Communicatieplan arel akpinar 1mmc3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Communicatieplan arel akpinar 1mmc3

  • 1. Communicatieplan 10Arel Akpinar

2. Communicatieplan 10 4 faseFase 1 : De Analyse :Denken, wat is het communicatieprobleem ?Fase 2 : De Strategie :Kiezen, hoe wil je het aanpakken ?Fase 3 : Uitvoering:Wie, Kosten, en Wanneer ?Fase 4 : Evaluatie :Het effect ? Verbeterpunten ? 3. Communicatieplan 10 NiveausTotaal plan : Concern, Marketing enInterne CommunicatieProjectplan : Concern : Open daghuisstijl Jaarverslag.Marketing : Beurzen Direct MailReclameInterne : Intranet, personeelsbladbijeenkomsten. 4. Communicatieplan 10 OnderdelenOnderdelen overzichtbasiscommunicatieplan 5. Communicatieplan 10 Vaste onderdelenElk plan heeft zijn eigenanalyse, doelgroepen, doelstellingen eneen boodschap.Elk plan heeft ook zijn eigen stratagieen een creatief concept.Deze twee combinatie worden sameneen gehele uitvoering via een duidelijkemedia, middellen, keuze entijdsplanning. 6. Communicatieplan 10 AnalyseEen geslaagd plan ?# wat is het kernprobleem ?# wat is de oorzaak van het probleem?# wat gebeurt er als de organisatieniets doet op korte en lange termijn?# wie zijn er direct bijbetrokken bijhet probleem ?# Waarom is het probleem nog nietopgelost# Wanneer moet het probleemopgelost zijn ? 7. Communicatieplan 10 DoelstellingenDrie Soorten :Ondernemingsdoelstellingen : Doel vande organisatie, plaats e;n functie inde samenleving, Zij willen altijd bovenaan staan.Marketingdoelstellingen :Omzetgericht, Marktaandeelgericht enconcurentiegericht.Communicatiedoelstellingen : Degewenste communicatie effecten intermen van Kennis, Houding en Gedrag. 8. Communicatieplan 10 EffectenKennis: Wat moet de doelgroep weten ?Houding : Wat moet de doelgroepvinden ?Gedrag : Wat moet de doelgroep doen ? 9. Communicatieplan 10 Eisen ? Eisen aancommunicatiedoelstellingen Realistich en acceptabel zijn. Moeten Meetbaar zijn. Specifiek en tijdgebondenzijn. 10. Communicatieplan 10 Proces Dit is de huidigecommunicatieproces. 11. Communicatieplan 10 Stratagie? Informeren -> Overreden -> Dialogiseren -> Formeren -> Overdraen en bekendmaken vankennis. Gekenmerkt metnrichtingscommunicatie enbeinvloedig. Is belangrijk bij het maken van eendraagvlak. Pas je toe als er conflicterendebelangen zijn. 12. Communicatieplan 10 KruispuntInformatie Een punt waarbekendmaken, eenrichtingscommunicatie, Beinvloeden entweerichtingcommunicatie bijelkaar kruisen.Afbeelding. 13. Communicatieplan 10 Boodschap Overtuigend. Onderscheidend. Geloofwaardig. Maatschappelijk aanvaardbaar.Propositie: De belofte aan de klantgeeft weer wat het merk voor deafnemer kan betekenen. 14. Communicatieplan 10 Concept Een goed concept is breed en diep ? Hoe te beoordelen ? Communicatiedoel Eenvoud Consistentie Stijl OnderscheidEffect concept : Resultaat dat heteffect is van de aankoop van eenproduct.Vergelijkings concept : Merk afzettentegen een ander merk.Explicatie concept : het uitleggen vanvoordelen, elementen en hoe hetwerkt. ( product )Assosiatie concept : verband tusseneen merk en iets anders. 15. Communicatieplan 10 StartpuntStartpunten voor het bedenken vaneen concept.Wat is het ?Waar, Wanneer, en Hoe gebruik je het ?Waarom wordt het gebruikt ?Wat als alles anders is ?Welke assoraties roept het op ?Hoe in beeld te brengen ?Wat kunt u met het taal doen ? 16. Communicatieplan 10 Tijd?Wilt u een overzicht van kwaliteit ?Geef het dan weer in een handigeTabel ! 17. Communicatieplan 10 Budget Taakstellende methode. Uitgaven in voorafgaande jaren. Anticyclische methode.Een Methoden voor het VastStellen vaneen budget.Drie verschillende manieren omcommunicatiebudget vast stellen. 18. Communicatieplan 10 EvaluatieEffectevaluatie :Hiermee bepaal je wat met de communicatie isbereikt althans dat wil je.Nulmeting:Hoe was de kennis van de doelgroep aan het beginvan de campagne.AccountabilityCommunicatie moet worden afgerend op behaalderesultaten.Procec evaluatie :Conctreet en kritisch kijiken na het behaalderesultaat. Hoe is het procec verlopen ? 19. Communicatieplan 10 Afvinken.Het nalopen van eencommunicatieplan. Het is zeer handig ! 20. Communicatieplan 10 SlotArel Akpinar13031992Maandag 17 Juni 201320:30 UurKlas : 1mmc3Een creatief samenvatting van debelangrijkste punten van hoofstuk 10 Communicatieplan voor u voor mijvoor ons. ! GA NAAR DE VOLGENDE DIABELANGRIJK !!!!!! 21. Kas Beterschap en Sterkte ! ! . Jorrit GUN MIJ DIEZOMERVAKANTIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE