Danh Sach Khach Moi

 • View
  270

 • Download
  27

Embed Size (px)

Text of Danh Sach Khach Moi

 • DANH SCH GI GIY MI

  STT H v tn khch

  mi

  Chc v n v cng tc a ch lin h in thoi Email

  I KHCH MI VIN 1. ng Trnh nh

  Dng B trng B Xy dng

  2. ng Nguyn Trn Nam

  Th trng B Xy dng

  3. ng Trn Vn Sn Th trng B Xy dng 4. ng Bi Phm

  Khnh Th trng B Xy dng

  5. ng Nguyn nh Ton

  Th trng B Xy dng

  6. ng Nguyn Thanh Ngh

  Th trng B Xy dng

  7. B Phan Th M Linh

  Th trng B Xy dng

  8. TS. Nguyn Trung Thnh

  Th k B trng

  9. ThS Nguyn Ch Dng

  Th k B trng

  10. ng c Duy

  Chnh Vn phng B Xy dng

  11. i din lnh o

  V T chc Cn b - B Xy dng

  12. i din lnh o

  V K hoch ti chnh - B Xy dng

  13. TS. Nguyn Trung Ha

  V trng V KH Cng ngh & MT - B Xy dng

  14. TS. Trn Hu H

  Ph V trng V KH Cng ngh & MT - B Xy dng

  15. ThS. Trn nh Thi

  Ph V trng V KH Cng ngh & MT - B Xy dng

 • 16. ThS. Nguyn Quang Minh

  Ph V trng V KH Cng ngh & MT - B Xy dng

  17. i din lnh o

  V Kin trc, quy hoch XD - B Xy dng

  18. i din lnh o

  V Qun l Hot ng xy dng - B Xy dng

  19.

  TS. L Quang Hng

  Cc trng Cc Gim nh Nh nc v cht lng CTXD - B Xy dng

  20.

  KS. L Quang -

  Ph Cc trng Cc Gim nh Nh nc v cht lng CTXD - B Xy dng

  21. KS. Nguyn Hng Tin

  Cc H tng k thut - B Xy dng

  22. i din lnh o

  V Hp tc quc t - B Xy dng

  23. i din lnh o

  V Vt liu xy dng - B Xy dng

  24. i din lnh o

  Trung tm Thng tin - B Xy dng

  25. i din lnh o Tp ch xy dng 26. i din lnh o Bo xy dng 27. i din lnh o Nh xut bn xy dng 28. GS. TS. Nguyn

  Mnh Kim Trng ban Khoa hc Hi

  ngh KH

  29. PGS. TS. Cao Duy Tin

  Trng tiu ban Vt liu XD - Bo v CT

  30. PGS. TS. Nguyn B K

  Khch mi

  31. GS.TS. Nguyn Tin ch

  Nh 10, ng 144, ng An Dng Vng, Ph Thng, Ty H, H Ni

  32. i din lnh o

  Vin Kin trc, quy hoch th v nng thn

  S 10 Hoa L - Hai B Trng - HN

  33. i din lnh o Vin Vt liu xy dng 235 Nguyn Tri Thanh Xun - H Ni

 • 34.

  i din lnh o

  Ban Qun l D n TXD nh Quc hi & HT Ba nh

  19C Ngc H Ba nh - H Ni

  35. i din lnh o Trng i hc Xy dng 55 Gii phng, H ni 36.

  i din lnh o Trng i hc Kin trc

  H Ni Km 10, ng Nguyn Tri, Thanh Xun, H Ni

  37. i din lnh o

  Trng i hc Kin trc TP.HCM

  196 Pasteur, phng 6, Qun 3, H Ch Minh

  38. i din lnh o

  Hc vin Cn b qun l xy dng v th

  Km 10 - ng Nguyn Tri - Q. Thanh Xun - H Ni

  39. i din lnh o

  Trng Cao ng xy dng s 1

  Trung Vn - T Lim - H Ni

  40. i din lnh o

  Trng Cao ng xy dng s 2

  V Vn Ngn, Bnh Th, Th c, H Ch Minh

  41. i din lnh o

  Trng i hc xy dng Min Trung

  24 Nguyn Du, Tuy Ha, Ph Yn

  42. i din lnh o

  Trng Cao ng xy dng Nam nh

  QL10, tp. Nam nh, Nam nh

  43. i din lnh o

  Tp ch vt liu xy dng Ng 235 Nguyn Tri, Q. Thanh Xun, H Ni

  44. i din lnh o

  Tp ch Ngi xy dng 625A ng La Thnh, qun Ba nh, H Ni

  45. i din lnh o Tp ch Kin trc Vit Nam S 10 Hoa L - Hai B Trng H Ni 46. i din lnh o Tng hi 47.

  i din lnh o Tp ch Kin trc 23 inh Tin Hong, Hon Kim, H

  Ni.

