca nc i v pha cui mng li v cc im dng

  nc tp trung

  Hn ch vic b tr ng ng i qua sng, , m ly, ng xe la...

  Cc tuyn chnh t song song theo hng chuyn nc chnh

  Cc tuyn chnh c ni vi nhau bng cc tuyn nhnh vi khong cch 400

  900 mm

  Trn mt ct ngang ng ph, cc ng c th t di phn va h, di lng

  ng vi su m bo k thut v cch xa cc cng trnh ngm khc

  Khi ng chnh c ng knh ln nn t thm 1 ng phn phi nc song

  song

  3.1. S V NGUYN TC VCH TUYN MNG LI

  CP NC (MLCN)

  3.1.2. Nguyn tc vch tuyn mng li cp nc

  Ngoi ra, khi quy hoch mng li cn ch :

  Quy hoch mng li hin ti phi quan tm n kh

  nng pht trin ca thnh ph v mng li trong tng

  lai.

  i nc c th t u, cui hay gia mng li.

  Nn c nhiu phng n vch tuyn mng li sau so

  snh cc ch tiu kinh t k thut c mng li ti u

  v hp l.

  3.2. TNH TON MNG LI CP NC (MLCN)

  3.2.1. Lu lng

  Lu lng tnh ton cho tng on ng vi 3 trng hp

  tnh ton c bn:

  Mng li lm vic vi lu lng ti a, nc do trm bm

  v i cp

  Mng li lm vic vi lu lng ti thiu, i nc cui

  mng li, mng li c thm chc nng vn chuyn nc

  ln i.

  Mng li lm vic vi lu lng ti a, c thm lu lng

  cha chy (Trng hp ny dng kim tra mng li

  tnh cho 2 trng hp trn)

 • 10/22/2014

  4

  3.2. TNH TON MNG LI CP NC (MLCN)

  3.2.1. Lu lng

  A B

  QA-B = Qv + .Qd (l/s)

  Trong

  Qv: lu lng nc vn chuyn qua on ng, gm lu lng tp trung

  ly ra nt cui ca on ng v lu lng nc vn chuyn ti cc

  on ng pha sau, l/s.

  Qd: lu lng nc dc ng, l lng nc phn phi theo dc

  ng ca on ng, l/s.

  : h s tng ng k ti s thay i lu lng dc ng ca on

  ng, thng ly bng 0,5 ( u on ng Q c gi tr ln nht, cui

  on ng Q c gi tr = 0).

  i tng

  dng nc

  trc tip

  Mng li

  ng ng

  pha sau

  3.2. TNH TON MNG LI CP NC (MLCN)

  3.2.1. Lu lng

  A B

  Lu lng nc dc ng c xc nh theo cng thc sau

  Qd = q0.l (l/s)

  l

  Qq

  d

  0

  Trong

  q0: lu lng nc dc ng n v, l/s

  l: chiu di tnh ton ca on ng, m

  Qd: tng lu lng nc phn phi theo dc ng bao gm

  nc sinh hot, ti cy, ti ng, r r..., l/s

  l: tng chiu di tnh ton, tc l tng chiu di cc on ng c

  phn phi nc theo dc ng ca mng li cp nc, m

  3.2. TNH TON MNG LI CP NC (MLCN)

  3.2.2. Thu lc

  A B

  ng knh:

  v

  qD

  Dvvq

  .

  .4

  4

  ...

  2

  ng Knh D ca on

  AB ?

  Trong :

  q: lu lng tnh ton ca tng on ng

  v: vn tc nc chy trong ng

  : din tch mt ct t nc chy trong ng

 • 10/22/2014

  5

  3.2. TNH TON MNG LI CP NC (MLCN)

  3.2.2. Thu lc

  A B

  ng Knh D ca on

  AB ?

  Tn tht

  lig

  v

  d

  lh .

  .2..

  2

  Trong :

  : h s khng ma st theo chiu di

  l: chiu di on ng (m)

  d: ng knh trong ca ng (mm)

  i: dc thu lc

  h: tn tht p lc do ma st theo chiu di (m)

  (Ch : coi tn tht p lc cc b b qua)

  3.3. CU TO MNG LI CP NC (MLCN)

  3.3.1. Cc loi ng dng trong mng li cp nc

  Hin c cc loi ng ph bin sau: ng BTCT, xi mng

  aming, ng nha, ng gang, ng thp,

  Mng li cp nc ph bin dng ng gang (1 phn ng

  nha), ng thp thng dng trong trm bm khi p sut

  cao, qua cc m ly, chng ngi c nn mng khng n

  nh.

  ng gang t 100 800, l = 6 - 8m c ming loe, thng

  ni bng xm ay.

  3.3. CU TO MNG LI CP NC (MLCN)

  3.3.2. Nguyn tc b tr ng ng cp nc

  su chn ng t mt t n nh ng: 0,8 1m, khng

  nng qu trnh tc ng c hc v nh hng ca thi

  tit.

  Khng su qu trnh o p t nhiu, thi cng kh

  khn. Chiu su ti thiu t ng cp nc thng ly

  bng 0,7m k t mt t n nh ng.

  ng cch mng nh v cy xanh ti thiu 3 5m

  ng cp nc thng t trn ng thot, khong cch so

  vi cc ng khc theo chiu ngang 1,5 3m, chiu ng

  0,1m

  Khi ng qua sng phi c iu ke v qua ng t, xe la

  phi t ng trong ng lng.

 • 10/22/2014

  6

  3.3. CU TO MNG LI CP NC (MLCN)

  3.3.3. Cc thit b v cng trnh trn mng li cp nc

  Kho: ng m nc trong tng on ng, kho thng

  t trc v sau mi nt ca mng li, trc v sau bm,

  ng knh kho ly bng ng knh ng.

  Van 1 chiu: Cho nc chy theo 1 chiu, thng t sau

  bm, trn ng ng dn nc vo nh, ng dn nc t

  i xung.

  Van x kh, hng cha chy, vi ly nc cng cng, gi

  ta, ging thm

  3.4 Tn tht ct nc trong ng ng v ng knh

  ng kinh t

  Tn tht ton b hw trong on ng l:

  hw = hd + hc

  Trong :

  hd : Tn tht dc ng

  hc : Tn tht cc b

  hw = k hd

  Vi: k = 1,15 1,2: i vi h thng cp nc cho khu vc.

  k = 1,2 1,3: i vi h thng cp nc trong nh.

  Tn tht ton b hw trong on ng c tnh gn ng theo hdl:

  3.4 Tn tht ct nc trong ng ng

  Tn tht dc ng hd:

  Cng thc xc nh tn tht ct nc dc ng hd c tm

  bng thc nghim, hin nay c rt nhiu cng thc tnh hd,

  nhng trong lnh vc cp thot nc thng dng cng thc

  sau:

  Dng tng qut: hd = L [Q/K]x

  Theo Hazen-Williams: x = 1,85

  K = 0,2787 CH D2,63

  Theo Manning: x = 2

  K = 0,3117. D2,667 /n

 • 10/22/2014

  7

  3.4 Tn tht ct nc trong ng ng

  Trong :

  hd - Tn tht dc ng (m)

  L - Chiu di ng (m)

  D - ng knh trong ca ng (m)

  Q - Lu lng chy qua ng (m3/s)

  CH - H s cn

  n - H s nhm

  3.4 Tn tht ct nc trong ng ng

  Vt liu lm ng n CHGch 0,014 100

  B tng, b tng ct thp 0,013 130

  Nha (PVC, PE, ...) 0,009 140

  Gang mi 0,011 130

  5 nm 120

  10 nm 110

  20 nm 0,015 100

  40 nm 80

  Thp tn 110

  hn 120Ch : Cng thc Hazen-Williams thng dng trong tnh ton

  cp nc, cn cng thc Manning thng dng trong tnh ton

  thot nc.

  3.4 Tn tht ct nc trong ng ng v ng knh

  ng kinh t

  2. 4.. .

  4 .

  D QQ v v D

  v

  Xc nh ng knh ng

  Mt s cng thc tnh DKT dng tham kho:

  - Theo V.G. Lobachev (Lin X c): DKTi = (0,8 1,2) Qi0,42

  - Theo CT Bnh Minh (ng nha): DKTi = (0,65 1,13) Qi0,5

  - Theo mt s d n cp nc xy dng Min Nam (N.V.

  ng): DKTi = (0,69 1,23) Qi0,49

  Trong cc cng thc trn: Q (m3/s), DKT (m)

 • 10/22/2014

  8

  Bi Tp

  Bi Tp

  Bi Tp 1: Hai bn cha nc A v B cch nhau L = 450m,

  ni nhau bng ng nha (CH = 140) c ng knh D =

  114mm. Mc nc trong bn A v bn B c gi khng i

  l: ZA = +16m, ZB = +13,5m. Hi lu lng chy trong ng l

  bao nhiu? Vi k = 1,2.

  L, D, CH

  Bn ABn B

  ZA

  ZB

  Bi Tp

  Theo Hazen-Williams:

  K = 0,2787 CH D2,63

  = 0,2787 x 140 x 0,1142,63 = 0,129

  Tn tht dc ng:

  hw = ZA - ZB = 16 - 13,5 = 2,5 m

  hd = hw/k = 2,5/1,2 = 2,083 m

  Lu lng chy qua ng:

  Q = K [hd/L]1/x

  = 0,129 [2,083/450]1/1,85 = 0,0071 m3/s

  Theo Manning:

  K = 0,3117/n D2,667

  = 0,3117/0,009 x 0,1142,667 = 0,106

  Lu lng chy qua ng:

  Q = K [hd/L]1/x

  = 0,106 [2,083/450]1/2 = 0,0072 m3/s

 • 10/22/2014

  9

  Bi Tp

  Bi tp 2: Xc nh cao trnh i nc ti A. Bit i nc cp

  nc cho mt nh my ti B vi lu lng v mc p yu cu

  l: QB = 50 l/s, ZB = +16m; i nc ni vi nh my B bng

  ng ng thp di 850m c ng knh D = 250mm. H s

  k n tn tht cc b trong ng ng k = 1,2.

  Bi Tp

  Theo Hazen-Williams:

  K = 0,2787 CH D2,63

  = 0,2787 x 120 x 0,2502,63 = 0,873

  Tn tht dc ng:

  hd = L [Q/K]x

  = 850 x [0,05/0,873]1,85 = 4,282m

  Tn tht ct nc:

  hw = k hd= 1,2 x 4,282 = 5,138 m

  Cao trnh i nc ti A:

  ZA = ZB + hw = 16 + 5,138 = 21,138 m

  Bi Tp

  Bi tp 3: Xc nh ng knh ng