Conceptul de CONTROL

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

control

Text of Conceptul de CONTROL

Conceptul de control - Controlul, functia esentiala a menegementului economico-financiar

Conceptul de control - Controlul, functia esentiala a menegementului economico-financiar.

Controlul, reprezinta o functie a managementului constienta si programata, parte componenta a sistemului general si de conducere si se caracterizeaza printr-un proces de cunoastere si perfectionare a activitatii economico-sociale de participare democratica la procesul decizional. Obiectul l reprezinta urmarirea continua a funtionarii unui sistem economico-social, a performantelor acestuia n raport cu obiectivele pe care si le-a propus,comparatia facndu-se prin prisma unor criterii si standarde prestabilite n vederea prentmpinarii aparitiei de disfunctionalitati n vederea eliminarii abaterilor constatate.

Controlul se organizeaza la nivel micro si macro economic finaliznd procesul ciclic de conducere furniznd elementele necesare pentru demararea unui nou ciclu managerial, prefigurnd necesitatea formarii, fixarii unor noi obiective corespunzatoare activitatii tehnico economice.Controlul vizeaza prin metodele si tehnicile proprii folosite

-ntarirea ordinii, disciplinei, spiritului de raspundere

-gospodarirea mai buna a resurselor economice si de munca de care dispun unitatile patrimoniale

-lichidarea lipsurilor, deficientelor si abaterilor existente n domeniul economico financiar

-asigura dezvoltarea economica mai rapida si efectul financiar care rezulta contribuie la asigurarea unui nivel de trai corespunzator si a unei protectii sociale efective

Locul controlului n procesul managerial

Managementul este un proces real, caracterizat prin unitatea permanenta si n dinamica a functiilor de prevedere, organizare, coordonare, evidentier si control.

Managementul are un caracter ciclic si parcurge mai multe faze: previziunea si controlul activitatii sau operatiunii conduse.

ntre functiile manageriale sunt stabilite raporturi de conditionare dependente de succesiunea fazelor activitatii:

-prevedere

-organizare

-coordonare

-comanda

-evidenta

-control

Fiecare faza depinznd de faza anterioara

Conditia functionarii corespunzatoare a oricarei activitati e data de echilibrul care trebuie sa existe, sa se formeze, sa fie generat de activitatea respectiva prin fazele amintite anterior. Ca un corolar al tuturor acestor faze desi face parte din activitate controlul trebuie sa fie faza care "certifica" sau da certificat de buna desfasurare a activitatii economico-financiare, de productie, contabilitate, etc care s-a desfasurat si care a respectat standardele, prescriptiile, normele legale etc.

Formele controlului

Ca functie de baza a managementului controlul are un caracter universal iar diversificarea si importanta complexitatii domeniilor si laturilor activitatii sociale si economice determina largirea sferei sale, precum si diversificarea modului de realizare a acestuia.Avnd n vedere mai multe criterii de clasificare a controlului tipurile de control poarta mai multe denumiri:A) Dupa natura activitatii controlate si a obiectivelor urmarite:-control tehnic-control economic-control juridic-control legislativ-control comercial-control al calitatii produselor-control financiar-fiscal-control sanitar-control al protectiei consumatorilor ,etc.Controlul tehnic exercitat de cadre cu pregatire tehnica si vizeaza:

-tehnologia productiei

-cantitatea si calitatea mijloacelor tehnice utilizate

-productia obtinutaControlul economic exercitat de catre cadre cu pregatire economica si vizeaza:

-modul de alocare si utilizare a resurselor de productie

-valorificarea corespunzatoare conform programului prestabilit

-obtinerea eficientei vizate (programate)

-efectele sociale si impactul social.Controlul juridic exercitat de catre organele cu pregatire juridica si vizeaza:

-respectarea actelor normative concretizate n legi, ordonante de urgenta,hotarri, norme metodologice,ordine,etc.Controlul financiar-fiscal exercitat de catre organe cu pregatire economica care si desfasoara activitatea n domeniul financiar fiscal si vizeaza:-latura baneasca a activitatii economice-modul de calculare (stabilire) si virare a unor impozite si taxe conform destinatiei stabilite de legiuitor-modul de constituire si utilizare a bugetelor (BS, BASS, BL, FS)

Celelalte tipuri de control vizeaza un segment al vietii economico-socialeB) Dupa momentul exercitarii controlului-controlul prealabil(preventiv)-controlul concomitent-controlul posterior-ulterior

Acestea formeaza ciclul de control al oricarei activitati si asigura continuitatea activitatii ncepnd cu momentul pregatirii unei activitati si pna la terminarea activitatii.

Controlul prealabil se exercita de catre seful compartimentului financiar contabil sau nlocuitorul de drept al acestuia si vizeaza:

-necesitatea

-oportunitatea

-legalitatea

-economicitatea

-realitatea operatiunilor economico-financiare

Are rolul de a stopa derularea oricarei activitatii nca din faza de angajare a operatiunilor si proceselor economice care nu ndeplinesc aceste cinci conditii.

Controlul concomitent se exercita de catre personalul care exercita controlul financiar preventiv, personal tehnic, personal economic-acesta realizndu-se pe domeniul sau de activitate si n baza atributiilor de serviciu stabilite prin fisa postului.

ndreptarea, corectarea operativa a deficientelor constatate cu ocazia derularii curente a activitatii controlate contribuie la desfasurarea unei activitati corespunzatoare.

Este cunoscut n practica zilnica, curenta a controlului subdenumirea de control ierarhic operativ curent (C.I.O.C).

Controlul posterior-ulterior este exercitat de catre organele de specialitate cu pregatire economica si juridica (uneori) organizate n compartimente, functii distincte (birouri, servicii, directii) si vizeaza:

-integritatea patrimoniala a unitatilor controlate organizate pe gestiuni se mai numeste control de gestiune axat exclusiv pe verificarea gestionara.

-integritatea mijloacelor materiale si banesti organizarea contabilitatii, efectuarea inventarierilor, organizarea controlului preventiv si ierarhic operativ curent. Exercitarea acestuia , realitatea datelor nscrise n bilantul contabil, n contul de profit si pierdere, efectuarea de plati si ncasari n lei si valuta, realitatea posturilor de debit si credit se numeste control financiar intern de gestiune

Activitatea practica sau uzanta curenta numeste acest control controlul financiar intern de gestiune.C) Dupa nivelul la care se exercita controlul:-control macroeconomic-control microeconomicControlul macroeconomic se exercita la nivelul ntregii economii nationale prinintermediul organelor centrale (ministere) pe ramuri , subramuri ale economiei, poate viza si nivelul teritorial-judete.

Controlul microeconomic se exercita la nivelul verigilor de baza ale activitatii social economice n regim autonom, institutii publice,societati comerciale fie ca un control propriu al managerului, sau ca un control al organelor specializate (cenzorii, CFI,etc).

Necesitatea, caracteristicile, rolul si sarcinile controlului financiar

Necesitatea deriva din obiectivitatea controlului si vizeaza:

-introducerea unui spirit de raspundere si respectare a legislatiei economico financiare

-perfectionarea productiei si a muncii n toate sectoarele de activitate

-gospodarirea mai buna a resurselor economice si de munca de care dispune unitatea patrimoniala

-nlaturarea lipsurilor,deficientelor si abaterilor care exista

-cresterea eficientei ntregii activitati economice

-prevenirea si nlaturarea eventualelor neajunsuri n scopul asigurarii unei activitati profitabile

Caracterul controlului deriva din necesitatea de a avea o actiune democratica de larga participare a tuturor celor care desfasoara activitate economico-financiara, are un caracter democratic concretizat prin:1. Atot cuprinzator (general si universal)2. Juridic3. Dinamic: real, practic, competent, exigent 4. Preventiv5. Constructiv-proiectivCaracterul atotcuprinzator se efectueaza asupra ntregii activitati pe toate treptele organizatoare, cuprinde toti membrii sociali indiferent de locul si functia ocupata n cadrul diviziunii sociale a muncii.

Caracterul juridic se refera la modul de respectare a legislatiei economico-financiare si fiscale.

Caracterul dinamic se refera la faptul ca trebuie sa aiba o actiune ferma capabila sa solutioneze corect si operational problemele, lund masuri acolo unde sunt abuzuri sa sanctioneze pe cei vinovati. Caracterul preventiv sesizeaza caracteristicile negative nca din faza de angajare eliminnd ulterioarele consecinte negative ce ar putea rezulta.

Caracterul constructiv-proiectiv stabileste remediile pentru neajunsurile constatate, propune masuri pentru solutionarea problemelor. Din problematica rezolvata poate trage concluzii, poate mbraca un caracter stiintific, poate stabili proiecte de viitor.

Rolul controlului deriva din necesitatea obiectiva si constienta a ntregii activitati democratice care trebuie instituita n mecanismul managerial a oricarei unitati patrimoniale si vizeaza:

-urmarirea si realizarea politicii economico-financiare a statului

-un stimulator al activitatii productive n scopul cresterii eficientei economice n toate domeniile de activitate.

-apararea integritatii avutului public si privat si gospodarirea rationala a fondurilor

Se manifesta ca un tot unitar n cadrul organelor de conducere colectiva, executiva, ale unitatii patrimoniale(consiliu de administratie).

-verifica ndeplinirea legilor, a hotarrilor org. leg