  48. i din lnh o

  Tng hi xy dng Vit Nam

  625 La Thnh, Ba nh, H Ni

  49. i din lnh o

  Hi Kin trc s Vit Nam 23 inh Tin Hong, qun Hon Kim, H Ni

  50. i din lnh o

  Hi Quy hoch v pht trin th Vit Nam

  51. i din lnh o Hip hi xi mng Vit Nam 37 L i Hnh, Hai B Trng, H Ni 52.

  i din lnh o

  Hi Kt cu v cng ngh xy dng Vit Nam

  - P.507 Cng ty T vn cng ngh thit b v kim nh Xy dng, 4A Tng Tt Tng, H Ni

 • 53.

  i din lnh o

  Hi a k thut Vit Nam(HI C HC T V A K THUT CNG TRNH VIT NAM

  S 9 Ng 44 - Ph Hm T Quan - Hon Kim - H Ni

  54.

  i din lnh o

  Hi Cng ngh b tng (Hi cng nghip btng Vit Nam

  S 10, ng 95, Cha Bc, H Ni

  55. i din lnh o

  Tng cng ty T vn xy dng Vit Nam (VNCC)

  243A La Thnh - Phng Lng Thng - Qun ng a - H Ni

  56.

  i din lnh o

  Tng cng ty C phn xut nhp khu v xy dng Vit Nam (VINACONEX)

  Ta nh Vinaconex, 34 Lng H, ng a, H Ni

  57. TS. Trnh Vit Cng

  Vin trng Vin KHCN Xy dng

  58. TS. Trn B Vit

  Ph vin trng Vin KHCN Xy dng

  59. TS. Nguyn i Minh

  Ph vin trng Vin KHCN Xy dng

  60. Ths. Trn Hu Quang

  G Vin thng tin o to v tiu chun ho

  61. ThS. Trng Th Hng Thy

  PG Vin thng tin o to v tiu chun ho

  62. TS. Nguyn c Thng

  G VCN B tng

  63. TS. Nguyn V Thng

  G VCN Kt cu cng trnh XD

  64. TS. L Minh Long

  PG VCN Kt cu cng trnh XD

  65. TS. Nguyn Hng Sinh

  PG VCN a k thut

  66.

  TS. Trn Minh c

  Trng tiu ban Kin trc, Tu b di tch - KT Mi trng

  Phn Vin KHCN XD Min Trung - Quc l 49 ng Phm Vn ng Khu quy hoch Nam V D - TP. Hu

  67.

  Ths. L Vn Minh

  G PV KHCN Xy dng min Nam

  20/5B Quc l 13 - Khu ph 3 - P. Hip Bnh Phc - Q. Th c - TP. H Ch Minh

 • 68. TS. Phm Vn Khoan

  G TTTV Chng n mn v XD

  69. TS. Nguyn Nam Thng

  PG TTTV Chng n mn v XD

  70. KS. Dim Cng Huy

  G TTTV Trc a v XD

  71. Ths. L Vn Hng PG TTTV Trc a v XD 72. Ths. Nguyn Hng

  Hi G TTTV Thit k v XD

  73. TS. Nguyn Huyn PG TTTV Thit k v XD 74. Ths. Quc

  Trung G TT Cng ngh xy dng

  75. KS. Ng Hong Qun

  G TTTV XD Cng nghip v H tng

  76. KS. Nguyn Tin Huy

  G TTTV Thit b v XD

  77. TS. Nguyn Hng Minh

  G TT Pht trin cng ngh v Vt liu XD

  78. TS. Nguyn Tin Bnh

  G VP i din Vin ti Nng

  22 Nguyn Du Qun Hi Chu TP. Nng

  79. TS. V Th Ngc Vn

  Trng phng KHKT

  80. ThS. Nguyn Th Thanh Hoi

  Trng phng TCKT

  81. PGS. TS. Trn Chng

  Trng ban Khoa hc Hi ngh KH

  82. PGS. TS. Nguyn Xun Chnh

  Trng tiu ban Kt cu CT - Cng ngh XD

  83. PGS. TS. on Th Tng

  Trng tiu ban a KT - Trc a CT

  84. GS. TSKH. Nguyn ng Bch

  85. TS. Nguyn Cao Dng

  Khch mi

  86. PGS. TS. V Vn Tho

  Khch mi

 • 87. PGS. TS. Nguyn Mnh Liu

  88. TS. Nguyn Ngc B

  Khch mi S 6 ng 2 Phm Tun Ti Cu Giy H Ni

  89. KS. Trn Mnh Nht

  Khch mi

  90. TS. Phm Quyt Thng

  Bo co vin phin ton th

  91. Dr. Chan Toong Khuan

  Bo co vin phin ton th

  92. Takayuki NANBA, Hisaya KAMURA

  Bo co vin phin ton th

  93. PGS.TS Nguyn Vn Dng

  Gi cho KT

  Bo co vin Tiu ban a KT - Trc a CT

  i hc Xy dng H Ni - S 55 gii phng, Q Hai B Trng, H Ni 0903409705 drdzung@vistacorp.vn

  94. PGS.TS Minh Ton v cc cng tc vin

  Gi cho KT

  Bo co vin Tiu ban a KT - Trc a CT

  Trng i hc m a cht 091350200

  9 dominhtoan50@gmail.

  com 95.

  KS. Nguyn nh Th -

  Gi cho KT

  Bo co vin Tiu ban a KT - Trc a CT - Vin

  KHCN GTVT 80 Trn Hng o Hon Kim H Ni 0913002233 thund.tk@gmail.com

  96. TS. Phm Hong Kin

  Gi cho KT

  Bo co vin Tiu ban a KT - Trc a CT

  S nh 12 Ng 1142 ng La Thnh Ngc Khnh Ba nh H Ni

  0975474828

  phamkien2003@gmail.com

  97. TS. Ng Vn Hi Bo co vin Tiu ban a KT - Trc a CT

  98. TS. inh Quc Dn -

  Bo co vin Tiu ban a KT - Trc a CT

  99. PGS.TS. ng Nam Chinh

  Gi ch Phng

  Bo co vin Tiu ban a KT - Trc a CT

  100. TS.Trn Huy Tn Bo co vin Tiu ban a KT - Trc a CT

  101. PGS.TS. o Xun Lc

  Gi KT Bo co vin Tiu ban a KT - Trc a CT

  102. TS. Hong Minh c v cc cng tc

  Bo co vin Tiu ban Vt liu XD - Bo v CT

 • vin 103. TS Nguyn Thanh

  Bnh v cng tc vin

  Bo co vin Tiu ban Vt liu XD - Bo v CT

  104. ThS Nguyn Duy Hiu -

  Bo co vin Tiu ban Vt liu XD - Bo v CT

  Khoa xy dng trng i hc kin trc H Ni KM10 Nguyn Tri Thanh Xun H Ni

  0912396397

  105. TS Nguyn Quang Hip v cc cng tc vin

  Bo co vin Tiu ban Vt liu XD - Bo v CT

  106. TS Nguyn Khnh Sn

  Bo co vin Tiu ban Vt liu XD - Bo v CT

  107. KS. Nguyn Trng Huy v cc cng tc vin

  Bo co vin Tiu ban Kt cu v Cng ngh XD

  Cng ty CP T vn u t v thit k xy dng Vit Nam - Nh CIC-CDC, 37 L i Hnh, Qun Hai B Trng, H Ni - Vit Nam

  108. TS. V Ngc Anh Bo co vin Tiu ban Kt cu v Cng ngh XD

  Trng i hc kin trc H Ni - Km 10, ng Nguyn Tri, Thanh Xun, H Ni

  109. KS. Nguyn Ch Hiu v cc cng tc vin

  Bo co vin Tiu ban Kt cu v Cng ngh XD

  110. TS. Phng Ngc Dng

  Bo co vin Tiu ban Kt cu v Cng ngh XD

  Trng i hc kin trc H Ni - Km 10, ng Nguyn Tri, Thanh Xun, H Ni

  111. ThS. Hong Anh Giang v cc cng tc vin

  Bo co vin Tiu ban Kt cu v Cng ngh XD

  112. ThS Nguyn Sn Lm

  Bo co vin Tiu ban Kin trc, Tu b di tch - KT Mi trng

  113. TS Nguyn Dng Bo co vin Tiu ban Kin trc, Tu b di tch - KT Mi trng

  114. KTS Nguyn Ngc Uyn

  Bo co vin Tiu ban Kin trc, Tu b di tch - KT Mi

 • trng 115. ThS. Th Thanh

  Mai Bo co vin Tiu ban Kin

  trc, Tu b di tch - KT Mi trng

  Phn Vin KHCN XD Min Trung - Quc l 49 ng Phm Vn ng Khu quy hoch Nam V D - TP. Hu

  116. ThS. KTS. Nguyn Minh Khi

  Bo co vin Tiu ban Kin trc, Tu b di tch - KT Mi trng

  Phn Vin KHCN XD Min Trung - Quc l 49 ng Phm Vn ng Khu quy hoch Nam V D - TP. Hu

  117. KTS Hong Th Hi Qu -

  Bo co vin Tiu ban Kin trc, T